Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Steun voor je geloof in ontmoeting en gesprek


Wilt u meer weten over een van deze groepen of hieraan mee gaan doen,

neem dan contact op met een van de predikanten >> of met scriba@pgmijdrecht.nl

Kijk voor de actuele data in de agenda >>


Tags: #ontmoeting #gespreksgroepZin zoeken - Huis van ontmoeting


Je hoeft niets te doen in het ‘Huis van Ontmoeting’. Aanwezig zijn is voldoende.

Ik nodig je uit om te komen. Er is thee en koffie of een glas water. 

Je bent welkom om 19.30 uur in ‘De Rank’. Als ik de kaars aansteek, is de avond begonnen.

Elke avond heeft een onderwerp.

Ik start zelf met iets te vertellen over het onderwerp vanuit mijn eigen beleving.

Misschien heb jij ook iets te vertellen over het onderwerp. Alle woorden die we spreken zijn waardevol.

Ook stil zijn is waardevol. Je bent vrij om te spreken en vrij om te luisteren. Wat jij wilt.

Als ik de kaars uitblaas is de avond voorbij. Dat zal rond 21.00 uur zijn.

Dat is allemaal best spannend. Vind ik zelf ook! Je kunt je opgeven. Dan kan ik op je wachten.

Het liefst per mail.

De kosten zijn 5 euro per avond incl. koffie/thee. Dit kun je ter plekke betalen.

Graag gepast klein geld meenemen.

Kijk in de agenda voor de data

 

 

Elza Vis

06 - 23150498

elzavis2016@gmail.com

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl

www.openhuisderank.nl
Zin zoeken - Huis van Licht


Als werkgroep ZinZoeken bieden we in De Rank activiteiten aan voor alle inwoners van De Ronde Venen die op zoek zijn naar ontmoeting, verdieping en inspiratie.

We ontwikkelen zelf activiteiten en faciliteren ZZP’ers die in het gebouw met een groep aan de slag willen op het gebied van zingeving. 

 

Elke laatste vrijdag van de maand ben je tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in De Rank,  Prins Bernhardlaan 2 te Mijdrecht.

Iedereen mag binnenkomen, tot zichzelf komen en luisteren naar muziek.

Je kunt in alle rust denken aan wat je bezighoudt en eventueel een kaarsje aansteken.

 

Van harte welkom namens de werkgroep ZinZoeken!

Kijk in de agenda voor de data

 

 

     

 
Zin zoeken - Het Huis Uit


 ‘Het Huis uit’ - Meditatief wandelen en Wandelen met aandacht  

Op zaterdagochtenden organiseert de werkgroep ZinZoeken een wandeling vanuit De Rank (Prins Bernhardlaan 2)in Mijdrecht.

Meditatief wandelen en Wandelen met aandacht wisselen elkaar per maand af. 

Meditatief wandelen staat in het teken van een thema waarover in tweetallen met elkaar van gedachten wordt gewisseld.

Tevens zullen er gedeelten in stilte worden afgelegd. 

Bij Wandelen met aandacht staan natuurbeleving, ontmoeting en verbinding, met de natuur en met elkaar, centraal.

De wandelingen starten om half 10 in De Rank  met een kopje koffie of thee. Er is een korte inleiding. Om 10 uur gaan we ‘Het Huis uit’.

Rond half 12 zijn we weer terug en is er binnen nog een afsluiting. We wandelen in een rustig tempo.

De kosten bedragen € 5,00 inclusief koffie/thee en soms soep na afloop. 

 

De werkgroep ZinZoeken biedt vanuit De Rank activiteiten aan voor alle inwoners van De Ronde Venen die op zoek zijn naar ontmoeting, verdieping en inspiratie.

Meer informatie over de wandelingen en andere activiteiten van de werkgroep vindt u op https://www.openhuisderank.nl.

 

Kijk in de agenda voor de data

 

Opgeven bij Madelon Verwer-Ramp: zinzoeken@pgmijdrecht.nl of 0297 – 27 24 44

 
Zin zoeken - Huis van Klank


Samen zingen

Zingen geeft vreugde en ontspanning. In Nederland zijn veel zingende mensen en overal in het land zijn er talloze koren. Wil je niet speciaal bij een koor, maar lijkt het je wel leuk en fijn om eens samen met andere mensen te zingen en ook nog wat te leren over gezond stemgebruik? Geef je dan op voor ‘Huis van Klank’. We beginnen met het opwarmen van de ademhalingspieren en de stem, daarna gaan we samen één of twee mooie, gekke, droevige of vrolijke canons zingen. Centraal staat het plezier van het samen iets moois laten klinken. Ervaring met zingen is niet nodig. 

 

De workshop duurt een uur en wordt gegeven door zangcoach Mariëlle Kirkels op donderdag 22 juni van 20.00-21.00 uur in De Rank, Prins Bernhardlaan 2, te Mijdrecht. Graag van tevoren aanmelden:

mariellekirkels@gmail.com

06-11225723

 

 

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl

www.openhuisderank.nl

 
Gebedsmoment


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl


Tags: #ontmoetingDe Herberg in De Rank


Iedere tweede vrijdag van de maanden oktober tot en met april ben u welkom in De Herberg om elkaar te ontmoeten en om u te laten verwennen.
U bent welkom van 15.00 tot 17.00 en u krijgt bij de thee of koffie zoete lekkernijen en bij het drankje hartige hapjes. 
Lekker smullen is prettig, maar aandacht voor elkaar is belangrijk.
Dat hebben we zolang gemist en is nu gelukkig weer mogelijk.
De kosten bedragen € 5.- per persoon.

U kunt zich t/m de zondag ervoor opgeven bij Elly de Groot, telefoonnummer 273409 of per mail naar deherberg@pgmijdrecht.nl
Graag zien wij u komen, jong en oud.
Namens de commissie die bestaat uit Wim en Marian Bos, Wim en Marian de Winter, Elly de Groot, Hennie Dijkstra, Brenda Kuylenburg, Adri Brouwer en Edith Bruin.


Tags: #ontmoetingO.K.M. - Open Kontakt Morgen voor Senioren


De O.K.M. commissie organiseert in de maanden september t/m mei iedere derde woensdag

open ochtenden van 10.00 - 12.00 u. in gebouw Irene naast de Janskerk.
Vanaf 09.30 u. staat de koffie en thee klaar.

De OKM biedt een afwisselend programma, zoals bijv een lezing over veiligheid, de natuur in onze omgeving.

Ook komen gemeenteleden vertellen over mooie vakantiereizen of is er een muzikale uitleg over liederen of quiz.

U bent van harte welkom!

>> Kijk voor actuele data in de agenda <<


Tags: #ontmoetingOpen Kerk in de Rank


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

Van 11.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en te luisteren naar de mooie muziek op de vleugel van Anita Vos.


Tags: #ontmoetingEven niets te doen op zondagmiddag?


Heeft u op een zondagmiddag soms even niets te doen?

Breng dan eens een bezoekje aan De Rank. Daar staat iedere maand, op de vierde zondag middag, de deur open.

U bent daar welkom tussen 14.30 uur en 16.00 uur om elkaar te ontmoeten en voor een gezellig praatje.

Gastvrouwen zorgen voor een kopje koffie of thee.

 

De laatste informatie over Even niets te doen leest u ook iedere maand op de weekbrief. 

Wij hopen u te ontmoeten. 

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen.

Janny Ekema, tel. 0297 - 24 10 68 of Trijnie Korver, tel. 0297 - 28 16 24.

 

Kijk in de agenda voor de actuele data >>


Tags: #ontmoetingSamen bijbellezen


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl


Tags: #ontmoetingInterkerkelijke Gespreksgroep


Interkerkelijke Cursus “ Tijd en sociale verandering”

Deze 18de cursus wordt eveneens door Henk Oudshoorn geleid.

De tekst is verzorgd door Henk en in een achttal lessen zijn de groepsleden in gesprek met elkaar n.a.v. de tekst. De groep deelnemers bestaat uit een 20 tal personen, afkomstig uit verschillende kerken.

 

Plaats: Gebouw Irene naast de Janskerk

Data maart: 08; 15; 22; 29  april 05;12; 19; 26

 

Tijd; 09:45 tot 12:00 uur.  Elke bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend.

Op 15 maart en 19 april verblijven wij vooraan in de kerkzaal i.v.m. aanwezigheid OKM. in gebouw Irene.

 

Informatie: Henk Oudshoorn tel 281316. Nel Pauw: tel 0638228582

 

Cursus “Tijd en sociale verandering

01 maart:      Naar de rietzee

08 maart       De relatieve zelfstandigheid van natuur, mens, geschiedenis en wereld

15 maart       Gods aanwezigheid in Christus

22 maart       Pneumachristologie – de roepstem van Christus, het nieuwe gezicht van God

29 maart       Geen incarnatie maar inhabitatie– invulling van de triniteitsleer- het opstandingsgeloof

05 april         De hemelvaart – het kruis en de verzoening

12 april         Vernieuwing door roeping – de werkwijze van de Geest

19 april         Hoe brengt God de wereld naar zijn doel? – verantwoord handelen – vervlochtenheid


Tags: #ontmoeting #gespreksgroepAlleengaandengroep


Zo eenmaal per 6 weken komt deze groep na de kerkdienst bij elkaar. Daar worden dan vaak afspraken gemaakt om samen iets te ondernemen, fietsen, museumbezoek, voor elk wat wils.


Tags: #ontmoetingGespreksgroep Meet and Read


"Dat vind ik fijn aan onze gespreksgroep, dat geloven concreet wordt en praktisch voor je eigen leven. Wat heb je in je dagelijks leven aan je geloof?

Je leert elkaar steeds beter kennen, en daardoor worden de gesprekken ook dieper. Toch is het niet zwaar, het is juist gezellig, ook omdat we steeds bij iemand thuis bij elkaar komen" aldus een van de deelnemers.

Deze groep komt met ds. Erick Versloot eens per maand bij elkaar. Neem bij interesse contact op met ds Erick Versloot (e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl  tel. 06 - 46 723 725).


Tags: #ontmoeting #gespreksgroepJonge-ouders-netwerk


Dit seizoen zijn er enkele avonden gepland waarop ouders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over thema’s die te maken hebben met gezin en geloof.

Voor data, locatie en (indien bekend) onderwerp kunt U in de agenda van deze website kijken.

Ineke Bams en Juul Rotshuizen zijn ook bij deze avond betrokken. Meer informatie bij Aline Bakker. Meld je aan via aliendg@planet.nl


Tags: #ontmoeting #gespreksgroepMet het oog op zondag


OP VERHAAL KOMEN! Periodiek >> zie Agenda >> komen we een uur bij elkaar om de bijbeltekst voor de zondag erop al te verkennen. Met elkaar lezen we de tekst die komende zondag centraal staat en delen we wat het bij ons oproept.

Dan kijken we wat er nu werkelijk staat en gaan in gesprek over waar het nú om gaat. Meedoen is geheel vrijblijvend maar altijd verdiepend, ook voor mijzelf. Mijn ervaring is dat ik veel heb aan de inbreng van de deelnemers en tegelijk dat je als kerkganger er meer uithaalt. 

Welkom dus! Opgave is niet nodig. Ds. Erick Versloot


Tags: #ontmoeting #gespreksgroepOecumene


IKO De Ronde Venen

De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt deel aan het IKO.
Dit staat voor het Interkerkelijk Overlegorgaan in de Ronde Venen.
Aan dit overlegorgaan nemen verschillende Protestantse en Rooms-katholieke kerkgenootschappen uit De Ronde Venen deel.
Er worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals een kerstkaartsenactie voor alle inwoners van De Ronde Venen (Deze kaarten, waarop een kerstwens en een uitnodiging voor de verschillende kerstdiensten in de Ronde Venen worden vermeld, worden in de week voor Kerst huis aan huis bezorgd). 

Ook zijn er gezamenlijke vieringen op 'de zondag voor de Eenheid der Christenen', een bezinningsavond in het kader van de Vredesweek en een gezamenlijke kerkenraden-/parochieraden-ontmoeting.
Ook geeft het IKO vorm aan een catechese project voor verstandelijk gehandicapten.  

Tenslotte (voorlopig) zijn er ook nog de maandelijkse Taizévieringen in de verschillende kerkgebouwen van de Ronde Venen. (Meer hierover kunt U lezen op het tabblad "Taizé vieringen")

 

Interreligieus Platform De Ronde Venen
De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt ook deel aan het Interreligieus Platform De Ronde Venen.   
Dit platform wil de diverse religieuze groeperingen in onze gemeente met elkaar in contact brengen, waardoor het ´vreemd-zijn-voor-elkaar´ wordt omgebogen tot een ‘kennen-van-elkaar', met respect als uitgangspunt.
Het platform organiseerde o.a. een ‘geloven-te-voet' tocht door Mijdrecht, waarbij zowel kerkgebouwen als islamitische centra werden bezocht.

 
GELOVEN in ONTMOETING 2021 – 2022


Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen  aangeboden door het InterKerkelijk Overleg
Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 11 juni 2023
10.00 uur - Janskerk

Eredienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 16 juni 2023
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Musicus: Jan van Koeverden Brouwer


 

Zondag 18 juni 2023
19.00 uur - Janskerk

Songs of Praise Presentatie Moniek van Dam
Musicus: Wim de Penning


Alle diensten

Agenda

zaterdag 10 juni
20.00 uur - Janskerk

Theatervoorstelling Nieuwe profeten


maandag 12 juni
20.00 uur - Mirjam

Vergadering Kinderkerk


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties