Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Oproepen / info.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er regelmatig activiteiten starten die in de Agenda opgenomen worden en waarvoor men zich vooraf op moet geven kunnen die op deze pagina geplaatst worden zodat er eerder bekendheid aan gegeven wordt dan middels de Agenda bij de start van die actieviteiten; ook wordt op deze pagina informatie, onze kerkelijke gemeente betreffend, geplaatst.

 

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------OPROEPEN:
Product van de maand


Ook deze maand hebben we weer een ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

In oktober vragen we u om wasmiddelen mee te nemen.

Zowel in De Rank als in Irene staat een groene krat op een tafel en daar kunt u uw producten in doen.

 

Lees hier verder...

 

Fijn dat we met elkaar zorgen voor die ander die het net even wat minder heeft!

 

 Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)Interkerkelijke cursus "Raak de wonden aan"


Interkerkelijke cursus: "Raak de wonden aan"

 

Najaar 2019

 

Evenals andere jaren heeft Henk Oudshoorn weer een uitgebreide tekst in elkaar gezet om een interkerkelijke cursus te kunnen geven.

 

Uitgangspunt is het Bijbelgedeelte Johannes 20:24 – 29.

Thomas, ėėn van de discipelen van Jezus, heeft moeite te geloven dat Jezus is verschenen aan de andere discipelen.

Dan verschijnt Jezus weer en zegt tegen Thomas: “ Raak mijn wonden aan”.

 

Voor velen is dit gedeelte uit de Bijbel een troost, omdat Jezus begrip toont als het moeilijk is voor Thomas om te geloven. Er is bij Jezus dus voor ons begrip en genade als wij moeite hebben te geloven.

 

Maar er is wellicht nog een andere boodschap voor ons in dit Bijbelgedeelte. Wanneer je in gedachten de wonden van Jezus aanraakt dan kan er iets met je gebeuren.

Ook als je bij je naaste wonden aanraakt kan er iets gebeuren in de relatie met die naaste en jou.

Zo heeft ieder Bijbelgedeelte een geheim.

 

In deze cursus gaan wij met elkaar op zoek naar het geheim van het aanraken van wonden. Henk is onze leider en wij gaan met elkaar in gesprek.

Gaat u met ons samen op zoek? Van harte welkom.

Onze groep bestaat uit 20 deelnemers

 

Plaats:

Gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht

 

De cursus wordt gegeven op woensdagochtend van 09:45 tot 12:00 uur

 

Data:

Oktober

02; 09; 16; 23; 30

 

November

06; 13; 20

 

Op 16 oktober en 20 november wijken wij uit naar kerkelijk centrum De Rank

omdat dan in gebouw Irene dan een andere groepering aanwezig is.

 

Informatie:

gespreksleider Henk Oudshoorn  telefoon 281316

pr Nel Pauw telefoon 284210

 

Aanbevolen boek:

“ Raak de wonden aan”  geschreven door Tomas HalikBreien en haken voor Zending over Grenzen


Al bijna 30 jaar breit een groep dames voor het goede doel.
Eerst werden er dekentjes en zwachtels voor Ghana gebreid en nu al een aantal jaren gaan er truien, mutsen, dassen en dekentjes naar het inzamelingspunt van de stichting Zending over Grenzen in Almere.

Na een aanvraag voor hulpgoederen worden deze gebracht naar Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Het komt op een goede plek terecht.
Alle dames die hier al ik weet niet hoeveel steekjes voor hebben gebreid of gehaakt: heel hartelijk dank, ook namens de stichting Zending over Grenzen.

Mocht u denken, ik wil ook wel breien of haken, of heeft u wol die u niet meer kunt gebruiken, laat het me dan weten op tel. 0297 - 28 78 15.

Diny SchipperVol van VerhalenHebt u in Kerkvaart het Verhaal over sandalen gelezen?

We hopen dat dit het begin wordt van een boekje Vol van Verhalen.

 

Hebt u ook een verhaal?

Over een dankbaar moment, of juist een verdrietig moment waarin toch…, over een gebeurtenis die u altijd is bijgebleven.

Of wat u maar zou willen vertellen. U kunt het opschrijven of aan ons vertellen.

Een verhaal is waardevol, voor u en voor anderen.

 

Laat het weten aan de mensen van Binnenste Buiten, we horen het graag van u!


Namens Binnenste Buiten,

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 - 28 47 36

 --------------------
INFORMATIE:
Lichtjesavond 2 november 2019


UITNODIGING

 

 

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

                                               Ida Gerhardt

 

Van harte nodigen wij u uit voor een bijzondere samenkomst op zaterdagavond 2 november.

Op deze avond, waarop wereldwijd de doden worden herdacht, zet ook de Janskerk aan de Kerkstraat te Mijdrecht haar deuren uitnodigend open.

 

Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid om een kaars te branden en te plaatsen op het Janskerkhof bij een dierbare – of misschien juist wel bij een oud of anoniem graf. Ook is het mogelijk om in de Janskerk een kaars te branden.

 

Lees hier verder .....

 Voortgang bouwwerkzaamheden (Uit de Kerkvaart van september 2019)


Voortgang bouwwerkzaamheden
Als we dit schrijven, is het 15 augustus, de laatste week van de bouwvakvakantie waarin alle bouwactiviteiten op een laag pitje hebben gestaan. Volgende week zullen de werkzaamheden weer in volle vaart worden opgepakt omdat de aannemer ernaar streeft rond week 40 zijn werkzaamheden gereed te hebben. Dit betekent voor de kerk dat de doorgang naar het Haitsmaplein dan klaar is en wordt vrijgegeven, dat de foto’s in de vitrines in de aanbouw hangen, dat de airco-unit op de aanbouw van de Boni minder in het zicht zal staan middels een gedeeltelijke omkasting en dat de ommuring van de begraafplaats voor het bouwkundige deel gereed is. Wat dit laatste betreft is afgesproken dat de aannemer de ommuring gereed maakt waarna wij als kerkelijke gemeente het hekwerk er bovenop kunnen gaan plaatsen en ook een nieuw toegangshek zullen aanbrengen. Op dit moment is het ontwerp van het hekwerk gereed en zijn we in overleg met de maker van het hekwerk over verdere uitvoering en leverdata. Daarbij wordt gedacht aan november van dit jaar.
Omheining Janskerkhof
Als u onlangs de Janskerk heeft bezocht zal het u opgevallen zijn dat de hekken op de muur van de begraafplaats en de vaste fietsenrekken zijn verwijderd. Conform afspraak met de aannemer hebben wij dat vorige week met hulp van
vrijwilligers uitgevoerd. In het nieuwe hekwerk op de muur (ook op het nieuwe gedeelte) zullen symbolen worden geplaatst. Hierover zijn ideeën die samen met beide predikanten worden besproken.
Kerkplein
Met de burgerlijke gemeente is overleg gaande over de inrichting van het kerkplein en de geplande fietsenstalling naast Irene, echter hier loopt men tegen een probleem aan. Zowel onder het Haitsmaplein als het kerkplein is vervuilde
grond geconstateerd. Er wordt nu onderzocht waar precies en in welke mate sprake is van verontreiniging. In ieder geval heeft de Burgerlijke Gemeente het besluit genomen om de renovatie van het Haitsmaplein uit te stellen naar
volgend jaar zomer. Daarentegen is afgesproken dat de inrichting van het kerkplein wel ter hand wordt genomen conform eerdere planning. Dus het streven is eind november a.s. gereed. Als er sprake is van noodzakelijke  sanering zullen de kosten door de Burgerlijke Gemeente worden gedragen.
Lam Gods
Tenslotte willen wij melden dat, vanwege bezwaren van omwonenden en enkele gemeenteleden, de burgerlijke gemeente in overleg met ons heeft besloten af te zien van verplaatsing van het beeld Lam Gods van het plantsoen in het Oranje Kwartier naar het nieuwe kerkplein. Wij vinden het erg jammer, evenals vele gemeenteleden, dat de verplaatsing niet doorgaat, en hadden dit graag anders gezien. Er is contact geweest met de familie van de kunstenaar en ook zij zagen de verplaatsing als een goede keuze. Desondanks is mede door de commotie van pers, politiek en bezwaarden anders besloten. Op bijgaande foto,  gemaakt door Hans van der Wel, is het Lam Gods zichtbaar op de kerkklok van de Janskerk. Tel daarbij op de relatie met de naamgever van onze kerk, Johannes de Doper, en u zult begrijpen waarom een verplaatsing van het beeld naar het vernieuwde kerkplein zo prachtig zou zijn geweest.

 

Ons aanbod om vragen te beantwoorden en/of suggesties te ontvangen blijft nog steeds staan.
Erik de Ruiter, erik.de.ruiter@ziggo.nl, na 19:00 uur: 06 – 55 620 663
Piet Voorwinden, pamv@windman.nl, 06 – 53 385 908

 Het Christelijk Mannenkoor Immanuël.


“Immanuël” start weer.


Nu de vakantie periode weer op het eind loopt, start het Christelijk Mannenkoor “IMMANUEL” weer met haar repetities voor het komende seizoen. Er zijn alweer heel leuke uitnodigingen binnen gekomen om te komen zingen, waaronder de Dorpskerk in Aalsmeer en de Herv. Kerk in Nigtevecht.

 

Wij gaan, onder de bezielende leiding van onze dirigent Jan Verhoef, weer heerlijk repeteren om er met elkaar iets moois van te maken.
Ook wel eens in een mannenkoor mee willen zingen?

Kom gerust eens binnen lopen, wij zien u graag.

 

Onze repetities startten op dinsdag 27 augustus om 20.00 uur in gebouw De Rank, Bernhardlaan 2 te Mijdrecht.

 

Voor meer informatie zie http://www.mannenkoor-immanuel.nl


 Wekelijks gebedsmoment in de kerk


Een van de dingen die mij helpen in mijn geloof, is samen met anderen bidden.

Net als op zondag naar de kerk gaan en met anderen praten over twijfels en mooie ontdekkingen over God.

Aan de ene kant vind ik hardop bidden soms een drempel.

Om zo openlijk mijn gedachten te verwoorden naar God.

En aan de andere kant ook ontzettend bemoedigend.
Het inspireert me als ik iemand anders tegen God hoor praten, die dat vaak heel anders doet dan ikzelf.

Dat verrijkt mijn eigen beeld van God.


De afgelopen maanden sprak ik een paar mensen die ook wel samen zouden willen bidden.

En nu zijn we daarmee begonnen!

Elke dinsdag om 19.00 uur komen we bij elkaar
in de Janskerk, op het podium (liturgisch centrum).

We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de Bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.
Soms zingen we ook een lied.

 

Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden.

Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt.
Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend.

Weet dat je niks hoeft in dit moment!

Je mag ook gewoon stil zijn en in stilte bidden of luisteren.

Alles is goed.

 

Van harte welkom om een keertje of vaker mee te komen doen.


ds. Elise JansenHet gratis maandelijks tijdschrift voor ambts- en taakdragers


 

Vanaf januari 2019 wordt het maandelijkse blad woord&weg afwisselend aangevuld met Jong Protestant, Diakonia of Kerk&Israël Onderweg.

Hiermee ontstaat één maandelijks tijdschrift met alle relevante informatie voor mensen met een functie in de Protestantse Kerk.

Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambts- en taakdragers.

 

Gratis abonnement
Ook voortaan gratis hét magazine van de Protestantse Kerk ontvangen?

Abonneer gratis of kijk hier: https://www.protestantsekerk.nl/thema/magazine/Privacywetgeving


Wanneer U op deze website foto's en/of teksten ziet, uzelf betreffende, waarvoor U desgevraagd geen toestemming tot plaatsing op deze website gegeven zou hebben dan verzoeken wij U dat middels dit mail-adres aan de webmaster kenbaar te maken... webmaster@pgmijdrecht.nlErediensten

vrijdag 18 oktober
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

Voorganger is vandaag Mw. Helma Teusink-Meijer en Janny Ekema zorgt voor de muziek.

 


zondag 20 oktober
10:00 uur - Janskerk

Voorganger: Ds. Elise Jansen

Muziek:       Couzijn van Leeuwen

Doopdienst

 


zondag 27 oktober
10:00 uur - De Rank

Voorganger:   Ds. Arianne Geudeke

Muziek:          Wim de Penning

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

donderdag 17 oktober
20:00 uur (Vanaf 19:45 uur koffie/thee). - ‘De Morgenster’ Herenweg 253 te Vinkeveen

ZIN IN FILM

The Danish Girl uit 2015.


vrijdag 18 oktober
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

Voorganger is vandaag Mw. Helma Teusink-Meijer en Janny Ekema zorgt voor de muziek.

 


zondag 20 oktober
-

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 31 oktober​ 2019​ zal verschijnen.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties