Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

25-11: Tieneractiviteit.


Op zaterdagmiddag 25 november gaan we naar de Breepleinkerk in Rotterdam.

 

Lees verder ....
26-11: Eeuwigheidszondag om 10:00 uur in de Janskerk


Eeuwigheidszondag en Maaltijd van de Heer

Voorganger:  Ds. Erick Versloot en ds. Gert Landman

Orgel:           Wim de Penning

 

Lees hier de toelichting van onze predikanten....
28-11: Uitnodiging voor het gemeenteberaad


Dinsdag 28 november om 20:00 uur in de Janskerk.

 

De Kerkenraad nodigt u van harte uit tot het bijwonen van het gemeente-beraad.

 

We nodigen u van harte uit voor dit beraad.

Het is in de Janskerk en begint om 20.00 uur.

 

Als gebruikelijk op het beraad in november komen dan de begrotingen aan de orde, u kunt deze van te voren opvragen bij mij. (scriba@pgmijdrecht.nl)
Het huidige beleidsplan loopt tot 2019, en in de vergaderingen van de Grote Kerkenraad zijn we al voorzichtig begonnen met nadenken over de vraag, wat er in de komende jaren belangrijk is voor onze gemeente.
Mogelijk is het al zover dat we hier met u over van gedachten kunnen wisselen.

 

En uiteraard kunnen zich nog andere onderwerpen voordoen, we melden dat dan op de weekbrief en die informatie zal dan ook toegevoegd worden aan deze tekst!

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba​

 

 
Activiteitenkalender 2017-2018 voor de jeugd


Activiteitenkalender 2017 - 2018

 

Uit de Kerkvaart van oktober 2017:
De Jeugdraad maakt jaarlijks een activiteitenkalender, waarin alle activiteiten rondom de jeugd staan ingepland.

 

De activiteiten worden tevens aangekondigd in de Kerkvaart, op de weekbrief en waar mogelijk ook via Facebook, de mail en deze website.

 

Klik HIER voor de nieuwe activiteitenkalender van de Jeugdraad! 
Nieuwe ambtsdragers gezocht


Nieuwe ambtsdragers gezocht (Uit Kerkvaart van juli/augustus 2017)

 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat er ook volgend seizoen weer mensen zijn die ouderling of diaken willen worden!

 

Trijnie Korver en Christina Dominicus worden diaken en Wijnand Gille ouderling-kerkrentmeester.

Welkom in de diaconie en bij de kerkrentmeesters.

Zij worden op de startzondag, 10 september, bevestigd.

Jan Korver, Aline Bakker en Janny van der Zijden worden herbevestigd.

Dan nemen we ook afscheid van Jannie van Oudenaarden, Noortje Kamp, Ineke Bams, Hennie Voorn, Wim van Aalst, Ton Blom en Thea Zevenbergen.

 

We zoeken nog een kerkrentmeester voor het beheer van de gebouwen en een ouderling voor missionair werk.

 

Hebt u belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft, laat het weten!

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba (scriba@pgmijdrecht.nl)

 
Torenrestauratie


Uit de Kerkvaart van september 2017:

 

Renovatie toren
Een extra gesprek met aannemer en burgerlijke gemeente
heeft ertoe geleid dat tijdens de renovatiewerkzaamheden
van de toren de Janskerk niet gesloten hoeft te worden.
Zoals het er nu naar uitziet zal de huidige in- en uitgang via
de toren gehandhaafd blijven.

 

Uit de Kerkvaart van juli/augustus 2017:
De toren van de Janskerk wordt gerestaureerd.

Deze toren is eigendom van de gemeente en we zijn blij dat zij nu deze restauratie gaan uitvoeren.

Vanaf zondag 10 september, de startzondag, tot in december kunnen we dan niet terecht in de Janskerk.
Dat is omdat de steigers voor de nooddeuren komen te staan en de toren ook vanbinnen gerestaureerd gaat worden.

Dan is er geen voorziening bij calamiteiten, dan zijn er te weinig grote uitgangen en daarmee is de veiligheid in het geding.

 

In overleg met Ton Blom, de BHV-er van onze gemeente, kan een viering met (heel) weinig mensen mogelijk wel doorgaan.

Dus zijn vanaf 10 september alle diensten in De Rank totdat de restauratie is voltooid.

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

Uit de weekbrief van 16 juli:

 

Sluiting Janskerk vanwege renovatie toren

Enige weken geleden werden we plotseling geconfronteerd met vergevorderde plannen van de burgerlijke gemeente om op korte termijn een aanvang te nemen om de kerktoren van de Janskerk te gaan renoveren/restaureren.
Enigszins overvallen door deze plannen en de timing ervan is toen besloten om de Janskerk tijdelijk te sluiten.
Afgelopen week hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die ons, als College van Kerkrentmeesters, hebben doen besluiten om nogmaals met de Burgerlijke Gemeente in gesprek te gaan en erop aan te dringen om zodanige maatregelen te nemen dat de Janskerk open kan blijven
gedurende de renovatiewerkzaamheden.
Vanwege vakantie van de verantwoordelijke ambtenaar kan een gesprek daarover op zijn vroegst pas komende week plaatsvinden.

 

We houden u op de hoogte.
College van Kerkrentmeesters

 

 
Gezamenlijk koffie drinken na de kerkdienst


 

Elke zondagochtend is er na de kerkdienst gezamenlijk koffie drinken.

Een prima gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen!

 
Laatste wijzigingen op de website:


21-11-2017    Op de pagina met ANBI-gegevens is het document "Structuur- en Beleidsplan van de Diaconie van onze gemeente 2016 - 2017" vervangen door het document "Structuur- en Beleidsplan van de Diaconie van onze gemeente 2017 - 2018".

 

20-11-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Gert Landman van afgelopen zondag geplaatst, op de pagina Vacatures en Oproepen meerdere oproepen geplaatst en op de pagina Foto's een stukje tekst plus wat foto's geplaatst van het bezoek aan de Evangelisch Lutherse kerk van Woerden.

 

18-11-2017    Op de pagina ANBI de "Baten en Lasten voor ANBI-Publicatie"-  tabel vernieuwd.

 

15-11-2017    Op de pagina Foto's een paar foto's geplaatst van de Kuns en Kerkdienst op 5 november in De Rank.

 

14-11-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Erick Versloot geplaatst van de Kerk-dienst op 12 november in de Janskerk en bij het tabblad Gespreksgroepen een toevoeging over de gespreksgroep "Met het oog op zondag" geplaatst.

 

10-11-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Erick Versloot geplaatst van de Kunst en Kerk-dienst op 5 november in De Rank.

 

05-11-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Gert Landman geplaatst van de dienst op dankdag (1 november) en in de Agenda ​ de tekst bij de Welkomstdienst veranderd in verband met een wisseling in medewerkers.  

 

03-11-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Erick Versloot geplaatst van de dienst op 22 oktober 2017 over troosten.

 

27-10-2017    Zowel in de Agenda als op de pagina's Vacatures en OproepenBeroepingswerk, Giften en Erediensten nieuwe info geplaatst.

 

25-10-2017    Zowel in de Agenda als op de pagina Vacatures en Oproepen nieuwe info geplaatst.

 

1​7-10-2017    Zowel in de Agenda als op de pagina Erediensten info geplaatst over de KUNST-EN-KERK-DIENST (op 5 november) en in de Agenda ​ (op 29 november) informatie geplaatst over het Leerhuis Café over Willibrord.

 

11-10-2017    Op de home-pagina ​de Vacature tekst geplaatst voor een tweede predikant voor onze gemeente.

 

08-10-2017    Zowel in de Agenda  als op de pagina's Vacatures en Oproepen en Beroepingswerk nieuwe informatie geplaatst.

 

03-10-2017    Zowel in de Agenda  (23-11) als op de pagina's Vacatures en OproepenPreken (Preek en liturgie van 1 oktober) en Janskerkhof (Tarieven Graven Janskerkhof te Mijdrecht per 01 oktober 2017) nieuwe informatie geplaatst.

 

27-09-2017    Zowel in de Agenda als op de pagina's EredienstenVacatures en Oproepen; Preken en Beroepingswerk nieuwe informatie geplaatst.

 

22-09-2017    Op de pagina Predikanten bij alle twee de predikanten de wijkverdeling aangepast en op de pagina Activiteitenkalender de (jeugd)activiteiten 2017 - 2018 geplaatst!

 

21-09-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Erick Versloot geplaatst van de dienst op 17 september 2017.

 

18-09-2017    Op de pagina Giften en in de Agenda nieuwe items geplaatst en op de pagina Foto's een viertal fotoboeken geplaatst van de Bevestiging Ds. Erick Versloot (03-09-2017); de Startdag (09-09-2017); de Bevestiging Ambtsdragers (10-09-2017) en de Start Renovatie Toren Janskerk (15-09-2017).

 

08-09-2017    Op de pagina Predikanten bij alle twee de predikanten de wijkverdeling aangepast.

 

08-09-2017    Op de pagina Preken de preek van Ds. Erick Versloot geplaatst van de intrededienst op 3 september 2017.

 

04-09-2017    Op de pagina Oecumene het complete boekje "Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2017 - 2018"  geplaatst. (Van harte aanbevolen).  

 

29-08-2017    In de agenda en op de pagina's  Preken en Nieuws nieuwe info geplaatst.  

 

28-08-2017    In de agenda en op de pagina's  Vacatures en Oproepen , Predikanten , Erediensten , Nieuws en Kerkvaart nieuwe info geplaatst.  

 

18-08-2017    Op de pagina Giften de nieuwe stand per heden ingevoerd!

 

14-08-2017    Op de home-pagina een waarschuwing geplaatst in verband met het gebruik van teksten en/of afbeeldingen, overgenomen van internet of van een andere bron, die door derden gemaakt zijn en waarop auteursrechten van toepassing kunnen zijn.

 

04-08-2017    In de agenda (14/09) info over de seizoenstart van Passage - afd. De Ronde Venen geplaatst.

 

23-07-2017    Op de pagina Foto's een verslag plus foto's geplaatst van het uitje naar Geertjes Hoeve van Passage.

 

17-07-2017    Bij de Preken de preek van 16 juli geplaatst van ds. Gert Landman. 

 

10-07-2017    In de agenda (19/08) een orgelconcert, bij de Preken de preek van 2 juli geplaatst en op de pagina Dichtbij informatie geplaatst over de toekomstige wijk-indeling van de hand van ds. Gert Landman. 

 

29-06-2017    Zowel in de agenda (Taizé-vieringen) als op de pagina ANBI (Info van de Diaonie) nieuwe items geplaatst.

 

28-06-2017    Omdat Ds. Harry Tacken ons als predikant verlaten heeft heb ik alle info over hem, als onze predikant, van de website verwijderd. 

 

26-06-2017    Zowel op de pagina's Vacatures en Oproepen , Predikanten , Beroepingswerk , Erediensten , Nieuws en Kerkvaart als in de agenda een aantal nieuwe items geplaatst.

 

20-06-2017    Zowel op de pagina Vacatures en Oproepen  als in de agenda (3/09 en 9/09) informatie geplaatst over de startdag 2017.

 

19-06-2017    Op de pagina Preken een nieuwe preek geplaatst, op de pagina Jeugd - Verslagen een verslag van het Tienerweekend en op de pagina Foto's een aantal foto's van de vrijwilligers-avond geplaatst. 

 

17-06-2017     In de Agenda (vooral op 21 juni: Gemeente Beraad) nieuwe informatie geplaatst.

 

12-06-2017     Op de pagina "Preken" de preek van de afscheidsdienst van ds. Marije geplaatst.

 

06-06-2017     Zowel op de pagina Vacatures en Oproepen  als in de agenda (30/06) informatie geplaatst over het Hervormingsdag-Cantatekoor.

 

28-05-2017     Op de pagina Janskerkhof een paar wijzigingen (Informatie en richtlijnen Columbarium en Informatie en richtlijnen Gedachtenisboek) en aanvullingen (Tarieven Columbarium en Tarieven Gedachtenisboek) aangebracht.

 

27-05-2017     In de agenda op 21 juni meer informatie geplaatst over het vervolg van het Gemeenteberaad!

 

25-05-2017     Op de pagina Foto's twee nieuwe albums geplaatst: Afscheid van Ds. Marije en Gemeente Beraad op 23 mei.

 

17-05-2017     Zowel aan de pagina's Vacatures en Oproepen, Erediensten,  Predikanten en Giften als aan de agenda nieuwe items toegevoegd..

 

06-05-2017     Zowel aan de pagina's Vacatures en Oproepen en Giften als aan de agenda nieuwe items toegevoegd..

 

01-05-2017     Zowel aan de pagina Vacatures en Oproepen als aan de agenda (3 mei en 27 mei) nieuwe items toegevoegd..

 

16-04-2017     Op de pagina Preken de tekst van de preek op paasmorgen in De Rank opgenomen en in de agenda op 16/5, 10/6 en 6/7 informatie geplaatst over fietstochten met Christelijke Vrouwenbeweging “PASSAGE MIJDRECHT”

 

15-04-2017     Aan de agenda enkele items toegevoegd.

 

14-04-2017     In de agenda een paar kleine wijzigingen doorgevoerd..

 

06-04-2017     Zowel op de pagina's Vacatures en Oproepen en Erediensten als in de agenda nieuwe aanvullingen doorgevoerd..

 

04-04-2017     Zowel op de pagina's Vacatures en OproepenPreken en Predikanten als in de agenda nieuwe aanvullingen doorgevoerd..

 

27-03-2017     Op de pagina Beroepingswerk de tekst geplaatst die de voorzitter tijdens de eredienst op 26 maart uitsprak.

 

25-03-2017     Aan info bij de eredienst van 26 maart de litugie toegevoegd en op de pagina Giften en in de agenda nieuwe aanvullingen doorgevoerd..

 

18-03-2017     Op de pagina Preken de tekst van de preken opgenomen. (Pagina is verplaatst naar het linkermenu onder Erediensten).                    

 

17-03-2017     Op de pagina Erediensten aan de morgendienst van 19 maart de te lezen Bijbelgedeelten en de te zingen liederen toegevoegd.

 

13-03-2017     Op de pagina Predikanten bij de preek van

Ds. Gert Landman uit de dienst in De Rank van 12 maart de dia's geplaatst die in de dienst getoond werden.

 

12-03-2017     Op de pagina Predikanten de preek van

Ds. Gert Landman uit de dienst in De Rank van 12 maart en op de pagina Vacatures en Oproepen info over het 40dagentijd zakboekje geplaatst.

 

10-03-2017     In de agenda informatie geplaatst over de dienst op 23 april met Hans Bouma en op meerdere plaatsen het mailadres van de Kerkelijk Ontvanger veranderd in ontvanger@pgmijdrecht.nl.

 

09-03-2017     Zowel op de pagina Beroepingswerk als op de pagina Nieuws een tekst ingevoerd waarmee gemeld wordt dat we Ds. Erick Versloot gaan beroepen!

 

08-03-2017     In de agenda informatie geplaatst over de avond met 't ANKER bij Passage Mijdrecht.

 

05-03-2017     Op de pagina Giften informatie van de ontvanger geplaatst met betrekking tot de belastingaaangifte over 2016.

 

05-03-2017     Op de pagina Predikanten een item gemaakt waaronder met ingang van vandaag de preken van Ds. Marije van der Wilt-Karreman komen te staan.

 

04-03-2017     In de agenda informatie geplaatst over een Informatieavond over Ierse reis ds. Landman.

 

02-03-2017     Zowel in de agenda als op de pagina's Erediensten, Giften en Vacatures en Oproepen zijn nieuwe items geplaatst!

 

01-03-2017     De tekst met betrekking tot het Extra Gemeente Beraad is aangevuld en zowel in de agenda als op de pagina's Vacatures en Oproepen en Beroepingswerk zijn nieuwe items geplaatst!

 

28-02-2017     Op de pagina Vacatures en Oproepen een item geplaatst over een pelgrimsreis naar Ierland (LET OP de inschrijftijd is vrij kort) en ook in de agenda een aantal items geplaatst waaronder info over het Extra Gemeente Beraad!

 

26-02-2017     Op de pagina Nieuws een opmerking over het Beroepingswerk geplaatst en op de pagina Preken van Ds. Gert Landman staat de preek van vandaag weer. 

 

22-02-2017     In de Agenda een nieuw item geplaatst! (05/03)

 

19-02-2017     Op de pagina Giften nieuwe cijfers van de Kerkelijk ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht geplaatst.

 

17-02-2017     Aan de pagina Beroepingswerk is heugelijk nieuws toegevoegd en op de pagina Vacatures en Oproepen vragen we of er iemand tijdelijk nog een goede fiets voor ds. Gert Landman beschikbaar heeft!  

 

17-02-2017     In de Agenda een nieuw item geplaatst! (25/03)

 

13-02-2017     Op de pagina Vacatures en Oproepen een verzoek van onze tuingroep geplaatst.

 

07-02-2017     Op de pagina Foto's een paar foto's geplaatst van de jongeren van PGMijdrecht en LEEF tijdens hun "strijd" in het kader van Sirkelslag Young!

 

06-02-2017     Op de pagina's Predikanten/Preken, Taakgroep Pastoraat, Vacatures en Oproepen en in de agenda nieuwe items geplaatst

 

03-02-2017     Op de pagina Foto's een aantal foto's geplaatst van het afscheid van ds. Harry Tacken.

 

 

 

 
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties