Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Zin Zoeken - Info over activiteiten


Activiteiten voor wie zoekt naar verdieping en inspiratie

 

Zelf een programma aanbieden

Wil je zelf een programma op het gebied van zingeving aanbieden in ons gebouw? Neem dan contact op met ons: 

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl

 

 

Op de hoogte blijven

Als je graag op de hoogte gehouden wilt worden van ons programma-aanbod, kun je je hiervoor aanmelden via bovenstaand mailadres. Elke maand sturen we je dan de activiteiten toe. 

ZinZoeken

 

Ben je op zoek naar verdieping? Zou je graag ruimte willen maken voor jezelf? Zoek je naar anderen met wie je je vragen of ervaringen kunt delen? Heb je behoefte aan verstilling, verbinding en inspiratie?

ZinZoeken wil een plek bieden waar je tot jezelf en tot elkaar kunt komen. Een plek waar mensen worden gezien en gehoord, waar hun verhaal ertoe doet. Waar het mogelijk wordt gemaakt na te denken over de zin van je bestaan en deze vragen en gedachten te delen met anderen.

 

Betekenis geven

 

Geen enkele gebeurtenis in je leven heeft op voorhand zin. Dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve ervaringen. Zin geven is betekenis toebrengen aan de ervaringen die het leven je brengt. Dat proces is zowel actief -je gaat ernaar op zoek -als inactief- het voltrekt zich. Het zoeken naar zin is de primaire motivatiekracht van de mens. 

Betekenisgeving vraagt om het onderzoeken van gebeurtenissen. Hoe hebben ze je gevormd? Hoe zijn ze van invloed op de manier waarop je jezelf en de wereld om je heen ervaart en je ermee verbindt? Het is een proces van leren en ontwikkelen. 

 

Waar?

De activiteiten van ZinZoeken vinden plaats in Open Huis De Rank. Dit gebouw staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en ondersteuning. 

 • Ontmoeting:
  In de grote zaal worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting. 
 • Inspiratie:
  ZinZoeken organiseert activiteiten op het gebied van zingeving voor iedereen die daarin geïnteresseerd is: in De Ronde Venen en daarbuiten. 

Ondersteuning: 
In De Rank zijn diverse sociaal-maatschappelijke organisaties gevestigd die ondersteuning bieden aan de inwoners van De Ronde Venen.

Wie zijn wij?

ZinZoeken bestaat uit vier leden:

Jannet Heerma

Juul Rotshuizen
Madelon Verwer-Ramp

Mariëlle Kirkels

Wij bedenken programma’s op het gebied van zingeving en we faciliteren anderen die graag een programma in De Rank willen aanbieden. 

 

Ons aanbod

De volgende activiteiten bieden wij een aantal keer per jaar aan:

 

 • Huis van Licht:
  Openstelling van de grote zaal in De Rank om tot jezelf te komen en naar pianomuziek te luisteren. 
 • Je kunt een kaars aansteken.
  Op een vrijdag van 19.00 – 21.00 uur.

   

 • Het Huis uit

Wandelen met aandacht voor de natuur of meditatief wandelen aan de hand van een thema.
Op een zaterdag van 9.30 – 12.00 uur.


Elke maand worden er meerdere activiteiten aangeboden. We proberen hierbij veel variatie aan te brengen. Je vindt in ons programma mogelijkheden om te zingen, om met elkaar in gesprek te gaan, om in beweging te komen aan de hand van een verhaal en om uw creativiteit te ontdekken. Alle onderdelen zijn gericht op het zoeken naar zin!

 

Kijk voor meer informatie op de pagina  /wat-doen-we-inspiratie-en-ontmoeting

of op onze website:  www.openhuisderank.nl

 

Download folder
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties