Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures en Oproepen.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er voor diverse functies of activiteiten nog mensen gezocht worden kan op deze pagina (ter beoordeling van de webmaster en eventueel in overleg met de scriba) een oproep geplaatst worden onder het motto: "Hoe meer mensen het weten des te groter is de kans dat er iemand zich geroepen voelt ....."

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------
U kunt zich op geven voor de startmiddag van het nieuwe seizoen-


Start nieuwe seizoen

 

Op zaterdag 21 september is in de Rank van 17.00  tot 20.00 uur de startmiddag voor het nieuwe seizoen.

 

Dan organiseren we een gezellige bijeenkomst met kraampjes met allerlei lekkere dingen.

 

Wat het dit jaar precies wordt is nog een verrassing, maar zet de datum alvast in uw agenda.

Deze happening  is voor alle gemeenteleden, groot en klein. 

 

Opgeven is mogelijk t/m zondag 15 september.

 

 

U kunt zich opgeven via email door hier te klikken of op de lijsten achterin de kerk.

 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 10,- en die kan op zaterdag 21 september in de daarvoor bestemde dozen worden gedeponeerd.

 

Informatie over de barbecue bij Hetty Vermeulen;

Telefoon: 0644513047.

 

Wij hopen op mooi weer en een gezellige start met elkaar.

 
Product van de maand


Ook deze maand hebben we weer een ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

In Augustus vragen we u om shampoo mee te nemen.

Zowel in De Rank als in Irene staat een groene krat op een tafel en daar kunt u uw producten in doen.

 

Lees hier verder...

 

 

Erna ter Wee

 

Fijn dat we met elkaar zorgen voor die ander die het net even wat minder heeft!

 

 
Interkerkelijke cursus "Raak de wonden aan"


Interkerkelijke cursus: "Raak de wonden aan"

 

Najaar 2019

 

Evenals andere jaren heeft Henk Oudshoorn weer een uitgebreide tekst in elkaar gezet om een interkerkelijke cursus te kunnen geven.

 

Uitgangspunt is het Bijbelgedeelte Johannes 20:24 – 29.

Thomas, ėėn van de discipelen van Jezus, heeft moeite te geloven dat Jezus is verschenen aan de andere discipelen.

Dan verschijnt Jezus weer en zegt tegen Thomas: “ Raak mijn wonden aan”.

 

Voor velen is dit gedeelte uit de Bijbel een troost, omdat Jezus begrip toont als het moeilijk is voor Thomas om te geloven. Er is bij Jezus dus voor ons begrip en genade als wij moeite hebben te geloven.

 

Maar er is wellicht nog een andere boodschap voor ons in dit Bijbelgedeelte. Wanneer je in gedachten de wonden van Jezus aanraakt dan kan er iets met je gebeuren.

Ook als je bij je naaste wonden aanraakt kan er iets gebeuren in de relatie met die naaste en jou.

Zo heeft ieder Bijbelgedeelte een geheim.

 

In deze cursus gaan wij met elkaar op zoek naar het geheim van het aanraken van wonden. Henk is onze leider en wij gaan met elkaar in gesprek.

Gaat u met ons samen op zoek? Van harte welkom.

Onze groep bestaat uit 20 deelnemers

 

Plaats:

Gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht

 

De cursus wordt gegeven op woensdagochtend van 09:45 tot 12:00 uur

 

Data:

Oktober

02; 09; 16; 23; 30

 

November

06; 13; 20

 

Op 16 oktober en 20 november wijken wij uit naar kerkelijk centrum De Rank

omdat dan in gebouw Irene dan een andere groepering aanwezig is.

 

Informatie:

gespreksleider Henk Oudshoorn  telefoon 281316

pr Nel Pauw telefoon 284210

 

Aanbevolen boek:

“ Raak de wonden aan”  geschreven door Tomas Halik
Jeugdouderlingen gezocht


Ik zou graag aandacht willen geven aan een andere taak binnen het jeugdwerk: het ambt van jeugdouderling.
Want volgend jaar stoppen drie jeugdouderlingen met hun ambt, waarmee de ‘stem van de jeugd’ in de kerkenraad een stuk minder prominent aanwezig is.

We waren de afgelopen jaren ‘rijk’ met vier jonge dertigers én een twintiger in de kerkenraad, waarvan drie jeugdouderlingen.

Ik mocht vaak na de dienst horen: “wat is het toch mooi, een jonge ouderling, een jonge diaken én een jonge lector in onze kerkdienst”.
Ik ervaar het als een bijzondere taak ambtsdrager te zijn in onze gemeente.

Het heeft me veel meer gegeven dan dat het gekost heeft, denk aan geloofsvoeding, contact met mensen, fijne gesprekken en de energie die je krijgt van de kinderen en tieners als je ziet dat er een band ontstaat.

 

Ik hoop van harte dat zich de komende tijd mensen aanmelden om het ambt van jeugdouderling op zich te nemen!

En vergeet niet, onze gemeente zit in de lift!
Kijk naar de volle kerkdiensten, naar de energie die onze predikanten uitstralen en naar de sfeer die is ontstaan in onze gemeente.

Hét moment om ‘in te stappen’, het is een bijzondere, maar vooral o zo leuke tijd!


Maarten Burger, voorzitter taakgroep Jeugd

 
Voortgang bouwwerkzaamheden (Uit de Kerkvaart van juli/augustus 2019)


Voortgang bouwwerkzaamheden


De oplettende kijker heeft het allang gezien: de zijmuren van de Boni en het FDC-gebouw zijn gesloopt.

Het slopen heeft wat vertraging opgelopen door faillissement van de sloper.

Gelukkig kon er op korte termijn door de aannemer Bébouw een vervanger worden ingezet.

 


Omheining Janskerkhof


Langzamerhand kan ieder zich nu een beeld vormen van hoe het er allemaal straks uit gaat zien.

De funderingen zijn blootgelegd waardoor het voor Bébouw mogelijk wordt ons te adviseren over de te maken muur om de begraafplaats.

Ook dat heeft nogal wat voeten in de aarde omdat we als kerkrentmeesters afstand hebben moeten nemen van de eerder ontworpen ommuring vanwege te hoge kosten.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuw ontwerp waarbij de bestaande muur als uitgangspunt wordt genomen.
 

Lees hier verder....

 
Plezier in de kerk


Open Monumentendag 14 september


In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. Ook de Janskerk opent dan op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur haar deuren.
Vorig jaar was Open Monumentendag een groot succes, mede dankzij de bijdragen van kerkleden die foto’s deelden van kerken in Europa. Daarom vinden wij het leuk om weer een beroep op jullie te doen. Want samen zijn we kerk.
Het landelijke thema is deze keer ‘Plekken van plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?

 

Kortom: dit jaar staat de amusementswaarde van monumenten centraal. Maar: kerk en amusement en plezier? Kunnen wij daar wat mee?
Bij het thema maakt de organisatie van Open Monumentendag onderscheid tussen vijf categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en recreatie.

Als we dan denken aan wat er in onze kerken gebeurt, komen we uit op kerk als concertpodium, Kunst & Kerk, ontmoetingen in de kerk.
Bovendien denken we dat er veel momenten in de kerk zijn waaraan je met plezier terug kunt denken! Kijk maar naar bijgaande foto’s.
Daarom vragen we jullie om herinneringen aan plezierige momenten in een van onze beide kerken met ons te delen. Dat kan via een foto, maar ook een geschrift, een schilderij of iets anders beeldends.

Misschien heb je nog wel iets leuks van lang geleden, van je (groot)ouders.
Maar het mag ook van kort geleden zijn. Ook jonge mensen vragen we om leuke dingen te delen. Uiteraard vernemen we graag in enkele regels het verhaal dat erbij hoort.


Heb je iets? Neem dan contact op met Ineke Bams, tel. 06 - 27 434 885, e-mail: ineke.bams@live.nl.
Aanleveren kan t/m zondag 25 augustus.


Op Open Monumentendag kunnen jullie het resultaat zien. Uiteraard klinkt er dan ook muziek en is er weer een kerkcafé. Kortom: we maken er ook dan weer een plezierig moment van!


Wim de Penning, Anita Vos en Ineke Bams
Zomerschool 2019


Driedaagse Baambrugge, De Waverhoek en Woerden 

 

Ooit stond Dirk Jan Warnaar aan de wieg van een mooi Mijdrechts kroonjuweel: de Zomerschool.

Graag willen wij deze activiteit ook dit jaar voortzetten.

 

We hebben drie woensdagen ingevuld tijdens de zomer, steeds met een programma op een mooie en afwisselende locatie.

 

Kernwoorden zijn informatief, gezellig, ontspannen, creatief, actief en een beetje muzikaal.

Tijdens de Zomerschool is iedereen van harte welkom!

We verzamelen telkens om 9.30 uur in De Rank.

Deze dagen wordt er voor koffie en thee gezorgd.

Neem wel een lunchpakket mee

 

 

Het basisprogramma (onder voorbehoud) ziet er in grote lijnen zo uit:

 

 

Lees hier verder.....

 
Wekelijks gebedsmoment in de kerk


Een van de dingen die mij helpen in mijn geloof, is samen met anderen bidden.

Net als op zondag naar de kerk gaan en met anderen praten over twijfels en mooie ontdekkingen over God.

Aan de ene kant vind ik hardop bidden soms een drempel.

Om zo openlijk mijn gedachten te verwoorden naar God.

En aan de andere kant ook ontzettend bemoedigend.
Het inspireert me als ik iemand anders tegen God hoor praten, die dat vaak heel anders doet dan ikzelf.

Dat verrijkt mijn eigen beeld van God.


De afgelopen maanden sprak ik een paar mensen die ook wel samen zouden willen bidden.

En nu zijn we daarmee begonnen!

Elke dinsdag om 19.00 uur komen we bij elkaar
in de Janskerk, op het podium (liturgisch centrum).

We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de Bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.
Soms zingen we ook een lied.

 

Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden.

Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt.
Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend.

Weet dat je niks hoeft in dit moment!

Je mag ook gewoon stil zijn en in stilte bidden of luisteren.

Alles is goed.

 

Van harte welkom om een keertje of vaker mee te komen doen.


ds. Elise Jansen
Gemeente-orkest1 september 2019 19.00 uur De Rank 

Na het overweldigende succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer spelen in de welkomst dienst, en wel 1 september a.s.

Mirjam Vos leidt de dienst, het thema is HEMEL.

 

Iedereen die een muziekinstrument bespeelt (of lang geleden bespeelde) mag meedoen.

Dus: blaas het stof uit je blokfluit, stem je triangel en meld je aan voor 12 juni bij Anita Vos ( anita.vos@ziggo.nl

 

Doe mee, het is te leuk om niet te doen!
Bouwactiviteiten (Uit de Kerkvaart van juni 2019)Voortgang bouwwerkzaamheden


In het vorige kerkblad meldden wij dat in oktober 2019 alle bouwwerkzaamheden rondom onze kerk afgerond zouden zijn.

Inmiddels is helaas gebleken dat het een maand later wordt.

De planning nu is dat in november 2019 het kerkplein opnieuw zal worden bestraat, wat de laatste stap zal zijn van alle bouwwerkzaamheden.


Omheining Janskerkhof


Op dit moment wordt gewerkt aan de aanvraag van een omgevingsvergunning die nodig is voor het maken van een nieuwe muur om de begraafplaats.

De voorbereidingen daarvan kosten alle betrokken partijen, de burgerlijke gemeente, eigenaar Lindeboom, aannemer, architect en kerk heel wat hoofdbrekens.

We hebben er alle vertrouwen in dat er een mooie muur komt die zal aansluiten bij de bestaande muur tussen de Ringvaart en het FDC-gebouw, verscholen tussen het vele groen.

 

Lees hier verder....

 
Bouwactiviteiten (Uit de Kerkvaart van april 2019)


Bouwactiviteiten

Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd aan bouwactiviteiten rondom de Janskerk.

U heeft daar zelf kennis van kunnen nemen en kunnen zien hoe een en ander

gaat worden.

Wat ons betreft, het gaat er allemaal prachtig uitzien.

Toch moet er ook nog veel gebeuren.

 

 

Inrichting Kerkplein

De burgerlijke gemeente heeft architectenbureau IPV Delft in de arm genomen om een ontwerp te maken van het gehele openbaar gebied (centrum) rondom de Lindeboom, waaronder dus ook ons nieuwe kerkplein.

Op het ontwerp hebben wij commentaar geleverd en zo ook op een tweede,

aangepast, ontwerp.

 

Lees hier verder....

 
KennismakenDe afgelopen maanden zijn we als predikantenteam in een nieuwe samenstelling begonnen met het kennismaken met de 2100 kerkleden en velen, kerken, collega’s, organisaties, instellingen en dorpsgenoten daarbuiten.
Doordat er nu een nieuwe wijkindeling is, betekent dat voor ons beiden veel extra kennismakingsbezoeken naast de wijkcontactbijeenkomsten van de afgelopen maanden, waarbij we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen willen leren kennen.
Daardoor is er minder tijd en gelegenheid voor vervolgbezoeken.
Als u graag spoedig bezoek wenst of als u naar uw gevoel (te) lang op een (vervolg)bezoek moet wachten, wacht dan niet langer af en geef duidelijk uw wens of behoefte aan.

Bel, mail ons of spreek ons aan!

Daar helpt u ons als predikanten ook mee!

 

ds. Elise Jansen (tel. 06-14561770 e-mail: ds.elise@pgmijdrecht.nl​ Vrije dag: donderdag) en

ds. Erick Versloot (tel. 06 - 46723725 e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl  Vrije dag: vrijdag).

 
Het gratis maandelijks tijdschrift voor ambts- en taakdragers


 

Vanaf januari 2019 wordt het maandelijkse blad woord&weg afwisselend aangevuld met Jong Protestant, Diakonia of Kerk&Israël Onderweg.

Hiermee ontstaat één maandelijks tijdschrift met alle relevante informatie voor mensen met een functie in de Protestantse Kerk.

Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambts- en taakdragers.

 

Gratis abonnement
Ook voortaan gratis hét magazine van de Protestantse Kerk ontvangen?

Abonneer gratis of kijk hier: https://www.protestantsekerk.nl/thema/magazine/
Nieuws over het kerkplein (januari 2019)We zien het regelmatig vorderen, het werk aan het winkelcentrum.

Nu staan er al stalen skeletten die aangeven waar de buitenmuur op het kerkplein komt.
Piet Voorwinden en Erik de Ruiter hebben de kerkenraad geïnformeerd over de stand van zaken, de planning en dergelijke en naar aanleiding daarvan heb ik gesproken met Jan Korver, Oeds van der Wal en Peter Sommer.

Met Madelon Verwer en Judith Roodenburg zijn zij allemaal betrokken bij de verdere invulling van het plein.


Wat gaat er wanneer gebeuren?

 

Lees hier verder ....
Breien en haken voor Zending over Grenzen


Al bijna 30 jaar breit een groep dames voor het goede doel.
Eerst werden er dekentjes en zwachtels voor Ghana gebreid en nu al een aantal jaren gaan er truien, mutsen, dassen en dekentjes naar het inzamelingspunt van de stichting Zending over Grenzen in Almere.

Na een aanvraag voor hulpgoederen worden deze gebracht naar Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Het komt op een goede plek terecht.
Alle dames die hier al ik weet niet hoeveel steekjes voor hebben gebreid of gehaakt: heel hartelijk dank, ook namens de stichting Zending over Grenzen.

Mocht u denken, ik wil ook wel breien of haken, of heeft u wol die u niet meer kunt gebruiken, laat het me dan weten op tel. 28 78 15.

Diny Schipper
Vol van VerhalenHebt u in Kerkvaart het Verhaal over sandalen gelezen?

We hopen dat dit het begin wordt van een boekje Vol van Verhalen.

 

Hebt u ook een verhaal?

Over een dankbaar moment, of juist een verdrietig moment waarin toch…, over een gebeurtenis die u altijd is bijgebleven.

Of wat u maar zou willen vertellen. U kunt het opschrijven of aan ons vertellen.

Een verhaal is waardevol, voor u en voor anderen.

 

Laat het weten aan de mensen van Binnenste Buiten, we horen het graag van u!


Namens Binnenste Buiten,

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 - 28 47 36

 
Bijbelse dagkalenders


Voor zo'n 2 cent per dag kun je dagelijks putten uit de bron: lezen uit de Bijbel en er als het ware mee in gesprek gaan, juist ook met een van de achttien predikanten die er een korte overdenking bij schrijven.

De 'Bijbelse Dagkalender' verschijnt dit jaar voor de 73e keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd.

 

Lees hier verder ....
Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats


Onderhoud Janskerkhof

 

Nogmaals een dringende oproep.


Wie o wie is bereid om te helpen op het kerkhof met het onderhoud op het Kerkhof, het is niet alleen wieden er zijn ook voor andere werkzaamheden mensen nodig, op de dinsdagmorgen van af 9 uur zijn wij aanwezig tot 12 uur,

 

U bent van harte welkom!

 


Krijn en Joke Verbruggen

 
Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nl
Gezocht: lieve oppas opa’s/oma’s/ooms/tantes/ vaders/moeders…Voor de crèche zijn we hard op zoek naar lieve oppas.

We zijn al erg geholpen als u 1 of 2 keer per half jaar tijdens de ochtenddienst op onze jongste gemeenteleden wilt passen.
Ook zijn we hard op zoek naar tieners die willen helpen.

 

Lijkt het u/je leuk?

 

Meer informatie en/of aanmelden kan bij Aline Bakker.
Aline Bakker 0297 - 263121
alinebakkerdg@gmail.com

 
Adressering


Hoe wilt u aangeschreven worden?


We krijgen allemaal wel eens post die verkeerd geadresseerd is, of waarop onze naam niet goed is geschreven.

Of de post is voor de heer … maar gericht aan mevrouw …

Je kunt dat als vervelend ervaren of het kan je niet schelen.


Om een goede administratie te hebben en voor diegenen die daar belang aan hechten, zou ik het fijn vinden als u aan mij laat weten dat de tenaamstelling van de post die u van de kerk ontvangt niet goed is.
We hebben net allemaal een brief ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans 2018.

Wellicht is een verkeerde adressering u toen al opgevallen en ligt het nog vers in uw geheugen.

 

Kortom, als er iets gewijzigd moet worden in uw adres op de post die u vanuit de kerk ontvangt, laat het mij weten!

Ik probeer het dan aan te passen.

U kunt hiervoor mailen naar: gpdejong@ziggo.nl of bellen naar Jolanda de Jong, tel. 0297 - 28 63 20.
Vermeld dan a.u.b. uw naam, geboortedatum en het juiste adres.


Jolanda de Jong-Schuitema,

Kerkelijk Bureau


 
Wat kan er af en wat moet blijven staan?


Graag zou ik van betrokkenen horen of oproepen die op deze site staan nog relevant zijn of dat er al in is voorzien!

 

Het kan natuurlijk ook dat er oproepen tijdelijk verwijderd worden omdat ze al (te) lang op de website staan en tzt weer teruggeplaatst moeten worden omdat de behoefte dan weer aanzienlijk groter is......

 

Ik hoor graag van jullie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Cor Boer

Webmaster

webmaster@pgmijdrecht.nl

 
Herhaalde oproep verpleegkundige/EHBO-er/medicus


Uit Kerkvaart van November 2017:

 

Inmiddels hebben zich al vijf mensen aangemeld!

Toch zien wij dit aantal graag verdubbeld om een goed rooster te kunnen opstellen.

Misschien trekt het aanbod van de gemeente De Ronde Venen (zie Agenda 20 november) om een cursusavond te organiseren u over de streep.
Onlangs is in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Deze apparaten staan ook wel bekend onder namen als Shockbox of Klapkast.

Ze dienen om een hart dat fibrilleert (trilt) weer regelmatig te laten kloppen en worden gebruikt om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag of het niet verstandig is ook elke zondag een ‘verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?

Dan horen we dat graag. Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich opgeven bij: Karin van der Wal-Schagen, karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 

 

Dit was de eerste oproep:

 

Oproep verpleegkundige/EHBO-er/Medicus/e.a.


Geplaatste AED, ’Klapkasten’
Onlangs is er in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Bij sommige mensen beter bekend onder de naam Shockbox of Klapkast.

Dit is het apparaat dat bij een hart dat fibrilleert (trilt) gebruikt worden om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag op of het niet verstandig is ook elke zondag ’een verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit mede in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?
Dan horen wij dat graag.

Mocht u aan deze oproep gehoor willen geven dan kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gegevens en eventueel beroep.

Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich voorlopig opgeven bij

Karin van der Wal-Schagen, e-mailadres: karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 
Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)
HELP ONS.....


Binnenste Buiten was nooit een grote groep, maar is nu wel erg klein geworden.

We zouden graag wat nieuwe mensen erbij hebben.

Het is boeiend om voortdurend te zoeken naar manieren om je geloof ook naar buiten te brengen, om het verhaal in het dorp te vertellen, om als kerk ook iets te betekenen in onze dorpsgemeenschap.

 

Lijkt het u wat?

 

Neem met een van ons contact op.
Ineke Bams, Janny Ekema, Cobien van Koeverden Brouwer

 
01-08-2019: Mogelijk zich op te geven voor de startmiddag van het nieuwe seizoen


Start nieuwe seizoen

 

Op zaterdag 21 september is in de Rank van 17.00  tot 20.00 uur de startmiddag voor het nieuwe seizoen.

 

Dan organiseren we een gezellige bijeenkomst met kraampjes met allerlei lekkere dingen.

 

Wat het dit jaar precies wordt is nog een verrassing, maar zet de datum alvast in uw agenda.

Deze happening  is voor alle gemeenteleden, groot en klein. 

 

Opgeven is mogelijk vanaf 1 augustus t/m zondag 15 september.

 

 

U kunt zich opgeven via email door hier te klikken of op de lijsten achterin de kerk.

 

 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 10,- en die kan op zaterdag 21 september in de daarvoor bestemde dozen worden gedeponeerd.

 

Informatie over de barbecue bij Hetty Vermeulen;

Telefoon: 0644513047.

 

 

Wij hopen op mooi weer en een gezellige start met elkaar.

 
18-08-2019: Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart


Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 29 augustus 2019 zal verschijnen.

Paulien Rietveld - Houtduif 20-3641 WJ - Mijdrecht
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail); graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum.
Foto’s apart meesturen.
21-08-2019: Zomerschool 2019


Zomerschool 2019

 

Klik HIER voor het dagprogramma....
01-09-2019: Welkomstdienst in De Rank


Welkomstdienst.

thema: de zevende hemel

voorganger: Mirjam Vos

muzikale medewerking: het gemeenteorkest o.l.v. Anita Vos

 

 

Soms, of bijna altijd eigenlijk,

kunnen wij volwassenen veel leren van kinderen.

Hoe ze een tekening kunnen maken van de meest abstracte dingen.

Hoe ze kunnen dromen en zich een voorstelling kunnen maken.

Bijvoorbeeld van de hemel.

Om dat speelse dromen niet helemaal te verleren,

gaan we een uur lang via verschillende bijbelverhalen en muziek dromen over de hemel.

En de aarde.

En God.

Met hemelse muziek van het gemeenteorkest.

 

Van harte welkom!

 

 
12-09-2019: Reis naar Ierland: Informatieavond


Reis naar Ierland: informatieavond 12 september

 

Er komt weer een reis naar Ierland, en wel van 18 t/m 25 mei 2020.

Een themareis voor moderne pelgrims langs hoogkruisen, een middeleeuws pelgrimsoord in het noordwesten, het prehistorische Newgrange en in Dublin het beroemde Book of Kells.

Een kennismaking met de Iers-Keltische traditie die vanaf de zevende eeuw de Europese cultuur diepgaand heeft beïnvloed.

 

Daarnaast ook natuur, zoals wandelen bij oude ruïnes en langs hoge kliffen. 

Met de vorige Ierse reis, in 2018, gingen zo’n twintig mensen mee uit Mijdrecht en Uithoorn.

Diverse personen meldden toen al dat ze in de betreffende week iets anders hadden, maar dat ze zich aanbevolen hielden als we nog eens zo’n reis gingen organiseren.

Ook na de reis van vorig jaar, toen de verhalen erover rondgingen, waren er mensen die begrepen wat ze hadden gemist en die hoopten op een nieuwe kans.

 

Die is er nu!

En wie voor het eerst hiervan hoort, is uiteraard ook uitgenodigd.


Op donderdag 12 september vindt vanaf 19.30 uur in Irene een informatieavond plaats.

Wij vertellen over de komende reis die wij zullen leiden.

Vanaf half acht staat de koffie klaar, en ook de beamer met een overzicht van de reis (de excursies, de wandelingen etc.).

 

U kunt alles vragen wat u weten wilt om te zien of dit iets voor u is.

 

Van harte welkom, graag tot dan!

 

Gert Landman en Truus Kreeft


 

 
14-09-2019: Open Monumentendag


Open Monumentendag 14 september

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. Ook de Janskerk opent dan op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur haar deuren.
Vorig jaar was Open Monumentendag een groot succes, mede dankzij de bijdragen van kerkleden die foto’s deelden van kerken in Europa. Daarom vinden wij het leuk om weer een beroep op jullie te doen. Want samen zijn we kerk.
Het landelijke thema is deze keer ‘Plekken van plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?

 

Kortom: dit jaar staat de amusementswaarde van monumenten centraal. Maar: kerk en amusement en plezier? Kunnen wij daar wat mee?
Bij het thema maakt de organisatie van Open Monumentendag onderscheid tussen vijf categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en recreatie.

Als we dan denken aan wat er in onze kerken gebeurt, komen we uit op kerk als concertpodium, Kunst & Kerk, ontmoetingen in de kerk.
Bovendien denken we dat er veel momenten in de kerk zijn waaraan je met plezier terug kunt denken! Kijk maar naar bijgaande foto’s.
Daarom vragen we jullie om herinneringen aan plezierige momenten in een van onze beide kerken met ons te delen. Dat kan via een foto, maar ook een geschrift, een schilderij of iets anders beeldends.

Misschien heb je nog wel iets leuks van lang geleden, van je (groot)ouders.
Maar het mag ook van kort geleden zijn. Ook jonge mensen vragen we om leuke dingen te delen. Uiteraard vernemen we graag in enkele regels het verhaal dat erbij hoort.


Heb je iets? Neem dan contact op met Ineke Bams, tel. 06 - 27 434 885, e-mail: ineke.bams@live.nl.
Aanleveren kan t/m zondag 25 augustus.


Op Open Monumentendag kunnen jullie het resultaat zien. Uiteraard klinkt er dan ook muziek en is er weer een kerkcafé. Kortom: we maken er ook dan weer een plezierig moment van!


Wim de Penning, Anita Vos en Ineke Bams
Gezamenlijk koffie drinken na de kerkdienst


 

Elke zondagochtend is er na de kerkdienst gezamenlijk koffie drinken.

Een prima gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen!

 
Laatste "grote" wijzigingen op de website:


01-07-2019    Op de pagina Beleidsplan het nieuwe beleidsplan van onze gemeente geplaatst.

 

30-06-2019    Op de pagina Structuur de nieuwe Structuur van onze gemeente geplaatst.

 

26-06-2019    Zowel op de pagina's Vacatures en OproepenErediensten als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

21/22-05-2019    Zowel op de pagina's Vacatures en OproepenErediensten en  in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

06-05-2019    Zowel op de pagina's Vacatures en Oproepen  (Info over het Product van de maand mei) als in de Agenda (op 15 mei Dagje uit met OKM) nieuwe items geplaatst.

 

29-04-2019    In de Agenda (3 mei) een uitnodiging geplaatst voor Klanken van Vrijheid (Herdenkingsconcert)!

 

11-04-2019    Zowel op de pagina's Vacatures en Oproepen, Erediensten en  in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

10-04-2019    Zowel op de pagina's Vacatures en Oproepen (diverse berichten), Erediensten (Nog enkele te gaan),  Preken (zie inhoud) en  in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

08-04-2019    Zowel op de pagina's Vacatures en Oproepen (over het Kerkplein) en Predikanten (Wijken Centrum Noord en Centrum Zuid) als in de Agenda  (o.a. 22 mei Gemeenteberaad) nieuwe info geplaatst.

 

03-04-2019    Zowel op de pagina Erediensten als in de Agenda de muziekvespers in de Stille week geplaatst.

 

 

 

 
Erediensten

zondag 25 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning

 

 

 


zondag 1 september
19:00 uur - De Rank te Mijdrecht

Welkomstdienst

thema: de zevende hemel

voorganger: Mirjam Vos

muzikale medewerking: het gemeenteorkest o.l.v. Anita Vos


zondag 8 september
19:00 uur - Janskerk

Songs of Praise 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

woensdag 21 augustus
09:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Zomerschool 2019

Klik hier voor het complete programma....


zondag 25 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning

 

 

 


zondag 25 augustus
14:30 uur - 16:30 uur - De Rank te Mijdrecht

Even niks te doen vanmiddag?​


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties