Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 15 april 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek 15a[pril 2018 Janskerk

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Het verhaal van Kaïn en Abel roept altijd de vraag op: waarom keek God alleen naar Abel en zijn offer, en niet naar Kaïn en zijn offer?

Eigenlijk geeft Kaïn zelf het antwoord: ben ik mijn broeders hoeder?

Moet ik op mijn broertje passen?

Zeker, dat is precies de bedoeling: let op die kleinere vlak naast je.

En dat is wat Kaïn weigert.

 

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op 1e paasdag 1 april 2018


Ds. Gert Landman

 

Paaspreek 2018 De Rank

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Hij is niet hier, zegt de hemelse boodschapper tot de vrouwen. 
Als jullie Jezus willen vinden, de gekruisigde, dan moet je niet bij de doden zijn. En ook niet bij de bewakers van het graf, de dienaars van Pilatus, dienaars van angst en dood, die nu zelf als doden zijn, bevangen door de vrees voor dat licht, die bliksem die insloeg, die ontzagwekkende engelverschijning. Hier waar angst en dood regeren, hier zoek je Hem tevergeefs. Maar waarom zouden jullie bang zijn als die bewakers? Jullie komen niet om te controleren en te beheersen - maar om te dienen. Uit liefde tot de Heer zijn jullie gekomen, in antwoord op de liefde die jullie steeds van Hem hebben ervaren. De liefde die Hij heeft volgehouden tot op het kruis. Welnu, die liefde is sterker dan de dood. Hij is niet hier, Hij is opgewekt. En Hij zal zich aan zijn leerlingen laten zien, in Galilea, waar het allemaal begon.

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op Witte Donderdag 29 maart 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek Witte Donderdag 2018


Broeders en zusters,


Ik heb in eenvoud aangenomen, dat ik u daarin volgen mag (Lied 569:4). Hoe eenvoudig dat ook klinkt, het gaat diep. In deze avonddiensten tijdens de Stille Week volgen we Jezus op zijn weg. Hoe hij op de avond voor zijn lijden, in die bovenzaal met zijn leerlingen, de uittocht uit Egypte vierde. Dat had hij waarschijnlijk elk jaar al gedaan, maar nu krijgt alles een intensere lading. Bevrijding uit de slavernij, zoals joodse mensen altijd gevierd hebben en ook deze dagen weer vieren. Bevrijding uit de dood, dat vierde Jezus, voor zijn lijden. Wij gedenken zijn lijden achteraf, wetend van zijn opstanding.

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 11 maart 2018


Ds. Erick Versloot

 

Gemeente van Christus,

 

Onlangs was ik bij pastoor Gerard Griffioen op de koffie en we deelden wat ons inspireert;

Hij had had brood met kibbeling op het altaar staan om met de vormelingen te eten – Een succes – maar ja zei hij, een 2000 jaar geleden heeft iemand dat al eens voorgedaan...

Een succes, ook toen al!

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 4 maart 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek 4 maart 2018 Janskerk


Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Het Paasfeest nadert en Jezus gaat op naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt hoog. Een pelgrim die opklimt naar de heilige stad, voelt de opgang, de weg naar boven. Daar, in het heilige der heiligen, is de ark, met de tien bevrijdende woorden van God: Ik ben de Eeuwige, je God; ik heb je geleid uit het land Egypte, uit het diensthuis vandaan. Pasen vieren is de verlossing uit de slavernij vieren, heel je leven wijden aan die nieuwe, bevrijde manier van bestaan. Alles wegdoen wat mensen onvrij maakt: andere goden of idealen buiten God, zoals het tweede van de tien woorden zegt. Of, zoals in het derde woord genoemd wordt, praktijken die worden goedgepraat met de naam van God, seksuele praktijken of oorlogspraktijken: de Naam van God vals gebruikt, als vlag voor de waan van mensen.

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek en liturgie van de dienst in De Rank op zondag 25 februari 2018


Ds. Erick Versloot

 

Preek De Rank 25 februari 2018

 

gemeente van Christus,
Hoe trek je een rechte lijn, leerde je op school al?!

Door een stuk verderop een punt te tekenen.

Daar gaat het naar toe, zó maak je een rechte lijn.
Doelgericht leven leer je zo.
De toppunt, het hoogtepunt waar je het allemaal voor doet, dan kun je er komen.
Zoiets moet het al die sporters vergaan zijn.

Door alles succes en mislukking heen op zoek naar het hoogst haalbaar.

Van alles hebben ze opgeofferd om er te staan – ze hebben offers gebracht, soms heel grote: sociale contacten tot een minimum beperkt, sober geleefd, zich veel ontzegd, grote mentale druk doorstaan, het uiterste gevergd van hun lichaam: maar ze hebben het gehaald, ze zijn gegaan voor goud.

 

Hier doe je het voor.

 

Lees hier verder....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 11 februari 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 11 februari 2018


Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Net als de vorige week hebben we gezongen: Spreek, dan keert alles ten goede. Dat geldt voor de mensen in het evangelie die bij Jezus komen om heelheid en genezing te vinden: Iedereen zoekt U, jong of oud. In de eerste lezing geldt dat voor Naäman: hij komt om genezing bij de profeet van God. Deze generaal is melaats. Hij kan niet meer onder de mensen komen, laat staan in het leger werken of aan het hof, hoezeer hij ook bij de koning in de gunst staat. Een Joods slavinnetje wijst hem op de profeet in Samaria en wordt zo zijn reddende engel.

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 4 februari 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek Janskerk Mijdrecht 4 februari 2018


Spreek, dan keert alles ten goede, zongen we. Alle kwaad dat ons naar het leven staat: geweld en pijn, ziekte en dood – en wat worden we ermee geconfronteerd – over Jezus vertelt Marcus in zijn evangelie, dat de ellende van deze wereld, alles wat er op de nieuwe aarde niet meer zal zijn, verdwijnt waar hij komt. De wonderen die hij doet, zijn voorboden van het rijk dat nabij is, een voorproefje van Gods grote toekomst. Met die boodschap komt hij in Galilea: de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij. Keer je om, heb vertrouwen in dit goede nieuws. Blijf niet bij het oude liedje van schrap staan en kiezen op elkaar omdat de ellende in deze wereld toch altijd blijven zal. Geloof liever dit evangelie.

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 14 januari 2018


Ds. Gert Landman

 

Mijdrecht 14-1-2018


Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Precies een jaar geleden had ik hier mijn eerste dienst, nieuw voor mij en nieuw voor u. Inmiddels ken ik u een stuk beter en u mij. Die dienst van een jaar terug ging net als nu over het verhaal van de bruiloft in Kana. Maar wees gerust, ik houd niet dezelfde preek. En dat we vandaag het avondmaal vieren, maakt het ook al anders.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 7 januari 2018


Ds. Erick Versloot

 

 

Het geschenk van je leven – bij Mattheus 2: 1-12, Janskerk, Mijdrecht 7 januari 2018

 

Gemeente van Christus,

 

Vanmorgen bij de thee – een zakje van een bekend merk met daarop een spreuk – wat is het liefste dat jou ooit geschonken is?! Denk erover na, daarover gaat het vandaag  – driekoningen. De drie koningen – zoals ze in de volksmond heten – of beter de wijzen uit het oosten, de magiërs zijn ons in aanbidding voorgegaan met al het kostbare wat zij bezaten waren zij op zoek naar datgene wat van werkelijk waarde is...

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 31 december 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 31-12-2017


Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Als je dit evangelie hoort, dan zie je het voor je. Een pasgeboren kind wordt in de tempel gebracht. Ouders presenteren hem aan God en offeren twee duiven; dat is het offer van de armen; want het door Mozes voorgeschreven schaap, daar hebben ze geen geld voor. Zo komen ze, in alle eenvoud. Hier zijn wij, HEER, met ons kind, om U te danken voor alles en U te vragen om uw zegen. Zo gaat het in de tempel van die dagen. Maar dan komt er iets wat niet bij elk kind gebeuren zal. Dit kind wordt herkend met zijn hemelse afkomst en roeping.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op maandag 25 december 2017


Ds. Gert Landman

 

Janskerk - 25 december 2017 (1e Kerstdag)

Tekst Johannes 3:16-17


Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren zou gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld gered zal worden door Hem.


Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Deze preektekst sluit aan op het kerstevangelie Johannes 1. Een gedicht over Gods Zoon, het vleesgeworden Woord. Het Woord van het begin, waardoor alles is ontstaan, nu in levenden lijve op aarde gekomen. Licht dat in het duister schijnt – in het duister van deze wereld, zo reëel is de dichter wel. Duisternis die vijandig op het licht reageert, de vlam wil doven, het licht wil grijpen, maar niet te pakken krijgt.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek en liturgie van de dienst in De Rank op zondag 17 december 2017


Ds. Erick Versloot

 

Preek De Rank 17 december 2017


Gemeente van Christus, lieve mensen,
In de Sint Janskerk in Gouda met misschien wel de mooiste glas in loodramen ter wereld kun je Jona tegen komen.

Boven in het transept.

Als kind heb je er geen enkele moeite mee te geloven dat Jona echt in de vis zat.

En ook oude Rabbijnse commentaren beschrijven hoe Jona de ogen van de vis als vensters gebruikt om zelfs de Rietzee te zien waardoor het volk van God trok op weg naar het beloofde land.


Ook al zo'n verhaal waar wij wijzen in het wilde westen het moeilijk mee hebben.

Want hoe kun je nu in een vis leven en hoe kun je door een muur van water trekken naar het beloofde land?

 

Lees hier verder....

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 10 december 2017


Ds. Gert Landman

 

Janskerk - 10 december 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Troost, troost, mijn volk, zegt Jesaja. Jullie schuld is voldaan. Wat er allemaal fout ging - en de gevolgen voel je intussen – dat is genoeg geweest. Tussen mensen onderling, tussen jullie en God ligt de weg niet langer opgebroken, nee, de weg is gebaand. In ons bestaan met diepe dalen, en bergen waar je tegen opziet, blijkt toch een weg te zijn – en al wat leeft zal het zien, de glorie van de Eeuwige zal zichtbaar worden. Klim op een berg, vreugdebode Sion, en roep uit: hier komt jullie God.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek en liturgie van de dienst in De Rank op zondag 3 december 2017


Ds. Erick Versloot

 

Preek De Rank 3 december 2017


Alles went, behalve... advent...
Advent zet alles op zijn kop. De wereld wordt ondersteboven omgekeerd.

Niet een keizer, maar een kind, niet een koning, maar een baby, niet een wolf maar een lam maakt uiteindelijk de dienst uit.

 

De geschiedenis wordt uiteindelijk niet bepaald door wat er gebeurt in Rome, Washington of door fake-news, maar door een kind in Bethlehem.

Dat schrijft uiteindelijk de beslissende geschiedenis.

 

Lees hier verder....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 19 november 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 19-11-2017


Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Het klinkt nogal dreigend: eeuwige bestraffing tegenover eeuwig leven. Alsof er voor altijd een beslissing valt, onherroepelijk. Met dat vooruitzicht zijn generaties mensen bang gemaakt. Toch zijn je keuzes van nu wel van invloed op de eeuwigheid.
Er zijn heel wat boeken geschreven over bijna-dood-ervaringen.

 

Lees hier verder....

 
Preek en liturgie van de dienst in de Janskerk op zondag 12 november 2017


Ds. Erick Versloot

 

Van harte welkom in deze dienst, Zondag 12 november 2017, 10 uur Janskerk, Mijdrecht.
Levenslang leerling...
BijEén gekomen
- Klokgelui en muziek ter verwelkoming en voorbereiding
- Intredelied: Psalm 78:1,2 Mijn volk, ik ga geheimen
- Woord van welkom
- Lied 971: 1,3 Zingt een nieuw lied
- Stilte \ bemoediging \ groet

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de Kunst en Kerk-dienst in De Rank op zondag 5 november 2017


Ds. Erick Versloot

 

WELKOM!
Welkom bij het uitstallen en delen van de kroonjuwelen van Mijdrecht.
Kunst en kerk – dat is zooo Mijdrecht....
Wat een mooi initiatief van de werkgroep Kunst en Kerk om een actueel thema uit te werken, een inspiratie avond te houden en dan mensen te laten schilderen met woorden, beelden en muziek...
Laat je meenemen in de stroom van inspiratie
…..................................................................................................................
TEN GELEIDE
'Al die ellende door al die geloven...' Je kunt het aan de borreltafel horen verzuchten. 'Imagine there is no religion', zong Johan Lennon vijftig jaar geleden al. Alsof er zonder godsdienst geen oorlog zou zijn.

 

Lees hier verder....

 

 

Webmaster: Omdat ik zelf niet wist wat het betekent als Ds. Versloot "vdm" achter zijn naam zet heb ik het even opgezocht: Klik hier voor de betekenis.

 

 

 

 
Preek en liturgie van de dienst in de Janskerk op Dankdag donderdag 1 november om 19:30 uur.


Ds. Gert Landman

 

Broeders en zusters,
Dankdag voor gewas en arbeid. Oogsttijd. Lezingen uit Oude en Nieuwe Testament over dankbaarheid. In de boeken van Mozes dankbaarheid over de oogst in het land dat God je gegeven heeft.

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 22 oktober 2017


Ds. Erick Versloot

 

Overdenking ‘over troost gesproken’ bij Jesaja 40: 1—3

en 2 Kor 1: 3-7

 

Troost – wat is dat eigenlijk....

Troost is een woord dat veel oproept, Het is een arm om een schouder, het is een bakkie troost, even een kop koffie zetten, samen iets doen, een luisterend oor,  een gesprek van hart tot hart. 

Troost rijmt op proost en ik denk aan mensen die soms in hun ellende op zoek naar troost naar de fles – even een warm gevoel van binnen, en als je niet oppast de kater daarna, want drank maakt meer kapot dan je lief is...  

 

Lees hier verder....

 

 

Webmaster: Omdat ik zelf niet wist wat het betekent als Ds. Versloot "vdm" achter zijn naam zet heb ik het even opgezocht: Klik hier voor de betekenis.

 

 

 

 
Preek en liturgie van de dienst in de Janskerk op zondag 1 oktober 2017


Ds. Erick Versloot

 

Van harte welkom in deze dienst

Zondag 1 oktober , 10 uur Janskerk

Israëlzondag 2017

 

BijEén gekomen

  • klokgelui en muziek ter verwelkoming en voorbereiding
  • intredelied: Lied 216 Dit is een morgen als ooit
  • woord van welkom
  • als aanvangslied zingen wij staande: L 868: 1,2,5 Lof zij de Heer
  • stilte \ bemoediging \ groet
  • voorbereidingsgebed
  • wij zingen P 42: 1 Evenals een moede hinde
  • genadeverkondiging en leefregel: 2 Korintiërs 5: 17-20
  • wij zingen P 42: 7 Hart, onrustig vol van zorgen

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 24 september 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 24-9-2017

 

Broeders en zusters,


Op deze doopzondag lezen we over Jona, en over de werkers van het elfde uur.

Aan de mij nu de eer om dit allemaal te combineren.

U zult zien dat het eigenlijk heel logisch is.


Jona, de onwillige profeet, vlucht voor zijn roeping.

Maar kan ik U ooit ontvluchten? zegt Psalm 139.

 

Lees hier verder....

 
Preek en liturgie van de dienst in de Janskerk op zondag 17 september 2017


Ds. Erick Versloot

 

IN 'T SCHIP – GEMEENTE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS

Ik steek maar van wal…wat een uitdrukkingen hebben we aan de scheepvaart te danken.

In t schip gaan, in het huwelijksbootje stappen – het gaat allemaal om de koers bepalen, de wind in de zeilen, zonder bakzeil te halen...

‘God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst…'

Behouden vaart!

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 10 september 2017


Ds. Erick Versloot

 

Startdienst Mijdrecht... KOM, ZIE EN PROEF – KERKPROEVERIJ 2017 bij Lucas 19: 1-10

 

Het is twintig jaar geleden dat ik het hoorde, nooit vergeten: Frans van Dusschoten – weet u nog, die legendarische grappenaangever van André van Duijn – vertelde over zijn leven. In Castricum kwam hij door zijn vrouw in aanraking met de kerk. En voor haar ging hij mee naar de kerk – tot dat moment dat de predikant vertelde over wat Zacheüs overkwam. Zijn preek eindigde met 'en die hand van Jezus is nog altijd uitgestoken...'

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 3 september 2017


Ds. Erick Versloot

 

VERBINDEN – OVER JAN, DE WIJNSTOK, DE RANKEN EN DE LANDMAN

 

De wijnstok – de eerste wordt geplant door Noach en hij wordt op slag dronken. Genesis waarschuwt al – drank maakt meer kapot dan je lief is.

De wijnstok is bij de profeten ook beeld van het goede leven. Je zegent de vrucht van de wijnstok

Wie in de tijd van Jezus op het tempelplein kwam, kon er niet om heen: Een levensgrote wijnstok in goud gegoten. Beeld van het volk Israël door God geplant in het beloofde land. Iedereen kende dat beeld – die planting van God in Kanaän. Dat beeld spitst Jezus toe op zichzelf.

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 27 augustus 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek Mijdrecht 27 augustus 2017

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Toen ik eens voor een diaconale reis in Zuid-Afrika was, om te helpen in een Aids Centre, begreep ik hoe HIV en aids met armoede samenhangen. Een jongerenwerker sprak een jonge vrouw van 21, besmet met HIV, die al drie kinderen had. Hij vroeg haar hoe dat kon. Ze vertelde dat ze tot haar 14e altijd op de grond had geslapen en leefde van één maaltijd per dag. Toen kwam ze die jongen van 19 tegen. Hij was met HIV besmet. Bij hem kon ze in een groot bed slapen, voor het eerst in haar leven, en kreeg ze drie maaltijden per dag. Ze voelde zich als een prinses in een sjiek hotel.

 

Lees verder.....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 16 juli 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 16 juli 2017

 

Broeders en zusters,

 

Twee prachtige liederen van Willem Barnard hebben we gezongen, over de zaaier en het zaad, een beeldspraak met vele associaties. Het eerste lied hebben we in de liedkring uitgebreid besproken. Hierin is Gods goedheid het zaad: vruchtbaar zaad dat afdaalt in de groeve. Jezus die als een graankorrel in de aarde viel om op te staan tot een nieuw bestaan, even verbazingwekkend als een plant die uit een onooglijk zaadje voortkomt. God geeft er een lichaam aan, zoals Hij dat wil, zegt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, als hij spreekt over de opstanding uit de doden, ook die van ons: als God ons nieuw heeft gemaakt, hoe zal dat zijn, wie is daar niet benieuwd naar – maar het zal heel iets anders zijn dan wat wij ons kunnen voorstellen, je kunt er alleen in beelden over spreken.

 

Lees verder.....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 2 juli 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek de Rank 2 juli 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Ik wil mijn fiets pakken, op weg naar een huisbezoek. Hé, mijn fietssleuteltje. Verdraaid, waar heb ik dat nou weer gelaten? Dat wordt lopen; of ik moet toch weer op de motor naar elk adres hier, wat nogal omslachtig is met steeds die motorlaarzen aan en uit. Ik heb hier niet voor niets een fiets. Toch nog zoeken dan, in alle zakken, in de kantoorruimte waar ik net was. Of in het keukentje van de kerk? Steeds gestresster, want ik heb zo een afspraak.

 

Lees verder.....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 18 juni 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek de Rank 18 juni 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

De evangelielezing brengt ons misschien wat in verlegenheid. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen en drijf demonen uit. Zo’n opdracht - we voelen ons overvraagd. De verleiding is dan ook groot om dit verhaal ver van ons af te houden: dat was toen, alleen een opdracht voor die twaalf leerlingen, en niet voor de kerk van nu. Wij kunnen sowieso geen doden opwekken; en voor zieken, melaatsen en psychiatrische patiënten hebben wij onze medische zorg, uitstekende moderne ziekenhuizen, dus op dat gebied heeft de kerk van vandaag toch geen taak meer?

 

Lees verder.....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 21 mei 2017


Ds Marije van der Wilt-Karreman

 

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

 

‘Met dankbaarheid en enige weemoed…’ ga ik vandaag voor het laatst in uw midden voor.

Dankbaarheid voor de tijd die achter ons ligt, voor de 2,5 jaar dat ik met u en jullie op kon trekken en weemoed, omdat ik jullie los moet laten, om weer verder te kunnen trekken. Dankbaarheid en weemoed om de moeilijke maar ook om zoveel mooie dingen die we deelden, zowel met afzonderlijke leden van de gemeente als met de gemeente als geheel.

 

Lees verder

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 7 mei 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek in De Rank, 7 mei 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Jezus de Goede Herder, de vervulling van Psalm 23. En wij: de schapen die Hem volgen, luisterend naar zijn stem. Een zoet, idyllisch beeld, haast te mooi om waar te zijn. Nee, dan het rauwe beeld van de slaven uit de brief van Petrus, die hun heren maar moeten gehoorzamen, zelfs de valserikken onder hen. Had Christus zelf niet alle slaag en hoon verduurd?  ..........

 

Lees verder.....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 16 april 2017


Ds. Gert Landman

 

Paaspreek 2017 De Rank, Mijdrecht

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Die vrouwen, de eerste getuigen van Pasen. Ze vluchten weg van het graf; de opdracht van de engel - om het aan de leerlingen te vertellen en aan Petrus – voeren ze nog even niet uit, ze zijn tè ontdaan door wat ze meemaakten. Wie gaat die zware steen wegrollen bij het graf? En dan is hij weggerold..........

 

Lees verder
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 2 april 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek Janskerk 2 april 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

In moeilijke omstandigheden proberen we elkaar moed in te spreken: blijven vechten en bidden, blijven geloven dat het nog anders kan! Maar als niemand daar nog in gelooft? In de tijd van Ezechiël, in het getto van Babel zeiden de ballingen: onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden, onze botten zijn verdord. Zo maak ik soms mensen mee en u waarschijnlijk ook. Die mensen in Babel, de profeet ziet ze in een visioen als een dal vol dorre beenderen. En hij moet de wind roepen, de Geest van de Eeuwige afroepen over al die moedelozen. Een nieuwe wind laten waaien, de adem van God: dat ze opademen, nieuw leven voelen, terug durven keren, het beloofde land zullen binnengaan - wat onder Nehemia ook gebeurt. Een overgang: van mensen die denken dat het niets meer wordt, naar mensen die weer aan een nieuwe toekomst beginnen. Hoe breng je zoiets op?

 

Lees verder
Preek van de dienst in De Rank op zondag 12 maart 2017


Ds. Gert Landman

 

De Rank 12 maart 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Deze veertig dagen vormen een tijd van inkeer. Hoe je in het leven staat, welke taak je hebt in het koninkrijk van God – heb je daar zicht op? Kun je het opbrengen? En word je daarbij gesteund door anderen om je heen? Weet je je door...

 

Lees verder
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 5 maart 2017


Ds Marije van der Wilt-Karreman

 

Matteus 4:1-11, Psalm 91

Eerste zondag van de veertigdagentijd

 

Gemeente van Jezus Christus,

 

Ik was een jaar of achttien en internet stond nog in de kinderschoenen. In die tijd gebruikte je msn om te chatten. Geen idee hoe ik die jongen op het spoor kwam, maar ik heb een tijd lang gediscussieerd met een jongen die dat hele geloof van mij...

 

Lees verder
Preek van de dienst in De Rank op zondag 26 februari 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek Mijdrecht 26-2-2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het is bijna een sprookje. De vogels en de bloemen, alles is prachtig, overal wordt voor gezorgd door God, waar zou je nog bezorgd over zijn? Misschien kunt u zich aan zoiets moois overgeven, en misschien wordt u...

 

Lees verder
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 5 februari 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek Janskerk - 5 februari 2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Het lied dat we zongen is een gebed, een wens: ‘Laat ons het zout der aarde zijn’. Blijkbaar zijn we nog geen zout, al willen we het wel. Terwijl Jezus het gewoon zegt: jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht der wereld. Als mijn volgelingen heb je die plek in de wereld, dat wordt er van jullie verwacht. De vraag is dus niet: mogen we dat alsjeblieft zijn, maar: als we die positie hebben, als we zo in de wereld staan, met die opdracht, volbrengen we die taak of laten we onze Opdrachtgever erop wachten?

 

Lees verder
Preek van de dienst in De Rank op zondag 15 januari 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek van de dienst in De Rank op zondag 15 januari 2017:

 

 

Mijdrecht 15-1-2017

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Vanmorgen zult u allemaal wel opletten, want wat gaat die nieuwe invaldominee zeggen? Maar de leden van de kerkenraad zullen vooral opletten, want het gaat ook over hun taak. Het evangelieverhaal bevat details die je met onze ambten kunt associëren. Op de bruiloft in Kana heten de bedienden in het Grieks diakenen. En wat Maria zegt, zou zo uit de mond van een ouderling-kerkrentmeester of koster kunnen komen: ze hebben geen wijn meer! Je moet toch van alles voorzien zijn. Haar toon is bezorgd, want een bruiloftsfeest zonder wijn is geen feest meer, en ook een afgang voor het bruidspaar.

 

Lees verder
Erediensten

zondag 22 april
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot

Muziek:        Martijn van de Weerd

 

Maaltijd van de Heer

 


zondag 22 april
16:00 uur - De Rank

Kinderkerkfeest 'David en Goliath –

Welke reus versla jij?’​


zondag 22 april
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst.

Deze dienst wordt geleid door zuster Monica Raasen.

Muziek:   Harpiste Martine Dubois en Couzijn van Leeuwen op piano/orgel.

 

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 22 april
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot

Muziek:        Martijn van de Weerd

 

Maaltijd van de Heer

 


zondag 22 april
12:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Bijeenkomst wijken Twistvlied en Wickelhof.


zondag 22 april
16:00 uur - De Rank

Kinderkerkfeest 'David en Goliath –

Welke reus versla jij?’​


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties