Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Praktische informatie


Wilt u meer weten over al deze informatie of aan een van de activiteiten meewerken,

neem dan contact op met scriba@pgmijdrecht.nlVeel variatie


Er is veel variatie in kerkdiensten: ‘gewone diensten’, vespers, welkomstdiensten en Songs of Praise. Maar naar wat voor dienst u ook gaat, u kunt er even in alle rust bezig zijn met het wat en hoe van geloven, met uw geloof.

 

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst, om en om in De Rank en de Janskerk. Meestal zijn dat ‘gewone’ diensten, soms is er een bijzondere invulling, zoals de diensten rond Kunst in de Kerk.

Er is ook crèche, kinderkerk en tienerkerk. Na elke dienst drinken we nog even koffie met elkaar. Regelmatig vindt u daarbij de boekentafel.

U vindt de plaats en bijzonderheden in de rechterkolom.

 

 Crèche


Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor kinderen tot vier jaar. Tijdens het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche opgehaald worden zodat ze ook de zegen krijgen.Kinderkerk


Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is er tijdens de ochtenddienst Kinderkerk. De kinderen gaan eerst mee in de kerk. Voor de schriftlezing komen ze naar voren om hun eigen kaars op te halen. Onder het zingen van een eigen lied gaan ze naar hun eigen ‘kerk’. Na de preek (uitleg) komen ze weer terug.

In de kinderkerk gaat het meestal over hetzelfde onderwerp als in de dienst. Er wordt verteld, gezongen en over het verhaal wordt getekend, gekleurd, geknutseld of, bij de oudere kinderen, doorgepraat.Tienerkerk


De tienerkerk is bedoeld voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze is tegelijkertijd met de kinderkerk. De jongeren gaan rechtstreeks naar hun eigen ruimte, waar ze discussiëren en bijvoorbeeld spelen doen rond het thema van de dienst.Voorbedenboek Janskerk


In het voorportaal ligt het voorbedenboek waarin kerkgangers gebeurtenissen kunnen opschrijven.Maaltijd van de Heer


Deze wordt minimaal zeven maal per jaar gevierd. De data worden gepubliceerd in Kerkvaart. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan de Maaltijd.

Een maaltijdgroep assisteert de diaconie. Voor langdurig zieken is er gelegenheid thuis aan de viering deel te nemen.Beamteam


Het beamteam maakt en presenteert powerpointpresentaties van o.a. liederen en bijbellezingen tijdens de dienst.Lectoresgroep


De lezingen tijdens de ochtenddiensten worden verzorgd door gemeenteleden.Ontmoeting na de dienst


Na elke morgendienst drinken we met elkaar koffie. Weekbrief


Elke zondag verschijnt een weekbrief in het kerkgebouw waar de dienst wordt gehouden.

Kopij hiervoor wordt uiterlijk donderdagavond 19.00 uur verwacht bij weekbrief@pgmijdrecht.nlBloemengroet


Iedere zondag worden de bloemen uit de kerk gebracht naar een lid van onze gemeente die bij een bijzondere gebeurtenis in blijde of moeilijke tijden dit teken van meeleven wellicht op prijs stelt.Autodienst


Wanneer u slecht ter been bent kunt u naar en van de kerk gereden worden.Kerktelefoon


U kunt via een telefoonlijn of internet rechtstreeks vanuit huis met de kerkdienst verbonden worden, een goede mogelijkheid om ook als u vanwege uw leeftijd of ziekte niet meer naar de kerk kunt, toch betrokken te blijven. Ook kunt u met uw computer een dienst terugluisteren.Opname kerkdiensten


Alle diensten in de Janskerk en De Rank worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt die diensten live meeluisteren via www.kerkomroep.nl of via de speciale Kerkomroep-app. Opnames van erediensten blijven nog enkele weken beschikbaar; u kunt ze dan via www.kerkomroep.nl of via de app nog terugluisteren of downloaden. Opnames van uitvaartdiensten en trouwdiensten blijven ook enkele weken bewaard, maar deze zijn uit privacy-overwegingen niet meer voor iedereen terug te luisteren. Die opnames zijn er dan nog wel, maar u ziet ze niet in het overzicht staan.

Ook kunt u een download-kopie van de geluidsopname aanvragen van een kerkdienst.Boekentafel


De boekentafel staat in de Janskerk op de eerste of tweede zondag van de maand, als er daar dienst is.Opname kerkdiensten


Alle diensten in de Janskerk en De Rank worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt die diensten live meeluisteren via www.kerkomroep.nl of via de speciale Kerkomroep-app. Opnames van erediensten blijven nog enkele weken beschikbaar; u kunt ze dan via www.kerkomroep.nl of via de app nog terugluisteren of downloaden. Opnames van uitvaartdiensten en trouwdiensten blijven ook enkele weken bewaard, maar deze zijn uit privacy-overwegingen niet meer voor iedereen terug te luisteren. Die opnames zijn er dan nog wel, maar u ziet ze niet in het overzicht staan.

Ook kunt u een cd aanvragen van een kerkdienst.Erediensten

zondag 28 april
10:00 uur - De Rank

Voorganger:  Ds. Hans Bouma, Kampen 

Muziek:         Martijn van de Weerd


zondag 28 april
19:00 uur - De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen

Taizéviering: Protestantse Gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen (Herenweg 253 Vinkeveen)​

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra, piano en Margriet Lek, cello.


zondag 5 mei
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

Maaltijd van de Heer


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

donderdag 25 april
20.00 uur – koffie vanaf 19.45 uur - Gebouw Irene, naast de Janskerk te Mijdrecht

DE CHRISTELIJKE VROUWENBEWEGING

           PASSAGE MIJDRECHT


zondag 28 april
10:00 uur - De Rank

Voorganger:  Ds. Hans Bouma, Kampen 

Muziek:         Martijn van de Weerd


zondag 28 april
19:00 uur - De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen

Taizéviering: Protestantse Gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen (Herenweg 253 Vinkeveen)​

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra, piano en Margriet Lek, cello.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties