Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Vacatures kerkenraad


Vacatures Kerkenraad september 2023

>> Download formulier <<

 

Er is werk in de kerk! Voor komend kerkelijk seizoen zijn we dringend op zoek naar mensen die een rol willen vervullen in onze mooie gemeente  Een aantal ambtsdragers zijn reeds 4 jaar kerkenraadslid, nu aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Nieuwe mensen, jong of ouder, zijn nodig om mee te besturen; dat kan op diverse manieren. 

Het beleidsplan van de gemeente heeft als thema ‘Groei’ ; welk talent kunt u/kun jij inzetten om te groeien – voor de gemeente, voor jezelf en zo in dienst te staan van God en de naaste?! 

Uw gebed is nodig om nieuwe ambtsdragers te vinden.

 

Per september 2023 zijn er 5 vacatures in de kerkenraad. Het zoeken naar ambtsdragers is een taak en verantwoordelijkheid van de hele gemeente, samen kennen we veel meer mensen! 

Wilt u, wil je nadenken over de vraag wie je geschikt vindt voor deze vacatures en namen aan ons voordragen? Stemgerechtigde leden kunnen per vacature 1 of 2 namen indienen. De kerkenraad inventariseert en gaat de voorgedragen personen vragen. 

 

En misschien denk je: ik wil wel mee werken in de kerk maar niet als ambtsdrager. Neem contact op met de scriba, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn! Ook als je meer informatie wilt over één van onderstaande vacatures – neem gerust contact op!

 

We danken u hartelijk voor het meedenken. 

Dit formulier kan ingeleverd worden in de brievenbus bij de Janskerk of de Rank.

Of de namen mailen naar scriba@pgmijdrecht.nl 

Maandag 22 mei  is de uiterste inleverdatum.

 

>> Download formulier <<

 

============================================================

 

Ouderling – voorzitter van de Kerkenraad. Je neemt deel in het Moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Je werkt veel samen met de scriba en predikanten en met elkaar houd je de grote lijnen en visie in het oog.

En je geeft leiding aan de Kleine en Grote Kerkenraadsvergaderingen. Het gaat om totaal 12 vergaderingen per jaar en een aantal keren Moderamen overleg, dit is afwisselend per mail of een uurtje om de vergadering voor te bereiden.

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

============================== ============================

 

Ouderling – bijzondere diensten 

Je bent lid van de Taakgroep Pastoraat en bent aanwezig bij trouw- en rouwdiensten als ouderling van dienst en gastvrouw, gastheer. Daarnaast ben je lid van Grote kerkenraad (5 vergaderingen)

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

============================== ============================

 

Ouderling – jeugdouderling

Kerntaak is dat kinderen van alle leeftijden zich thuis voelen in onze kerk. We proberen daarbij verbinding te zoeken tussen de verschillende leeftijdsgroepen, met ouders en met andere generaties binnen de gemeente. Daarnaast zijn we bezig om meer interkerkelijke jeugdactiviteiten te organiseren. Hoe mooi! 

Daarnaast ben je lid van de Kleine en Grote kerkenraad (10-12 vergaderingen) 

Er is een uitgebreide taakomschrijving voor jeugdouderling en jeugddiaken beschikbaar.

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

==========================================================

 

Diaken – jeugddiaken 

Kerntaak is dat er bij de diaconale projecten aandacht is voor kinderen en jongeren. De diaconale doelen breng je onder de aandacht van de jeugd en je stimuleert acties binnen het jeugdwerk om geld of goederen in te zamelen dóór kinderen en jongeren.

De diaconie vergadert 8 x per jaar. Daarnaast ben je lid van Grote kerkenraad (5 vergaderingen) 

Er is een uitgebreide taakomschrijving voor jeugdouderling en jeugddiaken beschikbaar.

 

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

===========================================================

 

Diaken – een sociale praktische aanpakker voor het diaconale werk in de gemeente met voorkeur voor het secretariaat. De diaconie vergadert 8 x per jaar. Daarnaast ben je lid van de Grote kerkenraad (5 vergaderingen)

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

============================== ============================

 

Het College van Kerkrentmeesters zoekt een kerkrentmeester facilitaire zaken en iemand die het administratieve beheer van het Janskerkhof wil overnemen. 

Over deze 2 taken kunt u informatie opvragen bij Christiaan Roodhart, secretaris college KRM, 

tel. 0297 531 837 of email   secretaris-cvk@pgmijdrecht.nl 

 

Kerkrenmeester facilitaire zaken

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

============================================================

 

Beheerder Janskerkhof 

 

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

Naam: …………………………………………………… Adres/email of tel.nr: …………………………………………………..

============================================================

 

Voorgedragen door

Naam en handtekening:

 

>> Download formulier <<
Nieuwe leiding kinderkerk gezocht


Nieuwe leiding kinderkerk gezocht
Wie wil de kinderkerk komen versterken? We zijn een gezellig en betrokken team. Een zondag kinderkerk hoef je nooit alleen te doen en je kunt gerust eerst een paar keer komen kijken. Voor de kinderen zou het leuk zijn als er ook wat meer mannen een activiteit doen en een verhaal komen vertellen. Wil je informatie of heb je vragen?
Mail me gerust.  karinvlastuin@hotmail.com
Beleggingscommissie...


Oproep: interessante propositie: voor langetermijndenker, teamplayer met visie. Sinds enige jaren worden de fondsen voor onder andere het onderhoud van de gebouwen beheerd door een ‘Beleggingscommissie’, bemand door de heren Van Lonkhuyzen, Voorwinden, Gille en Hesselman Sr. Aangezien door verhuizing en aftreden eerdaags vacatures ontstaan, zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden met affiniteit en liefst ervaring in het investeren en beleggen van vermogen.

Met name voor dames is dit een zeer voldoening gevende alsmede zingevende activiteit, daar in de praktijk blijkt dat zij erg succesvol in dit metier zijn. Het beperkte tijdsbeslag kan in onderling overleg in het team worden bepaald.
Gezamenlijk bepalen wij aan de hand van het door ons, de Beleggingscommissie, opgestelde en door de Kerkenraad goedgekeurde statuut, het tactische- en strategische beleggingsbeleid.

Qua achtergrond zou het zeer welkom zijn indien de belangstellenden, die eventueel tot de commissie zouden willen toetreden, over een DSI certificaat en of een economische opleiding zouden beschikken. Leeftijd is van neven belang.

 

Belangstellenden worden uitgenodigd contact met Robert Hesselman telefoonnummer 0297 - 28 34 10 op te nemen voor nader overleg en informatie over deze fantastische ‘functie’, midden in het ‘financiële hart’ van onze Kerkgemeenschap, in een betrokken en aimabel team van Ambtsdragers en vrijwilligers (onbezoldigd).

 

Dames en heren, neem contact op, u zult er geen spijt van krijgen!
Gezocht: lieve oppas opa’s/oma’s/ooms/tantes/ vaders/moeders…


Voor de crèche zijn we hard op zoek naar lieve oppas.

We zijn al erg geholpen als u 1 of 2 keer per half jaar tijdens de ochtenddienst

op onze jongste gemeenteleden wilt passen.
Ook zijn we hard op zoek naar tieners die willen helpen.

 

Lijkt het u/jou leuk?

Meer informatie en/of aanmelden kan bij Aline Bakker - tel 0297 - 263121 of via e-mail alinebakkerdg@gmail.com
Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 23 juni 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Overstapdienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
-
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 21 juni 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Jan Montsma


 

Zondag 30 juni 2024
19.00 uur - De Rank

Welkomstviering Koor: Perki Indonesische gemeenschap Uithoorn
Ds. Burrito Olde


Alle diensten

Agenda

zondag 23 juni
14.30 uur - De Rank

Even iets anders op zondagmiddag


dinsdag 25 juni
18.00 uur - De Weg

Slotavond JeugdAlpha


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties