Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2017

 

Stand per 15 september 2017                Stand per 13 oktober 2017           

Toegezegd:       Ontvangen:                       Toegezegd:    Ontvangen:  

€ 231.375,78     € 176.797,41                    € 231.425,78  € 189.667,00

 

Hartelijk dank voor uw betalingen! Toezeggingen – klein of groot – zijn het hele jaar door welkom. Dat geldt ook voor extra toezeggingen.

Een eenvoudig bericht aan mij (brief of e-mail) volstaat. Brief: Ontvanger PG Mijdrecht, Dijkgraaf 1, 3648 KB WILNIS; e-mail: ontvanger@pgmijdrecht.nl.

 

Nog eenvoudiger?

Gewoon een bedrag overmaken naar rekening NL47 RABO 0135 2998 53 onder vermelding van “Actie Kerkbalans 2017” kan ook en wordt net zo goed erg op prijs gesteld.

 

 

Nog niet betaald?

Wanneer u dit leest, ligt 2017 al weer voor een groot deel achter ons.

Een goed moment om even na te denken over de vraag “heb ik de Actie Kerkbalans 2017 al betaald?”

Gaf u een incasso-machtiging af, dan hoeft u met deze vraag niets te doen.

Was u van plan om het zelf over te maken, dan zou het fijn zijn wanneer u even controleert of u al hebt betaald.

Nog niet betaald?

Wilt u dan uw toezegging vóór 1 januari 2018 overmaken?

Dank daarvoor.

 

Staat uw betaling via Internet-bankieren al ingepland, dan hoeft ook u met deze vraag niets te doen.

 

 

Actie Quotum & Solidariteit 2017

 

Deze actie start in de week van 16 oktober 2017.

Op 13 oktober 2017 is echter al € 337,50 toegezegd en ook al betaald.

Dank daarvoor.

 

Toezending Kerkvaart

 

Van een “abonnee” € 15,00 ontvangen voor het toezenden van de Kerkvaart.

Hartelijk dank daarvoor!

 

 

Collectemunten

 

In 2017 is tot en met 13 oktober € 9.656,50 ontvangen.

Het gebruik van collectemunten wordt van harte aanbevolen!

 

 

Mededeling Incasso’s november 2017

 

Op 27 november 2017 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdragen 2017 (Actie Kerkbalans 2017).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand november 2017 aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

Op 27 november 2017 wordt ook geïncasseerd voor de Actie Quotum & Solidariteit 2017.

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld: NL98ZZZ302584821Qut831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

zondag 26 november
10:00 uur - Janskerk

Eeuwigheidszondag en Maaltijd van de Heer

Voorganger:  Ds. Erick Versloot en ds. Gert Landman

Orgel:           Wim de Penning

 


zondag 26 november
16:00 uur - Janskerk

Inspirerend! Meet & Eat op 26 november


zondag 26 november
19:00 uur - PKN Ontmoetingskerk (Dorpsstraat 20 Wilnis)

Taizéviering: bij de PKN Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)

Muzikale begeleiding: D.J. Warnaar


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zaterdag 25 november
13:00 uur (Vertrek). - De Rank

Tieneractiviteit.


zondag 26 november
10:00 uur - Janskerk

Eeuwigheidszondag en Maaltijd van de Heer

Voorganger:  Ds. Erick Versloot en ds. Gert Landman

Orgel:           Wim de Penning

 


zondag 26 november
16:00 uur - Janskerk

Inspirerend! Meet & Eat op 26 november


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties