Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Algemeen


De jeugd heeft de toekomst!
Al jaren geeft de Protestantse Gemeente het jeugdbeleid hoge prioriteit. Het is belangrijk dat kinderen zich kind van God voelen en zich thuis voelen in de kerk. Dit geldt voor jonge en oudere kinderen, tieners, pubers en jongvolwassenen, maar natuurlijk ook voor hun ouders. Elke doelgroep binnen de jeugd heeft zijn eigen behoeften. We proberen hierop zo veel mogelijk af te stemmen om de verbinding te blijven zoeken.

 

In de Kerkenraad zitten drie jeugdouderlingen en 1 jeugddiaken. Deze vier ambtsdagers zitten in de Jeugdraad, waar alle activiteiten rondom de jeugd gecoördineerd worden. Kerntaak van de Jeugdraad is dat er wordt nagedacht over wat de kerk de kinderen en jongeren wil meegeven, welke activiteiten worden georganiseerd om hen te binden en met elkaar te laten verbinden. De ouderlingen en diaken worden hierin ondersteund door een afvaardiging vanuit diverse geledingen (kinderkerk, bijbelbasics, tienerkerk, jongerenontmoeting en kamp). Binnen de Jeugdraad wordt in het seizoen 2015-2016 nagedacht over het vernieuwen van de visie, de missie en het organiseren van een samenhang in de activiteiten. Dit zal ook met ouders worden besproken. Daarna volgt dit op deze website!

 

Kernwaarden

Jeugdwerk vinden we belangrijk om vanuit een gezamenlijke visie te doen en activiteiten voor kinderen en jongeren aan deze visie te koppelen. Samen met ds Marije van der Wilt hebben we een avond nagedacht over ons hogere doel, ons gewaagde doel, onze kwaliteiten en kernwaarden.

 

Verbindend

 • We gaan vriendschappelijk en respectvolle om met elkaar.
 • Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Er is ruimte voor vragen, twijfels en zekerheden.
 • We zoeken naar een samenhang tussen verschillende generaties.
 • Iedereen is welkom!

 

Betrokkenheid

 • Activiteiten tonen betrokkenheid op God.
 • Activiteiten tonen betrokkenheid op elkaar.
 • Activiteiten tonen betrokkenheid op de wereld om ons heen.

 

Gezinsgericht:

 • Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen
 • Ouders worden daarom betrokken bij ideeën en activiteiten

 

Innovatief:

 • We zijn ambitieus en blijven vernieuwen
 • We toetsen onszelf op onze kernwaarden en scherpen de visie, zodat we dicht bij de kern van ons geloof en onze taak in de kerk blijven.

 

 

0-4 jaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Crèche

Elke zondagmorgen is er dienst in de Janskerk of in de Rank. Tijdens de dienst is er voor de allerkleinste crèche. De oppas wordt verzorgd door een ouder persoon samen met een tiener.

 

De kinderen worden voor de dienst door hun (groot)ouders en/of verzorgers naar hun eigen ruimte gebracht.  Tijdens de dienst kunnen de kinderen daar onder toezicht met elkaar spelen. In beide kerken is er speelgoed aanwezig dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen.

 

De kinderen kunnen tijdens de collecte of het slotlied worden opgehaald. Zo zijn ze in de kerk aanwezig bij het uitspreken van de zegen.

 

4-12 jaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren wij vele activiteiten. Een aantal van deze activiteiten zijn structureel; elke week of elk jaar. Ook zijn er ‘losse’ activiteiten. Deze worden vooruit gepland en kan je opzoeken in de activiteitenkalender.

 

Kinderkerk tijdens de kerkdienst

Elke zondagmorgen is er dienst in de Janskerk of in de Rank. Tijdens de dienst is de Kinderkerk. Hier ga je heen als je op de basisschool zit. Meestal gaan de kinderen voor de Bijbellezing de kerk uit en komen we, na het lied na de preek, weer terug.

Er zijn twee groepen, jongsten en oudsten. Als kinderen in groep 4/5 zitten, maken ze meestal een keuze. Het is belangrijk dat je het prettig vindt in de groep. Wij kijken niet heel strikt naar de leeftijd.

In beide groepen wordt een thema behandeld. Bijna alle zondagen wordt Kind op Zondag gebruikt. Hierin staat een verhaal. We praten over dit verhaal en doen vervolgens een spel, maken een knutselwerk of doen iets anders met het verhaal. De verwerking van het verhaal kan in beide groepen anders zijn, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Op sommige diensten is er een speciaal thema. Zo schenken we speciale aandacht aan diensten waarin gedoopt wordt of 3x per jaar aan het diaconale thema van de kerk. Uiteraard zijn er speciale verhalen rondom een thema in de Adventstijd en de 40-dagen tijd.


Mappen vóór de dienst
Voor de dienst mogen zijn alle kinderen welkom in de ruimte van de Kinderkerk. Hier kunnen ze een map ophalen, met daarop een werkblad. Dit werkblad kunnen ze voor of (als dat van hun ouders mag) tijdens de dienst invullen. Het werkblad bevat vaak een puzzel of een aantal vragen over het thema van de kinderkerk of over de kerk. De mappen zijn een opwarmertje voor de kinderkerk en zijn tevens bedoeld de kinderen spelenderwijs in aanraking te laten komen met thema’s binnen de kerk, de Bijbel en het geloof.
Het is aan ouders of kinderen de map mogen ophalen.

 

Bijbelbasics

Voor kinderen in groep 6, 7 en 8 is er een speciaal programma, waarbij zij alles kunnen leren over de kerk en het geloof. Bijbelbasics is een eigentijdse vorm van catechisatie en wordt gegeven door enthousiaste vrijwilligers.

Gedurende drie jaar worden 6 thema’s behandeld, gegeven in 6 blokken van elk 6 weken rond de herfst- en voorjaarsvakantie. De bijeenkomsten zijn op een doordeweekse avond in @Place2B, gebouw Irene, naast de Janskerk.

Kinderen leren gedurende deze blokken over de volgende thema’s:

 • Groep 6          Avondmaal en Dopen
                       De Bijbel
 • Groep 7          De Kerk

                Feesten in het Kerkelijk jaar

 • Groep 8          Thema’s aan de hand van filmmateriaal

 

Aan het eind van het seizoen wordt met alle kinderen een museum bezocht. In een cyclus van drie jaar worden drie musea afgewisseld, zodat alle kinderen een keer in een museum komen. Het gaat hierbij om het Joods Historisch Museum in Amsterdam, De Beeldentuin in Haarlem en het Catharijneconvent in Utrecht.

Kinderen worden per mail en via de Kerkvaart en Weekbrief uitgenodigd te komen. Als zij een keer een blok missen of later als groep 6 aanhaken, is dat niet erg.

 

Kamp

Al sinds jaar en dag wordt er vanuit de jeugdraad van de PGM een kamp georganiseerd. Dit vindt meestal plaats tussen eind mei of begin juni. We gaan met alle kinderen die mee willen en tussen de 6 en 12 jaar oud zijn (groep 4-8) een weekend op pad, van vrijdagavond tot zondagmiddag. Een bonte-avond, nachtspel, rennen in het bos, alles is aanwezig en wordt gedaan!

 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het kamp 10-12 juni in volle gang.

 

12-16 jaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tienerkerk

De Tienerkerk,

 

De tienerkerk is voor alle tieners die afscheid genomen hebben van de kinderkerk!

Er is elke week een tienerkerk, de eerste zondag van de maand tijdens de hele dienst en de andere zondagen is het kort, tegelijk met de kinderkerk.

We houden ons bezig met dingen van alle dag, we hebben het over bijbel verhalen of we gaan een filmpje maken of we zijn creatief bezig!

 

In de toekomst

Wordt nog ingevuld.

 

16 jaar +

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JO – dé jongerenontmoeting van onze kerk

 

 

JO is voor jongeren tussen ongeveer 22 en 30 jaar, die het leuk vinden om elkaar eens in de twee maanden te ontmoeten.

 

Elke keer staat een ander onderwerp centraal. We hebben het gehad over

 • Geloven hoe doe je dat?
 • Omgaan met je omgeving – het milieu
 • Pasen – wat betekent dat voor jou (groot houten kruis beschilderd)
 • Geloven – welk beeld hoort daarbij – eigen beeld gemaakt
 • Belijdenis doen
 • Geweldloos Verzet – omgaan met jongeren met agressief gedrag
 • Muziek: lied met betekenis voor jou
 • Lord of the Ring en de bijbel
 • Feestlunch met thema Pinksteren: op weg gaan in zijn naam.
 • Rituelen
 • Doelgericht leven ‘What is in your hand?’
 • Verschillende religies

 

JO is op zondagmiddag van 16:00 tot 18:30 uur.

We starten met een thema en doen soms een activiteit, daarna eten we met elkaar (er wordt rekening gehouden met eetwensen).

 

Data in 2020

 • 12 januari         van 16:00 – 18:30 uur
 •  8 maart           van 16:00 – 18:30 uur
 • 10 mei              van 16:00 – 18:30 uur
 • 12 juli               van 16:00 – 18:30 uur

 

 JO is bij Marianne Haspels thuis op de Cornelis Beerninckstraat 92 in Mijdrecht.

 

Als je meer informatie wil (van ons of een jongere) of een uitnodiging voor JO wilt ontvangen mail dan even naar mhaspels@telfort.nl of stuur een appje naar 06-43376286 (mobiel Marianne)

 

We zien je graag bij JO!

Elise Jansen en Marianne Haspels


 
Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 4 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van ongeveer 50 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning en Koos van ‘t Hul

 

Doopdienst 

 

 

 


zondag 11 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van ongeveer 50 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:         Wim de Penning

 

 

 


zondag 18 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van ongeveer 50 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:         Wim Warnaar

 

 

 


Alle Erediensten

Agenda

donderdag 1 oktober
20:00 uur - De Morgenster Herenweg 253 Vinkeveen

Leeskring : Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis


vrijdag 2 oktober
15:00 uur - 16:30 uur - Kerkstraat 23, Abcoude.

Praatcafé ‘t Trefpunt


zondag 4 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van ongeveer 50 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning en Koos van ‘t Hul

 

Doopdienst 

 

 

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties