Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

20-10-2019: Even niks te doen vanmiddag?


Even niks te doen vanmiddag?​

 

Ook de komende maanden kan dat weleens voorkomen, even niets te doen en zin in een praatje.

 

Daarom gaan de deuren van De Rank weer open op een paar zondagmiddagen.
Te beginnen vandaag, zondag, 20 oktober, tussen half drie en half vijf.

 

En daarna op 24 november, we zien er weer naar uit, graag tot dan!
 

Janny Ekema, werkgroep Binnenste Buiten

 
24-10-2019: De eredienst in de protestantse en katholieke kerk


De eredienst in de protestantse en katholieke kerk:
verschillende overeenkomsten

 

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.”
Paulus, Romeinenbrief 12: 1 (NBV)

 

Christenen komen al zo’n twee millennia bijeen op de Dag des Heren maar we doen het niet allemaal op dezelfde manier.
De eredienst is met name na de Reformatie in de protestantse en de katholieke traditie sterk van elkaar gaan verschillen.
Een enkele keer is er een oecumenische viering … dan vieren wij samen ons geloof.

Protestanten kunnen dan genieten van de ‘RondeVeense kathedralen’ en katholieken kunnen de sobere intimiteit van de protestantse kerken ervaren.

 

… maar waarom gaat in de katholieke kerk een belletje ?
… wat is de betekenis van het buigen voor het altaar ?
… wat doet de dominee en wat doet de priester?
… wat betekent eigenlijk ‘eucharistie’ ?
 

Daarover gaat het dus: wat zijn de verschillen?
En ook: wat zijn de overeenkomsten?
Hoe ervaren we dat tijdens de viering?


Een avond dus over de liturgie ‘buiten’ en ‘binnen’.

 

Waar?          H. Hart van Jezuskerk, Vinkeveen
Wanneer?    Donderdag 24 oktober om 20 uur

 

Informatie:  zr Monica Raassen
sintjandedoper.cs@gmail.com
30-10-2019: Met het oog op zondag


Met het oog op zondag

 

Op drie woensdagavonden (30 oktober, 18 maart en 13 mei) komen we van 19 tot 20 uur bijeen in één van de zalen van De Rank om de teksten voor de komende zondag door te nemen.
We volgen het oecumenische leesrooster en lezen het Bijbelgedeelte. In de stilte registreren we bij onszelf wat ons raakt, staan we stil bij wat er staat en waar het nu om gaat.

De avond is geschikt voor een brede deelname van geïnteresseerden, immers het leesrooster wordt in veel kerken gevolgd.

Op zondag luister je dan nog meer bewust naar wat er met de tekst is gedaan...


Wees welkom!

Ook als je voor het eerst komt, want elke keer is de groep weer anders van samenstelling.

 

Opgave is niet nodig.

 

Ds. Erick Versloot
02-11-2019: Lichtjesavond


 

Lichtjesavond

 

Graag vragen wij extra aandacht voor de bijeenkomst op 2 november.

Samen met Frank Baggerman (de organist/ pianist die veel uitvaarten begeleidt in ons midden) en zijn band zullen we gedichten en gedachten delen rondom afscheid nemen.

 

Vooraf is vanaf 19.30 uur gelegenheid om een kaars te plaatsen op het Janskerkhof bij een dierbare, of misschien juist wel bij een oud of anoniem graf.

Daarna ontvouwt zich een programma in de Janskerk vol verrassende muziek en teksten.

 

Na afloop staat er een bakkie troost klaar, voor wie wil blijven en kunnen we ook een glas met elkaar drinken.
Een waardevolle gelegenheid om letterlijk stil te staan bij de doden en zo nog bewuster te leven, beseffend dat ons leven kostbaar en kwetsbaar is.

 

Zoals in deze tekst van Willem Barnard die wij zullen delen die avond:

 

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken tot die Dag aan zal breken waarop het wachten is.


Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken, gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken, van dag tot dag ontloken, zo zien wij uw gezicht.

 

DE GESTORVENE ~ Ida Gerhardt


Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

 

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.


ds. Erick Versloot

 
03-11-2019: Kinderkerkfeest


Kinderkerkfeest.

Thema:  Volgt nog.

Muziek:  Volgt nog.  

 

 

Wat? Vieren, muziek maken en knutselen.


Voor wie? Van 0 tot 9 jaar, met ouders en opa’s & oma’s


Wanneer? 3 nov, 2019, 16 februari 2020 en 19 april 2020


Waar en hoe laat? De Rank - Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht,

16.00 uur

 

Kom ook meedoen!


Graag tot dan.

 

Komen jullie ook?

 

Iedereen van harte uitgenodigd!!

 
05-11-2019: Rondleiding Voedselbank


Rondleiding Voedselbank
Voor eenieder die geïnteresseerd is in de werking van de voedselbank en deze eens van binnen wil bekijken, zal er op 5 november om 13:45 uur een rondleiding gegeven worden.

 

De Diaconieën van verschillende kerken in De Ronde Venen steunen de Voedselbank.

Dit kan door iedere maand een product in te zamelen binnen de gemeenten of jaarlijks één of meerdere grotere inzamelingen te houden.
Daarnaast worden er jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank en zijn de opbrengsten van collecten in de erediensten regelmatig voor de Voedselbank bestemd.

 

Opnieuw willen we een ieder in de gelegenheid stellen om de Voedselbank in Mijdrecht eens van binnen te bekijken en te ervaren dat de Voedselbank veel meer doet dan alleen het uitdelen van de bekende Voedselpakketten.
Er is ook een Kledingbank en er wordt individuele ondersteuning aangeboden om er voor te zorgen dat iemand structurele veranderingen in de leefstijl kan aanbrengen.

De organisatie in De Ronde Venen mag zich dan ook Voedselbank Plus noemen.


U bent van harte welkom …


op dinsdag 5 november 2019 om 13.45 uur bij de Voedselbank, de Trekvogel 2.0, Karekiet 49 in Mijdrecht.

 

Informatie en Opgeven (tot 1 november) bij:
diaken Erika de Bruine, Ontmoetingskerk Wilnis
erikadebruinevanselm@gmail.com, 0297-274446.

 

 

 
10-11-2019: Excursie naar "het Achterhuis van Rotterdam-Zuid"


Excursie naar ‘het Achterhuis van Rotterdam-Zuid’​

 

De Breepleinkerk in Rotterdam is de laatste tijd in het nieuws vanwege de orgelzolder waar, dankzij de moed van het kostersechtpaar en de dominee, drie joodse gezinnen de oorlog overleefden en waar zelfs een kind geboren werd in, zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt 'Het Achterhuis van Rotterdam'.

Hij schreef erover in het essay 'Droom en daad'.

 

In de Breepleinkerk worden wij ontvangen met koffie, thee en een stroopwafel in een speciale expositieruimte.
We zullen een korte documentaire te zien krijgen en kunnen spullen en foto's bezichtigen afkomstig van de orgelzolder in de tijd van de Tweede Wereldoorlog.
Voor de lenigen is er gelegenheid om zelf de ladder op te lopen en de zolder met eigen ogen te aanschouwen.

 

Daarna is er de mogelijkheid om van 17:00 uur tot 18:00 uur een zangdienst bij te wonen in de kerk waaraan de bekende dirigent Martin Mans, het schitterende koor Voices, de Mijdrechtse organist Wim de Penning en ds Erick Versloot medewerking verlenen.


Zondag 10 november zijn wij welkom in de Breepleinkerk.

We vertrekken vanaf Mijdrecht om 13.30 uur per auto vanaf het Haitsmaplein, Mijdrecht.

 

De kosten bedragen de reiskosten (in onderling overleg) en een bijdrage van 5 euro per persoon ter plaatse om de kerk en haar bijzondere verhaal in stand te houden.

 

Informatie en opgave (tot een week vooraf, maar liefst z.s.m.)
ds Erick Versloot 06-46723725
15-11-2019: Sirkelslag Kids


Voor wie en wanneer?

Sirkelslag Kids (8-12 jaar): 15 nov 2019

 

Wat?

Spannend interactief spel tegen teams in heel NL!

 

 

 

Thema


Het thema van Sirkelslag KIDS 2019 is 'In het donker zoeken naar licht'.

 

Lees hier verder....

 
28-11-2019: Passage GESCHIEDENIS VAN DE NAALD


DE GESCHIEDENIS VAN DE NAALD
BIJ
DE CHR. MAATSCH. VROUWENBEW.
PASSAGE MIJDRECHT


MEVROUW INEKE HULSMAN HEEFT EEN GROTE VERZAMELING NAAIGEREI.

 

Lees hier verder...
Gezamenlijk koffie drinken na de kerkdienst


 

Elke zondagochtend is er na de kerkdienst gezamenlijk koffie drinken.

Een prima gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen!

 
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties