Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Uw talenten worden gevraagd


Op zoek naar talent
Dankbaar zijn we met zoveel mensen die een functie hebben binnen onze kerk of af en toe iets voor ons doen.
Maar op belangrijke plaatsen binnen de kerkenraad ontstaan vacatures. We wisselen op gezette tijden. Dat is goed, want het voorkomt ‘vastroesten’.

 

We zijn weer op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Ook op andere plekken kunnen we nieuwe mensen gebruiken.
Het benaderen van mensen om deze vacatures te vervullen vergt veel energie. Vaak horen we “nee” of “nu niet”.

 

Graag zouden we in september toch weer met een voltallige bezetting beginnen.
Daarom doen we een klemmend beroep op u om nog eens na te denken of u iemand kent die iets in de kerk zou willen of kunnen doen óf dat u zelf iets wilt of kunt doen voor onze kerk.

U zegt niet meteen “ja”. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
We zoeken in ieder geval ouderlingen en diakenen, waaronder een voorzitter voor de kerkenraad, een voorzitter voor de diaconie en een penningmeester voor de diaconie.
Ook helpende handjes zijn welkom om af en toe een beroep op te doen, bijvoorbeeld voor koffieschenken, schoonmaak, onderhoud.

Of misschien kunt u ons helpen op financieel vlak door een deel van de administratie te doen. Of u wilt de diaconie ondersteunen op het gebied van zending en werelddiaconaat? Iets in het jeugdwerk? De beamer bedienen? Collectant worden? …..

 

Laat ons weten wie ú geschikt acht voor een functie in de kerk of kerkenraad via de uitgedeelde antwoordformulieren!

Natuurlijk mag u uzelf ook opgeven. Graag zelfs!


Namens de kerkenraad alvast hartelijk dank !
Christiaan Roodhart (voorzitter)
21-06-2018: Lectio Divina - meditatief bijbellezen


Gebouw Irene: Lectio Divina  - meditatief bijbellezen

 

We komen samen van 19.30 tot 21.00 uur.

Na gebed lezen we een tekst uit de bijbel en denken in stilte na: wat blijft bij mij haken?

Dat spreken we uit.

Dan wordt de tekst nogmaals gelezen, door iemand anders.

Nu wordt de vraag: wat roept dit bij mij op?

Hoe raakt het mij?

Opnieuw in stilte te overwegen, daarna te noemen aan elkaar.

De volgende stap is niet discussie maar gebed: naar God toe uitspreken wat er in je bovenkwam: je zorg of spijt, je dank of verlangen.


Het gaat er bij Lectio divina (goddelijk lezen) niet om dat ik vat krijg op de tekst, maar andersom: dat de tekst vat krijgt op mij.

Dieper nog: dat ik door deze manier van lezen de Naam bespeur die betekent ‘Ik zal er zijn’ en in bijbelteksten ga ervaren dat Gods gelaat mij aankijkt.
Zo lazen de oude Egyptische woestijnvaders de Bijbel al; in die traditie leerde Willibrord in Ierland de bijbel te lezen en dat bracht hij als zendeling naar hier: de ontmoeting met de Levende, ook via deze manier van samen lezen.


Van harte welkom op één van beide kringen: "Lied dat mij raakt" en "Lectio Divina"  (allebei mag ook)!

 

Nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!

 

ds. Gert Landman

 
22-06-2018: Vrijwilligersavond op 22 juni


Vrijwilligersavond op vrijdag 22 juni


Ook dit jaar nodigen we alle vrijwilligers in de kerk uit voor een gezellige ontmoeting als afsluiting van dit seizoen.

Jullie zijn op 22 juni vanaf 21.00 uur van harte welkom in De Rank.

 

Wat je ook doet, eens per jaar, eens per maand, eens per week, het maakt niet uit, iedereen die zich zo af en toe of vaker inzet voor onze gemeente is van harte welkom!

 

Via de taakgroepen ontvangen de vrijwilligers van die taakgroep een uitnodiging.

Doe je mee in meer taakgroepen, dan krijg je er dus meer.

Maar ook als je onverhoopt geen uitnodiging krijgt en je bent wel betrokken bij het een of ander in onze gemeente, ook van harte welkom!

En laat even weten wanneer je geen uitnodiging kreeg, want iedereen hoort bij de een of de andere taakgroep.

 

Vorig jaar was het een gezellige avond met zo’n 80 mensen.
Voel je welkom, graag tot de 22e!


Monique Strubbe, Ans Heikens, Karin van der Wal, Erna ter Wee,

Reina Zaal, en Cobien van Koeverden Brouwer.
Activiteitenkalender 2017-2018 voor de jeugd


Activiteitenkalender 2017 - 2018

 

Uit de Kerkvaart van oktober 2017:
De Jeugdraad maakt jaarlijks een activiteitenkalender, waarin alle activiteiten rondom de jeugd staan ingepland.

 

De activiteiten worden tevens aangekondigd in de Kerkvaart, op de weekbrief en waar mogelijk ook via Facebook, de mail en deze website.

 

Klik HIER voor de nieuwe activiteitenkalender van de Jeugdraad! 
Gezamenlijk koffie drinken na de kerkdienst


 

Elke zondagochtend is er na de kerkdienst gezamenlijk koffie drinken.

Een prima gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen!

 
Laatste "grote" wijzigingen op de website:


18-06-2018    Zowel op de pagina Vacatures en Oproepen (over de zomerschool), de pagina Preken (preek van de dienst van 17 juni), de pagina Predikanten  (tekst bij voorstellen Ds. Erick Versloot) als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

09-06-2018     Zowel op de pagina Vacatures en Oproepen (over het zoeken naar nieuwe ambtsdragers en ondersteuning van de ambtsdragers en over Foto's van kerken in Europa) nieuwe items geplaatst.

 

02-06-2018    Zowel op de pagina Vacatures en Oproepen (o.a. een oproep van de scriba en info over het zoeken naar nieuwe ambtsdragers en ondersteuning van de ambtsdragers) als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

27-05-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in de Janskerk van 27 mei geplaatst

 

22-05-2018    Zowel op de pagina  Erediensten als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

21-05-2018    Zowel op de pagina Vacatures en Oproepen (o.a. over het Kerkplein) als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

18-05-2018     In de agenda op 3 juni info geplaatst over een byzondere dienst waaraan het KIDSGEAR CHILDREN'S CHOIR uit Oeganda mee zal werken!

 

14-05-2018     Op de pagina Foto's een (klein) album geplaatst van vrijwilligers die oud papier ophalen en een album met foto's van de Kunst en Kerk-dienst op 5 mei jl.

 

26-04-2018    Zowel op de pagina's Erediensten, Vacatures en Oproepen (o.a. over het Kerkplein) en Giften als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

23-04-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in De Rank van 22 april geplaatst en op de pagina Vacatures en Oproepen verschillende informatie (o.a. over het Kerkplein) en oproepen geplaatst.

 

19-04-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in de Janskerk van 15 april geplaatst en in de Agenda de tekst van de Taizé-dienst op 29 april aangepast.

 

09-04-2018    Op de pagina met Foto's een album geplaats "Pasen 2018 met de Cantorij" .

 

06-04-2018    Op de pagina met Foto's wat foto's toegevoegd aan het album "Palmpasen 2018 op 25 maart in de Janskerk" en de tekst op het tabblad "Ver(der) weg"  geactualiseerd.

 

04-04-2018    Op de pagina met Foto's wat foto's geplaatst van de Paaswake van de jeugd en in de Agenda de tekst bij de Meet and Eat bijeenkomst op 15 april gewijzigd.

 

01-04-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in De Rank van 1 april (1e Paasdag) geplaatst.

 

30-03-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in De Rank van 29 maart (Witte Donderdag) geplaatst.

 

28-03-2018    Op de pagina met Foto's wat foto's geplaatst van de reparatie aan het dak van De Rank en bij de organisten een foto van Tjeerd Kiers geplaatst.

 

25-03-2018    Op de pagina met Foto's drie foto's geplaatst van de kinderen op Palmpasen 2018 in de Janskerk en 16 foto's van de Kerkproeverij en het bezoek aan Stap Verder.

 

19-03-2018    Zowel op de pagina's EredienstenVacatures en Oproepen en Beroepingswerk als in de Agenda nieuwe items geplaatst.

 

15-03-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in De Rank van 11 maart geplaatst.

 

14-03-2018    In de Agenda op 22 april info geplaatst over de Welkomstdienst

 

04-03-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in de Janskerk van 4 maart geplaatst.

 

03-03-2018    In de Agenda zowel op 16 maart nieuwe informatie geplaatst als op meerdere plaatsen kleine aanpassingen/toevoegingen geplaatst.

 

02-03-2018    Onderaan de pagina Kerkrentmeesters het mailadres vermeld waarop mail naar de Kerkrentmeesters gestuurd kan worden.

 

01-03-2018    In de Agenda zowel op 17 maart als op 30 maart nieuwe informatie geplaatst.

 

26-02-2018    Op de pagina Preken de preek van 25 februari in De Rank geplaatst en bij de pagina Organisten een aanvulling verzorgd.

 

25-02-2018    Op de pagina met Foto's een foto geplaatst van de Kerkenraad anno 2018.

 

24-02-2018    Op de pagina  Vacatures en Oproepen een oproep geplaatst voor nieuwe leiding voor de Kinder- en Tienerkerk en op de pagina Giften informatie over het verloop van de Actie Kerkbalans 2018 geplaatst.  

 

22-02-2018    Op de pagina  Vacatures en Oproepen informatie geplaatst over de gewijzigde data  waarop vespers in de Janskerk gehouden zullen worden.

 

19-02-2018    Op de homepagina van de site een herhaalde vacaturetekst voor een nieuwe predikant geplaatst; ook werd op 19 april info van Passage in de Agenda geplaatst.

 

16-02-2018    In de Agenda  op 21 februari wordt een andere locatie voor de OKM gemeld en bij het Beroepingswerk is een mededeling namens de commissie geplaatst; ook werd er op de pagina Preken een preek van de dienst op

11 februari in De Rank geplaatst!

 

14-02-2018    Op de pagina Giften informatie geplaatst  en nieuwe data in de Agenda  en op de pagina's Erediensten en  Vacatures en Oproepen geplaatst.

 

09-02-2018    In de Agenda  op 18 februari informatie geplaatst bij het item over het Kinderkerkfeest.

 

07-02-2018    In de Agenda  op 11 februari informatie geplaatst over de Meet & Eat bijeenkomst.

 

22-01-2018    In de Agenda  op 22 februari informatie geplaatst over de vergadering van Passage.

 

16-01-2018    Op de pagina Giften informatie geplaatst over de actie Kerkbalans 2018 en nieuwe data in de Agenda  en op de pagina  Vacatures en Oproepen geplaatst.

 

15-01-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in De Rank (ds. Gert Landman) van 14 januari en nieuwe data in de Agenda  en op de pagina  Vacatures en Oproepen geplaatst.

 

11-01-2018    Op de pagina Preken de preek van de dienst in de Janskerk (ds. Erick Versloot) van 7 januari geplaatst.

 

05-01-2018    Op de pagina  Vacatures en Oproepen informatie geplaatst over het Kerkplein en een aanvulling op de tekst over

Dirk Jan van 27-12-2017.

 

02-01-2018    Op de pagina Welkomstdiensten het schema geplaatst van de data van de welkomstdiensten in 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties