Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Intrede en afscheidDs. Elise Jansen zal op 6 januari intrede doen, en ds. Gert Landman zal de week daarvoor, op 30 december afscheid nemen van onze gemeente.

 

Twee zondagen om in uw agenda op te schrijven!
Beroepingswerk

Uit de Kerkvaart en/of weekbrief


Van de scriba:

 

Gemeenteberaad op 11 september, 20:00 uur in de Janskerk

 

 

De beroepingscommissie heeft een predikant voorgedragen. 

De kerkenraad heeft unaniem en enthousiast hun voordracht overgenomen! 

Dat betekent dat er nu een gemeenteberaad komt. 

Daar zal de beroepingscommissie verslag doen van hun werk en zal de mogelijk nieuwe predikant zich voorstellen. 

De kerkenraad zal peilen wat u vindt van het voornemen om deze predikant te beroepen. 

Aansluitend zal de kerkenraad dit alles overwegen en dan een besluit hierover nemen. 

 

 

 

We zijn dankbaar dat we u allen nu kunnen uitnodigen voor dit beraad. 

 

 

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

 

Uit de Kerkvaart van September 2018:

 

Gemeenteberaad over een beroep


Er is goed nieuws over het beroepingswerk.

Daar zijn we dankbaar voor en blij mee!

 

Op 28 augustus heeft de commissie aan de kerkenraad het voorstel gedaan om een predikant te beroepen.

Wat de kerkenraad daarover heeft besloten, was nog niet bekend toen de kopij voor deze Kerkvaart ingeleverd moest worden.
Maar het lijkt toch wel een redelijke verwachting, dat de kerkenraad dit voorstel zal overnemen.

En dus komt er waarschijnlijk een gemeenteberaad op dinsdag 11 september om 20.00 uur in de Janskerk. 

De beroepingscommissie doet dan verslag van haar werk. 

De kandidaat zal zich voorstellen.

En u kunt zowel aan de commissie als aan de kandidaat uw vragen stellen. 

De kerkenraad zal vervolgens peilen, wat u van haar voornemen om deze predikant te beroepen vindt.

 

Daarna vergadert de kerkenraad, die het allemaal zal overwegen en een besluit nemen. 

Op de weekbrieven van komende weken en op de website komt te staan of het beraad doorgaat.

Met enig voorbehoud dus nodigen we u allen van harte uit voor dit beraad!


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

Uit de Kerkvaart van April 2018:

 

Beroepingswerk
We zijn weer terug bij af, de beoogde kandidaat kon kiezen uit drie gemeentes en Mijdrecht is het niet geworden.

De commissie is nu weer vol goede moed opnieuw begonnen. 
Er is een advertentie gezet, er zijn namen in Utrecht opgevraagd en als u nieuwe suggesties hebt, zijn deze van harte welkom.

U kunt ze mailen naar Michel Haspels, mhaspels@telfort.nl.
Goed om te horen is, dat zowel deze kandidaat als ds. Erick Versloot, als consulent voor het beroepingswerk, lovende woorden hadden voor de zorgvuldigheid waarmee de commissie te werk gaat.
We wensen de commissie Gods zegen op hun werk.

 

 

 

Uit de weekbrief van 18 februari:

 

Bericht van de beroepingscommissie 

 

Beste gemeenteleden, 

We hadden gehoopt dat we eruit waren, maar helaas trok onze kroonprins zich op het laatste moment terug uit de procedure.
Zo zijn we terug bij af met een sterretje.
De profielen blijven gelijk en we plaatsen onze advertentie van de vorige keer wederom. Ook zijn er nieuwe namen uit Utrecht.

Als u nog een goede kandidaat weet, houd die niet voor uzelf, maar informeer ons via mhaspels@telfort.nl.

 

U ziet het : we laten de moed niet zakken maar speuren ijverig verder 

 

Namens de commissie:

Piet ten Kate

 

Uit de Kerkvaart van januari 2018:

 

In de weekbrief van zondag 10 december heeft u kunnen lezen dat we druk bezig zijn met het bezoeken van de kerkdiensten en het voeren van gesprekken met geselecteerde kandidaten.

Het is ontzettend, leuk, spannend en ook waardevol om te doen, maar het kost ook veel tijd.
In januari gaan wij hiermee door, bezoeken staan inmiddels ingepland, en we blijven dus ook in 2018 in de stand ‘volle kracht vooruit’ staan.

 

Wij zijn, net als u nemen wij aan, erg benieuwd waar onze zoektocht toe zal leiden.

Wanneer wij een advies kunnen uitbrengen is nog niet te zeggen.

Van de ontwikkelingen houden wij u op de hoogte in Kerkvaart en/of de weekbrief.

Michel Haspels (waarnemend voorzitter)

 

 

Uit de Kerkvaart van november 2017:

 

Groen licht voor de beroepingscommissie vanuit Utrecht!
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de solvabiliteitsverklaring vanuit Utrecht binnen is en dat wij een predikant(e) kunnen gaan beroepen voor 0,8 fte. De vacaturetekst treft u aan op onze website.
Daarnaast is de vacature op 12 oktober geplaatst in het maandblad Woord & Weg (opvolger van Kerkinformatie) van de PKN.

 

Sollicitanten dienen voor 30 oktober te hebben gereageerd en wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat er binnen gaat komen.

Daarnaast hebben wij van gemeenteleden namen ontvangen van mogelijk geschikte kandidaten.

Tot eind oktober kunt u nog namen doorgeven aan Noortje Kamp, kamp-denboer@versatel.nl.

Vanuit de PKN ontvangen wij ook binnenkort een advieslijst met namen van kandidaten die mogelijk geschikt zijn voor onze gemeente.

Op 26 oktober hebben we weer vergaderd en begin november komen wij opnieuw bij elkaar en gaan wij kiezen uit hopelijk veel geschikte kandidaten.

 

De verwachting is dat niet lang hierna het ‘horen’ van predikanten kan gaan starten en u zult begrijpen dat wij hier veel zin in hebben!

In verband met de afwezigheid van een aantal commissieleden de komende tijd heeft Ceelina Janmaat (uit de vorige beroepingscommissie) toegezegd ons te komen versterken en hier zijn wij uiteraard heel blij mee.

 

In de volgende Kerkvaart leest u ongetwijfeld meer over nieuwe ontwikkelingen binnen het beroepingswerk.


Michel Haspels

 

Uit de Weekbrief van 8 oktober 2017:

 

Van de Beroepingscommissie:
Het voorwerk is in volle gang.

Het wachten is op de solvabiliteitsverklaring van het kantoor van de PKN in Utrecht.

Als die verklaring binnen is, zijn we ook volgens ‘Utrecht’ financieel in orde en mogen we gaan beroepen.

Tijdens onze laatste vergadering, is er al wel een aantal namen genoemd, die we van u uit de gemeente hebben ontvangen.
Als de verklaring is goedgekeurd, krijgen we ook van dat PKN kantoor een aantal namen van mogelijke kandidaten.

Ook die gaan we bespreken en kijken of ze aan het gemaakte profiel voldoen.

Ook u kunt nog steeds namen noemen of mailen naar het adres van Noortje Kamp: kamp-denboer@versatel.nl.
Maak er gerust gebruik van: nu hebt u nog de mogelijkheid om een naam te geven!

 

Uit de Kerkvaart van oktober 2017:

 

Uit de beroepingscommissie

De zomer loopt op z’n einde.

We zijn weer van start gegaan als beroepingscommissie.

In onze eerste vergadering na de vakantie zijn we druk doende geweest met het opstellen van de vacaturetekst voor de advertentie voor onze tweede predikant.

 

Lees verder...

 

 

Uit de Kerkvaart van juli/augustus 2017:

 

Zoals u hebt kunnen lezen in de laatste Kerkvaart en hebt kunnen horen in het gemeenteberaad van 23 mei, mogen wij beginnen met de  voorbereidingen om een tweede predikant te zoeken.

De nieuwe beroepingscommissie heeft op donderdag 15 juni haar eerste bijeenkomst gehouden en deze stond in het teken van kennismaking en het
doornemen van een aantal documenten die van belang zijn voor het beroepingswerk.

 

De commissie bestaat uit nieuwe leden en uit leden van de vorige beroepingscommissie, zodat er gebruik gemaakt wordt van de reeds aanwezige kennis over het beroepen.

De commissie bestaat uit Jeroen Wolvers, Michel Haspels, Sebastiaan Strubbe, Wendy van Schie-Buser, Arieneke Burger, Moniek van Dam, Jaap Blenk, Piet ten Kate, Noortje Kamp en Ans Heikens.

 

Wij hebben er veel zin in en zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

 

Ook nu willen wij u weer vragen of u namen van mogelijk geschikte kandidaten aan ons wilt doorgeven, zodat wij deze kandidaten te zijner tijd kunnen benaderen.

 

U kunt deze kandidaten per e-mail doorgeven aan Noortje Kamp: kamp-denboer@versatel.nl .

Hartelijk dank!

 

Michel Haspels

 

 

-----------

Uit de Kerkvaart van maart 2017:

 

Tweede vacature
Na het goede nieuws over het voorstel voor de invulling van de eerste vacature heeft de Grote Kerkenraad zich vervolgens weer beziggehouden met de tweede.

In de vorige Kerkvaart kon u lezen, dat de bezoekers van het gemeenteberaad allerlei opmerkingen hebben gemaakt over de mogelijkheden.

Daar is de kerkenraad nu mee verder gegaan.

Duidelijk werd, dat twee fulltime predikanten voor sommigen wel een ideale situatie is, maar iedereen beseft dat dit financieel niet haalbaar zal zijn.
Ook de optie om iemand eerst fulltime te benoemen en vervolgens de formatieplaats kleiner te maken kreeg vrijwel geen steun.
De kerkenraad heeft zich, alweer met post-its, vooral beziggehouden met de vraag: waarop moeten we letten, als we iemand parttime benoemen? Wat zijn dan belangrijke aandachtspunten?

 

In de volgende vergadering praten we hierover door.

En uiteraard wordt de nieuwe predikant zo mogelijk al betrokken bij het verder denken over de invulling van de tweede vacature.

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

-----------

Uit de weekbrief van zondag 19 februari 2017:

 

Extra Gemeente Beraad in de Janskerk​

Graag nodigen we u uit voor een extra gemeenteberaad op dinsdag 7 maart om 20 uur in de Janskerk.


Dat is een goed bericht!

De kerkenraad is van plan - na eenstemmig advies van de beroepingscommissie - om een beroep uit te gaan brengen.

Dat voornemen gaan we op 7 maart aan u voorleggen.

U kunt dan kennismaken met de kandida(a)t(e).

Er is gelegenheid om vragen te stellen, zowel aan hem/haar, als aan de beroepingscommissie, als aan de kerkenraad.

 

We zijn blij en dankbaar dat het nu zover is.

Veel dank aan de beroepingscommissie, die eerst lang moest wachten voor ze aan de slag kon, en vervolgens heel voortvarend te werk is gegaan!
Vandaag kunnen we u nog geen naam noemen.

Dat is omdat de kandidaat zelf zijn/haar gemeente wil vertellen dat er een beroep aan kan komen.

Voor een gemeente is dat natuurlijk beter dan dat ze het via via horen.

Deze mededeling aan die gemeente gebeurt volgende week, en volgende week zondag zullen we u dan ook de naam van de kandida(a)t(e) noemen.

 

Dinsdag 7 maart, we zien u graag allen op het gemeenteberaad!
 

Van harte welkom!

 

Namens de kerkenraad,


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

scriba@pgmijdrecht.nl

 

-----------

 

Uit de Kerkvaart van januari 2017: (1)

 

De broedende kip, bericht van de beroepingscommissie. Onlangs werd in de kerk aan mij gevraagd hoe het zit met onze werkzaamheden.  Zoals u weet is ons werk te rubriceren als ‘geheim’. Dat lijkt frustrerend voor een aantal mensen, zeker als er angst bestaat dat er veel mensen daarom uit onvrede weglopen. Mijn advies is niet weg te lopen, maar er vertrouwen in te hebben dat we de vaart er goed in houden. We zijn op pad om te luisteren naar kandidaten die gereageerd hebben op de advertentie voor het invullen van onze vacature en we zijn dus regelmatig afwezig in de eigen kerkdiensten. Het woord geheim kan snel negatieve associaties opwekken en rieken naar stiekem. Dat is echter geenszins de bedoeling.  Bovengenoemde kip wil graag kuikens die opgewassen zijn tegen de stootjes die het leven als kip... een stevig kuiken dus.
Die morgen, de laatste dienst van Advent, leverde veel aandacht voor het Licht waarop we zitten te wachten.
De wereld met Aleppo als meest schrijnende voorbeeld, schreeuwt ook om licht en rechtvaardigheid. De kortste dag is aanstaande. Daarna gaan de dagen lengen…
Lichtsignalen uit onze commissie zijn aanstaande. Fijn dat dominee Gert Landman tijdelijk onze gelederen komt versterken.


Piet ten Kate

-----------

Van de weekbrief van 18 december 2016:

 

Tijdelijk predikant per 1 januari

 

We zijn blij u te kunnen vertellen, dat ds. Gert Landman per 1 januari als tijdelijk predikant hier fulltime komt werken. Jan de Groot en ik hebben een paar weken geleden een prettig gesprek met hem gehad. Hij is in augustus gestopt met werken maar wil toch graag nog een poos aan de slag als predikant.

Zijn specialisme is liturgie en hij heeft veel met kerkmuziek, vrolijk geloven en Keltische invloeden.

Ook Dirk Jan Warnaar en ds. Marije van der Wilt hebben met hem gesproken en zij zien uit naar samenwerking met hem.
Hij zal twee keer per maand voorgaan en hij gaat zorgen voor het pastoraat in de wijken Proosdij, Twistvlied en de Buitengebieden, en samen met ds. Marije van der Wilt voor wijk Centrum.

 

Het komend halfjaar blijft ds. Harry Tacken ook nog een dag in de week aan een beperkte groep mensen pastorale zorg geven.

Maar vanaf 1 januari kunt u, als u een predikant wilt spreken over blijde of verdrietige gebeurtenissen een beroep doen op uw ‘wijkpredikant’, ds. Marije van der Wilt (Hofland en Molenland) of

ds. Gert Landman
Biltstein 154
3732 GX De Bilt
tel. 06-30308712


Naast voorgaan en pastorale zorg gaat ds. Gert Landman ook een aantal gespreksgroepen voortzetten.

Over andere werkzaamheden wordt nog overlegd.


Op 15 januari kunt u met hem kennismaken, hij zal dan voorgaan in de dienst in De Rank.


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba​

 

Opmerking Webmaster: Op de site van de Opstandingskerk te De Bilt vond ik deze tekst die mogelijk al wat ouder is maar waaruit m.i. duidelijk te lezen is wat voor persoon ds. Gert Landman ​ is:

 

 

Ds. G.M. Landman

 

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Ds. Gert Landman, geboren in 1951. Ik studeerde na mijn onderwijzersopleiding (in Ede) theologie in Kampen en Amsterdam (VU, met hoofdvak liturgiek). Ik werd predikant in Amsterdam-Noord en daarna in De Bilt. Naast mijn predikantswerk ben ik mij blijven bezighouden met liturgie: ik ben erin gepromoveerd (aan de UvA), ben al jaren één van liturgie-adviseurs voor de Protestantse Kerk in Nederland. In de Raad van Kerken in Nederland ben ik voorzitter van de Beraadgroep Vieren (die o.a. materiaal voor oecumenische vieringen maakt). Ook ben ik redacteur van de website http://www.liturgievernieuwing.nl die mensen helpt om (bijv. bij een bijbeltekst) liederen te vinden uit allerlei liedbundels. De laatste jaren zit ik in de redactie voor het Nieuwe Liedboek. Soms dicht of componeer ik zelf gezangen. Ik zing graag; in kerkdiensten, maar ook tijdens (zieken)huisbezoeken en in gesprekskringen hebben al heel wat liederen geklonken.

 

 

 

 

-----------------

Uit de Kerkvaart van december: (1)

 

Stand van zaken rond vacature
Inmiddels is er veel gebeurd. Graag geven wij u een korte update vanuit de beroepingscommissie.
In de vacaturetekst heeft u kunnen lezen dat sollicitanten tot 15 november de tijd hadden om te reageren op onze vacature.

Dat betekent dat voor ons nu het ‘echte werk’ gaat beginnen.

Uit de brieven maken wij een selectie van kandidaten met wie wij verder willen.


Wat houdt dat in?
Wij leggen contact met predikanten en maken een afspraak om te gaan ‘horen’.

Dit horen betekent dat wij in kleine groepjes aanwezig zullen zijn tijdens een dienst en in overleg met de predikant aansluitend daarop een eerste gesprek zullen voeren.

Piet ten Kate zou zeggen: “een gesprek waarin we elkaar de nieren proeven”.
Wij hebben ons opgesplitst in drie groepjes bestaande uit 3 of 4 personen.

Na afloop van het bezoek evalueert ieder groepje de kerkdienst en het kennismakingsgesprek.

Vervolgens brengt ieder groepje zo snel mogelijk verslag uit aan de voltallige beroepingscommissie en bespreken we met welke predikant(en) we verder willen gaan.
Met die predikanten zullen we een nieuwe afspraak maken om nogmaals te horen en een tweede gesprek te voeren.

 

U ziet dat wij uiterst zorgvuldig bezig met het binnenboord halen van een nieuwe dominee.

 

Noortje Kamp

 

​-----------------

Uit de Kerkvaart van december: (2)

 

Dubbele vacaturetijd


Het eerste halfjaar is ds. Harry Tacken nog één dag in de week, waarschijnlijk de dinsdag, in onze gemeente werkzaam voor pastorale zorg aan een beperkte groep mensen.
In het ziekenhuis in Den Bosch zijn er vaste werktijden, er moet altijd een dominee aanwezig zijn.

Hij kan dus zijn tijd niet zelf indelen.

Dat heeft voor onze gemeente als gevolg, dat hij alleen op dinsdag afspraken kan maken.

Ook zal hij nog vanaf maart elke maand een keer voorgaan.

 

We zijn nu op zoek naar een predikant die in deze vacaturetijd onze bijstand wil worden.

Om alles zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan, proberen we iemand te vinden die fulltime in onze gemeente kan werken.

De eerste gesprekken zijn al gevoerd.

 

Ds. Marije van der Wilt, deze beoogde tijdelijke predikant en ds. Harry Tacken zullen met elkaar overleggen, welke bezoeken ds. Harry Tacken doet en wanneer hij zal voorgaan.
Met elkaar zetten we ons in om ook in de vacaturetijd alles goed te laten verlopen en nu al blijkt dat het goed is dat we taakgroepen hebben. Daardoor wordt het (extra) werk beter verdeeld.

 

​-----------------

Uit de Kerkvaart van december: (3)

 

Een tweede vacature​

 

Deze tweede vacature geeft ons de gelegenheid om eerst eens even goed na te denken over hoe we deze willen invullen.

Hoe zien we onszelf als gemeente over 6, 7 jaar?

In 2014 heeft de gemeente uitgesproken dat pastoraat en eredienst de belangrijkste taken van een predikant zijn.

De vraag is dan: Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende en goede pastorale zorg is en dat de erediensten aansprekend zijn en steun geven aan ieders geloof?

En dat er ruimte blijft voor de andere activiteiten als gespreksgroepen, vernieuwingen, etc.?
Er moet ook opnieuw een meerjarenraming worden gemaakt.
We verwachten dat deze raming zal aangeven dat een tweede fulltime predikant er niet in zit, het zal op z’n hoogst 0,8 fte worden.
In de kerkenraadsvergadering van 16 november werd opgemerkt dat twee fulltimers juist veel stabiliteit kunnen geven, en stabiliteit is wel iets waar we nu op moeten letten, na alle zorgen en met alle veranderingen.


Wat kiezen we?

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Op dit moment hebben we een fulltime en een parttime predikant, die beiden ook gespreksgroepen doen en zich bezighouden met de toekomst van onze gemeente.

Dat kan dus, maar is het genoeg?
Je zou in de toekomst ook meer ruimte kunnen creëren voor projecten en daar tijdelijk specialisten voor inhuren.
Als de parttime predikant minder uren krijgt, heb je de financiële ruimte om dat te doen.

Dat moet je wel goed organiseren en er werd ook opgemerkt dat zo’n specialist niet echt een band met de gemeente krijgt.

Daartegenover staat, dat je op deze manier wel een lerende gemeente wordt, die zich op veel verschillende manieren kan bezighouden met geloofsverdieping, gemeentevorming, missionair zijn en dergelijke.
Ook de mogelijkheid om iemand voor vier jaar fulltime en vervolgens voor 70 of 80% te beroepen kwam aan de orde.
Dat ziet er op zich goed uit, maar de vraag is wel, welke predikant zo’n verbintenis wil aangaan.
U ziet, er is wat te kiezen en elke mogelijkheid heeft vooren nadelen en roept ook weer nieuwe vragen op.

Op het gemeenteberaad van 29 november is hier ook over gesproken, in de volgende Kerkvaart leest u hier meer over.

Na het afscheid van ds. Harry Tacken praat de Grote Kerkenraad hier verder over.


Uw vraag?
Het zou een vraag kunnen zijn, die u ook hebt: waarom halen we niet meteen twee predikanten uit de nu al lopende procedure?

Dat lijkt heel handig, maar het kan niet omdat de procedure die nu loopt over een fulltime predikant gaat.
Predikanten die parttime willen werken, hebben dus niet gesolliciteerd.

Toch zal de beroepingscommissie wel in het achterhoofd houden dat er een nieuwe vacature is.

Je weet maar nooit of er niet een goede kandidaat bij is, die mogelijk ook wel parttime zou willen werken…
Het kan ook niet, omdat we voor deze tweede vacature eerst een solvabiliteitsverklaring moeten aanvragen.

Zonder zo’n verklaring kun je geen beroep uitbrengen.
En het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe predikanten goed met elkaar kunnen samenwerken en elkaar aanvullen met verschillende specialisaties.

Daarvoor lijkt het ook beter om hen niet tegelijkertijd te beroepen.


Hoe gaat het verder?
Zodra vastgesteld is wat we willen, gaan de kerkrentmeesters met dat gegeven een meerjarenraming maken.

Deze wordt via de Grote Kerkenraad voorgelegd aan u als gemeente.
Dan vragen we een solvabiliteitsverklaring aan en als die er is, kan het beroepingswerk beginnen.

Ondertussen kijken we of er een nieuwe beroepingscommissie moet komen of dat de bestaande commissie of een aantal van hen dit gaat doen.


Veel veranderingen
In twee jaar tijd is er veel veranderd.

We gaan nu elke zondag met elkaar naar dezelfde kerkdienst, de wijken zijn verdeeld over de predikanten, al het kerkenwerk is ondergebracht in Taakgroepen en drie predikanten zijn (bijna) vertrokken.
Zoveel verandering kan onrustig maken.

Gaat alles nog wel goed?

Vallen er geen gaten?
We doen ons best om dat te voorkomen, maar als u merkt dat iets niet goed gaat, of als u iets wilt zeggen over de vacature of iets anders, laat het dan weten.

Blijf er niet mee zitten, maar bel of mail even.

Zo blijven we verbonden met elkaar.

 


We geloven
We proberen als christen te leven
We vinden dat we hiervoor de gemeente nodig hebben
Daarom proberen we ons leven,
ons verlangen, ons verdriet, onze gaven, onze tijd
met elkaar te delen

 


Cobien van Koeverden Brouwer, scriba

 

​-----------------

Uit de Kerkvaart van december: (4)

 

Tienerkerk heeft ook zo haar wensen over de nieuwe dominee.
Als grote mensen zijn we druk in de weer de goede dominee te vinden.

Er zijn vele wensen die we mooi hebben verwerkt tot een profiel en daarmee gaan we de boer op.

De advertentie staat al op onze site en in het blad/op de site van Kerkinformatie.

We hopen op een ‘wonderbaarlijke visvangst’.

Als we ooit de netten nog eens over het andere boord moeten uitgooien?

In dat geval hebben we nog wensen binnen gekregen van de Tienerkerk.

 

Ze inventariseerden het volgende:
De nieuwe dominee mag niet ouder zijn dan 40 en dient geen toga te dragen.

Hij of zij dient zich te bedienen van een (niet ontploffende) iPhone, die een soepel contact met de moderne media mogelijk maakt (Instagram, Facebook en Snapchat).

Hij moet een ‘dikke auto’ rijden.

Of het een elektrische auto moet zijn staat er niet bij.

Misschien komen er nog types die door de Heilige Geest worden voortgestuwd.

Ook van toekomstmuziek mag je genieten.

De Tienerkerk wil natuurlijk een dominee met een jeugdige uitstraling, die meegaat op tienerkamp en filmpjes verwerkt in de dienst.

Voorlezen uit de Bijbel in straattaal lijkt ze ook een goeie.

Wat ze echt niet willen (naast de toga dus) zijn piercings.

De preken zouden eerder over de toekomst dienen te gaan dan over het verleden.

Welke dominee we ook binnenboord halen, het lijkt erg zinvol hem of haar dit overzichtje even te laten lezen.


Piet ten Kate

 

​-----------------

 

Geplaatst op 07-09-2016:

 

Beroepingswerk opnieuw van start
De pastorie is verkocht en de meerjarenraming is goedgekeurd, we hebben nu een solvabiliteitsverklaring en de beroepingscommissie kan aan het werk.

Alles is allang klaar om weer te beginnen, over alle fasen in het beroepingswerk is nagedacht, de kerkenraad heeft allerlei stukken goedgekeurd
en aan u als gemeente voorgelegd.

Het wachten was op de verklaring en die is er nu.
De beroepingscommissie bestaat uit Henriëtte den Boer, Wim Burger, Wendy Buser, Michel Haspels, Ans Heikens, Gerd van ’t Hul, Ceelina Janmaat, Noortje Kamp, Piet ten Kate en André Rechtuit.

Het is fijn dat ze nu aan het werk kunnen!
Sommigen hebben namen doorgegeven van predikanten die volgens hen geschikt zijn voor onze gemeente.

U kunt dat nu ook nog doen, maar dan wel graag snel, want de commissie wil uit de startblokken.

U kunt uw voordracht sturen naar Noortje Kamp, kamp-denboer@versatel.nl.
We wensen de beroepingscommissie Gods zegen toe op hun werk.

 

Geplaatst op 05-08-2016:

Zondag 31 juli kon Piet Voorwinden als tijdelijk voorzitter van de kerkrentmeester ons na de dienst een verheugende mededeling doen: de aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring is goedgekeurd! Dat betekent, dat de beroepingscommissie nu uit de startblokken kan. Ze waren al er lang klaar voor, alle voorbereidingen zijn gedaan en nu kan er dan echt gezocht gaan worden naar een nieuwe fulltime predikant! We wensen hen Gods zegen op hun werk toe. Ook vertelde Piet, dat, met een klein voorbehoud over de financiering (zoals gebruikelijk bij de verkoop van een huis), de pastorie verkocht is. Ook dat is goed nieuws, zo staan we er beter voor. Veel dank aan de kerkrentmeesters en aan Herman Arends, die zich zo lang hebben ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.

 

 

​-----------------

 

 
Erediensten

zondag 24 februari
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning


zondag 24 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 44 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra piano en Cyntha Kooistra, dwarsfluit


vrijdag 1 maart
19:00 uur - Gebouw De Rank , Pr Bernhardlaan 2, Mijdrecht

De viering van Wereldgebedsdag in 2019


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zondag 24 februari
10:00 uur - Janskerk te Mijdrecht

Voorganger:  Ds.Erick Versloot 

Muziek:         Wim de Penning


zondag 24 februari
19:00 uur - Heilige Antonius van Padua kerk - De Hoef

Taizéviering: R.K. kerk van de Heilige Antonius van Padua - de Hoef (Oostzijde 44 De Hoef )

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra piano en Cyntha Kooistra, dwarsfluit


woensdag 27 februari
09:45 uur - 12:00 uur - Gebouw Irene (naast de Janskerk).

Interkerkelijke cursus: God met ons

 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Henk Oudshoorn, tel. 0297 - 28 13 16, Nel Pauw, tel. 0297 - 28 42 10


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties