Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Taakgroepen


Onze gemeente is georganiseerd volgens ordinantie 4, artikel 10 als kerkenraad met taakgroepen.

 

De Kleine Kerkenraad is het dagelijks bestuur van de gemeente. De KKR zorgt voor de uitvoering van het beleid, binnen de grenzen van het beleidsplan en de begroting, en voor de dagelijkse gang van zaken.

De KKR bestaat uit voorzitter, scriba, predikant(en) en vertegenwoordigers van de taakgroepen. Er zijn 6 taakgroepen:

Pastoraat

Eredienst

Diaconaat

Jeugd

Leren en Communiceren (voorheen Missionair en publiciteit)

Financiën en Beheer

Een taakgroep is verantwoordelijk voor alles wat er op haar gebied gebeurt en heeft ook de zorg voor alle mensen, die op dit gebied hun bijdrage leveren.

 

De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en houdt zich bezig met de vier B’s: beleid, begroting, beroepen en belangrijke zaken. De GKR vergadert 4 keer per jaar.

 

Alle ambtsdragers, dat zijn predikanten, ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.Taakgroep Pastoraat.


Uit de weekbrief van 5 - 2 -2017:

 

Wijk Centrum gesplitst in Noord en Zuid


In de laatste vergadering van de Taakgroep Pastoraat is besproken hoe Wijk Centrum tussen de predikanten kan worden verdeeld.

Niet langer langs de oude lijnen van adressen van de Janskerk en De Rank, maar geografisch. De 200 adressen konden eenvoudig worden verdeeld in
Centrum-Noord en Centrum-Zuid, met allebei 100 adressen. De grens ligt langs de Kerkvaart, Kerkstraat en de Industrieweg. Genoemde straten horen zelf nog bij Noord; en alles ten zuiden ervan bij Zuid.

De Taakgroep  heeft dit voorstel omarmd en zo is het nu dus besloten.

 

Ds. Gert Landman neemt Centrum-Noord voor zijn rekening (Provincialeweg t/m Kerkvaart, inclusief De Kom en de Helmstraat) en ??? is beschikbaar voor de adressen in Centrum-Zuid (Dorpsstraat en Oranje Nassaukwartier tot het eind van Bozenhoven, inclusief Veenstaete en Gerardus Majella).
Verder zijn de wijkteams inmiddels in elkaar geschoven (dit geldt voor alle wijken); de bezoekers zullen de komende tijden gecoacht worden, om
nog leukere en enthousiastere bezoekteams te worden. Wie hier nu ook zin in krijgt, kan zich bij ons opgeven!
Ds. Gert Landman, tel. 06 3030 8712

 Taakgroep Eredienst.


Taakgroep eredienst


Erediensten... overwegingen

 

De afgelopen jaren zijn bijna alle zondagochtenddiensten gezamenlijk gevierd. We kerken om en om in de Janskerk en De Rank.

Velen ervaren dit als een versterking van de eenheid en verbondenheid als kerkgemeenschap.

 

De taakgroep eredienst heeft er in de afgelopen periode nagedacht over hoe we kunnen komen tot één orde van dienst.

De verschillen in orden van dienst van beide kerkgebouwen zijn we gaan inventariseren, doordenken en hebben daarin keuzes gemaakt.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit de eenheid dient en misverstanden of ergernissen voorkomt.

 

Lees HIER verder ....

 Taakgroep Leren en Communiceren


Taakgroep Leren en Communiceren

 

Eén van de nieuwe taakgroepen is de taakgroep (voorheen) Missionair en Publiciteit.

Hierin zijn vertegenwoordigd: de werkgroep Binnenste Buiten, de redactie van Kerkvaart, de websitebeheerder en de Weekbrief.

 

Hoe missionair is onze kerk eigenlijk?
Zoals u al in de vorige Kerkvaart heeft kunnen lezen gaat de organisatiestructuur van onze kerk sterk veranderen.
Eén van de nieuwe taakgroepen is de taakgroep Missionair en Publiciteit. Hierin zijn vertegenwoordigd: de werkgroep Binnenste Buiten, de redactie van Kerkvaart, de websitebeheerder en de Weekbrief.
Het voordeel van een nieuwe structuur is dat je alles weer eens tegen het licht houdt. Wat valt er onder ‘Missionair en Publiciteit’? En wie zijn er allemaal bij betrokken? Dat blijken meer mensen te zijn dan je in eerste instantie denkt!
Ik wil graag een aantal voorbeelden noemen.

 

Missionair werk binnen andere taakgroepen
Ook andere taakgroepen zijn missionair bezig. Aandacht voor dertigers en mogelijkheden van groepspastoraat waren al langer aandachtspunten van de missionaire werkgroep Binnenste Buiten. Deze activiteiten vallen nu onder de taakgroep Pastoraat. Dat geldt ook voor het missionaire thema ‘Deel je leven!’. Dat is niet alleen het thema voor de geloofsgesprekken onder leiding van onze predikanten, maar biedt ook goede aanknopingspunten voor andere (gespreks)groepen en wijkavonden.
Het plan is nog steeds kijken naar mogelijkheden om de erediensten missionairder te maken of om een missionaire eredienst te organiseren. Dit is echt iets voor de taakgroep Eredienst.
Ook de andere taakgroepen hebben missionaire activiteiten waarbij heel verschillende doelgroepen worden aangesproken. Denk maar aan de actie Kerkbalans (taakgroep Financiën en Beheer), het jonge-ouders-netwerk (taakgroep Jeugd) of de vrijdagmiddagdiensten in De Kom (Diaconaat).
Mijn taak als missionair ouderling is o.a. om deze missionaire activiteiten van andere taakgroepen te ondersteunen en ook als zodanig te onderkennen.

 

Samenwerking
We zijn ook samen met andere kerken missionair bezig. Zo doen we met Kerst voor de derde keer mee aan de kerstlichtjestocht en komt er met Pasen weer een paasactiviteit in de Willisstee. Deze activiteiten organiseren we samen met de Veenhartkerk en Leef! Leerhuisactiviteiten van drie Rondeveense PKN-kerken staan dit jaar in één gezamenlijke folder. Activiteiten rond 500 jaar Reformatie worden o.a. in IKO-verband opgepakt.
We gaan proberen weer eens op de nieuwjaarsmarkt van gemeente De Ronde Venen te staan, samen met andere kerken. En we willen kijken of er een soort portaal op internet mogelijk is van alle Rondeveense kerken.

 

Open kerken
We stellen onze kerkgebouwen ook open voor anders- en niet-gelovigen. Zo wisten afgelopen Open Monumentendag 75 mensen hun weg te vinden naar de Janskerk. De iconen van Geertje Plaat waren erg in trek. Ook het kerkcafé, de rondleidingen door de kerk en naar het orgel en een klein
optreden van Vocale Consonant uit Abcoude werden gewaardeerd. Dus volgend jaar zijn we weer open!
Op 30 december is net zoals in voorgaande jaren De Rank open voor mensen die aan het einde van het jaar een kaarsje willen aansteken en mogelijk een gesprek willen.

 

Communicatie
De werkgroep Binnenste Buiten is altijd bewust bezig met publiciteit, intern en extern. Stukjes in Kerkvaart, inhoud van de website, persberichten van activiteiten… We vinden dat er eigenlijk ook een communicatieplan voor onze kerk moet komen. Echt een klus voor de taakgroep Missionair en
Publiciteit.

 

Tenslotte

Over wat missionair precies is verschillen de meningen. Toch durf ik te zeggen: we zijn als kerk op de goede weg. We denken bij onze activiteiten steeds vaker na hoe we die missionair kunnen maken en we organiseren, ook samen met andere kerken, missionaire activiteiten.
En dat is best iets om trots op te zijn.


Ineke Bams (missionair ouderling)

 Taakgroep Leren en Communiceren - Werkgroep Binnenste Buiten


Binnenste Buiten..., wat er binnen (in de kerk) gebeurt, willen we ook buiten laten zien.
Wat is het beeld, dat mensen van een kerk hebben?
Een dienst op zondag, een dominee, dingen die je niet mag?

Dat beeld, daar kunnen we best wat aan doen.

De kerk, de gemeente geeft steun aan je geloof op allerlei manieren, op zondag, maar ook door de week, in gespreksgroepen en kerkdiensten.
Wie te maken heeft met zorgen of verdriet, kan een beroep doen op onze predikanten en voelt de steun en warmte van gemeenteleden om hen heen.
Gemeenteleden zijn blij met wat de kerk hen biedt en willen dat ook delen met anderen.

De werkgroep Binnenste Buiten probeert werkgroepen, commissies en gemeenteleden te stimuleren om werk te maken van dat 'delen'.
Daarover schrijft Binnenste Buiten regelmatig in Kerkvaart, het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Mijdrecht.Erediensten

vrijdag 18 oktober
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

Voorganger is vandaag Mw. Helma Teusink-Meijer en Janny Ekema zorgt voor de muziek.

 


zondag 20 oktober
10:00 uur - Janskerk

Voorganger: Ds. Elise Jansen

Muziek:       Couzijn van Leeuwen

Doopdienst

 


zondag 27 oktober
10:00 uur - De Rank

Voorganger:   Ds. Arianne Geudeke

Muziek:          Wim de Penning

 

 


Alle Erediensten

Online beluisteren

  Erediensten


Agenda

donderdag 17 oktober
20:00 uur (Vanaf 19:45 uur koffie/thee). - ‘De Morgenster’ Herenweg 253 te Vinkeveen

ZIN IN FILM

The Danish Girl uit 2015.


vrijdag 18 oktober
15:00 uur - De Kom

Viering in De Kom

Voorganger is vandaag Mw. Helma Teusink-Meijer en Janny Ekema zorgt voor de muziek.

 


zondag 20 oktober
-

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 31 oktober​ 2019​ zal verschijnen.


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties