Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Oproepen / info.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er regelmatig activiteiten starten die in de Agenda opgenomen worden en waarvoor men zich vooraf op moet geven kunnen die op deze pagina geplaatst worden zodat er eerder bekendheid aan gegeven wordt dan middels de Agenda bij de start van die actieviteiten; ook wordt op deze pagina informatie, onze kerkelijke gemeente betreffend, geplaatst.

 

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------OPROEPEN:
25-04-2021: Kunst & Kerk ‘De woestijn’


 

Op zondag 25 april is er een Kunst & Kerkdienst.

Het thema is: (Veertig jaar door) DE WOESTIJN.

De woestijn staat symbool voor twijfel, angst en onzekerheid.

In de woestijn word je teruggeworpen op de kernvragen van het bestaan.

Je leert er wat het is om arm te zijn of vreemdeling en je leven te delen met anderen.

 

Lees hier verder ...

 

Gedachten ter inspiratie over de Woestijn

 Product van de maand april


Ook deze maand hebben we weer een ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

In de maand april gaan we knakworst en tonijn in blik op oliebasis inzamelen voor de mensen van de voedselbank.

 

De producten kunnen tijdens de Open Kerk op woensdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur gebracht worden naar De Rank.

Als u op zondagochtend de dienst in de Janskerk bijwoont, kunnen ook daar de producten worden afgegeven.

Alvast hartelijk dank!

 Tussen(half)jaar en vakantiewerk


 

Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2021 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaamheden zijn gevarieerd, er wordt rekening
gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. www. pdcdeherberg.nl.
Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal weken tussen half juni en september? Denk dan eens aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en samen met andere jongeren je inzetten voor de gasten van de Herberg. Samen veel plezier maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen.
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.Groei, een eerste uitwerkingDe werkgroep, die eerst ‘Beter Gebruik’ heette en nu zoekt naar een nieuwe naam, had eind november een goede bijeenkomst, met een onverwachte uitkomst.

Daarna is een afvaardiging naar de kerkenraadsvergadering gegaan met de vraag: kunnen we deze weg verder gaan onderzoeken?Graag had de kerkenraad nu meteen op een gemeentebe-raad een presentatie over dit vergezicht gegeven om jullie te informeren en om hier met jullie over te praten, maar ja, dat gaat nu niet.
Daarom hier een heel uitgebreid verslag van de bevindin-gen van de werkgroep en de reacties van de kerkenraad. We hopen dat jullie hierop zullen reageren, als een soort ‘schriftelijk’ gemeenteberaad!

 

Lees HIER verder en REAGEER a.u.b.!

 Belijden=doen


Belijdenis doen – waarom eigenlijk niet?!


Er zijn van die mooie verrassingen in het leven.
Afgelopen maanden werden we door enkele jongeren gebeld die zich verdiept hadden in het christelijk geloof.
Hoewel ze van huis niet christelijk zijn opgevoed hebben ze zichzelf erin verdiept en willen ze er meer van weten.

Ook dat is dus deze tijd...

 

Het zou voor hen heel fijn zijn als er meer jongeren bij de gesprekken aan zouden sluiten; als het moet online, als het kan fysiek.
Wil je meer werk van je geloof maken?
Heb je zoveel vragen rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn?

Zou je met anderen willen praten over wat nu echt belangrijk is?


Elk jaar weer zijn er mensen die openbare geloofsbelijdenis afleggen.
Waarom eigenlijk?

Je kunt toch ook geloven zonder dat?

 

Inderdaad, maar laat ons enkele redenen op een rijtje zetten:

• Het helpt je in je eigen ontwikkeling om woorden en vormen te vinden voor wat je vindt en voelt.
• Je leert veel van anderen, van God en ook over jezelf.
• De periode van voorbereiding zelf is een tijd van verdieping van je geloof en ontmoeting met anderen.
• Je leert elkaar echt kennen, voert interessante gesprekken en maakt leuke excursies, bijvoorbeeld,
   hopelijk als het mogelijk is, naar een klooster.


Geef je op, of heb je vragen of opmerkingen: jong en oud, aarzel niet: bel, app, sms, mail of spreek ons aan.

 

Van harte uitgenodigd!

 

ds. Elise Jansen.                             en        ds. Erick Versloot

tel. 54 81 08; 06 - 14 561 770                     tel. 06 - 46 723 725
e-mail: ds.elise@pgmijdrecht.nl                  e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl 

 

 Kinderen gezocht!We zoeken kinderen (ca. 6-12 jaar) die graag af en toe kind van de zondag willen zijn en/of willen helpen bij het Avondmaal.

Een mooie manier om als kind betrokken te zijn bij de eredienst!

 

Meer informatie bij Christina Dominicus;
christina.dominicus@xs4all.nlVrijwilligers gevraagd voor AED hulpverlening


  • Wie kan en wil op zondagmorgen als het nodig is helpen met de AED.
    In een rooster wordt dan van je verwacht dat je eenmaal in de 2 maanden als eerste verantwoordelijk bent om in geval van nood bijstand te verlenen.
     
  • Wie heeft er behoefte om zich – middels een opfriscursus – opnieuw te bekwamen om een geldig AED certificaat te bezitten?
     

Voor beiden graag spoedige opgave bij Wim Bos, hij inventariseert en maakt het betreffende rooster.
Mailadres: wim_bos@planet.nl

 

 Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)Breien en haken voor Zending over Grenzen


Al bijna 30 jaar breit een groep dames voor het goede doel.
Eerst werden er dekentjes en zwachtels voor Ghana gebreid en nu al een aantal jaren gaan er truien, mutsen, dassen en dekentjes naar het inzamelingspunt van de stichting Zending over Grenzen in Almere.

Na een aanvraag voor hulpgoederen worden deze gebracht naar Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Het komt op een goede plek terecht.
Alle dames die hier al ik weet niet hoeveel steekjes voor hebben gebreid of gehaakt: heel hartelijk dank, ook namens de stichting Zending over Grenzen.

Mocht u denken, ik wil ook wel breien of haken, of heeft u wol die u niet meer kunt gebruiken, laat het me dan weten op tel. 0297 - 28 78 15.

Diny SchipperVol van VerhalenHebt u in Kerkvaart het Verhaal over sandalen gelezen?

We hopen dat dit het begin wordt van een boekje Vol van Verhalen.

 

Hebt u ook een verhaal?

Over een dankbaar moment, of juist een verdrietig moment waarin toch…, over een gebeurtenis die u altijd is bijgebleven.

Of wat u maar zou willen vertellen. U kunt het opschrijven of aan ons vertellen.

Een verhaal is waardevol, voor u en voor anderen.

 

Laat het weten aan de mensen van Binnenste Buiten, we horen het graag van u!


Namens Binnenste Buiten,

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 - 28 47 36

 --------------------
INFORMATIE:
Kerkrentmeesters


De kerkrentmeesters bedanken de lopers hartelijk voor hun inzet. Zonder hun medewerking zou de Actie Kerkbalans niet mogelijk zijn geweest.
De laatste stand van Kerkbalans 2021 is op dit moment ongeveer  € 216 000. Een prachtig resultaat tot dusver! Alle gevers en toezeggers onze hartelijke dank. Voor diegenen die er nog niet aan toe gekomen zijn: het inleveren van de antwoordenvelop kan nog steeds. In de brievenbus van Irene of De Rank, of sturen naar de ontvanger van de PGM, Dijkgraaf 1, 3648 KB Wilnis.
Bent u de kerkbalansbrief en/of het antwoordformulier kwijtgeraakt, dan kunt u bij Henk van Lonkhuyzen, tel. 28 61 85, e-mail henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl , of Wim Burger, tel. 28 71 10, e-mail fam.w.burger@hetnet.nl een nieuwe opvragen.

Wim BurgerPGM Koffietafel


Mist u ook zo het koffiedrinken na de diensten?

Even gezellig bijkletsen, de dienst bespreken of even snel wat met iemand regelen?

Helaas laten de coronamaatregelen het nog steeds niet toe om het koffiedrinken weer in de kerk te organiseren.

Toch hebben we allemaal behoefte aan een manier om contact met elkaar te hebben.

De diensten worden al vanaf het begin uitgezonden via YouTube, maar voor het koffiedrinken was nog geen oplossing.

 

We hopen die nu wel gevonden te hebben: We zijn op zondag 14 februari gestart met de digitale PGM Koffietafel op Wonder!

 

Vanaf nu is elke zondag, aansluitend op de dienst, dus zeg vanaf ongeveer 11:15 uur, de PGM Koffietafel op Wonder open.

Alle gemeenteleden zijn van harte welkom!

 

De link naar de PGM Koffietafel en de handleiding kunt u opvragen bij Mario Dominicus (mario.dominicus@xs4all.nl).

 

Wilt u ook op andere momenten aan de PGM Koffietafel aanschuiven? Dat kan.

De PGM Koffietafel is namelijk altijd “open”.

Dus spreek gerust met anderen af om elkaar daar te ontmoeten.

Wie weet wie u er nog meer ziet en hoort!

 

Taakgroep Leren en Communiceren / werkgroep BinnensteBuiten

 Verlies, hoe nu verder....


 

Eigenlijk was het plan om begin dit jaar te starten met samenkomsten rondom het thema: Verlies, hoe nu verder….
Echter met de verscherpte coronabeperkingen zullen we deze bijeenkomsten moeten opschuiven.
Toch wil ik u alvast op de hoogte brengen van het plan dat er ligt.


Al langere tijd heb ik het idee om iets te doen voor mensen die een dierbare verloren hebben en verder moeten met een lege plek en een totaal ander leven. Deze grote verandering - het rouwen, het verdriet, de emoties, de twijfel over hoe verder - kan heel intens zijn en vragen om ondersteuning dan wel steun van lotgenoten die weten wat dit proces kan betekenen.


Om mij voor te bereiden op deze bijzondere vorm van pastoraat heb ik via de PKN een cursus gedaan in het opzetten van rouwgroepen in de gemeente. Hierdoor werd het voor mij nog duidelijker hoe belangrijk het kan zijn om mensen bij elkaar te brengen of in ieder geval de mogelijkheid te geven om verdriet en verlies te delen.


We zouden met thema’s kunnen werken zoals:
- Troost
- Speciale dagen en rituelen
- Reacties van anderen
- Wat betekent het geloof in tijden van twijfel en verdriet
- Wat voor taak heeft het pastoraat hierin

 

En wellicht nog belangrijker: wat zijn onderwerpen die u als deelnemer vooral bezighouden!

 

Ik heb Wil Geusebroek bereid gevonden om samen met mij de bijeenkomsten te begeleiden.

 

We willen dan ook graag in contact komen met mensen die het fijn zouden vinden om met lotgenoten bij elkaar te komen en van gedachten te wisselen over wat er allemaal op je af komt!


We denken zelf aan vier bijeenkomsten en wanneer het mogelijk is, gaan we ook de data vaststellen.

Daarom doen we alvast een oproep aan mensen die hieraan mee willen doen, of nog vragen hebben, om ons te bellen of te mailen.
Voel u welkom.

 


Met een hartelijke groet,

 

Janny Ekema, tel. 0297 - 24 10 68,
e-mail: jwiersema181@gmail.com


Wil Geusebroek, tel. 0297 - 27 37 53,
e-mail: wilgeusebroek@ziggo.nl

 Inspimentje Het goede levenUit een initiatief, geboren vanuit de oecumene van de Ronde Venen, verlenen tweemaal per maand voorgangers uit de regio een bijdrage in de vorm van een inspirerend moment, een inspimentje.
Deze week staan onze voorgangers voor het jaarthema het goede leven. 

 

U vindt de uitzendingen op ons pgmijdrecht kanaal op YouTube. (Waar ook de digitale diensten te vinden zijn!)Bibliodrama


 

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in één van de personages van het verhaal. Stel, je neemt de rol van Jona op je en je verkent wie Jona was en wat hem bezielde, dan word je in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en overtuigingen geconfronteerd. Daarin kun je verkennen wat Jona beweegt en tegelijkertijd wat jou beweegt wanneer je wegduikt voor een opdracht of een uitdaging niet aandurft. Veel Bijbelverhalen blijken confronterend te zijn en je uit te nodigen zowel het gedrag van een Bijbelfiguur te onderzoeken als ook indirect dat van jezelf.

 

Lees hier verder.....

 

Wil je graag deelnemen aan Bibliodrama?
In Mijdrecht begeleid ik op dinsdagavond een speelgroep op de volgende data:
13 oktober 2020
12 januari 2021
16 maart 2021
15 juni 2021

 

 Wekelijks gebedsmoment in de kerk


Een van de dingen die mij helpen in mijn geloof, is samen met anderen bidden.

Net als op zondag naar de kerk gaan en met anderen praten over twijfels en mooie ontdekkingen over God.

Aan de ene kant vind ik hardop bidden soms een drempel.

Om zo openlijk mijn gedachten te verwoorden naar God.

En aan de andere kant ook ontzettend bemoedigend.
Het inspireert me als ik iemand anders tegen God hoor praten, die dat vaak heel anders doet dan ikzelf.

Dat verrijkt mijn eigen beeld van God.


De afgelopen maanden sprak ik een paar mensen die ook wel samen zouden willen bidden.

En nu zijn we daarmee begonnen!

Elke dinsdag om 19.00 uur komen we bij elkaar
in de Janskerk, op het podium (liturgisch centrum).

We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de Bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.
Soms zingen we ook een lied.

 

Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden.

Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt.
Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend.

Weet dat je niks hoeft in dit moment!

Je mag ook gewoon stil zijn en in stilte bidden of luisteren.

Alles is goed.

 

Van harte welkom om een keertje of vaker mee te komen doen.


ds. Elise JansenPrivacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nlHeel hartelijk welkom op onze Website...


 

Dit is de website van de Protestante Gemeente Mijdrecht.

 

Een website is nooit echt compleet maar dat proberen we,

met ieders hulp,  wel te benaderen.

 

 Veilig naar de kerk


De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

In de Corona-update van de classis staat hierover, dat we in deze tijd moeten leren ons te verhouden tot de risico's, wetend dat deze nog wel een poos blijven bestaan.

 

Met het coronateam als begeleiding, mondkapje op zolang je loopt, handen ontsmetten, niet komen als je klachten hebt en uiteraard anderhalve meter afstand tot elkaar, zijn we eerder al veilig naar de kerkdienst geweest.

Gemeentezang, dat kan nog niet.

We zijn blij met en dankbaar voor al die mensen die nu regelmatig voor ons zingen in de diensten!

 

Vanaf zondag 7 maart kunnen jullie dus weer naar de kerk!

 

We pakken het bestaande systeem weer op:

Je kunt je tot uiterlijk de vrijdag ervoor aanmelden voor de dienst bij mw. Ans Heikens, 

tel.  06 - 19 003 433, e-mail kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl 

En je krijgt dan bericht of je kunt komen.

 Collectes....


U kunt uw bijdrage voor de diaconiecollecte (normaal in de dienst de eerste collecte) en de zendingsbussen ook overmaken op rekening NL61 INGB 0000 1401 54 o.v.v. het doel van de collecte, of via de Givt-app.

 

U kunt uw bijdrage aan de kerkcollecte (normaal in de dienst de tweede collecte) overmaken op rekening

NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Collecte voor de kerk, of via de Givt-app.PGM Koffietafel


 

Mist u ook zo het koffiedrinken na de diensten?

Even gezellig bijkletsen, de dienst bespreken of even snel wat met iemand regelen?

 

We hopen daar nu wat op gevonden te hebben: We zijn op zondag 14 februari gestart met de digitale PGM Koffietafel op Wonder!

 

Lees verder bij de pagina Oproepen / info (Onder Informatie).​

 Overdenkingen - Digitale Erediensten.


Klik op DEZE LINK om meer informatie (o.a. Beelden) te bekijken van de reeds uitgezonden digitale kerkdiensten  en vespers vanuit de Janskerk in Mijdrecht.Kerkomroep van PG Mijdrecht Janskerk en De Rank.


Klik HIER om gelijk naar de Kerkomroep.nl-pagina van 

PG Mijdrecht Janskerk en De Rank te gaan!Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nl

 

Voor de hele Privacyverklaring van Protestantse gemeente te Mijdrecht (Onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) KLIK HIER.

 

Voor een toelichting over ons Privacystatement KLIK HIER.Van de webmaster


De gegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld.
Toch kunnen er wel eens foutjes insluipen, het blijft mensenwerk.
Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze pagina's.
Ziet u iets wat niet klopt, maak me daar alstublieft attent op.

Bij voorbaat dank ,

 

  Cor Boer

  webmaster@pgmijdrecht.nl

 

 

 Download


Hier kan je de linkjes neerzetten en via de voorkant van de website aanklikken en kijken of je er nog wat van wilt hebben.

Dit item zie je alleen als je bent ingelogd, dus niet de bezoekers :-)

 

PDF Algemeen1

PDF Algemeen2

PDF Algemeen3

PDF Algemeen4

PDF Algemeen5

PDF Algemeen6

PDF Algemeen7

PDF Algemeen8

PDF Algemeen9

PDF Algemeen10

PDF Algemeen11

PDF Algemeen12

PDF Algemeen13

PDF Algemeen14

PDF Algemeen15

PDF Algemeen16

PDF Algemeen17

PDF Algemeen18

PDF Algemeen19

PDF Algemeen 20

PDF Algemeen21

PDF Algemeen22

PDF Algemeen23

PDF Algemeen24

PDF Algemeen25

PDF Algemeen26

PDF Algemeen27

PDF Algemeen28

PDF Algemeen29

PDF Algemeen30

PDF Algemeen31

PDF Algemeen32

PDF Algemeen33

PDF Algemeen34

PDF Algemeen35

PDF Algemeen36

PDF Algemeen37

PDF Algemeen38

PDF Algemeen39

PDF Algemeen40

PDF Algemeen41

PDF Algemeen42

PDF Algemeen43

PDF Algemeen44

PDF Algemeen45

PDF Algemeen46

PDF Algemeen47

PDF Algemeen48

PDF Algemeen49

PDF Algemeen50Heel hartelijk welkom op onze Website...


 

Dit is de website van de Protestante Gemeente Mijdrecht.

 

Een website is nooit echt compleet maar dat proberen we,

met ieders hulp,  wel te benaderen.

 

 Veilig naar de kerk


De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

In de Corona-update van de classis staat hierover, dat we in deze tijd moeten leren ons te verhouden tot de risico's, wetend dat deze nog wel een poos blijven bestaan.

 

Met het coronateam als begeleiding, mondkapje op zolang je loopt, handen ontsmetten, niet komen als je klachten hebt en uiteraard anderhalve meter afstand tot elkaar, zijn we eerder al veilig naar de kerkdienst geweest.

Gemeentezang, dat kan nog niet.

We zijn blij met en dankbaar voor al die mensen die nu regelmatig voor ons zingen in de diensten!

 

Vanaf zondag 7 maart kunnen jullie dus weer naar de kerk!

 

We pakken het bestaande systeem weer op:

Je kunt je tot uiterlijk de vrijdag ervoor aanmelden voor de dienst bij mw. Ans Heikens, 

tel.  06 - 19 003 433, e-mail kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl 

En je krijgt dan bericht of je kunt komen.

 Collectes....


U kunt uw bijdrage voor de diaconiecollecte (normaal in de dienst de eerste collecte) en de zendingsbussen ook overmaken op rekening NL61 INGB 0000 1401 54 o.v.v. het doel van de collecte, of via de Givt-app.

 

U kunt uw bijdrage aan de kerkcollecte (normaal in de dienst de tweede collecte) overmaken op rekening

NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Collecte voor de kerk, of via de Givt-app.PGM Koffietafel


 

Mist u ook zo het koffiedrinken na de diensten?

Even gezellig bijkletsen, de dienst bespreken of even snel wat met iemand regelen?

 

We hopen daar nu wat op gevonden te hebben: We zijn op zondag 14 februari gestart met de digitale PGM Koffietafel op Wonder!

 

Lees verder bij de pagina Oproepen / info (Onder Informatie).​

 Overdenkingen - Digitale Erediensten.


Klik op DEZE LINK om meer informatie (o.a. Beelden) te bekijken van de reeds uitgezonden digitale kerkdiensten  en vespers vanuit de Janskerk in Mijdrecht.Kerkomroep van PG Mijdrecht Janskerk en De Rank.


Klik HIER om gelijk naar de Kerkomroep.nl-pagina van 

PG Mijdrecht Janskerk en De Rank te gaan!Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nl

 

Voor de hele Privacyverklaring van Protestantse gemeente te Mijdrecht (Onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) KLIK HIER.

 

Voor een toelichting over ons Privacystatement KLIK HIER.Van de webmaster


De gegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld.
Toch kunnen er wel eens foutjes insluipen, het blijft mensenwerk.
Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze pagina's.
Ziet u iets wat niet klopt, maak me daar alstublieft attent op.

Bij voorbaat dank ,

 

  Cor Boer

  webmaster@pgmijdrecht.nl

 

 

 Download


Hier kan je de linkjes neerzetten en via de voorkant van de website aanklikken en kijken of je er nog wat van wilt hebben.

Dit item zie je alleen als je bent ingelogd, dus niet de bezoekers :-)

 

PDF Algemeen1

PDF Algemeen2

PDF Algemeen3

PDF Algemeen4

PDF Algemeen5

PDF Algemeen6

PDF Algemeen7

PDF Algemeen8

PDF Algemeen9

PDF Algemeen10

PDF Algemeen11

PDF Algemeen12

PDF Algemeen13

PDF Algemeen14

PDF Algemeen15

PDF Algemeen16

PDF Algemeen17

PDF Algemeen18

PDF Algemeen19

PDF Algemeen 20

PDF Algemeen21

PDF Algemeen22

PDF Algemeen23

PDF Algemeen24

PDF Algemeen25

PDF Algemeen26

PDF Algemeen27

PDF Algemeen28

PDF Algemeen29

PDF Algemeen30

PDF Algemeen31

PDF Algemeen32

PDF Algemeen33

PDF Algemeen34

PDF Algemeen35

PDF Algemeen36

PDF Algemeen37

PDF Algemeen38

PDF Algemeen39

PDF Algemeen40

PDF Algemeen41

PDF Algemeen42

PDF Algemeen43

PDF Algemeen44

PDF Algemeen45

PDF Algemeen46

PDF Algemeen47

PDF Algemeen48

PDF Algemeen49

PDF Algemeen50Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 18 april
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds Hans Bouma

Muziek:

Wim de Penning en 

Martijn van de Weerd

 

 

 

 


zondag 25 april
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Wim de Penning

 

Kunst & Kerk ‘De woestijn’  (Meer info bij Oproepen / info​ )

 

 


zondag 2 mei
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds. Elise Jansen

Muziek:

Wim de Penning

 

 

 

 


Alle Erediensten

Agenda

zondag 18 april
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: er kunnen weer 30 mensen naar een kerkdienst komen.

 

Voorganger:

Ds Hans Bouma

Muziek:

Wim de Penning en 

Martijn van de Weerd

 

 

 

 


woensdag 21 april
15:00 uur - 17:00 uur - De Rank

Open kerk in De Rank

 

Elke woensdagmiddag tijdens open kerk Inleveren product van de maand

 

 


vrijdag 23 april
20:00 uur - UITGESTELD

Dietrich Bonhoeffer – Wie ben ik?
Muziektheatervoorstelling door Kees van der Zwaard

 

Deze bijeenkomst is i.v.m. de corona-beperkingen voorlopig uitgesteld!


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties