Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vaste Vrijwillige Bijdrage / Actie Kerkbalans.


Actie Kerkbalans 2018

 

Stand per 11 mei 2018                 Stand per 15 juni 2018

Toegezegd:     Ontvangen:               Toegezegd:     Ontvangen:

€ 218.025,76   € 110.648,42            € 220.530,76   € 133.607,07

 

 

Hartelijk dank voor de vele betalingen! Ook voor de “nieuwe” betalingen naar aanleiding van de herinneringsactie voorde Actie Kerkbalans 2018.

Ik mis nog veel toezeggingen, die – wanneer zij mij bereiken – het resultaat flink kunnen verhogen.

Dus: nog niet ingezonden of ingeleverd?

Ze zijn het hele jaar door welkom.

Daarvoor zijn onlangs ongeveer 120 herinneringen verzonden.

Het eerste resultaat ervan is hierboven in de cijfers verwerkt.

 

Vindt u het formulierengedoe te lastig?

Dan staat niets u in de weg om uw toezegging gewoon over te maken.

U mag dat meerdere keren per jaar doen wanneer u dat beter uitkomt.

Uiteindelijk gaat het immers om het resultaat dat wij met z’n allen bij elkaar brengen op welke manier dan ook.

 

 

Kerkvaart

 

Van trouwe meelezers van de Kerkvaart € 100,00 ontvangen.

Heel fijn.

Dank u wel.

 

 

Collectemunten

 

In 2018 is tot en met 15 juni € 7.855,00 ontvangen.

Dank daarvoor.

Het gebruik van collectemunten wordt van harte aanbevolen!

Omdat collectemunten niet via de Rabobank verwerkt worden, scheelt het ook in de bankkosten.

In de Kerkvaart kunt u vinden bij wie u terecht kunt om collectemunten in bezit te krijgen.

 

 

Mededeling Incasso’s juni, juli en augustus 2018

 

Op 25 juni 2018 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2018 (Actie Kerkbalans 2018).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand juni aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Op 25 juli 2018 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2018 (Actie Kerkbalans 2018).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand juli aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten incasseren.

 

Op 27 augustus 2018 wordt geïncasseerd voor de kerkelijke bijdrage 2018 (Actie Kerkbalans 2018).

Dit geldt voor de gemeenteleden die de maand augustus aanwezen om hun bijdragen geheel of gedeeltelijk te laten Incasseren.

 

Om te kunnen controleren of het incasseren door de Protestantse Gemeente Mijdrecht gebeurt, moet als Incassant-ID op uw bankafschrift zijn vermeld:

NL98ZZZ302584821831.

 

 

Gabe Roodhart

Ontvanger Protestantse Gemeente Mijdrecht

 

 Testament, legaten en erfstellingen


Testament

 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan uw plaatselijke Protestantse Gemeente.

U bepaalt uiteraard zelf wie uw erfgenamen zijn, u kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht als uw (mede)erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Mijdrecht in de toekomst te willen steunen kunt u dat laten vastleggen in een testament.

U kunt de Protestantse Gemeente Mijdrecht op twee manieren in uw testament opnemen, in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een testament laat u opmaken door een notaris.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

 

Legaten en Erfstellingen

 

Legaten

Een legaat is een duidelijk omschreven, bij name genoemd, onroerend goed of voorwerp, of een bepaald vaststaand geldbedrag dat aan iemand wordt nagelaten.

Degene die de goederen of het geld ontvangt heet een legataris.

Een legataris is geen erfgenaam en heeft ook geen erfgenaamrechten.
Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht een legaat nalaat, dan wijst u een legataris aan via een legaatbepaling in uw testament.

Zorg ervoor dat u duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.

Een legaat van een bepaald goed kan ook in een codicil worden vastgelegd.

 

Een voorbeeldtekst voor een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en bepaal uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht een bedrag groot (EUR _________)”.

 

Erfstellingen

Bij een erfstelling benoemt u de Protestantse Gemeente Mijdrecht als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Stel dat u de Protestantse Gemeente Mijdrecht tot (mede) erfgenaam benoemt, dan houdt dat in dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.


Een voorbeeldtekst voor een erfstelling is:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente Mijdrecht te Mijdrecht”.

 

 

Er zijn vele redenen om de kerk geld na te laten, bijv.:
• omdat de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is,
• omdat de kerkelijke gemeente zich inzet voor de medemens door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben,

• omdat de Kerkenraad aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk,
• omdat de kerkgemeenschap probeert mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan te bieden,
• omdat de kerk zich inzet voor onze samenleving in haar geheel,
• omdat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen onderhoudt die mede bepalend zijn voor het dorpsbeeld van Mijdrecht.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Henk van Lonkhuyzen, penningmeester

tel.0297 - 28 61 85,

e-mail: henk.van.lonkhuyzen@ziggo.nl

 Erediensten

zondag 19 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

 


zondag 26 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Marc Koning

Maaltijd van de Heer 

 

 


zondag 26 augustus
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst 26 augustus 19.00 uur

 

thema: een zwoele zomeravond

voorganger: mw. Mirjam Vos

muzikale medewerking: het gemeenteorkest o.l.v. Anita Vos

 

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 19 augustus
-

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 30 augustus 2018 zal verschijnen.


zondag 19 augustus
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds. Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning

 

 


zaterdag 25 augustus
- Mijdrecht

Open Monumentendag


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties