Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2018

 

Stand per 12 oktober 2018     Stand per 16 november 2018

Toegezegd:       Ontvangen:       Toegezegd:         Ontvangen:

€ 223.370,32    € 183.909,14     € 224.070,32      € 198.358,37

 

Hartelijk dank voor de vele betalingen en de nieuwe en verhoogde toezeggingen.

Ik mis echter nog toezeggingen.

Dus: nog niet ingezonden of ingeleverd?

Ze zijn het hele jaar door welkom!

Vindt u het formulierengedoe te lastig?

Dan staat niets u in de weg om uw toezegging gewoon over te maken.

U mag dat meerdere keren per jaar doen wanneer u dat beter uitkomt.

Uiteindelijk gaat het immers om het resultaat dat wij met z’n allen bij elkaar brengen op welke manier dan ook.

 

Actie Kerkbalans 2019

Van een gemeentelid € 300,00 vooruit ontvangen voor de Actie Kerkbalans 2019.

Hartelijk dank!

Wilt u om fiscale of andere redenen ook uw bijdrage voor 2019 nog in 2018 betalen, dan kan dat.

Daar is niets op tegen!

 

Actie Quotum & Solidariteitskas 2018

Op 16 november 2018 was de stand van deze actie € 9.608,50.

Daarvan was op moment € 7.995,00 betaald.

Hartelijk dank voor de vele en snelle betalingen.

Ook heel veel dank voor het zelf of via de post bezorgen van de formuleren bij mij thuis.

Er is nog € 1.400,00 nodig om op het niveau van 2017 (€11.000,00) te komen.

Als iedereen meedoet, moet dit haalbaar zijn!

 

Kerkvaart

Van één meelezer twee maal € 5,00 ontvangen.

Van een andere meelezer € 50,00 ontvangen.

Hartelijk dank voor uw bijdragen in de kosten van de Kerkvaart en het bezorgen ervan.

 

Collectemunten

In 2018 is tot en met 16 november € 13.442,50 ontvangen.

Dank daarvoor.

Het gebruik van collectemunten wordt van harte aanbevolen!

Omdat collectemunten niet via de Rabobank verwerkt worden, scheelt het ook in de bankkosten.

In de Kerkvaart kunt u vinden bij wie u terecht kunt om collectemunten in bezit te krijgen.

 

Mededeling incasso’s december

Op 27 december 2018 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2018 (Actie Kerkbalans 2018).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand december aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Op 27 december 2018 worden mogelijk ook nog nagekomen toezeggingen geïncasseerd voor de Actie Quotum & Solidariteitskas 2018.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld:

NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

dinsdag 11 december
-

Op zondagavond 16 december mag ik nog een keer de Songs of Praise verzorgen!
Wilt u daarvoor uw liedsuggesties aan mij sturen via gmlandman@gmail.com liefst met een klein verhaaltje erbij waarom dit lied u aanspreekt?
Inleveren kan t/m dinsdag 11 december. 


zondag 16 december
10:00 uur - Janskerk

Voorganger:  Ds. Ruud van de Weg, Uithoorn

Muziek:         Couzijn van Leeuwen

 

Derde advent


zondag 16 december
19:00 uur - Janskerk

Songs of Praise.

 

Voorganger:   Ds. Gert Landman

Muziek:          Anita Vos


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

dinsdag 11 december
-

Op zondagavond 16 december mag ik nog een keer de Songs of Praise verzorgen!
Wilt u daarvoor uw liedsuggesties aan mij sturen via gmlandman@gmail.com liefst met een klein verhaaltje erbij waarom dit lied u aanspreekt?
Inleveren kan t/m dinsdag 11 december. 


woensdag 12 december
19:00 uur - 20:00 uur - De Rank

Met het oog op zondag 

 


woensdag 12 december
19:30 uur - 21:00 uur - Zorgcentrum Zuiderhof te Vinkeveen


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties