Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje
Steun voor je geloof in ontmoeting en gesprek >>

Wilt u meer weten over een van deze groepen of hieraan mee gaan doen,

neem dan contact op met een van de predikanten >> of met scriba@pgmijdrecht.nl

Kijk voor de actuele data in de agenda >>


Tags: #ontmoeting #gespreksgroep
Over verdriet, verlies en veerkracht >>
Over verdriet, verlies en veerkracht

We willen iets doen voor mensen uit onze Gemeente die een geliefde verloren hebben en verder moeten met een lege plek en een totaal ander leven.

 

Deze grote verandering - het rouwen, het verdriet, de emoties, de twijfel, hoe verder - kan heel intens zijn en vragen om ondersteuning, dan wel steun van lotgenoten die weten wat dit proces inhoudt.

 

De leden van een vorige groep hebben ervaren dat het contact met lotgenoten helend werkt en men ook na de groepsbijeenkomsten elkaar nog graag opzoekt. En dat men ook met elkaar plezier kan hebben ondanks alle verdriet.

 

Doel van de groepsbijeenkomsten is om het verlies als onderdeel van je leven te integreren in je verdere functioneren.

 

Dat doen we graag door met elkaar verdriet te delen, het verlies te bespreken, maar ook vooral om te ontdekken hoe je het leven weer op kunt pakken. En iedereen heeft daarin natuurlijk zijn eigen proces, maar we kunnen elkaar ook helpen om, op weg naar de toekomst, de juiste stappen te zetten. 

 

We denken in eerste instantie aan 4 bijeenkomsten, in een laagdrempelige setting en in een kleine groep zodat we bij iemand thuis bij elkaar kunnen komen. 

 

We willen eind januari, begin februari 2024 starten bij voldoende deelname.  

 

We willen graag nog wat toelichting geven als u dat helpt een beslissing te nemen. 

 

Met een hartelijke groet,

 

Janny Ekema, tel. 0297-241068 mail: jwiersema181@gmail.com

Wil Geusebroek, tel.0297-273753 mail: wil.geusebroek@ziggo.nl

 

Even niets te doen op zondagmiddag? Even iets anders..... >>

Heeft u op een zondagmiddag soms even niets te doen?

Breng dan eens een bezoekje aan De Rank. Daar staat iedere maand, op de vierde zondag middag, de deur open.

U bent daar welkom tussen 14.30 uur en 16.00 uur om elkaar te ontmoeten en voor een gezellig praatje.

Gastvrouwen zorgen voor een kopje koffie of thee.

 

De laatste informatie over Even niets te doen leest u ook iedere maand op de weekbrief. 

Wij hopen u te ontmoeten. 

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen.

Janny Ekema, tel. 0297 - 24 10 68 of Trijnie Korver, tel. 0297 - 28 16 24.

 

Kijk in de agenda voor de actuele data >>


Tags: #ontmoeting
O.K.M. - Open Kontakt Morgen voor Senioren >>

De O.K.M. commissie organiseert in de maanden september t/m mei iedere eerste woensdag

open ochtenden van 10.00 - 12.00 u. in gebouw Irene naast de Janskerk.
Vanaf 09.45 u. staat de koffie en thee klaar.

De OKM biedt een afwisselend programma, zoals bijv een lezing over veiligheid, de natuur in onze omgeving.

Ook komen gemeenteleden vertellen over mooie vakantiereizen of is er een muzikale uitleg over liederen of quiz.

U bent van harte welkom!

>> Kijk voor actuele data in de agenda <<


Tags: #ontmoeting
Open Kerk in de Rank >>

Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

Van 11.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en te luisteren naar de mooie muziek op de vleugel van Anita Vos.


Tags: #ontmoeting
Gebedsmoment >>
Gebedsmoment

Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl


Tags: #ontmoeting
Samen bijbellezen >>
Samen bijbellezen

Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl


Tags: #ontmoeting
Zin Zoeken >>
Zin Zoeken

Activiteiten voor wie zoekt naar verdieping en inspiratie

 

Zelf een programma aanbieden

Wil je zelf een programma op het gebied van zingeving aanbieden in ons gebouw? Neem dan contact op met ons: 

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl

 

 

Op de hoogte blijven

Als je graag op de hoogte gehouden wilt worden van ons programma-aanbod, kun je je hiervoor aanmelden via bovenstaand mailadres. Elke maand sturen we je dan de activiteiten toe. 

 

ZinZoeken

Ben je op zoek naar verdieping? Zou je graag ruimte willen maken voor jezelf? Zoek je naar anderen met wie je je vragen of ervaringen kunt delen? Heb je behoefte aan verstilling, verbinding en inspiratie?

ZinZoeken wil een plek bieden waar je tot jezelf en tot elkaar kunt komen. Een plek waar mensen worden gezien en gehoord, waar hun verhaal ertoe doet. Waar het mogelijk wordt gemaakt na te denken over de zin van je bestaan en deze vragen en gedachten te delen met anderen.

 

Betekenis geven

Geen enkele gebeurtenis in je leven heeft op voorhand zin. Dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve ervaringen. Zin geven is betekenis toebrengen aan de ervaringen die het leven je brengt. Dat proces is zowel actief -je gaat ernaar op zoek -als inactief- het voltrekt zich. Het zoeken naar zin is de primaire motivatiekracht van de mens. 

Betekenisgeving vraagt om het onderzoeken van gebeurtenissen. Hoe hebben ze je gevormd? Hoe zijn ze van invloed op de manier waarop je jezelf en de wereld om je heen ervaart en je ermee verbindt? Het is een proces van leren en ontwikkelen. 

 

Waar?

De activiteiten van ZinZoeken vinden plaats in Open Huis De Rank. Dit gebouw staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en ondersteuning. 

 • Ontmoeting:
  In de grote zaal worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting. 
 • Inspiratie:
  ZinZoeken organiseert activiteiten op het gebied van zingeving voor iedereen die daarin geïnteresseerd is: in De Ronde Venen en daarbuiten. 
 • Ondersteuning: 

      In De Rank zijn diverse sociaal-maatschappelijke organisaties gevestigd die ondersteuning bieden aan de inwoners van De Ronde Venen.

Wie zijn wij?

ZinZoeken bestaat uit vier leden:

Jannet Heerma

Juul Rotshuizen
Madelon Verwer-Ramp

Mariëlle Kirkels

Wij bedenken programma’s op het gebied van zingeving en we faciliteren anderen die graag een programma in De Rank willen aanbieden. 

 

Ons aanbod

De volgende activiteiten bieden wij een aantal keer per jaar aan:

 

 • Huis van Licht:
  Openstelling van de grote zaal in De Rank om tot jezelf te komen en naar pianomuziek te luisteren. 
 • Je kunt een kaars aansteken.
  Op een vrijdag van 19.00 – 21.00 uur.

   

 • Het Huis uit

Wandelen met aandacht voor de natuur of meditatief wandelen aan de hand van een thema.
Op een zaterdag van 9.30 – 12.00 uur.


Elke maand worden er meerdere activiteiten aangeboden. We proberen hierbij veel variatie aan te brengen. Je vindt in ons programma mogelijkheden om te zingen, om met elkaar in gesprek te gaan, om in beweging te komen aan de hand van een verhaal en om uw creativiteit te ontdekken. Alle onderdelen zijn gericht op het zoeken naar zin!

 

Kijk voor meer informatie en data in de agenda

of op onze website:  www.openhuisderank.nl

 

Download folder


Tags: ##ontmoeting
De Herberg in De Rank >>
De Herberg in De Rank

Iedere tweede vrijdag van de maanden oktober tot en met april ben u welkom in De Herberg om elkaar te ontmoeten en om u te laten verwennen.
U bent welkom van 15.00 tot 17.00 en u krijgt bij de thee of koffie zoete lekkernijen en bij het drankje hartige hapjes. 
Lekker smullen is prettig, maar aandacht voor elkaar is belangrijk.
Dat hebben we zolang gemist en is nu gelukkig weer mogelijk.
De kosten bedragen € 5.- per persoon.

U kunt zich t/m de zondag ervoor opgeven bij Elly de Groot, telefoonnummer 273409 of per mail naar deherberg@pgmijdrecht.nl
Graag zien wij u komen, jong en oud.
Namens de commissie die bestaat uit Wim en Marian Bos, Wim en Marian de Winter, Elly de Groot, Hennie Dijkstra, Brenda Kuylenburg, Adri Brouwer en Edith Bruin.


Tags: #ontmoeting
Bibliodrama >>
Bibliodrama

Vier keer per jaar komt er een groep bijeen om Bibliodrama te ervaren. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

 

Bibliodrama is een werkvorm waarbij je je verdiept in een (Bijbel)verhaal. Je blijft hierbij niet op je stoel zitten, maar komt in beweging. Spelenderwijs leer je een personage uit een verhaal beter kennen. Tegelijkertijd neem je daarin jezelf mee met je eigen context en je eigen levensverhaal. Zo kun je bijvoorbeeld in de rol van Jozef ontdekken hoe je om kunt gaan met tegenslag in je leven. En wat er allemaal kan spelen in familierelaties en hoe je daar een belangrijke taak in kunt hebben. Door het spelen van het verhaal kun je tot nieuwe inzichten komen. 

Dit jaar spelen we één keer in Open Huis De Rank. Dat gaan we doen op een nieuwe manier, namelijk aan de hand van een sprookje. Sprookjes gaan over grenservaringen: ervaringen die het leven definitief anders maken. Ze kunnen ons inspireren en de weg wijzen op onze zoektocht naar antwoord op levensvragen…

 

Data:

10 oktober 2023 (Janskerk)
15 januari 2024 (De Rank)
12 maart 2024 (Janskerk)
28 mei 2024 (Janskerk)
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 15,- per keer (inclusief koffie en thee)

Neem je even contact op als je mee wilt doen?

 

Madelon Verwer-Ramp

www.therapie-pezzettino.nl

0297 – 27 24 44

Interkerkelijke Gespreksgroep >>

Cursus o.l.v. Diederik Vogelpoel

Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende kerkgenootschappen

 

Waar? Gebouw Irene naast de Janskerk

Wanneer? Woensdagochtenden van 09:45 tot 12:00 uur

Data? >> kijk in de agenda voor de data

Informatie:   Diederik Vogelpoel tel 0623417516  of  Nel Pauw tel 284210


Tags: #ontmoeting #gespreksgroep
Alleengaandengroep >>

Zo eenmaal per 6 weken komt deze groep na de kerkdienst bij elkaar. Daar worden dan vaak afspraken gemaakt om samen iets te ondernemen, fietsen, museumbezoek, voor elk wat wils.


Tags: #ontmoeting
Gespreksgroep Meet and Read >>

"Dat vind ik fijn aan onze gespreksgroep, dat geloven concreet wordt en praktisch voor je eigen leven. Wat heb je in je dagelijks leven aan je geloof?

Je leert elkaar steeds beter kennen, en daardoor worden de gesprekken ook dieper. Toch is het niet zwaar, het is juist gezellig, ook omdat we steeds bij iemand thuis bij elkaar komen" aldus een van de deelnemers.

Deze groep komt met ds. Erick Versloot eens per maand bij elkaar. Neem bij interesse contact op met ds Erick Versloot (e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl  tel. 06 - 46 723 725).


Tags: #ontmoeting #gespreksgroep
Jonge-ouders-netwerk >>

Dit seizoen zijn er enkele avonden gepland waarop ouders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over thema’s die te maken hebben met gezin en geloof.

Voor data, locatie en (indien bekend) onderwerp kunt U in de agenda van deze website kijken.

Ineke Bams en Juul Rotshuizen zijn ook bij deze avond betrokken. Meer informatie bij Aline Bakker. Meld je aan via aliendg@planet.nl


Tags: #ontmoeting #gespreksgroep
Met het oog op zondag >>

OP VERHAAL KOMEN! Periodiek >> zie Agenda >> komen we een uur bij elkaar om de bijbeltekst voor de zondag erop al te verkennen. Met elkaar lezen we de tekst die komende zondag centraal staat en delen we wat het bij ons oproept.

Dan kijken we wat er nu werkelijk staat en gaan in gesprek over waar het nú om gaat. Meedoen is geheel vrijblijvend maar altijd verdiepend, ook voor mijzelf. Mijn ervaring is dat ik veel heb aan de inbreng van de deelnemers en tegelijk dat je als kerkganger er meer uithaalt. 

Welkom dus! Opgave is niet nodig. Ds. Erick Versloot


Tags: #ontmoeting #gespreksgroep
Oecumene >>
Oecumene

IKO De Ronde Venen

De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt deel aan het IKO.
Dit staat voor het Interkerkelijk Overlegorgaan in de Ronde Venen.
Aan dit overlegorgaan nemen verschillende Protestantse en Rooms-katholieke kerkgenootschappen uit De Ronde Venen deel.
Er worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals een kerstkaartsenactie voor alle inwoners van De Ronde Venen (Deze kaarten, waarop een kerstwens en een uitnodiging voor de verschillende kerstdiensten in de Ronde Venen worden vermeld, worden in de week voor Kerst huis aan huis bezorgd). 

Ook zijn er gezamenlijke vieringen op 'de zondag voor de Eenheid der Christenen', een bezinningsavond in het kader van de Vredesweek en een gezamenlijke kerkenraden-/parochieraden-ontmoeting.
Ook geeft het IKO vorm aan een catechese project voor verstandelijk gehandicapten.  

Tenslotte (voorlopig) zijn er ook nog de maandelijkse Taizévieringen in de verschillende kerkgebouwen van de Ronde Venen. (Meer hierover kunt U lezen op het tabblad "Taizé vieringen")

 

Interreligieus Platform De Ronde Venen
De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt ook deel aan het Interreligieus Platform De Ronde Venen.   
Dit platform wil de diverse religieuze groeperingen in onze gemeente met elkaar in contact brengen, waardoor het ´vreemd-zijn-voor-elkaar´ wordt omgebogen tot een ‘kennen-van-elkaar', met respect als uitgangspunt.
Het platform organiseerde o.a. een ‘geloven-te-voet' tocht door Mijdrecht, waarbij zowel kerkgebouwen als islamitische centra werden bezocht.

 

Meet & Eat >>

Meet & Eat is een viering, waarin ontmoeting en bezinning rondom een thema centraal staan.

 

Muziek, humor, interactie en verdieping zijn heel belangrijk.
De viering is voor jong en oud.

Het is fijn elkaar te ontmoeten en samen ons geloof te beleven!

 

Steeds zijn er weer anderen die de viering voorbereiden.
We streven naar vier bijeenkomsten per jaar.

Het thema bepaalt de invulling van de viering.

 

 

Toch zullen alle vieringen zich laten herkennen in de volgende kenmerken:

 

• M   – Met elkaar, Meedoen, Muziek
• E   – Ervaren
• E   – Experimenteel
• T   – Toekomstgericht, Toegankelijk
• & Eat!    

– Elke viering wordt afgesloten met een gezamenlijke

   maaltijd, bestaande uit zelf meegebracht eten

   en drinken.

 

Na de viering eten we met elkaar.

Het is fijn als iedereen iets te eten meeneemt, voldoende voor het aantal personen waarmee u komt.

Denkt u bijvoorbeeld aan een salade, wat brood, een hartige taart of wat fruit.

Natuurlijk is een pak fris of een flesje wijn ook altijd goed.
We delen het eten en eten met elkaar na afloop van de viering.

 

Mocht u het lastig vinden om iets te nemen, dan is dat geen probleem!

U kunt gewoon mee eten!

 

Henriëtte den Boer, Daniëlle Burger, Grada Strubbe,
Mirjam van der Strate, Anne-Marie Burger-van Vliet

en Jannet Heerma.

Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 14 april 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Zondag 14 april 2024
19.00 uur - De Rank

Songs of Praise
Moniek van Dam
Musicus: Wim de Penning


 

Vrijdag 19 april 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Jan van Koeverden Brouwer


Alle diensten

Agenda

zondag 14 april
19.00 uur - De Weg

BeTogether


dinsdag 16 april
18.45 uur - Janskerk

Gebedsmoment


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties