Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Preek van de dienst in De Rank op zondag 25 november 2018


Ds. Gert  Landman (Preek) en Ds. Erick Versloot.

 

Gedachtenisdienst (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar).

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


De moed niet verliezen, het niet opgeven (Hebreeën 12:3).

Dat hebben zij ook niet gedaan, al die geloofsgetuigen die ons zijn voorgegaan.

De moed die in hen was - dat die ook in ons zal zijn.

 

Aan hen kunnen wij ons optrekken.

En daarmee ons optrekken aan Degene aan wie zij zich optrokken.

 

Want de levensmoed van al die generaties is belichaamd door die Ene, die zoveel te verduren kreeg: Jezus, onze Heer; die voor het lijden niet opzij ging, ook niet toen de schande van het kruis onterecht zijn deel werd; en nu zit Hij aan Gods rechterhand.

Houd dus je blik op Hem gericht, opdat - in de oude vertaling - gij niet door matheid van ziel verslapt.

Of in de nieuwe vertaling: opdat u de moed niet verliest en het niet opgeeft.

 

Lees verder ....

 
Liturgie en Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 21 oktober 2018


Ds. Erick Versloot.

 

Gemeente van Jezus Christus,


Het geheim van succes?!


Gisteren overleed oud – premier Wim Kok, en ik herinner me een interview dat hij had nadat hij als premier het land had gediend.

Wat heeft u gevormd?

Met andere woorden: wat is het geheim van uw succes?

 

Dit zei hij: als jongen fietste ik over de dijk bij Ammerstol, Bergambacht naar school in Gouda.

En ik had het gevoel dat ik altijd tegenwind had.

Dat vormt je.

Dan ben je niet zo gauw uit het veld geslagen, dat draagt bij aan je karakter.


Zo had hij om leren gaan met tegenwind en was er sterker uit gekomen.

 

Lees verder ....

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 14 oktober 2018


 

Dienst in de Rank te Mijdrecht op 14 oktober 2018 om 10 uur waarin het teken van de Doop bediend is aan Mees Michiel Hoogerdijk

 

Ds. Erick Versloot


Lezingen: Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31

 

 

Gemeente van Christus,

 

Wanneer ben je rijk?!
Vanmorgen vieren wij de doop: Sabina en Pieter, Job, Isabel en Thijs zijn de koning te rijk – Mees is geboren.
Wat een geschenk, jullie toevertrouwd. En dat je je vierde kindje mag laten dopen maakt jullie stil, verwonderd en dankbaar. Heel goed weten jullie dat je op dit terrein niets te nemen hebt, en dat het wonder boven wonder boven wonder boven wonder is dat alles goed is. Rijker kun je niet zijn!

 

Velen onder ons weten dat dat niet vanzelfsprekend is.
Lucebert, de dichter kon het in één zin zeggen: alles van waarde is weerloos.
Zo kostbaar als het is, ook zo kwetsbaar.

 

Lees hier verder ....

 

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 23 september 2018


Ds. Gert Landman

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
In onze maatschappij schijnt het belangrijk te zijn dat je wint. Anders ben je een ‘loser’. Dat begint al op het schoolplein, met vechtende kinderen: de winnaar wordt bejubeld, de zwakste telt niet meer mee. De grootste en de sterkste kan rekenen op aandacht en bewondering. Het zou er slecht uitzien voor kleinen en zwakken als het overal op Gods aarde zo ging, of in Den Haag; en nog slechter als het bij God zelf zo in elkaar zat.

 

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 2 september 2018


Ds. Gert Landman

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Inspraak zonder inzicht geeft uitspraken zonder uitzicht, zei ooit een politicus.

En nu heb je een politicus die zonder enig inzicht een smaadcampagne op touw zette tegen de profeet van een andere godsdienst, alleen om zelf weer eens in beeld te komen, liefst wereldwijd.

Ook al is het nu afgeblazen, waarom moest dit zo nodig?

Hoe verblind kun je zijn?

Als het vandaag over een blinde gaat, dan ook over de geestelijke kant daarvan.

 

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 26 augustus 2018


Ds. Erick Versloot 

Janskerk op zondag 26 augustus 2018

10:00 uur.

 

OM TE DELEN MET ZOVELEN
bij Marcus 8: 1-21

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
4 is meer dan 5, 7 is meer dan 12.
Nu zult u denken 'goed dat de scholen weer beginnen. Die dominee kan gelijk mee'. Ga ik ook doen, is de bedoeling, samen met de Fontein gaan we met God en elkaar een nieuw seizoen beginnen in de Veenhartkerk. Maar echt, 4 is meer dan 5, 7 is meer dan 12, bij Marcus.

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 19 augustus 2018


Ds. Erick Versloot

 

ZONDAG 19 augustus 2018
Janskerk, Mijdrecht 10.00 uur


GEHOOR VINDEN GEHOOR GEVEN


bij Jesaja 35: 1-10 en Marcus 7: 31-37


Effatha!
Effatha! Als klein kind kwam ik al op Effatha. Het protestants -christelijk doveninstituut in Voorburg en Zoetermeer. Mijn tante, nu 99 jaar, werkte daar. Als leidster van de meisjesflat was ik bij het afscheid bij haar pensioen, in 1978. Effatha – er ging een wereld voor mij open. Die kinderen spraken heel lijfelijk. Ze zaten daar intern. In het weekend naar huis, doordeweeks op de dovenschool en intern gehuisvest. Effatha.

 

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 12 augustus 2018


Ds. Gert Landman

 

Janskerk 12 augustus 2018
Preek over Marcus 7 : 24-30 (en 2 Koningen 4 : 8-17)

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Het evangelie van vorige week ging over rein en onrein.

Een discussie met de Farizeeën en schriftgeleerden, die met reinheid de buitenkant bedoelen, zoals de regel om je handen te wassen voor het eten.

Met daartegenover Jezus, die op de binnenkant focust, onze hele houding tegenover andere mensen.
Alle slechte gedachten, zegt hij, die bij ons van binnen leven, komen op de een of andere manier naar buiten en maken zo ons onrein.

Hij noemt er twaalf. Ontucht, diefstal, moord.

Overspel, hebzucht, agressie.

 

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 29 Juli 2018


Ds. Gert Landman

 

Broeders en zusters (jongens en meisjes),


De discipelen van Jezus tobben zich af om vooruit te komen, net zoals wij vaak doen.

Het stormt in hun leven, de wind is tegen, in het donker op de zee - kan het onzekerder?

Geen licht om hen heen, geen grond onder de voeten, nergens vastigheid.

Waar is nu hun Heer?

Ja, ginds op de berg, alleen met zijn hemelse Vader.

Wij zouden dan denken: Wat heb je eraan, dat iemand ergens ver weg voor je bidt?

Laat hij liever komen helpen, ons uit de problemen halen.

Waar is Hij nu?

Dat is vaak onze vraag: Heer, waar bent U?

 

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 22 Juli 2018


Ds. Gert Landman

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Vandaag wil ik het niet hebben over de wonderbare spijziging zelf.

Dat doe ik liever als we ook de maaltijd van de Heer vieren.

Preken over gebroken brood en geen brood breken met elkaar, dat is zo vreemd.

Een andere keer valt dit verhaal (of het vervolg) wel samen met een maaltijdviering.

 

Vandaag ga ik liever in op het verband waar dit verhaal in staat.
De leerlingen, die hier voor een maaltijd moeten zorgen, zijn terug van een missie.

Ze zijn erop uitgestuurd.

Ze hebben mensen opgeroepen tot bekering, boze geesten uitgedreven, zieken gezalfd met olie en hen genezen.

 

Dan komt Marcus eerst nog met een verhaal over de reactie van Herodes op al deze gebeurtenissen.

Daarna pas vertelt hij dat de leerlingen bij Jezus terugkomen en Hem verslag uitbrengen.

Waarom die inlas over Herodes?

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek en liturgie van de dienst in De Rank op zondag 15 juli 2018


Ds. Erick Versloot

 

Preek en liturgie van de dienst in De Rank op 15 juli 2018

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,


Met een pelgrimstocht kun je tegenwoordig thuis komen!
Tegen alle secularisatie in neemt het hand over hand toe. Meer dan 250.000 mensen gaan dit jaar als pelgrim naar Santiago de Compostella. Velen te voet, per fiets, te paard en zelfs 42 ervan met rolstoel. Hoe doe je dat trouwens? De berg op, en er ook weer af...
Onlangs was ik in de Ontmoetingskerk in Zevenhuizen. Daar zag ik weer de pelgrim die ik ooit de reiszegen mocht meegeven. Uw moet u voorstellen een kleine hechte kerkgemeenschap, waarvan een man na een heel moeilijke periode in zijn leven, een pelgrimstocht maakte, in dit geval naar Rome. Na de reiszegen, de koffie na de dienst, liep een groot deel van de gemeente met hem tot aan de gemeentegrens van Zevenhuizen op. Toen ik daar mijn waardering voor uitsprak, was daar ook die heerlijke humor van een gemeentelid dat zei: ja, we willen natuurlijk ook gewoon zeker weten dat ie weg is...

 

​Lees hier verder....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 8 juli 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 8 juli 2018

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Gelukkig zijn jullie niet zo’n onwillig gehoor als waar Ezechiël naar toe moet, halsstarrig en eigenzinnig, vol verzet. Of het volk waar de Heer mee te maken krijgt in Nazareth. Zij zien hem als familie, zoon van die en die, broer van die en die, kortom: ik heb nog met hem geknikkerd, wat verbeeldt hij zich wel! Wil hij meer zijn dan een timmermanszoon? Mensen ergeren zich, sluiten zich af voor zijn woord en voor zijn werk. Terwijl ze wel toegeven dat zijn woorden van grote wijsheid getuigen; dat er wonderen gebeuren onder zijn handen. Maar nee - een profeet vindt geen erkenning in zijn vaderstad.

 

 

Lees hier verder ..... 

 

 
Overdenking bij de doopdienst in De Rank op zondag 1 juli 2018


Ds. Erick Versloot

 

Preek in De Rank 1 juli 2018

 

LEEF!!!...VOORBIJ DE ANGST...


Dienst van Woord en teken, 1 juli 2018, de Rank, Mijdrecht.

Bij Marcus 5: 22-43.

 

Gemeente van Christus


Eén van mijn dierbaarste gedichten, 'voor ons kind' van Geert Boogaard.
Ik lees het vandaag voor onze dopeling en voor alle kinderen en ieder die het kind in zichzelf kent, erkent en herkent....

 

Je bent gedragen om verlost te worden
gekomen om te gaan
de streng die je bond
aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
om je te laten leven.

 

 

Lees hier verder ..... 

 

 
Preek en liturgie van de dienst in de Janskerk op zondag 24 juni 2018


Ds. Erick Versloot

 

Preek in de Janskerk 24 juni 2018

 

Gemeente van Christus
Het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je kent.
Iemand had iets nodig en via via werd dat geregeld.

Zijn conclusie: het gaat er niet om wat je kunt, maar om wie je kent!

 

Deze woorden zijn in de lijn van:
Ik ben niet wat ik doe
ik ben niet wat ik heb
ik ben niet wat andere mensen over mij zeggen
ik ben Gods bemind kind


Met deze woorden begon Henri Nouwen, Nederlands priester en hoogleraar psychologie aan Harvard VS, zijn dag en de Hour of Power nam dat over.
Ik ben God bemind kind.

Het gaat er om wie je kent!


Zoals Johannes.

Johannes is zijn naam.

God is genadig betekent dat.

Veelzeggend begin van een mensenleven dat je zo heet – Gods bemind kind, God is genadig.

 

 

Lees hier verder ..... 

 

 
Preek/Overdenking van de dienst in de Janskerk op zondag 10 juni 2018


Ds. Erick Versloot

 

Preek in de Janskerk 10 juni 2018

 

DE RODE DRAAD                          Bij Prediker 4, 12 en Ps 133, G 472: 5,6, L 968: 2,5, 969

 

We leven in onze tijd in een world wide web. Een web - draadloze netwerken bepalen ons bestaan. In onze tijd een ongekende hoeveelheid aan mogelijkheid om de band met elkaar te onderhouden.

 

Vandaag zijn we hier ook gekomen vanwege verbondenheid. Hier zijn mensen in lief en leed, hier komen zijn om aan de band met God en elkaar te werken.

Ooit was ik met een groepje catechisanten in de Bonaventurakerk bij een priester die vol liefde vertelde over zijn mooie kerk en zijn duizenden parochianen. En hoeveel zitten er nu op zondag in de kerk?!?!  klonk er opeens kritisch...

De priester hield zich even in, hernam zichzelf en sprak indringend kijkend: vergeet nooit, tussen God en ieder mens loopt een lijntje. Bij sommigen is -ie stevig als een scheepskabel, anderen dun als vlas, maar wat zo mooi is: wij kunnen die lijntjes niet zien, alleen God.

 

 

Lees hier verder ..... 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 3 juni 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 3 juni 2018


Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Rusten, genieten en dankbaar zijn. Dat is wat we kunnen doen op zondag. Rusten is vrij zijn van werkverplichtingen. Even niet hoeven. Op adem komen. In de Bijbelleesgroep Lectio Divina hebben we het dit voorjaar over de Tien Geboden gehad en dus ook over het gebod van de sabbat. Het woord sabbat betekent zelf: ophouden. Dat is in onze 24-uurs economie wel een ding; in sommige bedrijfstakken wordt continu doorgewerkt; en op steeds méér werkvelden gaat het werk alsmaar door. Ziekenhuizen, verkeersdiensten, elektriciteitsbedrijven, waterleiding, horeca, recreatieparken, steeds meer winkels ook. Van eeuwen her moest de boer ook op zondag de koeien melken, al kon hij de akker wel die ene dag met rust laten, tenzij er gehooid moest worden en het op maandag zou gaan regenen.

 

 

Lees hier verder ..... 

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 27 mei 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek Janskerk 27-5-2018 (Trinitatis)
Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Dat klinkt als iets stiekems, wat niemand mocht zien, in elk geval de andere Farizeeërs niet - bange Nikodemus. Toch is dat niet het beeld dat de evangelist Johannes van hem schetst. Iets verderop vertelt hij hoe de overpriesters en Farizeeën Jezus willen grijpen, en hoe hun arrestatieteam zonder hem terugkomt. Als ze dat moeten uitleggen, zeggen ze: omdat nog nooit een mens zo heeft gesproken! Kriegel reageren hun opdrachtgevers: hebben jullie je ook al laten misleiden? Vervloekt wie zich door Hem laat ompraten, de massa die de wet niet kent. Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in hem gekomen? Dan voelt Nikodemus zich aangesproken, als joods leider en Farizeeër. Hij zegt: Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehóórd is? (hij had hem immers zelf gehoord, in die nacht, wat hem had overtuigd). Hij komt voor Jezus op en onmiddellijk keert men zich tegen hem: Kom jij soms ook uit Galilea? (Joh.7:45-52).

 

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 22 april 2018


Ds. Erick Versloot

 

Gemeente van de Goede Herder, Jezus Christus


Gisteren was er tijdens het 9e oecumenische liedfestival een expositie van de Servisch orthodoxe kunstenaar Nikola Saric.

Als christen van oosters orthodoxe huize maakt hij iconen met een twist: een nieuwe kijk op oude verhalen
Tel ze maar na – dit is zijn verbeelding van de herder die de 99 schapen achterlaat om die ene te gaan zoeken.

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 15 april 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek 15a[pril 2018 Janskerk

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Het verhaal van Kaïn en Abel roept altijd de vraag op: waarom keek God alleen naar Abel en zijn offer, en niet naar Kaïn en zijn offer?

Eigenlijk geeft Kaïn zelf het antwoord: ben ik mijn broeders hoeder?

Moet ik op mijn broertje passen?

Zeker, dat is precies de bedoeling: let op die kleinere vlak naast je.

En dat is wat Kaïn weigert.

 

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op 1e paasdag 1 april 2018


Ds. Gert Landman

 

Paaspreek 2018 De Rank

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Hij is niet hier, zegt de hemelse boodschapper tot de vrouwen. 
Als jullie Jezus willen vinden, de gekruisigde, dan moet je niet bij de doden zijn. En ook niet bij de bewakers van het graf, de dienaars van Pilatus, dienaars van angst en dood, die nu zelf als doden zijn, bevangen door de vrees voor dat licht, die bliksem die insloeg, die ontzagwekkende engelverschijning. Hier waar angst en dood regeren, hier zoek je Hem tevergeefs. Maar waarom zouden jullie bang zijn als die bewakers? Jullie komen niet om te controleren en te beheersen - maar om te dienen. Uit liefde tot de Heer zijn jullie gekomen, in antwoord op de liefde die jullie steeds van Hem hebben ervaren. De liefde die Hij heeft volgehouden tot op het kruis. Welnu, die liefde is sterker dan de dood. Hij is niet hier, Hij is opgewekt. En Hij zal zich aan zijn leerlingen laten zien, in Galilea, waar het allemaal begon.

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op Witte Donderdag 29 maart 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek Witte Donderdag 2018


Broeders en zusters,


Ik heb in eenvoud aangenomen, dat ik u daarin volgen mag (Lied 569:4). Hoe eenvoudig dat ook klinkt, het gaat diep. In deze avonddiensten tijdens de Stille Week volgen we Jezus op zijn weg. Hoe hij op de avond voor zijn lijden, in die bovenzaal met zijn leerlingen, de uittocht uit Egypte vierde. Dat had hij waarschijnlijk elk jaar al gedaan, maar nu krijgt alles een intensere lading. Bevrijding uit de slavernij, zoals joodse mensen altijd gevierd hebben en ook deze dagen weer vieren. Bevrijding uit de dood, dat vierde Jezus, voor zijn lijden. Wij gedenken zijn lijden achteraf, wetend van zijn opstanding.

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 11 maart 2018


Ds. Erick Versloot

 

Gemeente van Christus,

 

Onlangs was ik bij pastoor Gerard Griffioen op de koffie en we deelden wat ons inspireert;

Hij had had brood met kibbeling op het altaar staan om met de vormelingen te eten – Een succes – maar ja zei hij, een 2000 jaar geleden heeft iemand dat al eens voorgedaan...

Een succes, ook toen al!

 

Lees hier verder .....

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 4 maart 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek 4 maart 2018 Janskerk


Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Het Paasfeest nadert en Jezus gaat op naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt hoog. Een pelgrim die opklimt naar de heilige stad, voelt de opgang, de weg naar boven. Daar, in het heilige der heiligen, is de ark, met de tien bevrijdende woorden van God: Ik ben de Eeuwige, je God; ik heb je geleid uit het land Egypte, uit het diensthuis vandaan. Pasen vieren is de verlossing uit de slavernij vieren, heel je leven wijden aan die nieuwe, bevrijde manier van bestaan. Alles wegdoen wat mensen onvrij maakt: andere goden of idealen buiten God, zoals het tweede van de tien woorden zegt. Of, zoals in het derde woord genoemd wordt, praktijken die worden goedgepraat met de naam van God, seksuele praktijken of oorlogspraktijken: de Naam van God vals gebruikt, als vlag voor de waan van mensen.

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek en liturgie van de dienst in De Rank op zondag 25 februari 2018


Ds. Erick Versloot

 

Preek De Rank 25 februari 2018

 

gemeente van Christus,
Hoe trek je een rechte lijn, leerde je op school al?!

Door een stuk verderop een punt te tekenen.

Daar gaat het naar toe, zó maak je een rechte lijn.
Doelgericht leven leer je zo.
De toppunt, het hoogtepunt waar je het allemaal voor doet, dan kun je er komen.
Zoiets moet het al die sporters vergaan zijn.

Door alles succes en mislukking heen op zoek naar het hoogst haalbaar.

Van alles hebben ze opgeofferd om er te staan – ze hebben offers gebracht, soms heel grote: sociale contacten tot een minimum beperkt, sober geleefd, zich veel ontzegd, grote mentale druk doorstaan, het uiterste gevergd van hun lichaam: maar ze hebben het gehaald, ze zijn gegaan voor goud.

 

Hier doe je het voor.

 

Lees hier verder....

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 11 februari 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 11 februari 2018


Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Net als de vorige week hebben we gezongen: Spreek, dan keert alles ten goede. Dat geldt voor de mensen in het evangelie die bij Jezus komen om heelheid en genezing te vinden: Iedereen zoekt U, jong of oud. In de eerste lezing geldt dat voor Naäman: hij komt om genezing bij de profeet van God. Deze generaal is melaats. Hij kan niet meer onder de mensen komen, laat staan in het leger werken of aan het hof, hoezeer hij ook bij de koning in de gunst staat. Een Joods slavinnetje wijst hem op de profeet in Samaria en wordt zo zijn reddende engel.

 

Lees hier verder .....

 

 

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 4 februari 2018


Ds. Gert Landman

 

Preek Janskerk Mijdrecht 4 februari 2018


Spreek, dan keert alles ten goede, zongen we. Alle kwaad dat ons naar het leven staat: geweld en pijn, ziekte en dood – en wat worden we ermee geconfronteerd – over Jezus vertelt Marcus in zijn evangelie, dat de ellende van deze wereld, alles wat er op de nieuwe aarde niet meer zal zijn, verdwijnt waar hij komt. De wonderen die hij doet, zijn voorboden van het rijk dat nabij is, een voorproefje van Gods grote toekomst. Met die boodschap komt hij in Galilea: de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij. Keer je om, heb vertrouwen in dit goede nieuws. Blijf niet bij het oude liedje van schrap staan en kiezen op elkaar omdat de ellende in deze wereld toch altijd blijven zal. Geloof liever dit evangelie.

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 14 januari 2018


Ds. Gert Landman

 

Mijdrecht 14-1-2018


Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Precies een jaar geleden had ik hier mijn eerste dienst, nieuw voor mij en nieuw voor u. Inmiddels ken ik u een stuk beter en u mij. Die dienst van een jaar terug ging net als nu over het verhaal van de bruiloft in Kana. Maar wees gerust, ik houd niet dezelfde preek. En dat we vandaag het avondmaal vieren, maakt het ook al anders.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op zondag 7 januari 2018


Ds. Erick Versloot

 

 

Het geschenk van je leven – bij Mattheus 2: 1-12, Janskerk, Mijdrecht 7 januari 2018

 

Gemeente van Christus,

 

Vanmorgen bij de thee – een zakje van een bekend merk met daarop een spreuk – wat is het liefste dat jou ooit geschonken is?! Denk erover na, daarover gaat het vandaag  – driekoningen. De drie koningen – zoals ze in de volksmond heten – of beter de wijzen uit het oosten, de magiërs zijn ons in aanbidding voorgegaan met al het kostbare wat zij bezaten waren zij op zoek naar datgene wat van werkelijk waarde is...

 

Lees verder....

 

 

 

 
Preek van de dienst in De Rank op zondag 31 december 2017


Ds. Gert Landman

 

Preek De Rank 31-12-2017


Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Als je dit evangelie hoort, dan zie je het voor je. Een pasgeboren kind wordt in de tempel gebracht. Ouders presenteren hem aan God en offeren twee duiven; dat is het offer van de armen; want het door Mozes voorgeschreven schaap, daar hebben ze geen geld voor. Zo komen ze, in alle eenvoud. Hier zijn wij, HEER, met ons kind, om U te danken voor alles en U te vragen om uw zegen. Zo gaat het in de tempel van die dagen. Maar dan komt er iets wat niet bij elk kind gebeuren zal. Dit kind wordt herkend met zijn hemelse afkomst en roeping.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek van de dienst in de Janskerk op maandag 25 december 2017


Ds. Gert Landman

 

Janskerk - 25 december 2017 (1e Kerstdag)

Tekst Johannes 3:16-17


Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren zou gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld gered zal worden door Hem.


Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Deze preektekst sluit aan op het kerstevangelie Johannes 1. Een gedicht over Gods Zoon, het vleesgeworden Woord. Het Woord van het begin, waardoor alles is ontstaan, nu in levenden lijve op aarde gekomen. Licht dat in het duister schijnt – in het duister van deze wereld, zo reëel is de dichter wel. Duisternis die vijandig op het licht reageert, de vlam wil doven, het licht wil grijpen, maar niet te pakken krijgt.

 

 

Lees hier verder....

 
Preek en liturgie van de dienst in De Rank op zondag 17 december 2017


Ds. Erick Versloot

 

Preek De Rank 17 december 2017


Gemeente van Christus, lieve mensen,
In de Sint Janskerk in Gouda met misschien wel de mooiste glas in loodramen ter wereld kun je Jona tegen komen.

Boven in het transept.

Als kind heb je er geen enkele moeite mee te geloven dat Jona echt in de vis zat.

En ook oude Rabbijnse commentaren beschrijven hoe Jona de ogen van de vis als vensters gebruikt om zelfs de Rietzee te zien waardoor het volk van God trok op weg naar het beloofde land.


Ook al zo'n verhaal waar wij wijzen in het wilde westen het moeilijk mee hebben.

Want hoe kun je nu in een vis leven en hoe kun je door een muur van water trekken naar het beloofde land?

 

Lees hier verder....

 

 
Erediensten

dinsdag 11 december
-

Op zondagavond 16 december mag ik nog een keer de Songs of Praise verzorgen!
Wilt u daarvoor uw liedsuggesties aan mij sturen via gmlandman@gmail.com liefst met een klein verhaaltje erbij waarom dit lied u aanspreekt?
Inleveren kan t/m dinsdag 11 december. 


zondag 16 december
10:00 uur - Janskerk

Voorganger:  Ds. Ruud van de Weg, Uithoorn

Muziek:         Couzijn van Leeuwen

 

Derde advent


zondag 16 december
19:00 uur - Janskerk

Songs of Praise.

 

Voorganger:   Ds. Gert Landman

Muziek:          Anita Vos


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

dinsdag 11 december
-

Op zondagavond 16 december mag ik nog een keer de Songs of Praise verzorgen!
Wilt u daarvoor uw liedsuggesties aan mij sturen via gmlandman@gmail.com liefst met een klein verhaaltje erbij waarom dit lied u aanspreekt?
Inleveren kan t/m dinsdag 11 december. 


woensdag 12 december
19:00 uur - 20:00 uur - De Rank

Met het oog op zondag 

 


woensdag 12 december
19:30 uur - 21:00 uur - Zorgcentrum Zuiderhof te Vinkeveen


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties