Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures en Oproepen.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er voor diverse functies of activiteiten nog mensen gezocht worden kan op deze pagina (ter beoordeling van de webmaster en eventueel in overleg met de scriba) een oproep geplaatst worden onder het motto: "Hoe meer mensen het weten des te groter is de kans dat er iemand zich geroepen voelt ....."

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------
Wekelijks gebedsmoment in de kerk


Een van de dingen die mij helpen in mijn geloof, is samen met anderen bidden.

Net als op zondag naar de kerk gaan en met anderen praten over twijfels en mooie ontdekkingen over God.

Aan de ene kant vind ik hardop bidden soms een drempel.

Om zo openlijk mijn gedachten te verwoorden naar God.

En aan de andere kant ook ontzettend bemoedigend.
Het inspireert me als ik iemand anders tegen God hoor praten, die dat vaak heel anders doet dan ikzelf.

Dat verrijkt mijn eigen beeld van God.


De afgelopen maanden sprak ik een paar mensen die ook wel samen zouden willen bidden.

En nu zijn we daarmee begonnen!

Elke dinsdag om 19.00 uur komen we bij elkaar
in de Janskerk, op het podium (liturgisch centrum).

We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de Bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.
Soms zingen we ook een lied.

 

Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden.

Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt.
Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend.

Weet dat je niks hoeft in dit moment!

Je mag ook gewoon stil zijn en in stilte bidden of luisteren.

Alles is goed.

 

Van harte welkom om een keertje of vaker mee te komen doen.


ds. Elise Jansen
Start nieuwe seizoen


 

Op zaterdag 21 september is in de Rank van 17.00  tot 20.00 uur de startmiddag voor het nieuwe seizoen.

 

 

Dan organiseren we een gezellige bijeenkomst met kraampjes met allerlei lekkere dingen.

 

Wat het dit jaar precies wordt is nog een verrassing, maar zet de datum alvast in uw agenda.

Deze happening  is voor alle gemeenteleden, groot en klein. 

 

Opgeven is mogelijk vanaf 1 augustus t/m zondag 15 september.

 

U kunt zich opgeven via email door hier te klikken of op de lijsten achterin de kerk.

(Opgeven kan vanaf 1 augustus 2019).

 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 10,- en die kan op zaterdag 21 september in de daarvoor bestemde dozen worden gedeponeerd.

 

Informatie over de barbecue bij Hetty Vermeulen;

Telefoon: 0644513047.

 

Wij hopen op mooi weer en een gezellige start met elkaar.

 

 
Product van de maand


Ook deze maand hebben we weer een ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

InJuni vragen we u om Kleine verpakking toiletpapier​ mee te nemen.

Zowel in De Rank als in Irene staat een groene krat op een tafel en daar kunt u uw producten in doen.

 

Lees hier verder...

 

 

Erna ter Wee

 

Fijn dat we met elkaar zorgen voor die ander die het net even wat minder heeft!

 

 
Gemeente-orkest1 september 2019 19.00 uur De Rank 

Na het overweldigende succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer spelen in de welkomst dienst, en wel 1 september a.s.

Mirjam Vos leidt de dienst, het thema is HEMEL.

 

Iedereen die een muziekinstrument bespeelt (of lang geleden bespeelde) mag meedoen.

Dus: blaas het stof uit je blokfluit, stem je triangel en meld je aan voor 12 juni bij Anita Vos ( anita.vos@ziggo.nl

 

Doe mee, het is te leuk om niet te doen!
Zomerschool 2019


Driedaagse Abcoude, De Waver en Woerden

 

Ooit stond Dirk Jan Warnaar aan de wieg van een mooi Mijdrechts kroonjuweel: de Zomerschool.

Graag willen wij deze activiteit ook dit jaar voortzetten.

We hebben drie woensdagen ingevuld tijdens de zomer, steeds met een programma op een mooie en afwisselende locatie.

 

Kernwoorden zijn informatief, gezellig, ontspannen, creatief, actief en een beetje muzikaal.
Tijdens de Zomerschool is iedereen van harte welkom!

 

 

Het basisprogramma (onder voorbehoud) ziet er in grote lijnen zo uit:

 

We beginnen elke keer om 09.30 uur met koffie en thee in De Rank.

 

Lees hier verder.....

 
Bouwactiviteiten (Uit de Kerkvaart van juni 2019)Voortgang bouwwerkzaamheden


In het vorige kerkblad meldden wij dat in oktober 2019 alle bouwwerkzaamheden rondom onze kerk afgerond zouden zijn.

Inmiddels is helaas gebleken dat het een maand later wordt.

De planning nu is dat in november 2019 het kerkplein opnieuw zal worden bestraat, wat de laatste stap zal zijn van alle bouwwerkzaamheden.


Omheining Janskerkhof


Op dit moment wordt gewerkt aan de aanvraag van een omgevingsvergunning die nodig is voor het maken van een nieuwe muur om de begraafplaats.

De voorbereidingen daarvan kosten alle betrokken partijen, de burgerlijke gemeente, eigenaar Lindeboom, aannemer, architect en kerk heel wat hoofdbrekens.

We hebben er alle vertrouwen in dat er een mooie muur komt die zal aansluiten bij de bestaande muur tussen de Ringvaart en het FDC-gebouw, verscholen tussen het vele groen.

 

Lees hier verder....

 
Bouwactiviteiten (Uit de Kerkvaart van april 2019)


Bouwactiviteiten

Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd aan bouwactiviteiten rondom de Janskerk.

U heeft daar zelf kennis van kunnen nemen en kunnen zien hoe een en ander

gaat worden.

Wat ons betreft, het gaat er allemaal prachtig uitzien.

Toch moet er ook nog veel gebeuren.

 

 

Inrichting Kerkplein

De burgerlijke gemeente heeft architectenbureau IPV Delft in de arm genomen om een ontwerp te maken van het gehele openbaar gebied (centrum) rondom de Lindeboom, waaronder dus ook ons nieuwe kerkplein.

Op het ontwerp hebben wij commentaar geleverd en zo ook op een tweede,

aangepast, ontwerp.

 

Lees hier verder....

 
KennismakenDe afgelopen maanden zijn we als predikantenteam in een nieuwe samenstelling begonnen met het kennismaken met de 2100 kerkleden en velen, kerken, collega’s, organisaties, instellingen en dorpsgenoten daarbuiten.
Doordat er nu een nieuwe wijkindeling is, betekent dat voor ons beiden veel extra kennismakingsbezoeken naast de wijkcontactbijeenkomsten van de afgelopen maanden, waarbij we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen willen leren kennen.
Daardoor is er minder tijd en gelegenheid voor vervolgbezoeken.
Als u graag spoedig bezoek wenst of als u naar uw gevoel (te) lang op een (vervolg)bezoek moet wachten, wacht dan niet langer af en geef duidelijk uw wens of behoefte aan.

Bel, mail ons of spreek ons aan!

Daar helpt u ons als predikanten ook mee!

 

ds. Elise Jansen (tel. 06-14561770 e-mail: ds.elise@pgmijdrecht.nl​ Vrije dag: donderdag) en

ds. Erick Versloot (tel. 06 - 46723725 e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl  Vrije dag: vrijdag).

 
Samen sterk....... Samen Kerk...


Aanvulling uit de Kerkvaart van April 2019:

 

We zoeken nog wel door. Naar jeugdouderlingen, een werelddiaken en –nieuw– een ouderling voor bijzondere diensten.

Je bent dan betrokken bij het voorbereiden van rouw- en trouwdiensten en doet daar ook dienst.

Ook is er plaats voor een ouderling-kerkrentmeester voor het vele werk dat de kerkrentmeesters doen met speciale taak Personeelszaken.
Als jeugdouderling, diaken en ouderling ben je ook lid van de grote kerkenraad.

Dat zijn vier vergaderingen per jaar, en daarin gaat het over beleid, zoals nu over het nieuwe beleidsplan.

Ook stelt de grote kerkenraad de jaarrekening en de begroting vast, en bepaalt zo wat er gaat gebeuren en wat dat mag kosten.
En binnen dat beleid gaat ieder aan het werk, samen met een aantal collega’s.

Het eigen werk is in onze structuur het belangrijkst.


Weten jullie iemand, of wil je zelf een periode ambtsdrager worden, laat het weten, je bent van harte welkom.
Naast ambtsdragers zijn er nog op meer plaatsen mensen nodig. Heel belangrijk is dat er mensen komen voor de tiener- en de kinderkerk.

Het is leuk om te doen, en ook zinvol voor jezelf, omdat je je iedere keer verdiept in een verhaal uit de bijbel en de betekenis nu daarvan.

Dat vind je in het materiaal dat er is om een kinderkerk of tienerkerk voor te bereiden.

 

Ook voor het lichte onderhoud van het Janskerkhof, voor de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, en voor Binnenste Buiten zoeken we nog verder.

En een paar tieners voor de crèche en wat beameraars voor de Janskerk zijn ook van harte welkom.


Samen sterk… samen de kerk, doen jullie ook mee?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 3 februari mochten we nieuwe vrijwilligers verwelkomen, Piet ter Wee en Herman Arends.

Mogen we jullie ook binnenkort verwelkomen?


Op veel plaatsen in de kerk kunnen we wel wat versterking gebruiken.

Er gebeurt zoveel in de gemeente, dat er vele handen nodig zijn.

Misschien wel die van jullie!

 

We zoeken ambtsdragers en medewerkers op allerlei plaatsen.

 

Klik HIER voor meer informatie over de vacatures.

 
Het gratis maandelijks tijdschrift voor ambts- en taakdragers


 

Vanaf januari 2019 wordt het maandelijkse blad woord&weg afwisselend aangevuld met Jong Protestant, Diakonia of Kerk&Israël Onderweg.

Hiermee ontstaat één maandelijks tijdschrift met alle relevante informatie voor mensen met een functie in de Protestantse Kerk.

Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambts- en taakdragers.

 

Gratis abonnement
Ook voortaan gratis hét magazine van de Protestantse Kerk ontvangen?

Abonneer gratis of kijk hier: https://www.protestantsekerk.nl/thema/magazine/
Nieuws over het kerkplein (januari 2019)We zien het regelmatig vorderen, het werk aan het winkelcentrum.

Nu staan er al stalen skeletten die aangeven waar de buitenmuur op het kerkplein komt.
Piet Voorwinden en Erik de Ruiter hebben de kerkenraad geïnformeerd over de stand van zaken, de planning en dergelijke en naar aanleiding daarvan heb ik gesproken met Jan Korver, Oeds van der Wal en Peter Sommer.

Met Madelon Verwer en Judith Roodenburg zijn zij allemaal betrokken bij de verdere invulling van het plein.


Wat gaat er wanneer gebeuren?

 

Lees hier verder ....
Breien en haken voor Zending over Grenzen


Al bijna 30 jaar breit een groep dames voor het goede doel.
Eerst werden er dekentjes en zwachtels voor Ghana gebreid en nu al een aantal jaren gaan er truien, mutsen, dassen en dekentjes naar het inzamelingspunt van de stichting Zending over Grenzen in Almere.

Na een aanvraag voor hulpgoederen worden deze gebracht naar Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Het komt op een goede plek terecht.
Alle dames die hier al ik weet niet hoeveel steekjes voor hebben gebreid of gehaakt: heel hartelijk dank, ook namens de stichting Zending over Grenzen.

Mocht u denken, ik wil ook wel breien of haken, of heeft u wol die u niet meer kunt gebruiken, laat het me dan weten op tel. 28 78 15.

Diny Schipper
Vol van VerhalenHebt u in Kerkvaart het Verhaal over sandalen gelezen?

We hopen dat dit het begin wordt van een boekje Vol van Verhalen.

 

Hebt u ook een verhaal?

Over een dankbaar moment, of juist een verdrietig moment waarin toch…, over een gebeurtenis die u altijd is bijgebleven.

Of wat u maar zou willen vertellen. U kunt het opschrijven of aan ons vertellen.

Een verhaal is waardevol, voor u en voor anderen.

 

Laat het weten aan de mensen van Binnenste Buiten, we horen het graag van u!


Namens Binnenste Buiten,

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 - 28 47 36

 
Bijbelse dagkalenders


Voor zo'n 2 cent per dag kun je dagelijks putten uit de bron: lezen uit de Bijbel en er als het ware mee in gesprek gaan, juist ook met een van de achttien predikanten die er een korte overdenking bij schrijven.

De 'Bijbelse Dagkalender' verschijnt dit jaar voor de 73e keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd.

 

Lees hier verder ....
Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats


Onderhoud Janskerkhof

 

Nogmaals een dringende oproep.


Wie o wie is bereid om te helpen op het kerkhof met het onderhoud op het Kerkhof, het is niet alleen wieden er zijn ook voor andere werkzaamheden mensen nodig, op de dinsdagmorgen van af 9 uur zijn wij aanwezig tot 12 uur,

 

U bent van harte welkom!

 


Krijn en Joke Verbruggen

 
Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nl
Gezocht: lieve oppas opa’s/oma’s/ooms/tantes/ vaders/moeders…Voor de crèche zijn we hard op zoek naar lieve oppas.

We zijn al erg geholpen als u 1 of 2 keer per half jaar tijdens de ochtenddienst op onze jongste gemeenteleden wilt passen.
Ook zijn we hard op zoek naar tieners die willen helpen.

 

Lijkt het u/je leuk?

 

Meer informatie en/of aanmelden kan bij Aline Bakker.
Aline Bakker 0297 - 263121
alinebakkerdg@gmail.com

 
Adressering


Hoe wilt u aangeschreven worden?


We krijgen allemaal wel eens post die verkeerd geadresseerd is, of waarop onze naam niet goed is geschreven.

Of de post is voor de heer … maar gericht aan mevrouw …

Je kunt dat als vervelend ervaren of het kan je niet schelen.


Om een goede administratie te hebben en voor diegenen die daar belang aan hechten, zou ik het fijn vinden als u aan mij laat weten dat de tenaamstelling van de post die u van de kerk ontvangt niet goed is.
We hebben net allemaal een brief ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans 2018.

Wellicht is een verkeerde adressering u toen al opgevallen en ligt het nog vers in uw geheugen.

 

Kortom, als er iets gewijzigd moet worden in uw adres op de post die u vanuit de kerk ontvangt, laat het mij weten!

Ik probeer het dan aan te passen.

U kunt hiervoor mailen naar: gpdejong@ziggo.nl of bellen naar Jolanda de Jong, tel. 0297 - 28 63 20.
Vermeld dan a.u.b. uw naam, geboortedatum en het juiste adres.


Jolanda de Jong-Schuitema,

Kerkelijk Bureau


 
Wat kan er af en wat moet blijven staan?


Graag zou ik van betrokkenen horen of oproepen die op deze site staan nog relevant zijn of dat er al in is voorzien!

 

Het kan natuurlijk ook dat er oproepen tijdelijk verwijderd worden omdat ze al (te) lang op de website staan en tzt weer teruggeplaatst moeten worden omdat de behoefte dan weer aanzienlijk groter is......

 

Ik hoor graag van jullie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Cor Boer

Webmaster

webmaster@pgmijdrecht.nl

 
Herhaalde oproep verpleegkundige/EHBO-er/medicus


Uit Kerkvaart van November 2017:

 

Inmiddels hebben zich al vijf mensen aangemeld!

Toch zien wij dit aantal graag verdubbeld om een goed rooster te kunnen opstellen.

Misschien trekt het aanbod van de gemeente De Ronde Venen (zie Agenda 20 november) om een cursusavond te organiseren u over de streep.
Onlangs is in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Deze apparaten staan ook wel bekend onder namen als Shockbox of Klapkast.

Ze dienen om een hart dat fibrilleert (trilt) weer regelmatig te laten kloppen en worden gebruikt om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag of het niet verstandig is ook elke zondag een ‘verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?

Dan horen we dat graag. Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich opgeven bij: Karin van der Wal-Schagen, karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 

 

Dit was de eerste oproep:

 

Oproep verpleegkundige/EHBO-er/Medicus/e.a.


Geplaatste AED, ’Klapkasten’
Onlangs is er in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Bij sommige mensen beter bekend onder de naam Shockbox of Klapkast.

Dit is het apparaat dat bij een hart dat fibrilleert (trilt) gebruikt worden om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag op of het niet verstandig is ook elke zondag ’een verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit mede in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?
Dan horen wij dat graag.

Mocht u aan deze oproep gehoor willen geven dan kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gegevens en eventueel beroep.

Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich voorlopig opgeven bij

Karin van der Wal-Schagen, e-mailadres: karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 
Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)
HELP ONS.....


Binnenste Buiten was nooit een grote groep, maar is nu wel erg klein geworden.

We zouden graag wat nieuwe mensen erbij hebben.

Het is boeiend om voortdurend te zoeken naar manieren om je geloof ook naar buiten te brengen, om het verhaal in het dorp te vertellen, om als kerk ook iets te betekenen in onze dorpsgemeenschap.

 

Lijkt het u wat?

 

Neem met een van ons contact op.
Ineke Bams, Janny Ekema, Cobien van Koeverden Brouwer

 
Erediensten

vrijdag 21 juni
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

​Voorganger is vandaag Ds. Elise Jansen en Jan Montsma zorgt voor de muziek.

 


zondag 23 juni
10:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Elise Jansen

Muziek:         Tjeerd Kiers

Overstapdienst van de kinderkerk


zondag 23 juni
19:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Welkomstdienst.

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

M.m.v. Band Couzijn van Leeuwen

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

dinsdag 18 juni
19:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Wekelijks gebedsmoment in de kerk


woensdag 19 juni
10:00 uur - Gebouw Irene

OKM- Onze Kontakt Morgen voor Senioren

Op woensdag 19 juni: koffie-/theeochtend

 

 


vrijdag 21 juni
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

​Voorganger is vandaag Ds. Elise Jansen en Jan Montsma zorgt voor de muziek.

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties