Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures en Oproepen.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er voor diverse functies of activiteiten nog mensen gezocht worden kan op deze pagina (ter beoordeling van de webmaster en eventueel in overleg met de scriba) een oproep geplaatst worden onder het motto: "Hoe meer mensen het weten des te groter is de kans dat er iemand zich geroepen voelt ....."

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------
Pieten komen weer naar Mijdrecht.....


Lees hier verder .....
Kerstkaartenactie


 

 

Ook dit jaar zal iedereen in de Ronde Venen, met uitzondering van Abcoude en Baambrugge, van de gezamenlijke kerken een kerstkaart ontvangen, met een uitnodiging om met Kerst een kerkdienst bij te wonen.
Deze actie wordt georganiseerd door het IKO (Interkerkelijk Overleg) en alle kerken in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en De Hoef, van Gereformeerde Gemeente tot en met Rooms Katholiek, doen mee.

Dat is toch wel heel bijzonder!

 

Zo’n 15.000 kaarten zijn gedrukt.

We vragen uw hulp voor het vouwen en in enveloppen stoppen van de kaarten.

Op maandagmorgen 11 december vanaf 9:30 uur bent u hiervoor welkom in een van de zalen van de Christelijk Gereformeerde kerk “de Wegwijzer” aan de Julianalaan 22 in Mijdrecht.
Uiteraard is er koffie en thee, het is altijd heel gezellig en het is een unieke gelegenheid om met geloofsgenoten van verschillende kerken in contact te komen.


We hopen dat u ons komt helpen; vele handen maken licht werk!

 

Wim Schipper
Zondagsrijders


 

Zondagsrijders hebben een slechte naam omdat ze vaak slecht rijden en met een slakkengangetje over de weg kruipen.

Zo niet de chauffeurs die op zondagmorgen mensen naar de Janskerk of De Rank rijden.

Wij zijn heel blij met onze zondagsrijders die in alle vroegte de Venen rond rijden om mensen uit de diverse kernen van onze gemeente op te halen die anders de kerkdienst niet zouden kunnen bijwonen.

Op dit moment zijn er veertien vrijwilligers voor deze dankbare taak.

 

In Kerkvaart vindt u in het overzicht kerkdiensten bij iedere morgendienst de naam en het telefoonnummer van de dienstdoende autorijder.

Bel, indien u opgehaald wilt worden, uiterlijk zondagmorgen om 9 uur, de autorijder.

 

Krijgt u geen gehoor, bel dan met Gerrit de Pater (telefoon 0297 286474 of 06 53199856) of, als deze niet bereikbaar is, Jan Verboom (telefoon 281463 / 06 30433850).

Gerrit of Jan zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald.

Schroom niet om te bellen.

Wij rijden met veel plezier voor u!

 

Wim Schipper
coördinator autorijders

 
Herhaalde oproep verpleegkundige/EHBO-er/medicus


Uit Kerkvaart van November 2017:

 

Inmiddels hebben zich al vijf mensen aangemeld!

Toch zien wij dit aantal graag verdubbeld om een goed rooster te kunnen opstellen.

Misschien trekt het aanbod van de gemeente De Ronde Venen (zie Agenda 20 november) om een cursusavond te organiseren u over de streep.
Onlangs is in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Deze apparaten staan ook wel bekend onder namen als Shockbox of Klapkast.

Ze dienen om een hart dat fibrilleert (trilt) weer regelmatig te laten kloppen en worden gebruikt om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag of het niet verstandig is ook elke zondag een ‘verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?

Dan horen we dat graag. Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich opgeven bij: Karin van der Wal-Schagen, karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 

 

Dit was de eerste oproep:

 

Oproep verpleegkundige/EHBO-er/Medicus/e.a.


Geplaatste AED, ’Klapkasten’
Onlangs is er in beide kerkgebouwen een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

Bij sommige mensen beter bekend onder de naam Shockbox of Klapkast.

Dit is het apparaat dat bij een hart dat fibrilleert (trilt) gebruikt worden om direct passende eerste hulp te verlenen.

 

Nu verlangt het gebruik hiervan natuurlijk wel enige kennis en daarom rees de vraag op of het niet verstandig is ook elke zondag ’een verpleegkundige van dienst’ in te gaan roosteren.

Dit mede in verband met het toenemende aantal ouderen in onze gemeente en de goede zorg die wij voor elkaar willen hebben.

 

Voordat wij een rooster zouden kunnen opstellen willen we graag het volgende weten:
Heeft u kennis van zaken voor het gebruik van een AED en wilt u meedraaien in een rooster voor de kerkdiensten?
Dan horen wij dat graag.

Mocht u aan deze oproep gehoor willen geven dan kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gegevens en eventueel beroep.

Ook als u alleen het gebruik van de AED wilt leren kunt u zich voorlopig opgeven bij

Karin van der Wal-Schagen, e-mailadres: karinvanderwal60@gmail.com


We hopen op veel aanmeldingen zodat wij onze plannen kunnen uitvoeren.


Karin van der Wal

 
Talentenjacht


Aanvulling uit Kerkvaart van November 2017:

 

Karin van der Wal houdt zich vanuit de taakgroep Financiën en Beheer ook bezig met vrijwilligers.

In juni was er een geslaagde avond voor alle mensen die zich op de een of andere manier inzetten voor de gemeente.

Nu heeft zij een wervingsactie opgezet die al wat vruchten afwerpt.
Mensen hebben zich aangemeld voor de autodienst, voor hulp in het weekend, het oud papier ophalen en het kinderkerstfeest.

 

Wilt u ook uw talenten inzetten voor de gemeente, regelmatig of zo af en toe?

Laat weten wat u wilt doen, en hoe vaak, dan hoort u zeker van ons!

Het is goed om mee te doen en het is goed voor de gemeente.

 

U kunt mailen naar karinvanderwal60@gmail.com of scriba@pgmijdrecht.nl.

 

Ook buiten de talentenjacht om kunnen we een aantal mensen verwelkomen, die een taak op zich hebben genomen.

Er zijn nieuwe roostermakers gekomen, mensen hebben toegezegd dat ze incidenteel wel wat willen doen.
Allemaal redenen tot dankbaarheid!


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba​

 

 

------------------------------------------------------------

Protestantse Gemeente Mijdrecht op TALENTENJACHT voor jong en oud

 

Iedereen is druk,druk,druk tegenwoordig maar soms is er zomaar wat ruimte in je tijd.

Dan wil je best wel iets voor de ander, in dit geval onze gemeente, doen.

Heb jij een talent of wil je zo af en toe iets van je kunnen laten zien, dan zij wij op zoek naar jou.

• Houd je van wandelen, dan kun je misschien het kerkblad
    rondbrengen of loper zijn voor de actie Kerkbalans.

• Houd je van autorijden dan kun je iemand voor de kerkdienst
   ophalen die anders zelf niet zou kunnen komen.

• Houd je van een goed gesprek misschien kun je eens iemand  

   bezoeken

• Houd je van toneel of wil je een keer een ander zijn, dan is het

   kinderkerstfeest of een musical iets voor je.

 

Zo is er zoveel binnen onze gemeente mogelijk waar je een ander blij mee maakt, maar zeker zelf ook gelukkig van wordt.

En hoe zit het nu met die talenten?

Jij geeft ze in tijd en arbeid en daarmee verlicht je ook weer de taken van anderen.

Bedenk eens waarin je uitblinkt of wat je leuk vindt en waarvoor je wat tijd zou willen geven.

 

En geef dat door aan:

Karin van der Wal, karinvanderwal60@gmail.com, tel 0297 - 28 70 84 of Cobien van Koeverden Brouwer, scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 -28 47 36.

Dan zou je weleens benaderd kunnen worden voor iets dat jou op het lijf geschreven is.

 
De cantorij zoekt bassen (en meer)!Muziek is belangrijk in de vieringen van onze gemeente.

Diverse musici als organisten, pianisten en instrumentalisten leveren dan ook een bijdrage aan het samen zingen van de gemeente.
Maar ook de zangers en zangeressen van onze cantorij zijn een belangrijke ondersteuning, met name bij het ons eigen maken van nieuwe liederen en het zingen van liturgische gezangen, bijvoorbeeld bij de maaltijdvieringen.

 

Iedere donderdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur, repeteert de cantorij in de Janskerk.

Echter, de cantorij kampt met een tekort aan bassen.

Graag zouden we er twee of drie bij hebben en we hopen dan ook van harte dat enkele zanglustigen uit onze gemeente de baspartij willen komen
versterken.
Maar ook sopranen, alten of tenoren zijn welkom!


Graag tot een donderdagavond in de Janskerk!

 

Dirk Jan

 
Wie komt meespelen in het Gemeenteorkest?In de afgelopen jaren vormden we diverse keren een ‘Gemeenteorkest’ waarin instrumentalisten uit onze gemeente met elkaar, als orkest, meewerkten aan vieringen in onze kerken.

Dat zou best weer eens kunnen!

Maar ik verwacht dat er de afgelopen jaren wel een aantal muzikanten zijn bijgekomen waarvan ik nog niet weet.

Dus hoop ik dat ieder die weleens zou willen meespelen in zo’n Gemeenteorkest mij een berichtje wil sturen.

Dan ga ik er mee aan de slag!

 

Dirk Jan

(info@warnaarststudio.nl)
Vrijwilligers gevraagd…


… voor het schoonmaken van de Janskerk, die eenmaal in de maand op een donderdag schoongemaakt wordt.
Bij voldoende vrijwilligers bent u één keer per jaar aan de beurt.


Het schoonmaken is voor u maar eenmaal per jaar!
In 2,5 uur is het werk klaar.
Tussendoor is er ook tijd voor een ‘bakkie’,

dus is het eenmaal per jaar voor u een makkie!
Vele handen maken licht werk,
en houden we een schone Janskerk.


Wij beginnen om 9.30 uur.
Inlichtingen bij Joke en Krijn Verbruggen tel. 0297 - 28 59 46 of 06 - 20 531 436 of
e-mail: krijnverbruggen@hotmail.com

 

 
Ierse reis 2018


Aanvulling uit Kerkvaart van November 2017:

 

Ierse reis 2018
Eind september verzorgden mijn vrouw en ik een informatieavond over de pelgrimsreis naar Ierland in 2018.
We waren blij met de belangstelling.

Zowel op de avond zelf als naderhand kregen we leuke reacties.

 

Voor ieder die het programma nog eens wil nalezen of zich wil opgeven:
https://www.beter-uit.nl/christelijke-reizen-europa/ierland/themareis-ierland


Daar vindt u de achtergronden, de reis van dag tot dag, de prijzen enz.


ds. Gert Landman

 

 

 

----------------------------------------------

 

Ierse reis 2018


In een eerdere Kerkvaart schreef ik over de Ierse reis die ik met mijn vrouw Truus Kreeft in mei jl. heb georganiseerd.
Interessant o.a. voor mensen uit De Bilt en omstreken (vanwege de Ierse connectie van de stichters van De Bilt) maar - zo ontdekte ik - ook voor mensen uit de Ronde Venen, omdat proost Godebald hier de eerste ontginningen leidde; later hielp hij als bisschop het Iers getinte klooster stichten waar De Bilt uit is ontstaan.

 

Lees verder.....

 

Ds. Gert Landman

 

ds. G.M. Landman
Biltstein 154
3732 GX De Bilt
tel.: 06-30 30 87 12

e-mail: gmlandman@gmail.com

 
Oproep van de landelijke kerk......Hoe en wanneer bent u persoonlijk en positief geraakt door de kerk?

Een gebeurtenis die u bemoedigde, een gesprek dat troostte, een ontmoeting die u weer op weg hielp...
Hoe en wanneer bent u persoonlijk en negatief geraakt door de kerk?

Een ontmoeting die u kwetste, een gesprek dat u deed afknappen, een gebeurtenis die u deprimeerde...
Ofwel: wanneer werd u echt blij van de kerk en wanneer echt verdrietig?

 

Als voorbereiding op een publicatie rond ‘Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg’ zijn we op zoek naar mensen die (een van) deze vragen kunnen beantwoorden.
Mail uw reactie (max. 500 woorden) met uw contactgegevens vóór 1 november naar j.van.dijk@protestantsekerk.nl.

Als uw reactie wordt geselecteerd, nemen we contact met u op.

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 
ZWO zoekt commissieleden


 

Omzien naar onze naaste, dat is Gods opdracht voor de gemeente.

De ZWO-commissie doet dat naar onze verre naaste en geeft aandacht aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Lees verder .....
Dringende oproepHet college van kerkrentmeesters is op zoek naar iemand die de financiële administratie (boekhouding) van de kerk op zich wil nemen.

De huidige administrateur heeft (inmiddels al zo’n 2 jaar geleden) toegezegd dat zij deze functie slechts tijdelijk wilde uitvoeren, en heeft nu aangegeven op korte termijn te willen stoppen.
De financiële administratie van de kerk is een belangrijke activiteit binnen de taakgroep Beheer.

Daarom is het van belang dat deze vacature met spoed wordt ingevuld.

 

Ondanks verwoede pogingen heeft het College van Kerkrentmeesters tot op heden nog geen kandidaat weten te vinden.

 

Als dit iets voor jou/u is neem dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op met ondergetekende.

 

Henk van Lonkhuyzen, tel. 0297 - 28 61 85

 
Kerkproeverij


We beginnen aan een nieuw seizoen, met als landelijk thema Kerkproeverij.

Kom, doe mee en proef de smaak van de kerk, van onze gemeente!

Ook u bepaalt mede die smaak, met uw aanwezigheid, met uw inbreng!
U bent overal welkom, bij de startbarbecue, het eetcafé, bij de maaltijden, bij de Taizévieringen en de JongerenOntmoeting om het proeven letterlijk te nemen.
En figuurlijk, bij de kerkdiensten, in alle vormen ervan, bij alles wat er door de week gebeurt.

 

Maar ga ook eens proeven bij de buren!

Binnenkort komt er weer een boekje uit, waarin u de activiteiten van de IKOkerken kunt vinden.

Zo geeft ds. Bram-Willem Aarnoutse uit Vinkeveen een Micha-cursus in Wilnis, waar iedereen welkom is.

En in oktober wordt er elke week in een van de kerken aandacht besteed aan het Lutherjaar, 500 jaar protestantisme.

 

Het proeven bij ons begint al meteen in september, u wordt uitgenodigd voor kennismakingsavonden met ds. Erick Versloot en voor een gemeenteberaad.

 

Kom, doe mee en proef de smaak!


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 
Mozes in Mijdrecht - de musical - Plannen


In de vorige Kerkvaart werd het al aangekondigd.

We gaan weer een musical op de planken brengen!

Het duurt nog wel even want we starten met de repetities pas na de activiteiten rond Hervormingsdag.

 

Deze keer heb ik, na overleg, ervoor gekozen om een stuk van de plank te halen dat ik jaren geleden schreef voor de jongerenkoren waar ik toen dirigent van was: ‘Mozes’.
De musical vertelt het verhaal dat in de Bijbel staat beschreven in de eerste vijftien hoofdstukken van het boek Exodus.

Er is een koor voor nodig (van alle leeftijden, want dit koor heeft zo nu en dan ook de rol van ‘het volk’), er zijn solorollen (voor de vroedvrouwen Sifra en Pua, voor de moeder van Mozes, voor een Egyptische moeder) en het zou mooi zijn als er ook een orkest kan worden samengesteld.

 

De zangeressen, zangers en musici krijgen een cd waarop het hele stuk staat (destijds opgenomen door ‘Rejoice’ uit Woerden).

Met die cd kan thuis worden geoefend.
Eens per maand repeteren we met elkaar, op de derde zondag van de maand, van 20.15 tot 21.45 uur, aansluitend aan Songs of Praise.

 

De eerste repetitie zal zijn op zondagavond 19 november.

Op die eerste avond krijgt ieder het muziekboek, vertel ik over het stuk, laat ik wat fragmentjes horen en gaan we direct aan de slag met instuderen. Vervolgens repeteren we op: 17 december / 21 januari / 18 februari / 18 maart / 15 april / (mei slaan we over) / 17 juni.

 

Misschien zijn we dan aan het uitvoeren toe, maar zo niet dan gaan we na de zomervakantie van 2018 nog even verder: op 16 september en 21 oktober.

 

Zin om mee te doen?

 

Laat het weten!

 

Dirk Jan Warnaar

Molenstraat 66, 2471 AB Zwammerdam

Tel. 0172 74 02 16

e-mail info@warnaarstudio.nl

 
Nieuwe ambtsdragers gezocht (Uit Kerkvaart van juli/augustus 2017)


We zijn blij u te kunnen vertellen dat er ook volgend seizoen weer mensen zijn die ouderling of diaken willen worden!

 

Trijnie Korver en Christina Dominicus worden diaken en Wijnand Gille ouderling-kerkrentmeester.

Welkom in de diaconie en bij de kerkrentmeesters.

Zij worden op de startzondag, 10 september, bevestigd.

Jan Korver, Aline Bakker en Janny van der Zijden worden herbevestigd.

Dan nemen we ook afscheid van Jannie van Oudenaarden, Noortje Kamp, Ineke Bams, Hennie Voorn, Wim van Aalst, Ton Blom en Thea Zevenbergen.

 

We zoeken nog een kerkrentmeester voor het beheer van de gebouwen en een ouderling voor missionair werk.

 

Hebt u belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft, laat het weten!

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba (scriba@pgmijdrecht.nl)

 

 
De archieven, dringende oproep!


Na bijna drie jaar zijn de archieven van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk van Mijdrecht vrijwel op orde.

Wij hopen deze archieven binnenkort aan te bieden aan de kerkenraad en aan de kerkrentmeesters.

Hierna kunnen ze ter bewaring worden opgenomen in de archiefbewaarplaats van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen.

 

Er zijn echter nog problemen omdat nog steeds archiefstukken, die in handen zijn van (voormalige) ambtsdragers, kennelijk nog niet aan onze werkgroep zijn aangeboden.

Nog steeds ontvangen wij stukken die alsnog in de archieven dienen te worden opgenomen.

Om nu een en ander te regelen doen wij aan allen, die in het verleden stukken onder zich hebben gehad, een oproep om nog eens na te zien of er ergens stukken zijn achtergebleven.

Dit geldt in eerste instantie voor de termijn van vóór 2006.

 

Wij zijn ook gestart met het opzetten van de archieven van de protestantse gemeente van Mijdrecht.

Het gaat hierbij om zaken die reeds zijn afgewerkt; ze zullen door onze werkgroep worden geordend.

Het betreft zowel de stukken van de kerkenraad als die van de diaconie en van de kerkrentmeesters.

Ook deze archivalia willen wij graag verwerken.

 

Alle zaken kunnen worden ingeleverd bij het archief in Irene, meestal op de dinsdagavond.

Uw reacties zien wij met belangstelling tegemoet.

 

Verder houden wij u op de hoogte.


Piet Grundmann

 
Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats


Onderhoud Janskerkhof

 

Het Janskerkhof is een begraafplaats waar vele dierbaren zijn begraven.

Naast het beheren van het Janskerkhof, waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken, is het tuinonderhoud belangrijk om te zorgen dat iedereen zijn of haar dierbaren in een passende omgeving kan blijven bezoeken.

Dit onderhoud werd tot enige tijd geleden verzorgd door vrijwilligers waarmee het in goede handen was.

Ondanks hun inzet is door afname van het aantal vrijwilligers de noodzaak gekomen om een hovenier in te huren voor een aantal uren per maand. Naast het inhuren van de hovenier wil ik toch een beroep op u doen om het (nu wel erg kleine) team van vrijwilligers te komen versterken.

 

‘Groene’ vingers is niet per se nodig, motivatie is belangrijker, waarbij vele handen het werk lichter maken.
Momenteel wordt het tuinonderhoud uitgevoerd op dinsdagochtend (ca. 09.30 tot 12.00 uur).

 

Hebt u nog vragen of wilt u helpen om, samen met andere vrijwilligers, het Janskerkhof in nette staat te houden, dan kunt u mij bellen of mailen.
 

Erik de Ruiter
tel. 06 - 55 620 663 of e-mail: Erik.de.ruiter@ziggo.nl

 

--------------------

 

Janskerkhof


De kerkrentmeesters zijn verheugd nu al te kunnen meedelen dat Cock Hoogerdijk per 1 januari 2018 een deel van de werkzaamheden met betrekking tot het Janskerkhof van Herman Arends zal overnemen, nl. het deel ‘Gravenbeheer’.

 

Wij zoeken nog iemand voor de financiële kant van de zaak.

 

Wim Burger

 

--------------------

 

 

Vrijwilligers gezocht voor de begraafplaats

 
Welkom bij Panel Protestantse Kerk


Bent u zo iemand die zich betrokken voelt bij de Protestantse Kerk in Nederland maar af en toe ook vraagtekens heeft bij wat de landelijke kerk/dienstenorganisatie doet, zegt of verzint?

Dan zijn we naar u op zoek!


In het Panel Protestantse Kerk kunt u uw mening geven over activiteiten, diensten en producten van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen als de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, de klantvriendelijkheid van de dienstenorganisatie of de Kerstcampagne van de Protestantse Kerk.

U ontvangt 4 tot 5 keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan één van de onderzoeken.
Met uw opmerkingen en ideeën kan de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk nog beter van dienst zijn.

 

Dus meldt u aan!


Mijn Panel Protestantse Kerk
Wie mee wil doen aan het Panel Protestantse Kerk, kan een "Mijn Panel-account" aanmaken.

Na volledige inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met een wachtwoord en een link naar uw Mijn Panel-account.

Dit wachtwoord is alleen nodig om in te loggen in uw account, bijvoorbeeld om uw gegevens in te zien en te wijzigen, of om u uit te schrijven.

 

Meer informatie en vragen: onderzoek@protestantsekerk.nl; tel. 030 – 880 18 80

 
Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)
Collectemunten Janskerk.Na een onderbreking van een aantal maanden is het weer mogelijk om collectemunten in de Janskerk aan te schaffen.
De kerkrentmeesters zijn blij dat Kees van der Zijden de verkoop van collectemunten op zich heeft willen nemen.

 

Eens in de zes weken kunt u op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in Gebouw Irene uw collectemunten bij Kees kopen.

De eerste keer was maandag 1 mei.

Diverse mensen hebben op die dag de weg naar Kees al gevonden.

 

De volgende verkoopdata in 2017 zijn op: 19 juni, 31 juli, 11 september, 30 oktober, 18 december.
Noteer deze data alvast in uw agenda!
Het college hoopt op een ruime verkoop van collectemunten.


Henk van Lonkhuyzen

 
HELP ONS.....


Binnenste Buiten was nooit een grote groep, maar is nu wel erg klein geworden.

We zouden graag wat nieuwe mensen erbij hebben.

Het is boeiend om voortdurend te zoeken naar manieren om je geloof ook naar buiten te brengen, om het verhaal in het dorp te vertellen, om als kerk ook iets te betekenen in onze dorpsgemeenschap.

 

Lijkt het u wat?

 

Neem met een van ons contact op.
Ineke Bams, Janny Ekema, Cobien van Koeverden Brouwer

 
Niet meer parkeren op het kerkplein!!!Vanaf 1 mei kunt u niet meer parkeren op het kerkplein bij de Janskerk en is de doorgang door de Lindeboom afgesloten.

Dat houdt allemaal verband met de verbouwing van de Lindeboom.

Allerlei bouwmaterialen komen op het kerkplein te staan, en als goede buur – en ook wettelijk verplicht – werken we hieraan mee.
Dat betekent wat verder weg parkeren en omlopen, dus vijf minuten eerder van huis…
Er zijn al veel handen die helpen .....


maar na inventarisatie door de Kerkrentmeesters blijkt er nog heel wat "werk te blijven liggen" omdat er gewoon nog meer te doen is dan al die mensen die zich nu al inzetten aan kunnen.

 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er dingend behoefte is aan mensen voor:

 

• Tuinonderhoud begraafplaats (4x man/vrouw)
• Financiële administratie begraafplaats (1x )
• Gravenadministratie (1x)
• Boekhouding kerk (1x)
• Facturering verhuur kerkzalen/gebouwen (1x)
• Controle commissie jaarrekening (2x)

 

Wij zijn bovendien op zoek naar:


• Voorzitter College van Rentmeesters, z.s.m.
• Kerkrentmeester gebouwen per 1 september a.s.

 

Wie biedt zich aan? Ieder uur dat u ons komt helpen is welkom.


Wellicht wilt u meer informatie verkrijgen voordat u zich aanmeldt.

Als dat geval is, neem dan gerust contact met mij op voor het maken van een afspraak.
Mailadres: pamv@windman.nl
Tel.: 06 - 53 385 908

 

Mogen de rentmeesters op uw handen rekenen?


Piet Voorwinden, voorzitter kerkrentmeesters a.i.

 

 
Ga je mee naar Taizé?


Ga je mee naar Taizé?

Een speciale week voor jongeren van 18 tot 35.

We vertrekken op zondag 20 augustus en komen zondag 27 augustus weer terug.

 
Nieuwe ambtsdragers gezochtEr zijn ook dit seizoen weer mensen, die 4, 6, of 8 jaar ouderling of diaken geweest zijn. Sommigen zullen nog een hele of halve termijn willen blijven, anderen gaan echt stoppen. We zijn dus weer op zoek…


Het gaat in elk geval om een ouderling voor bijzondere diensten, twee diakenen en een missionair ouderling. Een ouderling voor bijzondere diensten is betrokken bij de voorbereiding van rouw- en trouwdiensten en is daar dan ook aanwezig. De ene nieuwe diaken gaat zich bezighouden met het gemeentediaconaat, u kunt dan bijvoorbeeld denken aan de ondersteuning van initiatieven voor de voedselbank, diaconaal platform, de taakgroepen Eredienst en Pastoraat.
De andere wordt jeugddiaken en zorgt voor inbreng vanuit het diaconaat in het jeugdwerk. Ook de jeugd staat midden in de wereld. De jeugddiaken ondersteunt het jeugdwerk met oog voor de medemens.
De missionair ouderling is lid van de werkgroep Binnenste Buiten en heeft veel contacten binnen onze gemeente. Deze ouderling vertegenwoordigt ook de Taakgroep ‘Leren en Communiceren’ in de Kleine Kerkenraad.
Wilt u hier meer over weten, is het iets voor u, of weet u iemand die hier wel voor gevraagd kan worden, geef dat dan even door aan mij.


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 
Belijdenis doenZou jij in kleine kring willen nadenken en praten over je geloof?

Zou je willen overwegen om belijdenis te doen?
Graag hoor ik van je!

Er zou kunnen worden gestart met een nieuwe belijdenisgroep.

Geloven gaat niet zozeer om zeker weten, het is vooral een weg die je gaat.

Als je eraan toe bent die weg verder te onderzoeken, laat het me weten.
Met Pinksteren is er de mogelijkheid voor wie eraan toe is, om belijdenis te doen.

 

Informatie? Bel/app 06 - 58 830 101.

 

ds. Marije van der Wilt-Karreman

 
Oproep wijkwerk Molenland.


In de wijk Molenland zal binnen afzienbare tijd een aantal mensen hun wijkwerk neerleggen.

Er wordt dus gezocht naar mensen die in de wijk Molenland betrokken willen raken bij het wijkwerk.

Misschien wilt u of wil jij contact onderhouden met een aantal mensen, een bezoekje brengen of een kaartje bezorgen.

Het werk wordt onderling verdeeld, eenieder doet wat hij of zij kan.

Gemeente zijn we met elkaar!


Meer informatie vindt u bij Rien en Liesbeth van den Berge, tel. 0297 - 28 90 56 en Annie Hoogerdijk, tel. 0297 - 28 61 10.

 
Help mee via het Diaconaal Platform


Het Diaconaal Platform wordt gevormd door alle kerken in De Ronde Venen.

Doel is om hulp te bieden aan mensen die geen helper hebben.

Dat doen we door samen te werken met de Servicepunten in De Ronde Venen, de Voedselbank en de Nederlandse Patiënten Vereniging.

 

Hoe kunt u helpen?
Als u mensen tegenkomt die financiële problemen hebben, wijs hen dan op de Servicepunten of ga zelf mee ernaartoe.
In iedere kern is een Servicepunt, en onze ervaring is dat mensen daar heel goed worden geholpen.

U vindt de adressen op www.diaconaalplatformderondevenen.nl bij ‘ik zoek hulp bij financiële problemen’.

 

Ook kunt u praktische hulp geven.

Dat gaat via de NPV.
Deze organisatie helpt met vrijwilligers mensen in en om hun huis.

En u kunt zo’n vrijwilliger worden, als u best zo af en toe mensen een handje wilt helpen.

Meer informatie vindt u hierover ook op onze website onder ‘ik zoek hulp bij praktische problemen’.

 

Als u dat wilt doen, mail dan naar e.terwee@vumc.nl en zet in deze mail, waar u bij wilt helpen.

 

U kunt kiezen uit:

  • Huishoudelijke hulp
  • Boodschappen doen
  • Wandelen
  • Administratie
  • Tuin
  • Technische klussen
  • Vervoer

 

Zo kunnen we met elkaar mensen helpen die geen helper hebben, uit liefde voor de naaste zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Helpt u mee?

 

Erna ter Wee, gemeentediaken

 
Leiding kinderkerk


In het komend jaar draaien we met een kleinere groep
mensen de kinderkerk. Dit kan in het rooster, maar het is in
deze bezetting wel krap. Mocht je het leuk vinden om aan
te sluiten: heel graag! En denk dan niet dat je daar jong,
minimaal leerkracht of heel creatief voor hoeft te zijn! We
bereiden met elkaar voor en je doet de zondagmorgen altijd
met z’n tweeën. Kind op Zondag geeft ons (creatieve) tips
voor verhalen en uitwerking.

 

We zijn ook heel blij als er mensen zijn die op een ‘back-up
lijst’ willen.
Omdat we met veel minder mensen dan voorheen zijn, is
het soms lastig onderling te ruilen. Het is fijn als we altijd
een beroep kunnen doen op mensen die zo nu en dan
een keer willen bijspringen. Ook dan zijn we altijd met z’n
tweeën. Voor ons prettig om op terug te vallen in nood!

 

Mocht je op deze lijst willen of wil je aansluiten bij het team
van de kinderkerk en regelmatiger met ons meedraaien;
neem even contact op met Anne-Marie Burger (annemarievvliet@gmail.com, tel. 0348 - 74 30 45).

Voor informatie mag je ons natuurlijk ook altijd aanspreken.

 

Anne-Marie Burger

 
Folder over cursussen


Folder over cursussen
In het kader van RondeVeense samenwerking met de protestantse kerken van Wilnis en Vinkeveen zal begin september
een speciale folder uitkomen waarin het vormings- en toerustingswerk van de verschillende kerken bijeen verzameld is.

 

U bent van harte welkom bij alle activiteiten in alle kerken, kies wat van uw gading is.
Kerkfotografen gevraagd


07-09-2016 geplaatst:

 

Kerkfotografen
Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan voor fotografen om bepaalde gebeurtenissen zoals dopen, trouwen e.d. te willen vastleggen en zonodig door te sturen aan Kerkvaart.
Aanleiding hiervoor was het feit dat Herman van Soest na jaren de doopdiensten te hebben vastgelegd, hiermee is gestopt.
Ik kan u meedelen dat een opvolger is gevonden in de persoon van Jaap Blenk. Hartelijk welkom!
En ook vanaf deze plaats ontzettend veel dank aan Herman van Soest voor al die jaren (het zijn er geloof ik tientallen) dat hij deze taak prima heeft uitgevoerd.
Maar denkt u nu, dat wil ik ook wel doen, meldt u bij mij aan. Er kan altijd nog wel iemand bij.


Cobien van Koeverden Brouwer, wnd. scriba

 

In juni geplaatst:

Bij bijzondere diensten worden er soms wel, en soms niet foto’s gemaakt. Er was een groepje fotografen dat daarvoor zorgde, maar deze groep is door de tijd heen wat klein geworden. We zoeken nu mensen, die zo af en toe in een kerkdienst foto’s willen maken. Bij dopen, belijdenis, bij een dienst als de Pelgrims-dienst, of ook eens een foto van de cantorij of een project van de kinderkerk.
Eén foto zegt meer dan 1000 woorden, en het is goed om ook in Kerkvaart te laten zien hoe wij met elkaar vieren.

Is dat iets voor u? Laat het weten!

 

Cobien van Koeverden Brouwer, wnd. scriba

 
Oproep: De Welkomstdienstcommissie zoekt een nieuw commissielid.


Oproep:

De Welkomstdienstcommissie zoekt een nieuw commissielid.

 

Doelstelling van de welkomstdiensten is om het evangelie (het geloof) op een laagdrempelige en aansprekende manier te brengen.

 

We proberen een gastvrije, open, ongedwongen, verrassende en sfeervolle diensten neer te zetten.

 

In deze diensten vragen we voorgangers die enthousiast, fris en aanstekelijk het evangelie kunnen brengen.

 

Ingrediënten zijn:

Het woord uit de bijbel, samenzang uit verschillende liedbundels en muziek van orgel, combo, band en (gospel) koren.

 

Eén van onze commissieleden doet dit "werk" al meer dan tien jaar en zou het leuk (en mogelijk verfrissend) vinden als iemand het stokje van haar over zou willen nemen.... Is dit iets voor jou, wil je ons team komen versterken of heb je vragen over de welkomstdiensten;  stuur een mailtje naar: f2hjekema131@gmail.com

 

Zie oproep!

 
Een tekort aan leiding bij de crèche. (vooral in de Janskerk).


Een tekort aan leiding bij de crèche. (vooral in de Janskerk).
De cantorij zoekt bassen (en meer)!


Muziek is belangrijk in de vieringen van de Protestantse Gemeente van Mijdrecht.

Diverse musici, organisten, pianisten en instrumentalisten leveren dan ook een bijdrage aan het samen zingen van de gemeente.

Maar ook de zangers en zangeressen van onze cantorij zijn een belangrijke ondersteuning, met name bij het ons eigen maken van nieuwe liederen en het zingen van liturgische gezangen bij bijvoorbeeld de maaltijdvieringen.
Iedere donderdagavond, van 19.00 uur tot 20.00 uur, repeteert de cantorij in de Janskerk.

 

Echter, de cantorij kampt met een tekort aan bassen.

Graag zouden we er twee of drie bij hebben en we hopen dan ook van harte dat enkele zanglustigen uit onze gemeente de baspartij willen komen versterken.
Maar ook sopranen, alten of tenoren zijn welkom!
Graag tot een donderdagavond in de Janskerk!


Dirk Jan

e-mail: info@warnaarstudio.nl

 
Vrijwilligers gezocht voor het ophalen van oud papier


Inmiddels heeft deze werkgroep acht keer in een deel van Mijdrecht de papiercontainers geleegd.
Het was in het begin wel even wennen.

Zo dachten wij na een aantal malen twee vrijwilligers per keer nodig te hebben.

Nu blijkt dat permanent drie man veel beter werkt omdat de chauffeurs van de vrachtwagens niet bekend zijn met de route in Mijdrecht.

Dus is er gedurende de rit steeds iemand nodig als bijrijder van de chauffeur.
Maar door deze manier van werken komen wij eigenlijk menskracht te kort.

Bovendien geldt ook bij deze actie: vele handen maken licht werk.

Met meer vrijwilligers ben je immers minder snel aan de beurt.

Omdat  wij een groepsapp hebben kan er onderling gemakkelijk worden geruild.

Daarom onze oproep: Wie wil twee of drie keer per jaar meehelpen om in ‘onze‘ wijk, centrum Mijdrecht en een paar straten in Hofland, de papiercontainers te legen?

Voor speciale schoenen, hesjes en handschoenen wordt gezorgd.

 

Er wordt gewerkt op de eerste zaterdag van de maand, start 8.45 uur bij De Rank en einde ongeveer 12.30 uur.
Na afloop zorgen wij voor koffie met iets lekkers in De Rank: even uitblazen en evalueren!
Tot en met de maand juli hebben wij bijna 1.600 euro opgehaald, een mooi bedrag voor onze kerk.
Maar wij hopen aan het einde van het jaar 2.500 euro bij elkaar gesprokkeld te hebben.

 

U kunt zich opgeven bij:
Mirjam van der Strate, tel. 06 - 20 970 636
Ans Heikens, tel. 06 - 19 003 433

 
Erediensten

zondag 26 november
10:00 uur - Janskerk

Eeuwigheidszondag en Maaltijd van de Heer

Voorganger:  Ds. Erick Versloot en ds. Gert Landman

Orgel:           Wim de Penning

 


zondag 26 november
16:00 uur - Janskerk

Inspirerend! Meet & Eat op 26 november


zondag 26 november
19:00 uur - PKN Ontmoetingskerk (Dorpsstraat 20 Wilnis)

Taizéviering: bij de PKN Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)

Muzikale begeleiding: D.J. Warnaar


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zaterdag 25 november
13:00 uur (Vertrek). - De Rank

Tieneractiviteit.


zondag 26 november
10:00 uur - Janskerk

Eeuwigheidszondag en Maaltijd van de Heer

Voorganger:  Ds. Erick Versloot en ds. Gert Landman

Orgel:           Wim de Penning

 


zondag 26 november
16:00 uur - Janskerk

Inspirerend! Meet & Eat op 26 november


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties