Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Janny en Piet stellen zich voor:
Aan ons, Janny van Oudenaarden en Piet ten Kate, is gevraagd om de functie van ‘Vertrouwenspersoon’ in te vullen.

Zoals u mogelijk weet hebben we allebei ervaring in de gezondheidszorg (resp. ouderenzorg en huisarts).

We weten dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat.

Het is een delicate zaak.

 

Onlangs preekte dominee Erick nog over de effecten van vertrouwen en wantrouwen.

Je veilig weten in een geloofsgemeenschap lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is dat helaas niet.
Jannie en ik bezochten in Ermelo vier avonden een cursus over het onderwerp.

Met een groep van ongeveer tien personen bogen we ons over de materie.

We zagen documentaires over seksueel misbruik, discussieerden hierover.

Onze cursusgenoten kwamen uit verschillende kerkgenootschappen, want elke kerk heeft met deze zaken te maken.

We deden rollenspelen en maakten introductieplannen etc.
Het is de bedoeling dat u regelmatig van ons zult horen.

 

Wanneer we officieel aangesteld zijn door de Grote Kerkenraad zullen we ons aan u presenteren en vertellen over onze werkwijze en de manier waarop u met ons in contact kunt komen.

Dit zal waarschijnlijk een keer plaats vinden in het kader van een gemeenteberaad.
We zullen mogelijk ook adviezen geven over preventieve maatregelen.

We willen ons met name ook presenteren binnen het jeugdwerk en binnen het pastoraat... kortom: veiligheid dient onze hele gemeente te doordesemen.

We zullen ernaar streven om extra aandacht te geven aan hen die het meest kwetsbaar zijn.
Jaarlijks zullen we verslag doen van onze activiteiten aan de kerkenraad en ons beleid zo nodig aanpassen.

 

Een belangrijk aspect van ons werk is dat we onafhankelijk zijn en geheimhouding zo mogelijk hanteren.

We kunnen een beroep doen op een landelijk team dat ons ondersteunt en adviseert.
We hopen op een goede samenwerking met u en zoals we al schreven: u hoort van ons.


Piet ten Kate en Janny van Oudenaarden


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 12 februari
10.00 uur - Janskerk

Eredienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Martijn van de Weerd

Meer info over deze dienst

Alle diensten

Bijzondere diensten

zondag 12 februari
19:00 uur - De Rank

Welkomstdienst M.m.v. band en organist
Voorganger: Ds. René Visser


vrijdag 17 februari
15.00 uur - Irene

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Helma Teusink
Musicus: Jan van Koeverden Brouwer


Alle diensten

Agenda

dinsdag 7 februari
18.00 uur - Thuis

Bijbelbasics (bij gemeenteleden thuis)


dinsdag 7 februari
19.00 uur - Janskerk

Gebedskring


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties