Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures en Oproepen.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er voor diverse functies of activiteiten nog mensen gezocht worden kan op deze pagina (ter beoordeling van de webmaster en eventueel in overleg met de scriba) een oproep geplaatst worden onder het motto: "Hoe meer mensen het weten des te groter is de kans dat er iemand zich geroepen voelt ....."

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------
Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats


Onderhoud Janskerkhof

 

Nogmaals een dringende oproep.


Wie o wie is bereid om te helpen op het kerkhof met het onderhoud op het Kerkhof, het is niet alleen wieden er zijn ook voor andere werkzaamheden mensen nodig, op de dinsdagmorgen van af 9 uur zijn wij aanwezig tot 12
uur,

 

U bent van harte welkom!

 


Krijn en Joke Verbruggen

 
Wijkavond voor de wijken Twistvlied en Wickelhof.


Het wijkteam Twistvlied/Wickelhof organiseert op donderdag 1 november een wijkavond en haakt in op het jaarthema ‘Een goed gesprek’.

 

Tijdens een gezellig samenzijn dagen we u uit om met elkaar in gesprek te gaan.

Met enkele vragen en stellingen  helpen we u hierbij een beetje op weg.

 

Ds. Erick Versloot is deze avond aanwezig en ook met hem kunt u in gesprek.

 

Iedereen, ook als u buiten onze wijk woont, is van harte welkom! 

 


Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.
Locatie: De Rank

 

We vinden het fijn als u zich dan aanmeldt voor 27 oktober bij: Emmie van Lonkhuyzen: emmie.van.lonkhuyzen@ziggo.nl en Trijnie Korver: w.korver01@ziggo.nl


Wijkteam Twistvlied en Wickelhof
KoekjeskerkVorig week is aan de kinderen gevraagd om hun ideale kerk te tekenen.

Ze stonden voorin de kerk en lieten hun prachtige tekeningen zien!

Eén van hen had een Koekjeskerk getekend.

 

Maar koekjes zien we niet zoveel hier, eigenlijk toch wel jammer, toch wel een beetje kaal, zo’n kopje koffie met niks…
De kinderen inspireerden ons, er kan toch wel een koekje bij de koffie?

 

Wie helpt mee?

Wie wil er, misschien samen met de kinderen, wat koekjes bakken?

 

Dat kunnen we met elkaar best regelen.

 

Laat ons weten, wie er voor wat koekjes wil zorgen, dan zorgen wij ervoor, dat er elke week koekjes bij de koffie en limonade zijn.

 

scriba@pgmijdrecht.nl, 02970-28 47 36.

 
Een penningmeester voor de diaconie


We zijn nog dringend op zoek naar een penningmeester voor de diaconie; gelukkig blijft Jon van der Strate nog even achter de schermen aan het werk, maar hij wil het graag aan iemand overdragen.

 

Iets voor u of iets voor iemand die u kent?

 

Laat het weten!
 


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 
Product van de maand


In de vorige Kerkvaart heeft de diaconie u verteld dat we gingen starten met het ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

In oktober vragen we u om schoonmaakmiddelen mee te nemen.

Zowel in De Rank als in Irene staat een groene krat op een tafel en daar kunt u uw producten in doen.

 

Rondleiding Voedselbank
Voor eenieder die geïnteresseerd is in de werking van de voedselbank en deze eens van binnen wil bekijken, zal er op 3 november om 15:15 uur een rondleiding gegeven worden.

 

Meer informatie zal hierover t.z.t. in de kerkbladen verschijnen.

 

Aanmelden (kan tot 26 oktober) en informatie is te verkrijgen bij: Erika de Bruine, Ontmoetingskerk
Wilnis, e-mail: erikadebruinevanselm@gmail.com of tel. 0297 - 27 44 46

 

Erna ter Wee

 

Fijn dat we met elkaar zorgen voor die ander die het net even wat minder heeft!

 

 
TAIZEVIERINGEN IN DE RONDE VENENOp de laatste zondag van deze maand, 30 september, gaan we weer van start met de maandelijkse Taizévieringen. Deze keer wordt die gehouden in de prachtige eeuwenoude Dorpskerk in Abcoude.
Samen zingen, bidden, luisteren naar een Psalm en een lezing uit het Evangelie, en daar een kleine tien minuten in stilte over mediteren.
De viering begint om 19.00 uur en om 17.00 uur worden de liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur.

Voor het instuderen en de maaltijd graag een e-mail aan taizederondevenen@yahoo.com.
Waag de sprong over de A2, fiets of rij naar Abcoude en maak eens zo’n viering mee!

 

Wim Schipper

 

De lezing die centraal staat in deze viering is Marcus 9: 38 - 48

De dagtekst is Marcus 8: 41 en luidt:

Jezus zegt: Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

 

De viering begint om 19.00 uur.

Anita Vos verzorgt de muzikale begeleiding.

 

Klik hier voor de poster waarop de data van alle Taizé-vieringen 2018/2019 staan aangegeven..

 

Klik HIER voor meer info over de Taizé vieringen!

 
EXCURSIE NAAR DE BREEPLEINKERK ROTTERDAM -ZUID


Een goed gesprek.

Daarvan ben je verzekerd op zaterdag 10 november.

Met elkaar gaan we op excursie naar de plaats waar 3 joodse gezinnen 36 maanden lang de oorlog overleefden op.... de orgelzolder!

 

De Breepleinkerk in Rotterdam.

Deze kerk is de laatste tijd in het nieuws vanwege de orgelzolder die herontdekt is. 

 

Lees verder....
Over het Kerkplein..... Stand van zaken eind aug 2018


Kerkplein
In een eerder schrijven (‘kerkplein stand van zaken 2 aug. 2018’) bent u al gedeeltelijk op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen met betrekking tot de bebouwing op en rondom het kerkplein.

Graag willen wij u nu verder in detail inlichten.
Als u dit leest zijn waarschijnlijk alle contracten (overeenkomst Kerk/Burgerlijke Gemeente, Anterieure overeenkomst Burgerlijke Gemeente/Hoorne en Akte van Levering Kerk/Hoorne) getekend.

 

Lees hier verder....

 
Over het Kerkplein..... Stand van zaken 02 aug 2018


Kerkplein


Stand van zaken 02aug2018


Als alle contracten definitief zijn getekend zal in de eerste week van september worden begonnen met de bebouwing op het kerkplein. 

Er gaat dan een periode van bouwen van start die, zoals de planning er nu uit ziet, met de bouwvakvakantie 2019 afgerond zal zijn.

 

Dat betekent: de bebouwing op het kerkplein, een vernieuwde Boni, een doorsteek naar het Haitsmaplein, een nieuwe ommuring van de begraafplaats, een nieuw ingericht kerkplein, etc.

 

Lees hier verder....

 
Nieuwe preekvoorziener


Beste mensen,

 

Na ruim 6 jaar als preekvoorziener, wil ik graag per 1 juni 2019 deze functie aan een ander doorgeven.

Het is erg plezierig om hiervoor verantwoordelijk te zijn, echter goed om ook ruimte te geven aan andere ideeën.

 

Hartelijke groet,

Judith Roodenburg

E-mail: juriana@ziggo.nl

 

 

 
TalentenjachtDankbaar zijn we met zoveel mensen die een functie hebben binnen onze kerk of af en toe iets voor ons doen.
We hebben goede plannen, maar de uitvoering stokt.

En op belangrijke plaatsen in de kerkenraad ontstaan vacatures.

 

Het benaderen van mensen om deze vacatures te vervullen vergt veel tijd.

Vaak horen we “nee” of “nu niet”.

Graag zouden we in september toch weer met een voltallige bezetting beginnen.

 

We doen een klemmend beroep op u om nog eens na te denken of u toch iets wilt of kunt doen voor onze kerk.

Of dat u iemand wilt voordragen.

Niemand hoeft meteen ja te zeggen.

We gaan graag met iedereen in gesprek over de mogelijkheden.

 

 

We zoeken mensen voor de volgende functies:

 

 • Kerkenraad: 
 • - Ouderling-voorzitter

 

 • Diaconie:     
 • - Diaken (specifiek voorzitter en penningmeester)                   
 • – werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

 • Eredienst:   
 • - Beamer bedienen
 • – Collectant
 • – Koffie schenken
 • – Lector
 • – Maaltijdgroep
   
 • Financiën en Beheer: 
 • - Onderhoud gebouwen
 • – Onderhoud begraafplaats
 • – Koster
 • - Schoonmaak

 

 • Leren en Communiceren:
 • - Ouderling Leren en Communiceren
 • – Leden voor de taakgroep

 

 • Jeugd:
 • - kinderkerk
 • – tienerkerk-Jeugdactiviteiten

 

U kunt namen inleveren bij één van de predikanten of bij mij.


Namens de kerkenraad alvast hartelijk dank!
Christiaan Roodhart (voorzitter)

preses@pgmijdrecht.nl

 
Micha-cursus


Cursus over duurzaamheid 


Ds. Bram-Willem Aarnoutse van Vinkeveen heeft deze Micha-cursus al in Vinkeveen en in Wilnis gegeven, en dat gaat hij nu ook in Mijdrecht doen.

Tijdens deze cursus overdenk je samen bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen.

Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt.

 

In Kerkvaart van januari stond een bericht van een deelnemer uit Wilnis: “Boeiende avonden, waarin we met elkaar praten over rentmeesterschap, voedsel, mensen dichtbij en veraf, een eerlijke levensstijl en God en geld.

De laatste avond was een praktijkavond, we gingen helpen bij Actie4kids in Woerden.

Het is al met al bewustwording en leren over duurzaamheid.”

 

Het zijn 5 avonden, van 19.45 tot 21.30 uur, om de 14dagen.

Bram-Willem heeft zelf een voorkeur voor de donderdagavond.

De data worden verder in overleg vastgesteld.


Je kunt nu al je opgeven bij Ds. Bram-Willem Aarnoutse (aw.aarnoutse@xs4all.nl).

Doe mee, het is zeer de moeite waard!

 

De woorden van de Micha-cursus zijn: “Als iedereen ons welvaartniveau had, waren er zeker vijf planeten nodig.

God vond één genoeg…”.


Taakgroep Leren en Communiceren

 
Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nl
De goedkeuring van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken is er!


Overgenomen uit de Kerkvaart  van juni 2018:

 

Kerkplein, toestemming CCBB


Toen de interne besluitvorming afgerond was, hebben we toestemming gevraagd aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, het CCBB. (Nu de nieuwe kerkorde van kracht is geworden, is de R van regionaal veranderd in de C van classicaal.)

Het CCBB is in de aanvraag om toestemming op de hoogte gebracht van alles wat er rondom het kerkplein gebeurd is in het afgelopen jaar.
Zij beoordelen dan of ‘de procedure, die in een dergelijk proces binnen een gemeente moet worden gevolgd, is gevolgd’.

 

Het CCBB heeft vastgesteld, dat dat het geval is en zij geven toestemming tot verkoop van het perceel.

 

En daarmee is het voorbehoud aan de intentieafspraken tussen de burgerlijke gemeente, projectontwikkelaar Hoorne en onze gemeente vervallen en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

 
Gezocht: lieve oppas opa’s/oma’s/ooms/tantes/ vaders/moeders…Voor de crèche zijn we hard op zoek naar lieve oppas.

We zijn al erg geholpen als u 1 of 2 keer per half jaar tijdens de ochtenddienst op onze jongste gemeenteleden wilt passen.
Ook zijn we hard op zoek naar tieners die willen helpen.

 

Lijkt het u/je leuk?

 

Meer informatie en/of aanmelden kan bij Aline Bakker.
Aline Bakker 0297 - 263121
alinebakkerdg@gmail.com

 
Adressering


Hoe wilt u aangeschreven worden?


We krijgen allemaal wel eens post die verkeerd geadresseerd is, of waarop onze naam niet goed is geschreven.

Of de post is voor de heer … maar gericht aan mevrouw …

Je kunt dat als vervelend ervaren of het kan je niet schelen.


Om een goede administratie te hebben en voor diegenen die daar belang aan hechten, zou ik het fijn vinden als u aan mij laat weten dat de tenaamstelling van de post die u van de kerk ontvangt niet goed is.
We hebben net allemaal een brief ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans 2018.

Wellicht is een verkeerde adressering u toen al opgevallen en ligt het nog vers in uw geheugen.

 

Kortom, als er iets gewijzigd moet worden in uw adres op de post die u vanuit de kerk ontvangt, laat het mij weten!

Ik probeer het dan aan te passen.

U kunt hiervoor mailen naar: gpdejong@ziggo.nl of bellen naar Jolanda de Jong, tel. 0297 - 28 63 20.
Vermeld dan a.u.b. uw naam, geboortedatum en het juiste adres.


Jolanda de Jong-Schuitema,

Kerkelijk Bureau


 
Belijdenis doen....


Belijdenis doen

 

...waarom eigenlijk niet?!

 

Wil je meer werk van je geloof maken?

Heb je zoveel vragen rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn?

Zou je met anderen willen praten over wat nu echt belangrijk is?

 

Lees hier verder ...
Wat kan er af en wat moet blijven staan?


Graag zou ik van betrokkenen horen of oproepen die op deze site staan nog relevant zijn of dat er al in is voorzien!

 

Het kan natuurlijk ook dat er oproepen tijdelijk verwijderd worden omdat ze al (te) lang op de website staan en tzt weer teruggeplaatst moeten worden omdat de behoefte dan weer aanzienlijk groter is......

 

Ik hoor graag van jullie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Cor Boer

Webmaster

webmaster@pgmijdrecht.nl

 
Zondagsrijders


 

Zondagsrijders hebben een slechte naam omdat ze vaak slecht rijden en met een slakkengangetje over de weg kruipen.

Zo niet de chauffeurs die op zondagmorgen mensen naar de Janskerk of De Rank rijden.

Wij zijn heel blij met onze zondagsrijders die in alle vroegte de Venen rond rijden om mensen uit de diverse kernen van onze gemeente op te halen die anders de kerkdienst niet zouden kunnen bijwonen.

Op dit moment zijn er veertien vrijwilligers voor deze dankbare taak.

 

In Kerkvaart vindt u in het overzicht kerkdiensten bij iedere morgendienst de naam en het telefoonnummer van de dienstdoende autorijder.

Bel, indien u opgehaald wilt worden, uiterlijk zondagmorgen om 9 uur, de autorijder.

 

Krijgt u geen gehoor, bel dan met Gerrit de Pater (telefoon 0297 286474 of 06 53199856) of, als deze niet bereikbaar is, Jan Verboom (telefoon 281463 / 06 30433850).

Gerrit of Jan zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald.

Schroom niet om te bellen.

Wij rijden met veel plezier voor u!

 

Wim Schipper
coördinator autorijders

 
Herhaalde oproep verpleegkundige/EHBO-er/medicus


Uit Kerkvaart van November 2017:

 

Inmiddels hebben zich al vijf mensen aangemeld!

Toch zien wij dit aantal graag verdubbeld om een goed rooster te kunnen opstellen.

Misschien trekt het aanbod van de gemeente De Ronde Venen (zie Agenda 20 november) om een cursusavond te organiseren u over de streep.
Onlangs is in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Deze apparaten staan ook wel bekend onder namen als Shockbox of Klapkast.

Ze dienen om een hart dat fibrilleert (trilt) weer regelmatig te laten kloppen en worden gebruikt om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag of het niet verstandig is ook elke zondag een ‘verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?

Dan horen we dat graag. Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich opgeven bij: Karin van der Wal-Schagen, karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 

 

Dit was de eerste oproep:

 

Oproep verpleegkundige/EHBO-er/Medicus/e.a.


Geplaatste AED, ’Klapkasten’
Onlangs is er in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Bij sommige mensen beter bekend onder de naam Shockbox of Klapkast.

Dit is het apparaat dat bij een hart dat fibrilleert (trilt) gebruikt worden om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag op of het niet verstandig is ook elke zondag ’een verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit mede in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?
Dan horen wij dat graag.

Mocht u aan deze oproep gehoor willen geven dan kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gegevens en eventueel beroep.

Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich voorlopig opgeven bij

Karin van der Wal-Schagen, e-mailadres: karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 
Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)
HELP ONS.....


Binnenste Buiten was nooit een grote groep, maar is nu wel erg klein geworden.

We zouden graag wat nieuwe mensen erbij hebben.

Het is boeiend om voortdurend te zoeken naar manieren om je geloof ook naar buiten te brengen, om het verhaal in het dorp te vertellen, om als kerk ook iets te betekenen in onze dorpsgemeenschap.

 

Lijkt het u wat?

 

Neem met een van ons contact op.
Ineke Bams, Janny Ekema, Cobien van Koeverden Brouwer

 
Erediensten

zondag 21 oktober
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Erick Versloot

Muziek:         Koos van ‘t Hul

Doopdienst

 

 


zondag 21 oktober
19:00 uur - Janskerk

Songs of Praise met ds. Gert Landman en Anita Vos

 


zondag 28 oktober
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Gert Landman

Muziek:         Anita Vos en Wim Warnaar 

Maaltijd van de Heer 

 

LET OP: deze dienst zou oorspronkelijk in De Rank gehouden worden maar is verplaatst naar de Janskerk!

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 21 oktober
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Erick Versloot

Muziek:         Koos van ‘t Hul

Doopdienst

 

 


zondag 21 oktober
16:00 uur tot 19:00 uur - Cornelis Beerninckstraat 92

JO – dé jongerenontmoeting van onze kerk


zondag 21 oktober
19:00 uur - Janskerk

Songs of Praise met ds. Gert Landman en Anita Vos

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties