Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Dichtbij


Hebt u vragen over geloof? Bent u ziek, hebt u problemen of krijgt u te maken met verdriet rond leven en dood? Hebt u behoefte aan iemand die met u meeleeft en u hierbij helpt? U kunt dan altijd aankloppen bij een van onze predikanten, ook als u hen niet kent.

 

Naast de predikanten is er een groep gemeenteleden die omziet naar mensen die zorg nodig hebben. Zij zijn als het ware het verlengstuk van de predikanten en ze bezoeken veel mensen. De predikanten en deze groep gemeenteleden stemmen hun werk met elkaar af.Verdeeld in wijken


In verband met de herindeling van de wijken door het vertrek van ds. Marije van der Wilt - Karreman, de komst van ds. Erick Versloot, de activiteiten i.v.m. het beroepen van een tweede predikant en het feit dat ds. Gert Landman momenteel onze enige predikant is schreef ds. Landman in de kerkvaart van juli/augustus het volgende:

 

Nu ik een half jaar in Mijdrecht bezig ben, vragen mensen mij: “hoe is het om hier te werken?” Daar kan ik positief op antwoorden: het bevalt mij prima in uw midden.

Een actieve en muzikale gemeente, waar ik veel kan doen. Optrekken met jong en oud, in lief en leed, samen bidden en zingen (ook regelmatig een nieuw lied, dat pakt u goed op!). Ik leer steeds meer mensen kennen en voel mij daarmee ook steeds meer dominee van Mijdrecht.
Kortom: ik heb het naar mijn zin bij u!

 

Het pastoraat help ik zo organiseren dat duidelijk is wie wat doet. Met Janny Ekema heb ik een bezoekronde achter de rug, langs de gefuseerde wijkteams en de Kerngroep Pastoraat, om te kijken hoe alles gaat, waar het goed loopt en waar nog niet zo vlot. Volgend seizoen het vervolg, met
o.a. een toerustingsronde.
Met collega Marije van der Wilt had ik al wijk Centrum verdeeld. Nu collega Erick Versloot is beroepen - hij wordt vanaf september de 100% predikant en ik ga dan naar 70% - moest de hele protestantse gemeente opnieuw ingedeeld worden, passend bij onze verschillende percentages.

Leuke klus, ik hou van puzzelen. Alle leden tellen, leeftijden in acht nemen, welke wijken zijn groter of kleiner, welk gemeentelid is jonger of ouder (hoe ouder, hoe meer werk voor een pastor). Op basis daarvan een verdeling in Noorden Zuid- Mijdrecht maken, waarmee beide collega’s straks
aan het werk kunnen: Erick en ik vanaf september 2017; en Erick met zijn nieuwe collega ergens in 2018. Toen hij akkoord was met de verdeling, kon de Taakgroep Pastoraat dit voorstel aannemen en de kerkenraad dat bekrachtigen.


Ds. Versloot krijgt straks Mijdrecht Zuid: Centrum-Zuid, de beide Proosdijlanden, Molenland en Twistvlied; plus de zuidelijkste buitenwijk, nl. Wilnis.
En ik ga verder aan de slag in Mijdrecht Noord: Centrum-Noord, beide Hoflanden; en het noordelijk buitengebied: De Hoef, Uithoorn t/m Waverveen en Vinkeveen.
Het is nog even afwachten of de tweede vaste dominee een 70% of 80% aanstelling krijgt. Bij 70% krijgt ds. Versloot Wickelhof (en komt die wijk bij Zuid), bij 80% krijgt de tweede collega wat meer adressen en komt Wickelhof bij Noord.

 

Maar tussen het afscheid van ds. Marije van der Wilt  en de binnenkomst van ds. Erick Versloot ben ik deze zomermaanden de enige predikant en dus beschikbaar voor alle wijken. Mocht er daarom iets zijn waar een predikant bij nodig is: mail naar gmlandman@gmail.com of bel mij op
06 - 30 308 712 (Whatsappen kan ook).


ds. Gert Landman

 

___________________________

 

 

In verband met het vertrek van ds. Marije van der Wilt-Karreman behoeft deze pagina nog een aanpassing; zodra hierover bij dee webmaster de juiste info bekend is zal deze aanpassing doorgevoerd worden..... 

 

Onze gemeente is verdeeld in wijken waar teams van wijkmedewerkers actief zijn. Zij zien om naar de gemeenteleden en leggen contact o.a. door het bezorgen van de Kerkvaart. Aan hen kunt u uw vragen kwijt, uw zorgen en geluk met hen delen. 

 

We ervaren de warmte en hartelijkheid van elkaar ook, of misschien wel juist, als er zorgen of ziekte zijn. Kaarten, telefoontjes, bezoeken, zo leven we met elkaar mee. En dat mensen dat waarderen, blijkt wel uit hun bedankjes, die in Kerkvaart te vinden zijn.

 

Zoals bekend zijn de wijken dus verdeeld over de predikanten en het ziet er dan zo uit:
???: Molenland, Hofland
ds. Gert Landman: Proostdij, Twistvlied, Buitengebieden

 

Wijk Centrum gesplitst in Noord en Zuid


In de laatste vergadering van de Taakgroep Pastoraat is besproken hoe Wijk Centrum tussen de predikanten kan worden verdeeld.

Niet langer langs de oude lijnen van adressen van de Janskerk en De Rank, maar geografisch. De 200 adressen konden eenvoudig worden verdeeld in
Centrum-Noord en Centrum-Zuid, met allebei 100 adressen. De grens ligt langs de Kerkvaart, Kerkstraat en de Industrieweg. Genoemde straten horen zelf nog bij Noord; en alles ten zuiden ervan bij Zuid.

De Taakgroep  heeft dit voorstel omarmd en zo is het nu dus besloten.

 

Ds. Gert Landman neemt Centrum-Noord voor zijn rekening (Provincialeweg t/m Kerkvaart, inclusief De Kom en de Helmstraat) en ??? is beschikbaar voor de adressen in Centrum-Zuid (Dorpsstraat en Oranje Nassaukwartier tot het eind van Bozenhoven, inclusief Veenstaete en Gerardus Majella).
Verder zijn de wijkteams inmiddels in elkaar geschoven (dit geldt voor alle wijken); de bezoekers zullen de komende tijden gecoacht worden, om
nog leukere en enthousiastere bezoekteams te worden. Wie hier nu ook zin in krijgt, kan zich bij ons opgeven!

 

Ds. Gert Landman
Tel. 06 - 30 308 712
e-mail gmlandman@gmail.com

 

Wijkwerk

Jan Korver

Tel. 0297 28 38 09

 Wijken


Wijk Hofland


Vanaf september 2016 zullen de wijken Hofland van de Janskerk en De Rank verdergaan als één gezamenlijke wijk.
Mochten zich bijzondere gebeurtenissen voordoen en wilt u dit graag delen met een van onze wijkmedewerkers, dan kunt u dit doorgeven aan een van onderstaande leden van het wijkteam.
Als het nodig is of gewenst, dan brengen wij u in contact met een predikant of iemand van het kernpastoraat.

 

Daarom hier nog even op een rijtje de namen van Het wijkteam:
Annie van Dasler, Jannie Voorwinden, Albertje Verwer, Anita van Zijtveld, Maaike Boersma, Janny van der Zijden, Nora Stam, Marianne de Wind, Wim den Ouden, Marijke Sipkema, Joke Verbruggen en Gitty Treffers

 

Kerkvaart wordt in wijk Hofland door een aparte groep vrijwilligers uit de wijk rondgebracht en is daarmee losgekoppeld van het eigenlijke wijkwerk.


De wijkcoördinatoren van Hofland zijn:
Janny Montsma, tel. 0297 - 25 45 15, janny@montsma.com
Janny van der Zijden, tel. 0297 - 77 85 48, k.j.van.der.zijden@live.nl
Judith Roodenburg, tel. 06-46 482 232, juriana@ziggo.nl

 Erediensten

zondag 25 februari
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim Warnaar


zondag 25 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: bij de R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 45 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Letta van Maanen verzorgt de begeleiding van de Taizéliederen op piano.


vrijdag 2 maart
19:00 uur - Gebouw De Rank , Pr Bernhardlaan 2, Mijdrecht

De viering van Wereldgebedsdag in 2018 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 25 februari
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim Warnaar


zondag 25 februari
11:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Verkoop collectemunten


zondag 25 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: bij de R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 45 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Letta van Maanen verzorgt de begeleiding van de Taizéliederen op piano.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties