Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Diaconie collecte


U kunt uw bijdrage voor de diaconiecollecte (normaal in de dienst de eerste collecte)

en de zendingsbussen ook overmaken op rekening:

NL61 INGB 0000 1401 54 o.v.v. het doel van de collecte, of via de Givt-app
Taakgroep Diaconie


De taakgroep streeft naar omzien naar elkaar.

Oog en oor hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  

We bieden bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben en dragen zorg voor de schepping, binnen de kerkelijke gemeente, de woonomgeving en de wereld.

 

De diaconie en de verschillende commissies staan midden in de samenleving en proberen zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit.

Hierbij worden ze ondersteund door o.a. Kerk in Actie.

Dit is terug te zien in het collecterooster en publicatie in de Kerkvaart en de weekbrief.

De diaconie ziet het als haar taak om de jeugd van onze kerk zoveel mogelijk bij deze doelen te betrekken.

Dit door hen bijvoorbeeld te laten collecteren maar ook actief met hen na te denken over wat zij zelf kunnen doen in het omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg.

 

Structuur- en Beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Mijdrecht 2020 - 2022.
Omzien naar elkaar dichtbij:


​      De diaconale zorg in onze gemeente  bestaat uit omzien naar elkaar en oor en oog hebben voor

      mensen die hulp nodig hebben.  

      We bieden (financiële) bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben.

 • Wij zijn vertegenwoordigd in het diaconaal platform. (Klik hier voor meer info!)
 • In samenspraak met de Voedselbank wordt elke maand het “product van de maand” ingezameld.
 • Onze aandacht gaat onder andere uit naar het Hospitium in Wilnis; Inloophuis het Anker; de gezinshuizen in de Glind; kinderen in de knel
 • ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

      Omzien naar onze naaste, dat is Gods opdracht voor de gemeente.

      We willen ons dat aantrekken, ook als het gaat om onze verre naaste.We willen ons bewust zijn van

      het verband dat bestaat tussen onze westerse manier van leven en de armoede in de Derde Wereld,
      en daarbij ook kritisch naar ons eigen leefpatroon kijken.

 • Commissie OKM (Onze Kontakt Morgen voor Senioren)
  Iedere derde woensdag van de maand wordt er in Irene een bijeenkomst voor senioren gehouden met een zeer gevarieerd programma (zie de agenda).
  Aanvang 10:00 uur; vanaf 9:30 uur is er koffie en thee.
  Voor degenen die dat willen kan er vervoer geregeld worden.
  Elk jaar wordt afgesloten met een verrassing.
 • Commissie OKD (Ontmoeting Kerk en Detentie)
  De mensen van deze werkgroep organiseren, in samenwerking met de Geestelijke Verzorging van de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, een huiskamerproject in de vrouwengevangenis aldaar bij de Bijzondere Zorg EVZ.
  Het gaat hierbij om tbs-ers en levenslang gestrafte vrouwen die het geestelijk erg moeilijk hebben.Ver(der) weg


We kijken niet alleen om naar onze gemeenteleden, maar voelen ons ook betrokken bij mensen buiten onze kerk die hulp nodig hebben. Dit werk wordt gecoördineerd door de diaconie.

In Mijdrecht steunen de diakenen steunen de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en het Hospitium. Soms doen ook andere organisaties zoals Het Anker een beroep op de diakenen.

 

De diakenen houden ons op de hoogte van projecten van Kerk in Actie in Nederland en in het buitenland. Zij schrijven daarover in Kerkvaart en vragen onze financiële bijdragen ervoor.

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om opvang van kinderen, steun voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en vakanties voor ouderen, in het buitenland om noodhulp bij natuurrampen, straatkinderen en eerlijke handel.

Zie voor meer informatie over projecten: www.kerkinactie.nl en www.solidaridad.nl
Jaarlijks wordt er door de diaconie en ZWO een diaconaal project en een zendingsproject uitgezocht.
Hier wordt dan extra aandacht aan besteed om de gemeenteleden hierbij te betrekken.

 

De projecten zijn:
 

Het diaconale project in 2020 en 2021 is:

 

Dim Dirk Jana

Uit ons dak voor onderdak, dat is het motto van de actie waar de ZWO mee is  gestart om de zorgboerderij Dim Dirk Jana in de Oekraïne te kunnen realiseren.

Dim Dirk Jana is een onderdeel van Local Care, een organisatie die zich voornamelijk bezig houdt met kleinschalige projecten. Een van deze  projecten  is dus de Zorgboerderij Dim Dirk Jana. Er is daar een pand gekocht om te worden ingericht als zorgboerderij. Voor het gebruikt kan worden, moet het flink worden opgeknapt. Men is begonnen met het dak om te zorgen dat het gebouw waterdicht is in tijden van kou en regen. Verder wordt er gewerkt aan de omheining van de grond behorende bij het pand, de kozijnen, de moestuin, de boomgaard en de schuur.  Daarna zullen de ruimtes worden opgeknapt en ingericht. Heel veel werk, wat natuurlijk veel geld kost. Daarom willen wij daar graag aan meewerken, zodat het ook echt dienst kan gaan doen als zorgboerderij.

Local Care heeft ter plekke in pastor Viktor een goede partner gevonden. Hij ziet toe op de verbouwing en zet zich volop in om er een mooie, functionele zorgboerderij van te maken.

 

Lees hier verder!!! DE DROOM VAN DIRK JAN WARNAAR KOMT UIT

 

Zendingsproject 2021
De opbrengst van de maaltijdcollectes en van de zendingsbussen bij de uitgang is bestemd voor het project Betrokken predikanten opleiden in Zambia.

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten.

Van hen wordt verwacht dat zij gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden.

Zeker op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn.

Predikanten gaan daar ook over de financiën van de kerk.

Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en schoon drinkwater.

De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.

Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving.

Kerk in Actie ziet het belang van de opleiding tot een betrokken predikant en draagt bij aan de beurzen van 25 theologie studenten

Lees hier verder!


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 12 februari
10.00 uur - Janskerk

Eredienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Martijn van de Weerd

Meer info over deze dienst

Alle diensten

Bijzondere diensten

zondag 12 februari
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst M.m.v. band en organist
Voorganger: Ds. René Visser


vrijdag 17 februari
15.00 uur - Irene

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Helma Teusink
Musicus: Jan van Koeverden Brouwer


Alle diensten

Agenda

dinsdag 7 februari
18.00 uur - Thuis

Bijbelbasics (bij gemeenteleden thuis)


dinsdag 7 februari
19.00 uur - Janskerk

Gebedskring


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties