Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Oproepen / info.


Doel van deze pagina.

 

Omdat er regelmatig activiteiten starten die in de Agenda opgenomen worden en waarvoor men zich vooraf op moet geven kunnen die op deze pagina geplaatst worden zodat er eerder bekendheid aan gegeven wordt dan middels de Agenda bij de start van die actieviteiten; ook wordt op deze pagina informatie, onze kerkelijke gemeente betreffend, geplaatst.

 

Mocht er iets zijn waarvan U denkt dat dat op deze pagina geplaatst zou kunnen worden dan verzoeken wij U dit, met vermelding van een contactadres, te mailen naar webmaster@pgmijdrecht.nl

 

----------OPROEPEN:
Samenkomsten rondom het thema: Verlies, hoe nu verder...


Graag zouden we iets willen doen voor mensen die een dierbare hebben verloren en verder moeten met een lege plek en een totaal ander leven. Deze grote verandering -het rouwen, het verdriet, de emoties, de twijfel over hoe nu verder- kan heel intens zijn en vragen om ondersteuning, dan wel steun van lotgenoten die weten wat dit proces inhoudt.

 

Lees HIER verder ......We mogen weer koffiedrinken na de dienst! Hulp gevraagd!


Fijn dat er weer na de dienst in Irene koffie gedronken mag worden.
Het is een goed moment om elkaar te ontmoeten.

 

Bij deze doe ik oproep voor hulp bij het inschenken van de koffie.
Eens in de 6 weken wordt u ingeroosterd.

 

Ook zin om te helpen?
Bel: 0641844568/ 0297-255778 of mail: jannie@windman.nl 

 

Jannie Voorwinden.

Alvast hartelijk bedankt

 31-10-2021: Taizé-vieringen in De Ronde VenenDit seizoen worden er twee Taizévieringen gehouden, beide in De Rank.

Ze vinden plaats op de eerste zondag van de winter- respectievelijk zomertijd, dat is op 31 oktober en 27 maart.

 

Om 17.00 uur worden de te zingen liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur.

Het zou mooi zijn als er voldoende zangers zijn die de vierstemmige zettingen van de liederen tijdens de viering kunnen zingen.

Verder zoeken we een aantal vrijwilligers die kunnen helpen bij het bereiden van de maaltijd.

De viering begint om 19.00 uur.

 


Naast deelname aan het volledige programma is het ook mogelijk om aan te schuiven om 18.00 uur of uitsluitend deel te nemen aan de viering zelf.

 

Opgave voor het instuderen van de liederen en de maaltijd is noodzakelijk.

 

Dat kan door het sturen van een e-mail aan taizederondevenen@gmail.com

 

Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen aan deze inspirerende vieringen!


Wim Schipper

 

Voor meer info KLIK HIER!

 

 Product van de maand oktober


 

Ook deze maand hebben we weer een ‘Product van de maand’ voor Voedselbank De Ronde Venen.

 

In de maand oktober gaan we toiletpapier (pakken van 4/6/8 rollen) inzamelen voor de mensen van de voedselbank.

 

De producten kunnen tijdens de Open Kerk op DONDERdagochtend tussen 10:00 en 11:30 uur gebracht worden naar De Rank.

Als u op zondagochtend de dienst in de Janskerk bijwoont, kunnen ook daar de producten worden afgegeven.

Alvast hartelijk dank!

 Oogstdienst – fruitbakjes


Dankdag voor gewas en arbeid, woensdagavond 3 november om 19.30 uur.

Het is een mooie traditie om te danken voor de oogst van het land en die ook mee te nemen naar de kerk.

Ook dit jaar wil de diaconie weer fruitbakjes uitdelen aan mensen die genoemd worden door het wijkpastoraat, en aan gemeenteleden in zorginstellingen.

 

Wij kunnen allemaal weer een actieve bijdrage leveren.

De 'oogst’ van 2021, de vruchten, de Fairtrade producten e.d. kunt u op twee momenten inleveren in Irene:

 

Maandagmiddag 1 november van 13.30 tot 15.30 uur   en 
dinsdagavond 2 november  van 19.00 tot 20.30 uur.


De diakenen gaan er op Dankdag, woensdag 3 november weer mooie bakjes van maken.

De wijkmedewerkers kunnen ze ’s avonds na de dienst of op donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur ophalen in Irene om ze te bezorgen.

 

Doet u allemaal weer mee?

Dan wordt het net zo’n groot succes als vorig jaar.


Trijnie Korver

 Bibliodrama


 

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbelverhaal tot leven.

Je doet dit door je in te leven in één van de personages van het verhaal.

 

Stel, je neemt de rol van Jona op je en je verkent wie Jona was en wat hem bezielde, dan word je in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en overtuigingen geconfronteerd.

 

Lees hier verder ....Groei, een eerste uitwerkingDe werkgroep, die eerst ‘Beter Gebruik’ heette en nu zoekt naar een nieuwe naam, had eind november een goede bijeenkomst, met een onverwachte uitkomst.

Daarna is een afvaardiging naar de kerkenraadsvergadering gegaan met de vraag: kunnen we deze weg verder gaan onderzoeken?Graag had de kerkenraad nu meteen op een gemeentebe-raad een presentatie over dit vergezicht gegeven om jullie te informeren en om hier met jullie over te praten, maar ja, dat gaat nu niet.
Daarom hier een heel uitgebreid verslag van de bevindin-gen van de werkgroep en de reacties van de kerkenraad. We hopen dat jullie hierop zullen reageren, als een soort ‘schriftelijk’ gemeenteberaad!

 

Lees HIER verder en REAGEER a.u.b.!

 Kinderen gezocht!We zoeken kinderen (ca. 6-12 jaar) die graag af en toe kind van de zondag willen zijn en/of willen helpen bij het Avondmaal.

Een mooie manier om als kind betrokken te zijn bij de eredienst!

 

Meer informatie bij Christina Dominicus;
christina.dominicus@xs4all.nlVrijwilligers gevraagd voor AED hulpverlening


  • Wie kan en wil op zondagmorgen als het nodig is helpen met de AED.
    In een rooster wordt dan van je verwacht dat je eenmaal in de 2 maanden als eerste verantwoordelijk bent om in geval van nood bijstand te verlenen.
     
  • Wie heeft er behoefte om zich – middels een opfriscursus – opnieuw te bekwamen om een geldig AED certificaat te bezitten?
     

Voor beiden graag spoedige opgave bij Wim Bos, hij inventariseert en maakt het betreffende rooster.
Mailadres: wim_bos@planet.nl

 

 Oproep namens de voorgangers


Oproep namens de voorgangers

(Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?)Breien en haken voor Zending over Grenzen


Al bijna 30 jaar breit een groep dames voor het goede doel.
Eerst werden er dekentjes en zwachtels voor Ghana gebreid en nu al een aantal jaren gaan er truien, mutsen, dassen en dekentjes naar het inzamelingspunt van de stichting Zending over Grenzen in Almere.

Na een aanvraag voor hulpgoederen worden deze gebracht naar Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Het komt op een goede plek terecht.
Alle dames die hier al ik weet niet hoeveel steekjes voor hebben gebreid of gehaakt: heel hartelijk dank, ook namens de stichting Zending over Grenzen.

Mocht u denken, ik wil ook wel breien of haken, of heeft u wol die u niet meer kunt gebruiken, laat het me dan weten op tel. 0297 - 28 78 15.

Diny SchipperVol van VerhalenHebt u in Kerkvaart het Verhaal over sandalen gelezen?

We hopen dat dit het begin wordt van een boekje Vol van Verhalen.

 

Hebt u ook een verhaal?

Over een dankbaar moment, of juist een verdrietig moment waarin toch…, over een gebeurtenis die u altijd is bijgebleven.

Of wat u maar zou willen vertellen. U kunt het opschrijven of aan ons vertellen.

Een verhaal is waardevol, voor u en voor anderen.

 

Laat het weten aan de mensen van Binnenste Buiten, we horen het graag van u!


Namens Binnenste Buiten,

Cobien van Koeverden Brouwer,
scriba@pgmijdrecht.nl, tel. 0297 - 28 47 36

 --------------------
INFORMATIE:
CANTORIJ.


Na ruim 1,5 jaar gaan we weer van start op woensdag 13 oktober a.s van 18.30 tot 19.30 uur.

Voorlopig wordt gerepeteerd in de Rank.

Wilt u ook meezingen?

Schroom niet en kom zingen.

Wim de Penning kijkt er naar uit om u allen weer te ontmoeten.Verkoop voor DIM DIRK JANA.


Het assortiment van de artikelen voor de verkoop ten gunste van de zorgboerderij DIM DIRK JANA is uitgebreid met mooie bloembollen en prachtige zelfgemaakte kaarten.

U heeft nog enkele weken de tijd om artikelen op donderdagochtend in De Rank te kopen.
We hopen in december een grootse kerstverkoop te houden.

 

Werkgroep DIM DIRK JANA05-10-2021: Nieuw seizoen Bijbel Basics


Nieuw seizoen Bijbel Basics

Ook dit seizoen is Bijbel Basics er weer! Het gaat om vier dinsdagavonden in het najaar en vier dinsdagavonden in het voorjaar voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8.
Bij Bijbel Basics gaat het over de kerk, de Bijbel en alles wat daarmee te maken heeft.
Je leert door verhalen, spelletjes, knutselen, kletsen en natuurlijk drinken we altijd limonade of thee!
Jullie zijn welkom op dinsdag 5/10, 12/10, 26/10 en 2/11 (dus twee keer voor de herfstvakantie en twee keer na de herfstvakantie).

Plaats en tijd: @Place2B!, van 19.15 tot 20.00 uur.
In het eerste blok gaat het bij groep 6 over de Bijbel (o.l.v. Sandra Blankestijn). En bij groep 7 en 8 gaat het over jouw favoriete bijbelverhaal (o.l.v. Ineke Bams).

Kom je ook? Vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom!


Voor vragen of aanmelding kun je een mail sturen naar: sandra_bas@msn.com
Sandra Blankestijn

 Synode denkt over de toekomst van een Kerkgebouw .


Op 17 september presenteerde een projectgroep van de synode, het leidinggevend orgaan van onze protestantse kerk, een brochure: Speelruimte gezocht, protestantse visie op kerkgebouwen. Een onderwerp waar het in onze gemeente ook over gaat, dus juist op dit moment belangrijk voor ons.

 

De prettig leesbare brochure belicht allerlei kanten van de vragen rond kerkgebouwen.
In de inleiding staat te lezen:
“Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid dat bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op kerkgebouwen de focus niet zozeer moet liggen op het afstoten van kerkgebouwen maar veeleer op zinvol gebruik en hergebruik.

 

Lees HIER verder!

 Loop mee!


Loop mee!

 

Ons diaconale project in de Oekraïne loopt na twee jaar bijna ten einde.

Met een aantal gemeenteleden willen wij nog een keer geld ophalen voor dit doel.

Wij gaan ons beste beentje voor zetten door mee te doen aan de jaarlijkse Zilveren Turfloop op zondag 7 november in Mijdrecht.

 

De afstanden die er gelopen kunnen worden zijn 1, 5, 10 en 16 km.
Doe mee!

 

Dit kan door:
1. Zelf mee te lopen. U kan zich inschrijven voor de Zilveren Turfloop op de volgende

    website: https://veenlopers.nl/zilveren-turfloop/
    Laat ons weten als u meedoet, dan weten we hoe groot de groep lopers is vanuit onze kerk.
2. De lopers te sponsoren. U stuurt dan een mail naar mhaspels@telfort.nl met uw naam en het bedrag

    waar voor u ons wilt sponsoren.
    Na afloop ontvangt u dan een mail hoe u het geld kan overmaken.

    Elk bedrag is welkom!

 

Hopelijk wilt u als gemeentelid zelf meelopen en/of de hardlopers sponsoren door geld te doneren en komt er zo een mooi bedrag binnen voor Dim Dirk Jana.

Als lopers gaan wij ons beste beentje voorzetten.
Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden ons willen sponsoren.
Mocht u mee willen lopen of heeft u nog vragen dan kunt u mij mailen!


Michel Haspels, mhaspels@telfort.nl

 Veenhartgemeente in De RankNu de koudere tijd weer aanbreekt, heeft de Veenhartgemeente ons deze week gevraagd of zij hun morgendiensten in De Rank kunnen houden.

Natuurlijk laten we een zustergemeente niet in de kou staan en kunnen zij voor deze diensten in de Rank terecht.
Er is over allerlei praktische en financiële zaken overlegd en er zijn goede afspraken gemaakt.

 

We wachten nog op een advies van de landelijke kerk na de persconferentie van deze week, dat komt maandag (20/09), maar nu zijn nog steeds de coronaregels ook in De Rank van toepassing.
Vanaf volgende week zondag, 26 september, verwelkomen we de Veenhartgemeente, en steeds wordt per maand bekeken of dit voortgezet wordt,
voorlopig tot uiterlijk eind van dit jaar.


We wensen hen een goede tijd in De Rank toe!


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 25-11-2021: De spiritualiteit van de Sagrada Familia.


De spiritualiteit van de Sagrada Família in Barcelona

 

Antoni Gaudí – Sagrada Família – 144 jaar bouwen


De bouw van de Sagrada Família in Barcelona is een fascinerende gebeurtenis.

Wij maken hetzelfde mee als de middeleeuwer.

Toen werd er ook generaties lang aan een kathedraal gebouwd.

Op dit moment wordt alleen nog aan de Mariatoren gewerkt, omdat de inkomsten zijn opgedroogd door de coronapandemie.

De bouw zal daarom niet meer afgerond zijn in 2026, honderd jaar na Gaudí ‘s dood.

 


De natuur als basis


Gaudí wilde aan ‘zijn’ kerk een uitdrukking van de natuur geven.

Daarom lijkt de Geboortegevel wel organisch gegroeid en het interieur een mystiek bos.

De pilaren zijn de boomstammen en de takken dragen het gewelf.

De gewelven vormen het bladerdak waar doorheen het licht de kerk in valt.

 


Passiegevel


Voor de komende Adventstijd is de Sagrada Família een toepasselijk onderwerp omdat de geboorte van Jezus indrukwekkend in beeld is gebracht.

Vooral boeiend is het contrast tussen de Geboortegevel en de Passiegevel.

In de Geboortegevel wilde Gaudí de vreugde van het nieuwe leven uitbeelden en daarin is hij volledig geslaagd.

Tijdens zijn leven maakte hij het ontwerp van de Passiegevel maar kon de bouw niet meer meemaken.

Wel is wat Gaudí voor ogen stond werkelijk gebouwd.

De Passiegevel is een uitdrukking geworden van verlatenheid, doodsangst, pijn, lijden en sterven.

Bij dit deel hoort u een indrukwekkend deel uit het Stabat Mater (1925) van de Poolse componist Szymanowski.

 

De presentatie is in de vorm van audiovisuele show en is geactualiseerd met fotowerk van 2021.

U zult geroerd worden door de beelden en de muziek en de mondelinge toelichting zal u zeker boeien.
Waar: De Morgenster, Vinkeveen
Wanneer: 25 november
Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangstSamen bijbellezen gaat 22 september weer van start


Samen bijbellezen

Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen.

Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven.
Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

 

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment.

Dat we er mee verder kunnen.

En dat vergt oefening.

Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen.

Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen.

We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen.

 

Na de startzondag gaan we op woensdag 22 september weer van start met de kring en lezen we verder in het bijbelboek Romeinen.

De kring start om half twee en duurt tot drie uur.

Van harte welkom!

 

Locatie: De Rank
Data: wo 22 september, 6 oktober en vervolgens (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur

 

Informatie en opgave bij mij.


ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl

 

 Open Kerk op donderdag i.p.v. woensdag


 

Open Kerk op donderdag i.p.v. woensdag

 

Vanaf september gaat de Open Kerk in de Rank verder op donderdagochtend i.p.v. op woensdag.

Dus dat is vanaf donderdag 2 september al!

 

Om 10 uur staat de koffie klaar en na 11.00 uur is het meestal weer rustiger, klinkt er muziek en is er ruimte om een kaarsje aan te steken.

Op die ochtenden is er in de regel ook een predikant beschikbaar voor een gesprek of even een praatje en kunnen we producten inleveren voor de voedselbank.

 

Van harte welkom om zomaar binnen te lopen!

 

ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

 VrijdagmiddagvieringenIn de afgelopen maanden hebben wij drie vieringen in de Janskerk gehouden. Deze vieringen waren op de vrijdagmiddag om 15.00 uur in de Adventstijd, met Pasen en Pinksteren.


Bij deze diensten waren beide predikanten aanwezig en hadden zij een rol in de diensten.
De reacties van de bezoekers waren over het algemeen enthousiast en dus zijn we met de oude ‘KOM’-groep bij elkaar gekomen om over de toekomst verder te spreken.
Vroeger waren alleen de mensen uit De Kom aanwezig.

Maar de groep werd groter doordat bewoners uit de Helmstraat en Veenstaete naar de Komvieringen kwamen.

We kunnen helaas niet meer in de KOMzaal onze diensten houden: de zaal is te klein en de groep te groot.


Vanaf september is iedereen, die de gewone diensten niet meer kan bijwonen, voortaan van harte welkom op de Vrijdagmiddagvieringen.
Het voorstel van ons is om de diensten bij toerbeurt in de Janskerk te houden en de andere maand in Irene; we vieren daar de Maaltijd en gebruiken ook de rode mappen weer.
En we hopen dat onze muzikanten van vóór corona weer bereid zijn om de liederen te begeleiden op het orgel of op de piano.


We hebben al wat data gepland:


17 september: Maaltijdviering in Irene
15 oktober: Janskerk
19 november: Maaltijdviering in Irene
17 december: Janskerk


En in 2022:


21 januari Irene
18 februari Janskerk
18 maart Irene
15 april Janskerk
20 mei Irene
17 juni Janskerk
15 juli Irene
19 augustus Janskerk


Er worden flyers ophangen in de ruimtes van De Kom, in de Helmstraat en in Veenstaete.

Ook in de weekbrief worden in de week eraan voorafgaand, de vrijdagmiddagvieringen aangekondigd.


Janita Meints, Geertje Blenk en Trijnie Korver

 Voor de kinderen


 

Er staat elke werkdag een filmpje over Henkie de buikspreekpop online over een Bijbelverhaal op www.creatiefkinderwerk.nl.

 

Erg leuk voor kinderen om naar te kijken!

 Nieuw InspimentjeEr is weer een nieuw Inspimentje beschikbaar!

 

Dit keer met het thema ‘Leven met jezelf’ onder leiding van pastoor Erna Peijnenburg van de Oudkatholieke Kerk.

 

Met haar goede stem zingt ze zelf ook altijd een lied begeleid door Wim de Penning. 

 

De aflevering is te vinden op onze livestream op YouTube als u Inspimentje typt in de zoekbalk.Inspiratieweekend op 22, 23, 24 oktober


Op 22, 23, 24 oktober is er een inspiratieweekend op Terschelling.

 

Op de website van dit Festival lees je:

Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, getijdenvieringen, discussies, theater en meditatie is er voor elk wat wils.
Of je nou op zoek bent naar spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en inhoud, naar creatieve werkvormen of andere vormen van geloofsbeleving.

 

We zetten in bij vernieuwende vormen.

Om te (be)proeven, te beleven, te bezielen, te delen en te verbinden.

Het hele eiland wordt gebruikt als locatie: één grote groene kathedraal.

 

Het is nog wat ver weg, maar er zijn al gemeenteleden die hier wel

belangstelling voor hebben.

Lijkt het je ook wat, laat dat dan even weten, scriba@pgmijdrecht.nl.

Wie weet kan er dan een groep mensen naar toe gaan.

 

Informatie vind je op inspiratiefestival-terschelling.nl

 

Cobien van Koeverden Brouwer,

scriba

 Podcast Nieuwe Bijbelvertaling '21


Er komt een herziening aan van de Nieuwe Bijbelvertaling.
‘Onze’ Mirjam Vos is betrokken namens het Nederlands Bijbel Genootschap bij een podcast over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 die in het najaar uitkomt. Mirjam doet (o.a.) de interviews.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/op-weg-met-de-nbv21/id1570966815Kinderkerk


Kinderkerk wordt weer elke eerste zondag van de maand gegeven, evenals tijdens Pinksteren.


Je kunt je uiterlijk de vrijdag voorafgaand opgeven bij Ans Heikens, per telefoon: 06 19003433 of email: kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nlBeleggingscommissie...


Oproep: interessante propositie: voor langetermijndenker, teamplayer met visie.

Sinds enige jaren worden de fondsen voor onder andere het onderhoud van de gebouwen beheerd door een ‘Beleggingscommissie’, bemand door de heren Van Lonkhuyzen, Voorwinden, Gille en Hesselman Sr.

 

Lees hier verder....PGM Koffietafel


Mist u ook zo het koffiedrinken na de diensten?

Even gezellig bijkletsen, de dienst bespreken of even snel wat met iemand regelen?

Helaas laten de coronamaatregelen het nog steeds niet toe om het koffiedrinken weer in de kerk te organiseren.

Toch hebben we allemaal behoefte aan een manier om contact met elkaar te hebben.

De diensten worden al vanaf het begin uitgezonden via YouTube, maar voor het koffiedrinken was nog geen oplossing.

 

We hopen die nu wel gevonden te hebben: We zijn op zondag 14 februari gestart met de digitale PGM Koffietafel op Wonder!

 

Vanaf nu is elke zondag, aansluitend op de dienst, dus zeg vanaf ongeveer 11:15 uur, de PGM Koffietafel op Wonder open.

Alle gemeenteleden zijn van harte welkom!

 

De link naar de PGM Koffietafel en de handleiding kunt u opvragen bij Mario Dominicus (mario.dominicus@xs4all.nl).

 

Wilt u ook op andere momenten aan de PGM Koffietafel aanschuiven? Dat kan.

De PGM Koffietafel is namelijk altijd “open”.

Dus spreek gerust met anderen af om elkaar daar te ontmoeten.

Wie weet wie u er nog meer ziet en hoort!

 

Taakgroep Leren en Communiceren / werkgroep BinnensteBuiten

 Wekelijks gebedsmoment in de kerk


Een van de dingen die mij helpen in mijn geloof, is samen met anderen bidden.

Net als op zondag naar de kerk gaan en met anderen praten over twijfels en mooie ontdekkingen over God.

Aan de ene kant vind ik hardop bidden soms een drempel.

Om zo openlijk mijn gedachten te verwoorden naar God.

En aan de andere kant ook ontzettend bemoedigend.
Het inspireert me als ik iemand anders tegen God hoor praten, die dat vaak heel anders doet dan ikzelf.

Dat verrijkt mijn eigen beeld van God.


De afgelopen maanden sprak ik een paar mensen die ook wel samen zouden willen bidden.

En nu zijn we daarmee begonnen!

Elke dinsdag om 19.00 uur komen we bij elkaar
in de Janskerk, op het podium (liturgisch centrum).

We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de Bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.
Soms zingen we ook een lied.

 

Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden.

Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt.
Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend.

Weet dat je niks hoeft in dit moment!

Je mag ook gewoon stil zijn en in stilte bidden of luisteren.

Alles is goed.

 

Van harte welkom om een keertje of vaker mee te komen doen.


ds. Elise JansenCantorij


De Cantorij.....

 

Na ruim 1,5 jaar gaan we weer van start op woensdag 13 oktober a.s van 18.30 tot 19.30 uur. (Hierna voorlopig elke woensdag!)

Voorlopig wordt gerepeteerd in de Rank.

 

Wilt u ook meezingen?

Schroom niet en kom zingen.

Wim de Penning kijkt er naar uit om u allen weer te ontmoeten.Is OUD -------------------------------------------------------
Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 24 oktober
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Lees HIER hoe wij hier mee om zullen gaan!

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Anita Vos

 

 


zondag 31 oktober
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Lees HIER hoe wij hier mee om zullen gaan!

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Wim de Penning

 

Hervormingsdag

 


zondag 31 oktober
19:00 uur - De Rank

Taizé-vieringen in De Ronde Venen

 

Voor meer info KLIK HIER!


Alle Erediensten

Agenda

zondag 24 oktober
10:00 uur - Janskerk

Vandaag is er om 10 uur een dienst in de Janskerk, 

 

De landelijke kerk gaf een nieuw advies: Lees HIER hoe wij hier mee om zullen gaan!

Van harte welkom, thuis is kijken ook betrokken zijn en meeleven, maar een keer naar de kerk beleef je toch anders.

 

Voorganger:

Ds. Erick Versloot

Muziek:

Anita Vos

 

 


dinsdag 26 oktober
19:00 uur - 19:45 uur - Janskerk

Gebedskring (Wekelijks gebedsmoment in de Janskerk)

 


dinsdag 26 oktober
19:15 uur - 20:00 uur - @Place2B!

Nieuw seizoen Bijbel Basics

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties