Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Taakgroep Diaconie


De taakgroep streeft naar omzien naar elkaar.

Oog en oor hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  

We bieden bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben en dragen zorg voor de schepping, binnen de kerkelijke gemeente, de woonomgeving en de wereld.

 

De diaconie en de verschillende commissies staan midden in de samenleving en proberen zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit.

Hierbij worden ze ondersteund door o.a. Kerk in Actie.

Dit is terug te zien in het collecterooster en publicatie in de Kerkvaart en de weekbrief.

De diaconie ziet het als haar taak om de jeugd van onze kerk zoveel mogelijk bij deze doelen te betrekken.

Dit door hen bijvoorbeeld te laten collecteren maar ook actief met hen na te denken over wat zij zelf kunnen doen in het omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg.

 

Beleidsplan van de Diaconie staat hier....  

 

 Omzien naar elkaar dichtbij:


​      De diaconale zorg in onze gemeente  bestaat uit omzien naar elkaar en oor en oog hebben voor

      mensen die hulp nodig hebben.  

      We bieden (financiële) bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben.

 • Wij zijn vertegenwoordigd in het diaconaal platform. (Klik hier voor meer info!)
 • In samenspraak met de Voedselbank wordt elke maand het “product van de maand” ingezameld.
 • Onze aandacht gaat onder andere uit naar het Hospitium in Wilnis; Inloophuis het Anker; de gezinshuizen in de Glind; kinderen in de knel
 • ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

      Omzien naar onze naaste, dat is Gods opdracht voor de gemeente.

      We willen ons dat aantrekken, ook als het gaat om onze verre naaste.We willen ons bewust zijn van

      het verband dat bestaat tussen onze westerse manier van leven en de armoede in de Derde Wereld,
      en daarbij ook kritisch naar ons eigen leefpatroon kijken.

 • Commissie OKM (Onze Kontakt Morgen voor Senioren)
  Iedere derde woensdag van de maand wordt er in Irene een bijeenkomst voor senioren gehouden met een zeer gevarieerd programma (zie de agenda).
  Aanvang 10:00 uur; vanaf 9:30 uur is er koffie en thee.
  Voor degenen die dat willen kan er vervoer geregeld worden.
  Elk jaar wordt afgesloten met een verrassing.
 • Commissie OKD (Ontmoeting Kerk en Detentie)
  De mensen van deze werkgroep organiseren, in samenwerking met de Geestelijke Verzorging van de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, een huiskamerproject in de vrouwengevangenis aldaar bij de Bijzondere Zorg EVZ.
  Het gaat hierbij om tbs-ers en levenslang gestrafte vrouwen die het geestelijk erg moeilijk hebben.


Ver(der) weg


We kijken niet alleen om naar onze gemeenteleden, maar voelen ons ook betrokken bij mensen buiten onze kerk die hulp nodig hebben. Dit werk wordt gecoördineerd door de diaconie.

In Mijdrecht steunen de diakenen steunen de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en het Hospitium. Soms doen ook andere organisaties zoals Het Anker een beroep op de diakenen.

 

De diakenen houden ons op de hoogte van projecten van Kerk in Actie in Nederland en in het buitenland. Zij schrijven daarover in Kerkvaart en vragen onze financiële bijdragen ervoor.

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om opvang van kinderen, steun voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en vakanties voor ouderen, in het buitenland om noodhulp bij natuurrampen, straatkinderen en eerlijke handel.

Zie voor meer informatie over projecten: www.kerkinactie.nl en www.solidaridad.nl.Jaarlijks wordt er door de diaconie en ZWO een diaconaal project en een zendingsproject uitgezocht.
Hier wordt dan extra aandacht aan besteed om de gemeenteleden hierbij te betrekken.

 

 

De projecten zijn:

 

 • Droogte bestrijden in Ethiopië: Hoe kun je overleven als er negen maanden geen regen valt?
  Hoe kun je voorkomen dat de volgende extreme droogte in Ethiopië weer een ramp wordt?
  Naast noodhulp zijn er projecten om mensen beter bestand te maken tegen rampen.
 • De strijd tegen het water in Bangladesh: Bangladesh wordt regelmatig getroffen door cyclonen en overstromingen.
  Er wordt hulp geboden aan mensen, die dakloos zijn geworden.
  Verder worden de mensen voorbereid om de gevolgen van een overstroming beter op te vangen.
 • Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan: Na de onafhankelijkheid brak er een burgeroorlog uit.
  Er zijn nu 2,3 miljoen mensen op de vlucht.
  Zij worden opgevangen in kampen en ontvangen daar noodhulp.
  Verder leren vrouwen voedsel te verbouwen om kinderen te kunnen voorzien van voldoende voedsel.
 • Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië: Miljoenen Syriërs zijn huis en haard ontvlucht en leven nu in vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië.
  Daar wordt onderwijs gegeven, medische zorg verleend en krijgen zij voedsel.
  Ook is er aandacht voor traumaverwerking.
 • Overleven na een aardbeving in Nepal: Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving.
  8.000 mensen kwamen om het leven, 22.000 mensen raakten gewond en 800.000 huizen zijn verwoest.
  Veel hulp is nodig zodat de mensen deze ellende kunnen overleven en opbouw mogelijk is.

 

 

De opbrengst van de maaltijdcollectes en van de zendingsbussen bij de uitgang is bestemd voor projecten die behoren bij het thema Versterk de Kerk.

 

Die projecten zijn:

 

 • Bangladesh: christenen in een islamitisch land: Christenen met een islamitische achtergrond hebben het niet makkelijk.
  Jonge christenen kunnen bijbelcursussen volgen en leiderschapstrainingen.
  In jonge plattelandskerken leren mensen lezen en schrijven, er is kleuteronderwijs en er worden plattelandsdokters opgeleid.
 • Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw: De inwoners in het droge noorden van Kameroen worden gesteund.
  De kerk geeft onderwijs en medische zorg, maar stimuleert ook duurzame landbouw.
  Boeren worden opgeleid tot predikant of evangelist.
 • Guatemala: vrouwen versterken in kerk en samenleving: Vrouwen worden sterker gemaakt, zodat hun stem in de kerk gehoord wordt en zij durven opstaan tegen geweld in hun samenleving.
 • Pakistan: zorgzame kerk voor jongeren en vrede: In Pakistan is slechts 2 procent van de bevolking christen.
  De meesten leven in armoede op het platteland. De kerk is hun veilige toevluchtsoord.
  Er is veel zorg voor jongeren, meisjes, vrouwen en gehandicapten.
  Men werkt samen met moslims aan vrede.
 • Syrië: kerken als bakens van hoop: Vluchtelingen kloppen vaak aan bij kerken.
  Er wordt gezorgd voor opvang, voedsel, medicijnen en hygiënische verzorging.
  Verder leiden de kerken jongeren op om diaconaal werk en noodhulp te bieden.
   

 


Erediensten

zondag 26 januari
10:00 uur - Janskerk

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:          Martijn van de Weerd

 

 

 

 


zondag 26 januari
19:00 uur - Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)

Taizéviering: PKN Ontmoetingskerk - Wilnis (Dorpsstraat 20 Wilnis)​

Muzikale begeleiding: Anja Kooistra (piano) en Margriet Lek (cello).


zondag 2 februari
10:00 uur - De Rank

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Wim de Penning

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

zaterdag 25 januari
19:30 uur - 20:30 uur - Maranatha, Vinkeveen Herenweg 207

'Week van Gebed' laatste volle week van januari (De Ronde Venen: 18 - 25 jan 2020) 

Interkerkelijke gebedsbijeenkomst 
Op diverse locaties in De Ronde Venen

 – Wees Welkom -
Inloop 19:15 uur, gebed van 19:30 – 20:30 uur


zondag 26 januari
- Gebouw Irene (naast de Janskerk).

Gevonden Voorwerpen!!!


zondag 26 januari
10:00 uur - Janskerk

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:          Martijn van de Weerd

 

 

 

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties