Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures en Oproepen.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er voor diverse functies of activiteiten nog mensen gezocht worden kan op deze pagina (ter beoordeling van de webmaster en eventueel in overleg met de scriba) een oproep geplaatst worden onder het motto: "Hoe meer mensen het weten des te groter is de kans dat er iemand zich geroepen voelt ....."

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------
Over het Kerkplein..... Stand van zaken 02 aug 2018


Kerkplein


Stand van zaken 02aug2018


Als alle contracten definitief zijn getekend zal in de eerste week van september worden begonnen met de bebouwing op het kerkplein. 

Er gaat dan een periode van bouwen van start die, zoals de planning er nu uit ziet, met de bouwvakvakantie 2019 afgerond zal zijn.

 

Dat betekent: de bebouwing op het kerkplein, een vernieuwde Boni, een doorsteek naar het Haitsmaplein, een nieuwe ommuring van de begraafplaats, een nieuw ingericht kerkplein, etc.

 

Lees hier verder....

 
Nieuwe preekvoorziener


Beste mensen,

 

Na ruim 6 jaar als preekvoorziener, wil ik graag per 1 juni 2019 deze functie aan een ander doorgeven.

Het is erg plezierig om hiervoor verantwoordelijk te zijn, echter goed om ook ruimte te geven aan andere ideeën.

 

Hartelijke groet,

Judith Roodenburg

E-mail: juriana@ziggo.nl

 

 

 
Product van de maandDe afgelopen jaren heeft de diaconie u geregeld gevraagd om voedselproducten mee te nemen naar de kerk.

Deze producten zamelden we in voor Voedselbank De Ronde Venen.

Zij waren hier erg blij mee.

Vanaf 1 juli gaan we samen met de PKN-kerk Wilnis dit anders doen.

 

Lees verder ....

 

Het product van de maand augustus voor de voedselbank is: tandpasta en tandenborstels!
De diaconie is blij met de grote hoeveelheid olieproducten die u in juli gegeven heeft en hoopt op net zo’n grote hoeveelheid tandenborstels en tandpasta.

 
Start nieuwe seizoen


 

Op zaterdag 8 september is in de Rank van 17.00  tot 20.00 uur de startmiddag voor het nieuwe seizoen.

 

 

Dan organiseren we een gezellige bijeenkomst met kraampjes met salades, hamburgers, saté, hotdogs en ijsjes.

 

Dit is voor alle gemeenteleden , groot en klein.

 

Opgeven is mogelijk t/m zondag 2 september.

 

U kunt zich opgeven via email door hier te klikken of op de lijsten achterin de kerk.

(Opgeven kan vanaf 1 augustus 2018).

 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 10,- en die kan op zaterdag 8 september in de daarvoor bestemde dozen worden gedeponeerd.

 

Informatie over de barbecue bij Hetty Vermeulen;

Telefoon: 0297 - 28 63 03.

 
TalentenjachtDankbaar zijn we met zoveel mensen die een functie hebben binnen onze kerk of af en toe iets voor ons doen.
We hebben goede plannen, maar de uitvoering stokt.

En op belangrijke plaatsen in de kerkenraad ontstaan vacatures.

 

Het benaderen van mensen om deze vacatures te vervullen vergt veel tijd.

Vaak horen we “nee” of “nu niet”.

Graag zouden we in september toch weer met een voltallige bezetting beginnen.

 

We doen een klemmend beroep op u om nog eens na te denken of u toch iets wilt of kunt doen voor onze kerk.

Of dat u iemand wilt voordragen.

Niemand hoeft meteen ja te zeggen.

We gaan graag met iedereen in gesprek over de mogelijkheden.

 

 

We zoeken mensen voor de volgende functies:

 

 • Kerkenraad: 
 • - Ouderling-voorzitter

 

 • Diaconie:     
 • - Diaken (specifiek voorzitter en penningmeester)                   
 • – werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

 • Eredienst:   
 • - Beamer bedienen
 • – Collectant
 • – Koffie schenken
 • – Lector
 • – Maaltijdgroep
   
 • Financiën en Beheer: 
 • - Onderhoud gebouwen
 • – Onderhoud begraafplaats
 • – Koster
 • - Schoonmaak

 

 • Leren en Communiceren:
 • - Ouderling Leren en Communiceren
 • – Leden voor de taakgroep

 

 • Jeugd:
 • - kinderkerk
 • – tienerkerk-Jeugdactiviteiten

 

U kunt namen inleveren bij één van de predikanten of bij mij.


Namens de kerkenraad alvast hartelijk dank!
Christiaan Roodhart (voorzitter)

preses@pgmijdrecht.nl

 
Micha-cursus


Cursus over duurzaamheid 


Ds. Bram-Willem Aarnoutse van Vinkeveen heeft deze Micha-cursus al in Vinkeveen en in Wilnis gegeven, en dat gaat hij nu ook in Mijdrecht doen.

Tijdens deze cursus overdenk je samen bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen.

Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt.

 

In Kerkvaart van januari stond een bericht van een deelnemer uit Wilnis: “Boeiende avonden, waarin we met elkaar praten over rentmeesterschap, voedsel, mensen dichtbij en veraf, een eerlijke levensstijl en God en geld.

De laatste avond was een praktijkavond, we gingen helpen bij Actie4kids in Woerden.

Het is al met al bewustwording en leren over duurzaamheid.”

 

Het zijn 5 avonden, van 19.45 tot 21.30 uur, om de 14dagen.

Bram-Willem heeft zelf een voorkeur voor de donderdagavond.

De data worden verder in overleg vastgesteld.


Je kunt nu al je opgeven bij Ds. Bram-Willem Aarnoutse (aw.aarnoutse@xs4all.nl).

Doe mee, het is zeer de moeite waard!

 

De woorden van de Micha-cursus zijn: “Als iedereen ons welvaartniveau had, waren er zeker vijf planeten nodig.

God vond één genoeg…”.


Taakgroep Leren en Communiceren

 
Open Monumentendag


Foto’s en hulp gevraagd voor tentoonstelling


In het weekend van 8 en 9 september is het Open Monumentendag, een mooie gelegenheid om een aantal monumenten eens van dichtbij en van binnen te bekijken.
Dit jaar is het thema ‘In Europa’.

Het accent ligt op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt.

Het thema sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese Unie.

 

Lees verder....
Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nl
Programma zomerschool 2018


Zomerschool 2018: driedaagse de Bilt, Abcoude en Woerdense Verlaat / Kockengen


Ooit stond Dirk Jan Warnaar aan de wieg van een mooi Mijdrechts kroonjuweel: de Zomerschool.

Graag willen wij deze activiteit voortzetten en hebben we drie woensdagen ingevuld tijdens de zomer, steeds met een programma op een mooie en afwisselende locatie dat zowel leerzaam, gezellig, ontspannen als soms ook een beetje muzikaal is.

Tijdens de Zomerschool is een ieder van harte welkom!


Het basisprogramma (onder voorbehoud) ziet in grote lijnen zo uit:

 

Lees verder...

 
Foto's van kerken in Europa


Maak deze vakantie eens een foto waaruit de diversiteit van kerken en het kerkelijk leven in Europa blijkt.

U kunt de foto’s t/m zaterdag 25 augustus per e-mail met een korte toelichting sturen naar het redactieadres van Kerkvaart: kerkvaart@pgmijdrecht.nl onder vermelding van “Open Monumentendag in Europa”.

Van de foto’s wordt een tentoonstelling gemaakt die te zien zal zijn met Open Monumentendag (8 september) en Startzondag (9 september) in de Janskerk.

Voor meer informatie: zie Kerkvaart van eind juni.
Wilt u meehelpen bij het samenstellen van de tentoonstelling?

Stuur dan een berichtje naar ineke.bams@live.nl.
Daar kunt u ook terecht voor vragen.
PrivacywetgevingDe informatie hierover vanuit de landelijke kerk is ontvangen.

Wat de exacte consequenties zijn voor onze gemeente, website, Kerkvaart, ledenadministratie wordt inmiddels uitgewerkt.

 

U hoort er binnenkort meer over.
De goedkeuring van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken is er!


Overgenomen uit de Kerkvaart  van juni 2018:

 

Kerkplein, toestemming CCBB


Toen de interne besluitvorming afgerond was, hebben we toestemming gevraagd aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, het CCBB. (Nu de nieuwe kerkorde van kracht is geworden, is de R van regionaal veranderd in de C van classicaal.)

Het CCBB is in de aanvraag om toestemming op de hoogte gebracht van alles wat er rondom het kerkplein gebeurd is in het afgelopen jaar.
Zij beoordelen dan of ‘de procedure, die in een dergelijk proces binnen een gemeente moet worden gevolgd, is gevolgd’.

 

Het CCBB heeft vastgesteld, dat dat het geval is en zij geven toestemming tot verkoop van het perceel.

 

En daarmee is het voorbehoud aan de intentieafspraken tussen de burgerlijke gemeente, projectontwikkelaar Hoorne en onze gemeente vervallen en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

 
Ga jij ook mee op jeugdkamp? (groep 4 t/m 8)


Hallo allemaal!
Het is alweer een jaar geleden en wellicht heb je je al afgevraagd: waar blijft nou toch dat leuke jeugdkamp?
Wees gerust, ook dit jaar houden we een jeugdkamp, dit keer niet in mei maar in september.
We hebben een prachtige kampeerboerderij gevonden vlakbij Ermelo waar werkelijk van alles te doen is.

 

We vertrekken op vrijdag 14 september om 19.00 uur naar Ermelo en op zondag 16 september rond 16.00 uur zijn we weer terug.

De kosten bedragen € 40 per deelnemer.

 

Zit je in september in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en heb je ook zin in dit fantastische weekend?

Meld je dan aan.


Het aanmeldingsformulier kun je opvragen bij Sandra Blankestijn via: sandra_bas@msn.com.

 

We hopen op een grote groep kinderen zodat we er een mooi weekend van kunnen maken.


Sandra Blankestijn
Gezocht: lieve oppas opa’s/oma’s/ooms/tantes/ vaders/moeders…Voor de crèche zijn we hard op zoek naar lieve oppas.

We zijn al erg geholpen als u 1 of 2 keer per half jaar tijdens de ochtenddienst op onze jongste gemeenteleden wilt passen.
Ook zijn we hard op zoek naar tieners die willen helpen.

 

Lijkt het u/je leuk?

 

Meer informatie en/of aanmelden kan bij Aline Bakker.
Aline Bakker 0297 - 263121
alinebakkerdg@gmail.com

 
Ga jij ook mee op het tienerkamp?​ (Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar)


Hallo tieners!
Het is alweer een jaar geleden en wellicht heb je je al afgevraagd: waar blijft nou toch dat leuke tienerkamp?
Wees gerust, ook dit jaar houden we een tienerkamp, dit keer niet in mei maar in september.

 

We hebben een prachtige boerencamping gevonden vlakbij Nieuwkoop waar werkelijk van alles te doen is.
Niets moet en van alles kan, laten we met z’n allen een weekend gaan genieten van allerlei leuke activiteiten, maar vooral ook veel lol maken met elkaar.

 

We vertrekken op vrijdag 14 september om 19.00 uur naar Nieuwkoop en op zondag 16 september rond 16.00 uur zijn we weer terug.

De kosten bedragen € 40 per deelnemer.

 

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je ook zin in dit fantastische weekend?

Meld je dan aan.

Het aanmeldingsformulier kun je opvragen bij Jos Noordam via: karinenjos.noordam@google.com.

 

We hopen op een grote groep tieners zodat we er een mooi weekend van kunnen maken.


Jos, Aline, Maarten, Pieter en Erik
Adressering


Hoe wilt u aangeschreven worden?


We krijgen allemaal wel eens post die verkeerd geadresseerd is, of waarop onze naam niet goed is geschreven.

Of de post is voor de heer … maar gericht aan mevrouw …

Je kunt dat als vervelend ervaren of het kan je niet schelen.


Om een goede administratie te hebben en voor diegenen die daar belang aan hechten, zou ik het fijn vinden als u aan mij laat weten dat de tenaamstelling van de post die u van de kerk ontvangt niet goed is.
We hebben net allemaal een brief ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans 2018.

Wellicht is een verkeerde adressering u toen al opgevallen en ligt het nog vers in uw geheugen.

 

Kortom, als er iets gewijzigd moet worden in uw adres op de post die u vanuit de kerk ontvangt, laat het mij weten!

Ik probeer het dan aan te passen.

U kunt hiervoor mailen naar: gpdejong@ziggo.nl of bellen naar Jolanda de Jong, tel. 0297 - 28 63 20.
Vermeld dan a.u.b. uw naam, geboortedatum en het juiste adres.


Jolanda de Jong-Schuitema,

Kerkelijk Bureau


 
Gezocht: Kinder- en Tienerkerkleiding!De Kinderkerk is op zoek naar mensen die de Kinderkerk willen komen versterken.

Interesse?

Spreek de Kinderkerkleiding aan of mail naar christiaanenmarieke@gmail.com

 

De Tienerkerk heeft na de zomervakantie ook versterking nodig, er komen drie (!) plekken vrij.

Stuur een berichtje naar lroodhart@gmail.com of spreek een van ons aan als je meer wilt weten.
Belijdenis doen....


Belijdenis doen

 

...waarom eigenlijk niet?!

 

Wil je meer werk van je geloof maken?

Heb je zoveel vragen rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn?

Zou je met anderen willen praten over wat nu echt belangrijk is?

 

Lees hier verder ...
Wat kan er af en wat moet blijven staan?


Graag zou ik van betrokkenen horen of oproepen die op deze site staan nog relevant zijn of dat er al in is voorzien!

 

Het kan natuurlijk ook dat er oproepen tijdelijk verwijderd worden omdat ze al (te) lang op de website staan en tzt weer teruggeplaatst moeten worden omdat de behoefte dan weer aanzienlijk groter is......

 

Ik hoor graag van jullie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Cor Boer

Webmaster

webmaster@pgmijdrecht.nl

 
Zondagsrijders


 

Zondagsrijders hebben een slechte naam omdat ze vaak slecht rijden en met een slakkengangetje over de weg kruipen.

Zo niet de chauffeurs die op zondagmorgen mensen naar de Janskerk of De Rank rijden.

Wij zijn heel blij met onze zondagsrijders die in alle vroegte de Venen rond rijden om mensen uit de diverse kernen van onze gemeente op te halen die anders de kerkdienst niet zouden kunnen bijwonen.

Op dit moment zijn er veertien vrijwilligers voor deze dankbare taak.

 

In Kerkvaart vindt u in het overzicht kerkdiensten bij iedere morgendienst de naam en het telefoonnummer van de dienstdoende autorijder.

Bel, indien u opgehaald wilt worden, uiterlijk zondagmorgen om 9 uur, de autorijder.

 

Krijgt u geen gehoor, bel dan met Gerrit de Pater (telefoon 0297 286474 of 06 53199856) of, als deze niet bereikbaar is, Jan Verboom (telefoon 281463 / 06 30433850).

Gerrit of Jan zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald.

Schroom niet om te bellen.

Wij rijden met veel plezier voor u!

 

Wim Schipper
coördinator autorijders

 
Herhaalde oproep verpleegkundige/EHBO-er/medicus


Uit Kerkvaart van November 2017:

 

Inmiddels hebben zich al vijf mensen aangemeld!

Toch zien wij dit aantal graag verdubbeld om een goed rooster te kunnen opstellen.

Misschien trekt het aanbod van de gemeente De Ronde Venen (zie Agenda 20 november) om een cursusavond te organiseren u over de streep.
Onlangs is in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Deze apparaten staan ook wel bekend onder namen als Shockbox of Klapkast.

Ze dienen om een hart dat fibrilleert (trilt) weer regelmatig te laten kloppen en worden gebruikt om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag of het niet verstandig is ook elke zondag een ‘verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?

Dan horen we dat graag. Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich opgeven bij: Karin van der Wal-Schagen, karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 

 

Dit was de eerste oproep:

 

Oproep verpleegkundige/EHBO-er/Medicus/e.a.


Geplaatste AED, ’Klapkasten’
Onlangs is er in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Bij sommige mensen beter bekend onder de naam Shockbox of Klapkast.

Dit is het apparaat dat bij een hart dat fibrilleert (trilt) gebruikt worden om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag op of het niet verstandig is ook elke zondag ’een verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit mede in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?
Dan horen wij dat graag.

Mocht u aan deze oproep gehoor willen geven dan kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gegevens en eventueel beroep.

Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich voorlopig opgeven bij

Karin van der Wal-Schagen, e-mailadres: karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 
Vrijwilligers gevraagd…


… voor het schoonmaken van de Janskerk, die eenmaal in de maand op een donderdag schoongemaakt wordt.
Bij voldoende vrijwilligers bent u één keer per jaar aan de beurt.


Het schoonmaken is voor u maar eenmaal per jaar!
In 2,5 uur is het werk klaar.
Tussendoor is er ook tijd voor een ‘bakkie’,

dus is het eenmaal per jaar voor u een makkie!
Vele handen maken licht werk,
en houden we een schone Janskerk.


Wij beginnen om 9.30 uur.
Inlichtingen bij Joke en Krijn Verbruggen tel. 0297 - 28 59 46 of 06 - 20 531 436 of
e-mail: krijnverbruggen@hotmail.com

 

 
Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats


Onderhoud Janskerkhof

 

Het Janskerkhof is een begraafplaats waar vele dierbaren zijn begraven.

Naast het beheren van het Janskerkhof, waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken, is het tuinonderhoud belangrijk om te zorgen dat iedereen zijn of haar dierbaren in een passende omgeving kan blijven bezoeken.

Dit onderhoud werd tot enige tijd geleden verzorgd door vrijwilligers waarmee het in goede handen was.

Ondanks hun inzet is door afname van het aantal vrijwilligers de noodzaak gekomen om een hovenier in te huren voor een aantal uren per maand. Naast het inhuren van de hovenier wil ik toch een beroep op u doen om het (nu wel erg kleine) team van vrijwilligers te komen versterken.

 

‘Groene’ vingers is niet per se nodig, motivatie is belangrijker, waarbij vele handen het werk lichter maken.
Momenteel wordt het tuinonderhoud uitgevoerd op dinsdagochtend (ca. 09.30 tot 12.00 uur).

 

Hebt u nog vragen of wilt u helpen om, samen met andere vrijwilligers, het Janskerkhof in nette staat te houden, dan kunt u mij bellen of mailen.
 

Erik de Ruiter
tel. 06 - 55 620 663 of e-mail: Erik.de.ruiter@ziggo.nl

 

--------------------

 

Janskerkhof


De kerkrentmeesters zijn verheugd nu al te kunnen meedelen dat Cock Hoogerdijk per 1 januari 2018 een deel van de werkzaamheden met betrekking tot het Janskerkhof van Herman Arends zal overnemen, nl. het deel ‘Gravenbeheer’.

 

Wij zoeken nog iemand voor de financiële kant van de zaak.

 

Wim Burger

 

--------------------

 

 

Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats

 
Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)
HELP ONS.....


Binnenste Buiten was nooit een grote groep, maar is nu wel erg klein geworden.

We zouden graag wat nieuwe mensen erbij hebben.

Het is boeiend om voortdurend te zoeken naar manieren om je geloof ook naar buiten te brengen, om het verhaal in het dorp te vertellen, om als kerk ook iets te betekenen in onze dorpsgemeenschap.

 

Lijkt het u wat?

 

Neem met een van ons contact op.
Ineke Bams, Janny Ekema, Cobien van Koeverden Brouwer

 
Help mee via het Diaconaal Platform


Het Diaconaal Platform wordt gevormd door alle kerken in De Ronde Venen.

Doel is om hulp te bieden aan mensen die geen helper hebben.

Dat doen we door samen te werken met de Servicepunten in De Ronde Venen, de Voedselbank en de Nederlandse Patiënten Vereniging.

 

Hoe kunt u helpen?
Als u mensen tegenkomt die financiële problemen hebben, wijs hen dan op de Servicepunten of ga zelf mee ernaartoe.
In iedere kern is een Servicepunt, en onze ervaring is dat mensen daar heel goed worden geholpen.

U vindt de adressen op www.diaconaalplatformderondevenen.nl bij ‘ik zoek hulp bij financiële problemen’.

 

Ook kunt u praktische hulp geven.

Dat gaat via de NPV.
Deze organisatie helpt met vrijwilligers mensen in en om hun huis.

En u kunt zo’n vrijwilliger worden, als u best zo af en toe mensen een handje wilt helpen.

Meer informatie vindt u hierover ook op onze website onder ‘ik zoek hulp bij praktische problemen’.

 

Als u dat wilt doen, mail dan naar e.terwee@vumc.nl en zet in deze mail, waar u bij wilt helpen.

 

U kunt kiezen uit:

 • Huishoudelijke hulp
 • Boodschappen doen
 • Wandelen
 • Administratie
 • Tuin
 • Technische klussen
 • Vervoer

 

Zo kunnen we met elkaar mensen helpen die geen helper hebben, uit liefde voor de naaste zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Helpt u mee?

 

Erna ter Wee, gemeentediaken

 
Kerkfotografen gevraagd


07-09-2016 geplaatst:

 

Kerkfotografen
Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan voor fotografen om bepaalde gebeurtenissen zoals dopen, trouwen e.d. te willen vastleggen en zonodig door te sturen aan Kerkvaart.
Aanleiding hiervoor was het feit dat Herman van Soest na jaren de doopdiensten te hebben vastgelegd, hiermee is gestopt.
Ik kan u meedelen dat een opvolger is gevonden in de persoon van Jaap Blenk. Hartelijk welkom!
En ook vanaf deze plaats ontzettend veel dank aan Herman van Soest voor al die jaren (het zijn er geloof ik tientallen) dat hij deze taak prima heeft uitgevoerd.
Maar denkt u nu, dat wil ik ook wel doen, meldt u bij mij aan. Er kan altijd nog wel iemand bij.


Cobien van Koeverden Brouwer, wnd. scriba

 

In juni geplaatst:

Bij bijzondere diensten worden er soms wel, en soms niet foto’s gemaakt. Er was een groepje fotografen dat daarvoor zorgde, maar deze groep is door de tijd heen wat klein geworden. We zoeken nu mensen, die zo af en toe in een kerkdienst foto’s willen maken. Bij dopen, belijdenis, bij een dienst als de Pelgrims-dienst, of ook eens een foto van de cantorij of een project van de kinderkerk.
Eén foto zegt meer dan 1000 woorden, en het is goed om ook in Kerkvaart te laten zien hoe wij met elkaar vieren.

Is dat iets voor u? Laat het weten!

 

Cobien van Koeverden Brouwer, wnd. scriba

 
Oproep: De Welkomstdienstcommissie zoekt een nieuw commissielid.


Oproep:

De Welkomstdienstcommissie zoekt een nieuw commissielid.

 

Doelstelling van de welkomstdiensten is om het evangelie (het geloof) op een laagdrempelige en aansprekende manier te brengen.

 

We proberen een gastvrije, open, ongedwongen, verrassende en sfeervolle diensten neer te zetten.

 

In deze diensten vragen we voorgangers die enthousiast, fris en aanstekelijk het evangelie kunnen brengen.

 

Ingrediënten zijn:

Het woord uit de bijbel, samenzang uit verschillende liedbundels en muziek van orgel, combo, band en (gospel) koren.

 

Eén van onze commissieleden doet dit "werk" al meer dan tien jaar en zou het leuk (en mogelijk verfrissend) vinden als iemand het stokje van haar over zou willen nemen.... Is dit iets voor jou, wil je ons team komen versterken of heb je vragen over de welkomstdiensten;  stuur een mailtje naar: f2hjekema131@gmail.com

 

Zie oproep!

 
Erediensten

zondag 19 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

 


zondag 26 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Marc Koning

Maaltijd van de Heer 

 

 


zondag 26 augustus
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst 26 augustus 19.00 uur

 

thema: een zwoele zomeravond

voorganger: mw. Mirjam Vos

muzikale medewerking: het gemeenteorkest o.l.v. Anita Vos

 

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 19 augustus
-

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 30 augustus 2018 zal verschijnen.


zondag 19 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

 


zaterdag 25 augustus
- Mijdrecht

Open Monumentendag


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties