Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

25-10-2020: Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk


Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden.

Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardedienst@pgmijdrecht.nl.

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten t/m november.

 

 

 

Lees hier verder ....

 

 

 
25-10-2020: Taizéviering : in De Morgenster, Vinkeveen


Taizévieringen in De Ronde Venen

‘Een pelgrimage van vertrouwen op aarde’

 

Het is de bedoeling dat ook dit seizoen in de periode september tot en met maart op elke laatste zondagavond van de maand een Taizéviering wordt gehouden in een van de kerken die deel uit maken van het IKO.

De opzet is wat anders dan tot nu toe gebruikelijk.
In plaats van het instuderen van liederen vanaf 17:00 uur, gevolgd door een eenvoudige maaltijd, komt de maaltijd te vervallen en worden, voorafgaande aan de diensten, de minder bekende liederen kort ingestudeerd vanaf 18:45 uur.

Zoals gebruikelijk begint de viering om 19:00 uur en na afloop is er koffie als dat mogelijk is.

 

Of de vieringen in verband met de coronacrisis ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden en zo ja in welke vorm, is op dit moment niet bekend.
Houd daarom de kerkbladen, de wekelijkse informatiebulletins, de websites van de deelnemende kerken en de informatie in de plaatselijke pers in de gaten.

 

Onder voorbehoud het rooster Taizévieringen voor het seizoen 2020 – 2021:

 

27 september Dorpskerk, Abcoude

25 oktober De Morgenster, Vinkeveen

29 november De Rank, Mijdrecht

27 december H. Antonius van Padua, De Hoef

31 januari Ontmoetingskerk, Wilnis

28 februari H. Johannes de Doper, Mijdrecht/Wilnis

28 maart De Rank, Mijdrecht

 

Adressen van bovenstaande kerken: 
 

 • Dorpskerk Abcoude (Kerkplein 45, Abcoude)
 • Protestantse Gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen (Herenweg 253 Vinkeveen)
 • De Rank - Mijdrecht (Prins Bernhardlaan 2 Mijdrecht)
 • R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 44 De Hoef )
 • PKN Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)
 • H. Johannes de Doper (Driehuisplein 1 Mijdrecht/Wilnis)
 • De Rank - Mijdrecht (Prins Bernhardlaan 2 Mijdrecht)
   

In de maanden april t/m augustus zijn er geen Taizévieringen.

 

Wim Schipper

 

 
27-10-2020: Wijkbijeenkomsten voor met name Centrum-Zuid


Wijkbijeenkomsten voor met name Centrum-Zuid;

 

Na het succes van vorig jaar willen wij als team van predikanten graag weer met alle wijken in gesprek.

Dat doen we ook dit jaar rondom het jaarthema ‘het goede leven’ in combinatie met het thema van ons beleidsplan ‘Groei’.

Door met elkaar in gesprek te gaan, deze keer over de verhalen uit de Bijbel, zijn we bezig met ons geloof en is het ook een mooie gelegenheid voor iedereen om elkaar beter te leren kennen.

 

Ditmaal zijn alle bijeenkomsten in de achterzaal van De Rank en kunnen mensen zich opgeven via mailadres:

ikwilnaardebijeenkomst@pgmijdrecht.nl, of eventueel bellen met Ans Heikens, tel. 06 – 19 003 433.

Vermeld daarbij naar welke avond of ochtend je wilt komen en met hoeveel mensen.

Dank aan Ans, die dit gaat regelen!

 

Vijftien deelnemers is het maximum voor deze gelegenheid.

 

 • dinsdagavond 6 oktober 20.00 tot 22.00 uur voor met name Hofland;
 • donderdagavond 8 oktober 20.00 tot 22.00 uur voor met name Molenland, Wilnis en Vinkeveen;
 • dinsdagmorgen 27 oktober 10.00 tot 12.00 uur voor met name Centrum-Zuid;
 • woensdagavond 28 oktober 20.00 tot 22.00 uur voor met name Twistvlied en Wickelhof, De Hoef;
 • maandagmorgen 9 november 10.00 tot 12.00 uur voor met name Centrum-Noord;
 • maandagavond 16 november 20.00 tot 22.00 uur voor met name Proostdijlanden en allen die niet eerder in de gelegenheid waren.

 

U ziet: overal staat met name.

Daarmee is duidelijk dat u per wijk welkom bent, maar als de datum en tijd niet passen, kunt u ook een ander moment aanschuiven.

Het goede leven.

Een mooi thema om mee aan de slag te gaan.

Daarbij kun je denken aan het uitwisselen van een favoriet bijbelverhaal of een mooi verhaal dat je zelf meemaakte.

Wij zouden het erg mooi vinden als mensen een voorwerp van thuis meenemen waar een goed verhaal bij te vertellen is over het goede leven.

Je kunt denken aan een erfstuk, voorwerpen, boeken waar een verhaal aan vastzit.

Dit als suggestie, het is dus niet verplicht.

 

Als opzet stellen wij voor dat we na de ontvangst met koffie en thee rondom de opening als predikanten iets vertellen over het thema in woord en een lied met een verhaal, enkele verhalen bij meegebrachte voorwerpen en dat we daarna met kleine groepjes op gepaste afstand aan de slag gaan met het jaarthema.

 

Na een uur drinken we koffie of een glas en is er gelegenheid op informele wijze verder kennis te maken en zullen we zoveel mogelijk mensen proberen te spreken.

 

Van harte welkom!

 

Mede namens de wijkteams,

 

ds. Elise Jansen en ds. Erick Versloot

 

 

 
27-10-2020: Omgaan met rouw; rouwverwerkingsgroep


Omgaan met rouw
rouwverwerkingsgroep

 

Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren?
Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

 

De gespreksgroep ‘Omgaan met rouw’ biedt u deze mogelijkheid.
Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden.

De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces.

 

In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken, bijvoorbeeld: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen.

De avonden worden begeleid door mw. Richt Bouma en mw. Roeline Elzes.

 

De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die willen praten over een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor maar ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.

 

Wanneer? Op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30u. op 17 september, 1, 15, 27 oktober, 12, 26 november.

 

Informatie:

Richt Bouma r.boumabakker@gmail.com

Roeline Elzes r.elzes@kpnplanet.nl

 

Aanmelden kan bij het KCC van Tympaan-De Baat in Mijdrecht, dagelijks tussen 10:00 uur en 12:00 uur., tel. 0297-760260.
U wordt dan teruggebeld voor een kennismakingsgesprek; tevens krijgt u dan te horen op welke locatie de groep bij elkaar komt.
Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

 
28-10-2020: Open kerk in De Rank


 

Kunst en kerk-dienst (Zie meer info onder Oproepen)

Expositie van de kunstwerken uit de Kunst en kerk-dienst van 25 oktober is op 3 woensdagen in De Rank te zien tijdens open-kerk van 15.00-17.00 uur te weten: 28/10, 4/11 en 11/11

 

Nu duidelijk is geworden dat ook de kerkgebouwen lang dicht moeten blijven blijkt er groeiende behoefte om toch even naar de kerk te kunnen gaan.

Gewoon om even stil te zitten, te bidden, een kaarsje te branden, misschien even naar muziek te luisteren, een hoopvolle tekst meenemen...

 

Omdat de Janskerk vol studio apparatuur staat en er wordt gewerkt aan de bestrating van het kerkplein is er gekozen voor ons andere kerkgebouw om aan de behoefte gestalte te geven:

Elke woensdag De Rank open te stellen tussen 15:00 uur en 17:00 uur.

Mooi om op die middagen onze verbondenheid met elkaar als gemeente te ervaren. 

 

U bent daar welkom!

Komt u het liefst individueel en niet in groepjes.

 

We willen vragen om dan bij de Rank bij de hoofdingang naar binnen te gaan - daar zal een pijl staan, wit op blauw, en de uitgang naast de vm. pastorie te gebruiken zodat we elkaar niet passeren in de gang en de gepaste afstand bewaren.

Op deze wijze benutten we onze beide kerkgebouwen: De Janskerk is ingericht als studio voor de onlinekerkdiensten op zondag, de Rank is open op woensdag om op verhaal te komen.

 

Uiteraard blijven ook in de kerk de voorschriften van de overheid gelden en zal er voortdurend én terughoudend toezicht zijn.
Zo zoeken we naar wegen om de verbondenheid met God en elkaar gestalte te geven.


De kerkenraad

 

 
28-10-2020: Wijkbijeenkomsten voor met name Twistvlied en Wickelhof, De Hoef


Wijkbijeenkomsten voor met name Twistvlied en Wickelhof, De Hoef

 

Na het succes van vorig jaar willen wij als team van predikanten graag weer met alle wijken in gesprek.

Dat doen we ook dit jaar rondom het jaarthema ‘het goede leven’ in combinatie met het thema van ons beleidsplan ‘Groei’.

Door met elkaar in gesprek te gaan, deze keer over de verhalen uit de Bijbel, zijn we bezig met ons geloof en is het ook een mooie gelegenheid voor iedereen om elkaar beter te leren kennen.

 

Ditmaal zijn alle bijeenkomsten in de achterzaal van De Rank en kunnen mensen zich opgeven via mailadres:

ikwilnaardebijeenkomst@pgmijdrecht.nl, of eventueel bellen met Ans Heikens, tel. 06 – 19 003 433.

Vermeld daarbij naar welke avond of ochtend je wilt komen en met hoeveel mensen.

Dank aan Ans, die dit gaat regelen!

 

Vijftien deelnemers is het maximum voor deze gelegenheid.

 

 • dinsdagavond 6 oktober 20.00 tot 22.00 uur voor met name Hofland;
 • donderdagavond 8 oktober 20.00 tot 22.00 uur voor met name Molenland, Wilnis en Vinkeveen;
 • dinsdagmorgen 27 oktober 10.00 tot 12.00 uur voor met name Centrum-Zuid;
 • woensdagavond 28 oktober 20.00 tot 22.00 uur voor met name Twistvlied en Wickelhof, De Hoef;
 • maandagmorgen 9 november 10.00 tot 12.00 uur voor met name Centrum-Noord;
 • maandagavond 16 november 20.00 tot 22.00 uur voor met name Proostdijlanden en allen die niet eerder in de gelegenheid waren.

 

U ziet: overal staat met name.

Daarmee is duidelijk dat u per wijk welkom bent, maar als de datum en tijd niet passen, kunt u ook een ander moment aanschuiven.

Het goede leven.

Een mooi thema om mee aan de slag te gaan.

Daarbij kun je denken aan het uitwisselen van een favoriet bijbelverhaal of een mooi verhaal dat je zelf meemaakte.

Wij zouden het erg mooi vinden als mensen een voorwerp van thuis meenemen waar een goed verhaal bij te vertellen is over het goede leven.

Je kunt denken aan een erfstuk, voorwerpen, boeken waar een verhaal aan vastzit.

Dit als suggestie, het is dus niet verplicht.

 

Als opzet stellen wij voor dat we na de ontvangst met koffie en thee rondom de opening als predikanten iets vertellen over het thema in woord en een lied met een verhaal, enkele verhalen bij meegebrachte voorwerpen en dat we daarna met kleine groepjes op gepaste afstand aan de slag gaan met het jaarthema.

 

Na een uur drinken we koffie of een glas en is er gelegenheid op informele wijze verder kennis te maken en zullen we zoveel mogelijk mensen proberen te spreken.

 

Van harte welkom!

 

Mede namens de wijkteams,

 

ds. Elise Jansen en ds. Erick Versloot

 

 

 
31-10-2020: Vinkeveense kerkhistorische wandeling


Een Vinkeveense kerkhistorische wandeling op 31 oktober

 

In het veendorp Vinkeveen staan drie kerken aan de éne Herenweg.

Hoe dat zo gekomen is en welke verhalen daarbij horen willen we graag ontdekken.

Wat heeft de vroegere generaties ertoe gebracht zich met zoveel toewijding te geven aan de opbouw van de kerk?

Wie waren zij en waar kwamen zij vandaan?

Welke geloofswijsheid hebben zij gewonnen uit de ervaringen van het leven?


We wandelen langs de eeuw van onze vaders en moeders, langs het lint, heen en weer, en staan stil bij plaatsen van betekenis.

 

We verzamelen bij ‘De Morgenster’, Herenweg 253 om 14 u.


ds Bram-Willem Aarnoutse en Peter van Golen

 
31-10-2020: Orgelconcert met Duo Omnia


Orgelconcert met Duo Omnia

(Henk Trommel & Judith Mos)

 

Vooraf aanmelden voor dit concert is verplicht en kan via de website www.janskerkconcerten.nl

Daar is een aanmeldingsformulier beschikbaar.

(Maximaal 30 personen!).​

 

Klik hier voor de poster van het orgelconcert van vanavond!

 

 

 

 

de commissie Bätzorgel

 
04-11-2020: Dankdag voor gewas en arbeid


Oogstdienst
Dankdag voor gewas en arbeid

Woensdagavond 4 november 19.30 uur
Het is een bijzonder fenomeen. Op een doordeweekse dag in november doorbreken we onze gewoontes en komen we samen in de kerk om Dankdag voor gewas en arbeid te houden. Een goede gewoonte die al teruggaat tot 1658, sommige bronnen schrijven 1578, en het wordt ook internationaal gedragen. In de kerken van onze oosterburen is Erntedankfest een begrip.
Wij kunnen allemaal weer een actieve bijdrage leveren. Neemt u iets mee van ‘de oogst van 2020’ naar de kerk? Dat kunnen letterlijk vruchten van eigen land of hand zijn, wellicht geweckt of verwerkt, maar ook producten die u gekocht heeft, denk aan bijvoorbeeld Fair Trade producten. U kunt het de komende zondagen in de Janskerk of op de open woensdagmiddagen in De Rank neerzetten.
Zo wordt iets van de overvloed van de oogst zichtbaar in de kerk en kunnen we er met elkaar van delen. Hoe we dat allemaal moeten regelen om een pakketje te bezorgen bij iemand die een hart onder de riem kan gebruiken, leest u tijdig op de weekbrieven en in de volgende Kerkvaart. De diakenen beschikken over adressen van mensen in zorginstellingen of die niet meer naar de kerk kunnen komen en zo lijkt het een mooi idee als mensen hen met iets van de oogstdienst gedenken.
Kortom winst in betrokkenheid, zichtbaarheid, dienstbaarheid en pastorale bewogenheid, dat staat ons voor ogen.
Dankdag voor gewas en arbeid: telkens weer als een dankbare bezinning, kritische reflectie en een oase van rust in een hectische wereld op drift.

 

Een moment van
Uiten van dankbaarheid
Belijden van afhankelijkheid
Oefenen van verantwoordelijkheid.

 

Ook voor deze dienst moet u zich tegen die tijd opgeven bij:
kanikzondagnaardedienst@pgmijdrecht.nl
Van harte welkom op woensdag 4 november om 19.30 uur in de Janskerk!
05-03-2021: Viering Wereldgebedsdag


‘Building on a strong fundation ~ Matteus 7: 24 – 27’


De Wereldgebedsdag wordt iedere eerste vrijdag in maart gevierd in De Rank.

Wereldwijd zijn christenen zo verbonden met elkaar: samen vieren, bidden en delen.

 

Ieder jaar staan de gebruiken van een ander land centraal, dit jaar Vanuatu.


Een verbindend initiatief, van harte welkom.
www.wereldgebedsdag.nl

 
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties