Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Taakgroep Diaconie


De taakgroep streeft naar omzien naar elkaar.

Oog en oor hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  

We bieden bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben en dragen zorg voor de schepping, binnen de kerkelijke gemeente, de woonomgeving en de wereld.

 

De diaconie en de verschillende commissies staan midden in de samenleving en proberen zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit.

Hierbij worden ze ondersteund door o.a. Kerk in Actie.

Dit is terug te zien in het collecterooster en publicatie in de Kerkvaart en de weekbrief.

De diaconie ziet het als haar taak om de jeugd van onze kerk zoveel mogelijk bij deze doelen te betrekken.

Dit door hen bijvoorbeeld te laten collecteren maar ook actief met hen na te denken over wat zij zelf kunnen doen in het omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg.

 

Beleidsplan van de Diaconie staat hier....  

 

 Omzien naar elkaar dichtbij:


​      De diaconale zorg in onze gemeente  bestaat uit omzien naar elkaar en oor en oog hebben voor

      mensen die hulp nodig hebben.  

      We bieden (financiële) bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben.

 • Wij zijn vertegenwoordigd in het diaconaal platform. (Klik hier voor meer info!)
 • In samenspraak met de Voedselbank wordt elke maand het “product van de maand” ingezameld.
 • Onze aandacht gaat onder andere uit naar het Hospitium in Wilnis; Inloophuis het Anker; de gezinshuizen in de Glind; kinderen in de knel
 • ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

      Omzien naar onze naaste, dat is Gods opdracht voor de gemeente.

      We willen ons dat aantrekken, ook als het gaat om onze verre naaste.We willen ons bewust zijn van

      het verband dat bestaat tussen onze westerse manier van leven en de armoede in de Derde Wereld,
      en daarbij ook kritisch naar ons eigen leefpatroon kijken.

 • Commissie OKM (Onze Kontakt Morgen voor Senioren)
  Iedere derde woensdag van de maand wordt er in Irene een bijeenkomst voor senioren gehouden met een zeer gevarieerd programma (zie de agenda).
  Aanvang 10:00 uur; vanaf 9:30 uur is er koffie en thee.
  Voor degenen die dat willen kan er vervoer geregeld worden.
  Elk jaar wordt afgesloten met een verrassing.
 • Commissie OKD (Ontmoeting Kerk en Detentie)
  De mensen van deze werkgroep organiseren, in samenwerking met de Geestelijke Verzorging van de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, een huiskamerproject in de vrouwengevangenis aldaar bij de Bijzondere Zorg EVZ.
  Het gaat hierbij om tbs-ers en levenslang gestrafte vrouwen die het geestelijk erg moeilijk hebben.


Ver(der) weg


We kijken niet alleen om naar onze gemeenteleden, maar voelen ons ook betrokken bij mensen buiten onze kerk die hulp nodig hebben. Dit werk wordt gecoördineerd door de diaconie.

In Mijdrecht steunen de diakenen steunen de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en het Hospitium. Soms doen ook andere organisaties zoals Het Anker een beroep op de diakenen.

 

De diakenen houden ons op de hoogte van projecten van Kerk in Actie in Nederland en in het buitenland. Zij schrijven daarover in Kerkvaart en vragen onze financiële bijdragen ervoor.

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om opvang van kinderen, steun voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en vakanties voor ouderen, in het buitenland om noodhulp bij natuurrampen, straatkinderen en eerlijke handel.

Zie voor meer informatie over projecten: www.kerkinactie.nl en www.solidaridad.nl.Jaarlijks wordt er door de diaconie en ZWO een diaconaal project en een zendingsproject uitgezocht.
Hier wordt dan extra aandacht aan besteed om de gemeenteleden hierbij te betrekken.

 

 

De projecten zijn:
 

Het diaconale project in 2020 en 2021 is:

 

Dim Dirk Jana

Uit ons dak voor onderdak, dat is het motto van de actie waar de ZWO mee is  gestart om de zorgboerderij Dim Dirk Jana in de Oekraïne te kunnen realiseren.

Dim Dirk Jana is een onderdeel van Local Care, een organisatie die zich voornamelijk bezig houdt met kleinschalige projecten. Een van deze  projecten  is dus de Zorgboerderij Dim Dirk Jana. Er is daar een pand gekocht om te worden ingericht als zorgboerderij. Voor het gebruikt kan worden, moet het flink worden opgeknapt. Men is begonnen met het dak om te zorgen dat het gebouw waterdicht is in tijden van kou en regen. Verder wordt er gewerkt aan de omheining van de grond behorende bij het pand, de kozijnen, de moestuin, de boomgaard en de schuur.  Daarna zullen de ruimtes worden opgeknapt en ingericht. Heel veel werk, wat natuurlijk veel geld kost. Daarom willen wij daar graag aan meewerken, zodat het ook echt dienst kan gaan doen als zorgboerderij.

Local Care heeft ter plekke in pastor Viktor een goede partner gevonden. Hij ziet toe op de verbouwing en zet zich volop in om er een mooie, functionele zorgboerderij van te maken.

 

 

 

Zendingsproject

De opbrengst van de maaltijdcollectes en van de zendingsbussen bij de uitgang is bestemd voor het project De Bijbel voor iedereen in China.

In China is de Bijbel steeds slechter verkrijgbaar en voor veel mensen te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor Bijbelpapier om  de Bijbel betaalbaar te houden. Ook is er subsidie voor een Bijbelvertaling in minderheidstalen, zodat de Bijbel beschikbaar wordt in de hartstaal van de diverse minderheidsgroeperingen. En om deze Bijbel te kunnen lezen, worden er alfabetiseringscursussen gegeven. Kerk in Actie werkt hierin samen met het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap).

De Witte Yi in de provincie Yunnan is zo’n etnische minderheidsgroep. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit is het belangrijk om een Bijbel te hebben in hun eigen taal.

Ook in de provincie Henan wordt hulp geboden. Hier groeit het aantal kerken heel hard. Er is daar dan ook grote behoefte aan Bijbels en voorgangers.

 


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 25 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:         Wim de Penning

 

Kunst en kerk-dienst  (Zie meer info onder Oproepen)

 

 

 

 


zondag 25 oktober
19:00 uur - Zie onderstaande tekst!

Taizéviering in Vinkeveen

 

Vanavond is er een Taizéviering in de Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen.

Vooraf is er pianospel, de viering begint om 19:00 uur.


zondag 1 november
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Erick Versloot

Muziek:          Martijn van de Weerd

 

Maaltijd van de Heer​ 

 

 

 


Alle Erediensten

Agenda

zondag 25 oktober
10:00 uur - Janskerk

Elke zondag is er om 10 uur dienst in de Janskerk, die door een beperkte groep van voorlopig 30 mensen bijgewoond kan worden. Je kunt je opgeven door te mailen naar

kanikzondagnaardekerk@pgmijdrecht.nl

Je krijgt bericht als je kunt komen.

Je kunt je nu opgeven voor alle diensten in oktober.

(Zie Agenda)

Ook de kerk is een openbare ruimte, wilt u daarom een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?​

 

Voorganger:   Ds. Elise Jansen

Muziek:         Wim de Penning

 

Kunst en kerk-dienst  (Zie meer info onder Oproepen)

 

 

 

 


zondag 25 oktober
19:00 uur - Zie onderstaande tekst!

Taizéviering in Vinkeveen

 

Vanavond is er een Taizéviering in de Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen.

Vooraf is er pianospel, de viering begint om 19:00 uur.


dinsdag 27 oktober
10:00 uur - De Rank

Wijkbijeenkomsten voor met name Centrum-Zuid;


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties