Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Oproepen / info.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er regelmatig activiteiten starten die in de Agenda opgenomen worden en waarvoor men zich vooraf op moet geven kunnen die op deze pagina geplaatst worden zodat er eerder bekendheid aan gegeven wordt dan middels de Agenda bij de start van die actieviteiten; ook wordt op deze pagina informatie, onze kerkelijke gemeente betreffend, geplaatst.

 

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------OPROEPEN:
Onder een boog …..


Op 4 juli is er een moment gekomen waar we graag bij stilstaan: Fleur Strubbe gaat over van de kinder- naar de tiener kerk.

Het is een tijd van verandering: je wordt ouder, de pubertijd begint en het duurt niet lang meer of je gaat naar de middelbare school.

Een nieuwe plek weg uit het vertrouwde Mijdrecht, leuk maar ook spannend.

Tegelijkertijd blijf je onder diezelfde hemelboog waar je ook gaat.

 

Op 4 juli willen we Fleur in het zonnetje zetten!

U bent van harte uitgenodigd om de dienst (online)bij te wonen.
 

Vraag aan de gemeenteleden: Ook op 4 juli lopen we het risico dat we Fleur niet persoonlijk kunnen feliciteren met de overstap.

Toch willen we haar een waardevolle boodschap van gemeenteleden meegeven.

Een beetje moed voor een reis door regen en zon, en beetje sturing zodat ze haar eigen weg kan volgen.

Wij willen u vragen om vóór 1 juli een mooie wens, een gedicht of een eigen ervaring op te schrijven voor de kinderen die gaan overstappen.

De bijdragen vanuit de gemeente zullen worden gebundeld en aan Fleur worden meegegeven tijdens de overstapdienst.

Uw bijdrage op papier of mail kan worden gestuurd naar Jos Noordam:


karinenjos.noordam@gmail.com of ingeleverd op de Koningsspil 24 in Mijdrecht.

 

Graag reageren vóór 1 Juli, zodat we nog tijd hebben om de reacties te bundelen.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!


Namens de overstapcommissie van de Kinderkerk,
Wendy van Schie en Jos Noordam

 Product van de maand Juni


 

Ook deze maand hebben we weer een ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

In de maand juni gaan we toiletpapier (pakken van 4/6/8 rollen) inzamelen voor de mensen van de voedselbank.

 

De producten kunnen tijdens de Open Kerk op woensdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur gebracht worden naar De Rank.

Als u op zondagochtend de dienst in de Janskerk bijwoont, kunnen ook daar de producten worden afgegeven.

Alvast hartelijk dank!

 Tenten .....


Tenten
Voor ons komende tienerkamp zijn we op zoek naar een aantal 2-3 persoonstenten om te kunnen overnachten.

 

Lees HIER verder!Kerkvaart via postRuim 40 leden ontvangen Kerkvaart per post.

Deze leden treffen in dit nummer van Kerkvaart een briefje aan waarin zij eraan worden herinnerd om een jaarlijkse bijdrage voor de portokosten te doen. Van ongeveer de helft van de leden hebben wij een betaling ontvangen, soms veel meer dan wat gevraagd werd, waarvoor hartelijk dank.

 

Voor deze leden is dit briefje natuurlijk niet bedoeld.
Heeft u echter nog geen betaling gedaan, dan verzoek ik u om alsnog een bedrag van € 20 over te maken naar bankrekening NL47 RABO 0135 2998 53 ten name van Protestantse Gemeente Mijdrecht onder vermelding van “meelezen Kerkvaart 2021”.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

 Spaart u mee?


U kunt postzegels, ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Geformeerde Zendingsbond).

Vrijwilligers sorteren de postzegels en de ansichtkaarten met veel zorg, aandacht en kennis.

Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en op nationale en internationale beurzen.

De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites zoals Marktplaats.

Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel.

Dit zijn verhandelbare kaarten ongeacht de afbeelding.

 

Bijna alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop worden verstuurd zijn niet meer waard dan oud papier!

Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind, en Stichting Kinderpostzegels.

Ook kunt u uw oude mobieltjes, inktcartridges en lege toners inleveren.

 

Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko ontvangt KIA voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

En heeft u nog ergens oud Nederlands munt- of papiergeld of buitenlands geld liggen?

U kunt dit alles inleveren in zowel De Rank als de Janskerk in de daarvoor bestemde dozen.

 

Joke Verbruggen en Yfke Zijlstra

 Tussen(half)jaar en vakantiewerk


 

Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2021 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaamheden zijn gevarieerd, er wordt rekening
gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. www. pdcdeherberg.nl.
Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal weken tussen half juni en september? Denk dan eens aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en samen met andere jongeren je inzetten voor de gasten van de Herberg. Samen veel plezier maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen.
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.Groei, een eerste uitwerkingDe werkgroep, die eerst ‘Beter Gebruik’ heette en nu zoekt naar een nieuwe naam, had eind november een goede bijeenkomst, met een onverwachte uitkomst.

Daarna is een afvaardiging naar de kerkenraadsvergadering gegaan met de vraag: kunnen we deze weg verder gaan onderzoeken?Graag had de kerkenraad nu meteen op een gemeentebe-raad een presentatie over dit vergezicht gegeven om jullie te informeren en om hier met jullie over te praten, maar ja, dat gaat nu niet.
Daarom hier een heel uitgebreid verslag van de bevindin-gen van de werkgroep en de reacties van de kerkenraad. We hopen dat jullie hierop zullen reageren, als een soort ‘schriftelijk’ gemeenteberaad!

 

Lees HIER verder en REAGEER a.u.b.!

 Belijden=doen


Belijdenis doen – waarom eigenlijk niet?!


Er zijn van die mooie verrassingen in het leven.
Afgelopen maanden werden we door enkele jongeren gebeld die zich verdiept hadden in het christelijk geloof.
Hoewel ze van huis niet christelijk zijn opgevoed hebben ze zichzelf erin verdiept en willen ze er meer van weten.

Ook dat is dus deze tijd...

 

Het zou voor hen heel fijn zijn als er meer jongeren bij de gesprekken aan zouden sluiten; als het moet online, als het kan fysiek.
Wil je meer werk van je geloof maken?
Heb je zoveel vragen rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn?

Zou je met anderen willen praten over wat nu echt belangrijk is?


Elk jaar weer zijn er mensen die openbare geloofsbelijdenis afleggen.
Waarom eigenlijk?

Je kunt toch ook geloven zonder dat?

 

Inderdaad, maar laat ons enkele redenen op een rijtje zetten:

• Het helpt je in je eigen ontwikkeling om woorden en vormen te vinden voor wat je vindt en voelt.
• Je leert veel van anderen, van God en ook over jezelf.
• De periode van voorbereiding zelf is een tijd van verdieping van je geloof en ontmoeting met anderen.
• Je leert elkaar echt kennen, voert interessante gesprekken en maakt leuke excursies, bijvoorbeeld,
   hopelijk als het mogelijk is, naar een klooster.


Geef je op, of heb je vragen of opmerkingen: jong en oud, aarzel niet: bel, app, sms, mail of spreek ons aan.

 

Van harte uitgenodigd!

 

ds. Elise Jansen.                             en        ds. Erick Versloot

tel. 54 81 08; 06 - 14 561 770                     tel. 06 - 46 723 725
e-mail: ds.elise@pgmijdrecht.nl                  e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl 

 

 Kinderen gezocht!We zoeken kinderen (ca. 6-12 jaar) die graag af en toe kind van de zondag willen zijn en/of willen helpen bij het Avondmaal.

Een mooie manier om als kind betrokken te zijn bij de eredienst!

 

Meer informatie bij Christina Dominicus;
christina.dominicus@xs4all.nlVrijwilligers gevraagd voor AED hulpverlening


  • Wie kan en wil op zondagmorgen als het nodig is helpen met de AED.
    In een rooster wordt dan van je verwacht dat je eenmaal in de 2 maanden als eerste verantwoordelijk bent om in geval van nood bijstand te verlenen.
     
  • Wie heeft er behoefte om zich – middels een opfriscursus – opnieuw te bekwamen om een geldig AED certificaat te bezitten?
     

Voor beiden graag spoedige opgave bij Wim Bos, hij inventariseert en maakt het betreffende rooster.
Mailadres: wim_bos@planet.nl

 

 Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)Breien en haken voor Zending over Grenzen


Al bijna 30 jaar breit een groep dames voor het goede doel.
Eerst werden er dekentjes en zwachtels voor Ghana gebreid en nu al een aantal jaren gaan er truien, mutsen, dassen en dekentjes naar het inzamelingspunt van de stichting Zending over Grenzen in Almere.

Na een aanvraag voor hulpgoederen worden deze gebracht naar Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Het komt op een goede plek terecht.
Alle dames die hier al ik weet niet hoeveel steekjes voor hebben gebreid of gehaakt: heel hartelijk dank, ook namens de stichting Zending over Grenzen.

Mocht u denken, ik wil ook wel breien of haken, of heeft u wol die u niet meer kunt gebruiken, laat het me dan weten op tel. 0297 - 28 78 15.

Diny SchipperVol van VerhalenHebt u in Kerkvaart het Verhaal over sandalen gelezen?

We hopen dat dit het begin wordt van een boekje Vol van Verhalen.

 

Hebt u ook een verhaal?

Over een dankbaar moment, of juist een verdrietig moment waarin toch…, over een gebeurtenis die u altijd is bijgebleven.

Of wat u maar zou willen vertellen. U kunt het opschrijven of aan ons vertellen.

Een verhaal is waardevol, voor u en voor anderen.

 

Laat het weten aan de mensen van Binnenste Buiten, we horen het graag van u!


Namens Binnenste Buiten,

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 - 28 47 36

 --------------------
INFORMATIE:
Podcast Nieuwe Bijbelvertaling '21


Podcast Nieuwe Bijbelvertaling ‘21
Er komt een herziening aan van de Nieuwe Bijbelvertaling.
‘Onze’ Mirjam Vos is betrokken namens het Nederlands Bijbel Genootschap bij een podcast over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 die in het najaar uitkomt. Mirjam doet (o.a.) de interviews.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/op-weg-met-de-nbv21/id1570966815Tienerkamp 2021


Tienerkamp 2021

In het weekend van 9-10-11 juli gaan we op kamp met de tieners.

Deze keer gaan we naar het hoge noorden van ons land om te gaan wadlo- pen. Zit je op het middelbaar onderwijs dan kun je mee.

Geef je op via het volgende e-mailadres pieterheidema@gmail.com

 

Taakgroep Jeugd

 Kinderkerk


Kinderkerk wordt weer elke eerste zondag van de maand gegeven, evenals tijdens Pinksteren.


Je kunt je uiterlijk de vrijdag voorafgaand opgeven bij Ans Heikens, per telefoon: 06 19003433 of email: kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nlBeleggingscommissie...


Oproep: interessante propositie: voor langetermijndenker, teamplayer met visie.

Sinds enige jaren worden de fondsen voor onder andere het onderhoud van de gebouwen beheerd door een ‘Beleggingscommissie’, bemand door de heren Van Lonkhuyzen, Voorwinden, Gille en Hesselman Sr.

 

Lees hier verder....PGM Koffietafel


Mist u ook zo het koffiedrinken na de diensten?

Even gezellig bijkletsen, de dienst bespreken of even snel wat met iemand regelen?

Helaas laten de coronamaatregelen het nog steeds niet toe om het koffiedrinken weer in de kerk te organiseren.

Toch hebben we allemaal behoefte aan een manier om contact met elkaar te hebben.

De diensten worden al vanaf het begin uitgezonden via YouTube, maar voor het koffiedrinken was nog geen oplossing.

 

We hopen die nu wel gevonden te hebben: We zijn op zondag 14 februari gestart met de digitale PGM Koffietafel op Wonder!

 

Vanaf nu is elke zondag, aansluitend op de dienst, dus zeg vanaf ongeveer 11:15 uur, de PGM Koffietafel op Wonder open.

Alle gemeenteleden zijn van harte welkom!

 

De link naar de PGM Koffietafel en de handleiding kunt u opvragen bij Mario Dominicus (mario.dominicus@xs4all.nl).

 

Wilt u ook op andere momenten aan de PGM Koffietafel aanschuiven? Dat kan.

De PGM Koffietafel is namelijk altijd “open”.

Dus spreek gerust met anderen af om elkaar daar te ontmoeten.

Wie weet wie u er nog meer ziet en hoort!

 

Taakgroep Leren en Communiceren / werkgroep BinnensteBuiten

 Verlies, hoe nu verder....


 

Eigenlijk was het plan om begin dit jaar te starten met samenkomsten rondom het thema: Verlies, hoe nu verder….
Echter met de verscherpte coronabeperkingen zullen we deze bijeenkomsten moeten opschuiven.
Toch wil ik u alvast op de hoogte brengen van het plan dat er ligt.


Al langere tijd heb ik het idee om iets te doen voor mensen die een dierbare verloren hebben en verder moeten met een lege plek en een totaal ander leven. Deze grote verandering - het rouwen, het verdriet, de emoties, de twijfel over hoe verder - kan heel intens zijn en vragen om ondersteuning dan wel steun van lotgenoten die weten wat dit proces kan betekenen.


Om mij voor te bereiden op deze bijzondere vorm van pastoraat heb ik via de PKN een cursus gedaan in het opzetten van rouwgroepen in de gemeente. Hierdoor werd het voor mij nog duidelijker hoe belangrijk het kan zijn om mensen bij elkaar te brengen of in ieder geval de mogelijkheid te geven om verdriet en verlies te delen.


We zouden met thema’s kunnen werken zoals:
- Troost
- Speciale dagen en rituelen
- Reacties van anderen
- Wat betekent het geloof in tijden van twijfel en verdriet
- Wat voor taak heeft het pastoraat hierin

 

En wellicht nog belangrijker: wat zijn onderwerpen die u als deelnemer vooral bezighouden!

 

Ik heb Wil Geusebroek bereid gevonden om samen met mij de bijeenkomsten te begeleiden.

 

We willen dan ook graag in contact komen met mensen die het fijn zouden vinden om met lotgenoten bij elkaar te komen en van gedachten te wisselen over wat er allemaal op je af komt!


We denken zelf aan vier bijeenkomsten en wanneer het mogelijk is, gaan we ook de data vaststellen.

Daarom doen we alvast een oproep aan mensen die hieraan mee willen doen, of nog vragen hebben, om ons te bellen of te mailen.
Voel u welkom.

 


Met een hartelijke groet,

 

Janny Ekema, tel. 0297 - 24 10 68,
e-mail: jwiersema181@gmail.com


Wil Geusebroek, tel. 0297 - 27 37 53,
e-mail: wilgeusebroek@ziggo.nl

 Bibliodrama


 

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in één van de personages van het verhaal. Stel, je neemt de rol van Jona op je en je verkent wie Jona was en wat hem bezielde, dan word je in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en overtuigingen geconfronteerd. Daarin kun je verkennen wat Jona beweegt en tegelijkertijd wat jou beweegt wanneer je wegduikt voor een opdracht of een uitdaging niet aandurft. Veel Bijbelverhalen blijken confronterend te zijn en je uit te nodigen zowel het gedrag van een Bijbelfiguur te onderzoeken als ook indirect dat van jezelf.

 

Lees hier verder.....

 

Wil je graag deelnemen aan Bibliodrama?
In Mijdrecht begeleid ik op dinsdagavond een speelgroep op de volgende data:
13 oktober 2020
12 januari 2021
16 maart 2021
15 juni 2021

 

 Wekelijks gebedsmoment in de kerk


Een van de dingen die mij helpen in mijn geloof, is samen met anderen bidden.

Net als op zondag naar de kerk gaan en met anderen praten over twijfels en mooie ontdekkingen over God.

Aan de ene kant vind ik hardop bidden soms een drempel.

Om zo openlijk mijn gedachten te verwoorden naar God.

En aan de andere kant ook ontzettend bemoedigend.
Het inspireert me als ik iemand anders tegen God hoor praten, die dat vaak heel anders doet dan ikzelf.

Dat verrijkt mijn eigen beeld van God.


De afgelopen maanden sprak ik een paar mensen die ook wel samen zouden willen bidden.

En nu zijn we daarmee begonnen!

Elke dinsdag om 19.00 uur komen we bij elkaar
in de Janskerk, op het podium (liturgisch centrum).

We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de Bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.
Soms zingen we ook een lied.

 

Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden.

Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt.
Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend.

Weet dat je niks hoeft in dit moment!

Je mag ook gewoon stil zijn en in stilte bidden of luisteren.

Alles is goed.

 

Van harte welkom om een keertje of vaker mee te komen doen.


ds. Elise JansenKijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 20 juni
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Voor de kerkdienst geldt nu alleen de anderhalve meter, dat betekent dat er 50 mensen naar de dienst kunnen komen.

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Elise Jansen

Muziek:

Couzijn van Leeuwen

 

 

 

 


zondag 27 juni
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Voor de kerkdienst geldt nu alleen de anderhalve meter, dat betekent dat er 50 mensen naar de dienst kunnen komen.

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Wim de Penning

 

Doopdienst.

 

 

 Alle Erediensten

Agenda

woensdag 16 juni
15:00 uur - 17:00 uur - De Rank

Open kerk in De Rank

 

Elke woensdagmiddag tijdens open kerk Inleveren product van de maand

 

 


zondag 20 juni
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Voor de kerkdienst geldt nu alleen de anderhalve meter, dat betekent dat er 50 mensen naar de dienst kunnen komen.

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Elise Jansen

Muziek:

Couzijn van Leeuwen

 

 

 

 


zondag 27 juni
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

Veilig naar de kerk:  Lees HIER verder!!

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Voor de kerkdienst geldt nu alleen de anderhalve meter, dat betekent dat er 50 mensen naar de dienst kunnen komen.

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Wim de Penning

 

Doopdienst.

 

 

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties