Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Ver(der) weg


We kijken niet alleen om naar onze gemeenteleden, maar voelen ons ook betrokken bij mensen buiten onze kerk die hulp nodig hebben. Dit werk wordt gecoördineerd door de diaconie.

In Mijdrecht steunen de diakenen steunen de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en het Hospitium. Soms doen ook andere organisaties zoals Het Anker een beroep op de diakenen.

 

De diakenen houden ons op de hoogte van projecten van Kerk in Actie in Nederland en in het buitenland. Zij schrijven daarover in Kerkvaart en vragen onze financiële bijdragen ervoor.

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om opvang van kinderen, steun voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en vakanties voor ouderen, in het buitenland om noodhulp bij natuurrampen, straatkinderen en eerlijke handel.

Zie voor meer informatie over projecten: www.kerkinactie.nl en www.solidaridad.nl.Jaarlijks wordt er door de diaconie en ZWO een diaconaal project en een zendingsproject uitgezocht.
Hier wordt dan extra aandacht aan besteed om de gemeenteleden hierbij te betrekken.

 

 

De projecten zijn:

 

 • Droogte bestrijden in Ethiopië: Hoe kun je overleven als er negen maanden geen regen valt?
  Hoe kun je voorkomen dat de volgende extreme droogte in Ethiopië weer een ramp wordt?
  Naast noodhulp zijn er projecten om mensen beter bestand te maken tegen rampen.
 • De strijd tegen het water in Bangladesh: Bangladesh wordt regelmatig getroffen door cyclonen en overstromingen.
  Er wordt hulp geboden aan mensen, die dakloos zijn geworden.
  Verder worden de mensen voorbereid om de gevolgen van een overstroming beter op te vangen.
 • Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan: Na de onafhankelijkheid brak er een burgeroorlog uit.
  Er zijn nu 2,3 miljoen mensen op de vlucht.
  Zij worden opgevangen in kampen en ontvangen daar noodhulp.
  Verder leren vrouwen voedsel te verbouwen om kinderen te kunnen voorzien van voldoende voedsel.
 • Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië: Miljoenen Syriërs zijn huis en haard ontvlucht en leven nu in vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië.
  Daar wordt onderwijs gegeven, medische zorg verleend en krijgen zij voedsel.
  Ook is er aandacht voor traumaverwerking.
 • Overleven na een aardbeving in Nepal: Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving.
  8.000 mensen kwamen om het leven, 22.000 mensen raakten gewond en 800.000 huizen zijn verwoest.
  Veel hulp is nodig zodat de mensen deze ellende kunnen overleven en opbouw mogelijk is.

 

 

De opbrengst van de maaltijdcollectes en van de zendingsbussen bij de uitgang is bestemd voor projecten die behoren bij het thema Versterk de Kerk.

 

Die projecten zijn:

 

 • Bangladesh: christenen in een islamitisch land: Christenen met een islamitische achtergrond hebben het niet makkelijk.
  Jonge christenen kunnen bijbelcursussen volgen en leiderschapstrainingen.
  In jonge plattelandskerken leren mensen lezen en schrijven, er is kleuteronderwijs en er worden plattelandsdokters opgeleid.
 • Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw: De inwoners in het droge noorden van Kameroen worden gesteund.
  De kerk geeft onderwijs en medische zorg, maar stimuleert ook duurzame landbouw.
  Boeren worden opgeleid tot predikant of evangelist.
 • Guatemala: vrouwen versterken in kerk en samenleving: Vrouwen worden sterker gemaakt, zodat hun stem in de kerk gehoord wordt en zij durven opstaan tegen geweld in hun samenleving.
 • Pakistan: zorgzame kerk voor jongeren en vrede: In Pakistan is slechts 2 procent van de bevolking christen.
  De meesten leven in armoede op het platteland. De kerk is hun veilige toevluchtsoord.
  Er is veel zorg voor jongeren, meisjes, vrouwen en gehandicapten.
  Men werkt samen met moslims aan vrede.
 • Syrië: kerken als bakens van hoop: Vluchtelingen kloppen vaak aan bij kerken.
  Er wordt gezorgd voor opvang, voedsel, medicijnen en hygiënische verzorging.
  Verder leiden de kerken jongeren op om diaconaal werk en noodhulp te bieden.
   

 


Erediensten

zondag 28 april
10:00 uur - De Rank

Voorganger:  Ds. Hans Bouma, Kampen 

Muziek:         Martijn van de Weerd


zondag 28 april
19:00 uur - De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen

Taizéviering: Protestantse Gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen (Herenweg 253 Vinkeveen)​

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra, piano en Margriet Lek, cello.


zondag 5 mei
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

Maaltijd van de Heer


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

donderdag 25 april
20.00 uur – koffie vanaf 19.45 uur - Gebouw Irene, naast de Janskerk te Mijdrecht

DE CHRISTELIJKE VROUWENBEWEGING

           PASSAGE MIJDRECHT


zondag 28 april
10:00 uur - De Rank

Voorganger:  Ds. Hans Bouma, Kampen 

Muziek:         Martijn van de Weerd


zondag 28 april
19:00 uur - De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen

Taizéviering: Protestantse Gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen (Herenweg 253 Vinkeveen)​

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra, piano en Margriet Lek, cello.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties