Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje
Erediensten >>

Tekst volgt z.s.m.

Vespers in de 40-dagentijd >>

Vespers in de 40-dagentijd

In de tijd naar Pasen toe zijn er 6 vespers in De Rank.

3 keer op zondagavond om 19.00 uur

3 keer in de Stille week om 19.30 uur.

 

Een moment van bezinning, Bijbellezing, een paar liederen, om ons zo voor te bereiden op het Paasfeest.

We warmen ons aan wat al eeuwen geleden is geschreven. Zoals de bedevaartspsalmen, de 7 kruiswoorden.

Voorbereid en uitgevoerd door leden van de Taakgroep Eredienst, de lectoren en diverse ambtsdragers.  

Van harte welkom!

Neemt u uw liedboek mee?

Welkomstvieringen >>
Welkomstvieringen

“We zijn er ook voor mensen, die niet veel hebben met de gewone kerkdienst. De boodschap van het evangelie is er voor iedereen.

Daarom zijn de Welkomstviering​en anders, vaak actueel en met andere muziek: van een koor, een band of van cd’s,” aldus één van de leden van de Welkomstviering-commissie.

De Welkomstviering-commissie bestaat momenteel uit Margreet Fokker, Jolanda Avezaath, Adrie Sloesarwij en Jan Ekema.

 

Zes keer per jaar zijn deze vieringen, ze beginnen om 19:00 uur in De Rank.

Na de dienst is er koffie, voor de gezelligheid en om na te praten. 

 

Kijk voor de data waarop een Welkomstviering is op de pagina Erediensten.

 

Vrijdagmiddagvieringen >>
Vrijdagmiddagvieringen

Elke derde vrijdag van de maand vieren we de vrijdagmiddagvieringen:

de ene maand met het Avondmaal en de andere maand een gewone dienst.

 

De bijeenkomsten zijn voor ieder die de reguliere diensten niet zo makkelijk meer meemaken;

ze zijn open en toegankelijk.

De liederen die we zingen zijn uit het Liedboek, uit Opwekking en uit Johannes de Heer.

We hangen flyers op in De Kom, in de Helmstraat en in Veenstaete met daarop de begintijden

en de locatie waar de dienst gehouden wordt.

Ook in de weekbrieven wordt in de week voorafgaand de vrijdagmiddagvieringen aangekondigd.

Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie, de sfeer is gemoedelijk en gezellig.

Kijk bij de erediensten voor data


Tags: #vrijdagmiddagvieringen
Songs of Praise >>
Songs of Praise

Elke maand is er op zondagavond om 19 uur in de Janskerk een Songs of Praise, zingen bij het orgel of de piano.

U kunt zelf liederen aanvragen via songsofpraise@pgmijdrecht.nl

Samen zingen doet goed, het is een heerlijk ontspannen uurtje >> Kijk in de agenda voor de data


Tags: #songs of praise #muziek
Taizévieringen in De Ronde Venen >>
Taizévieringen in De Ronde Venen

Taizé staat voor een oecumenische geloofsgemeenschap die in de tweede wereldoorlog in het gelijknamige dorpje in Frankrijk is gesticht door frère Roger.
Elk jaar komen duizenden voornamelijk jonge mensen naar Taizé om met elkaar het geloof te beleven in onderlinge ontmoetingen en gebedsvieringen die drie keer per dag worden gehouden.
Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de vieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden.
De gedachte is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.
Meer informatie over Taizé is te vinden op www.taize.fr.
Al een aantal jaren worden dergelijke vieringen ook met enige regelmaat in De Ronde Venen gehouden.
 

Met elkaar Taizé liederen zingen, luisteren naar enkele bijbel lezingen, bidden en een kleine tien minuten lang stil zijn om de lezingen en de liederen tot je door te laten dringen of gewoon om even je gedachten te laten gaan.

Om 17:00 uur worden de te zingen liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd om 18:00 uur. De viering begint om 19:00 uur.
Naast deelname aan het volledige programma is het ook mogelijk om aan te schuiven om 18:00 uur of uitsluitend deel te nemen aan de viering zelf.

Opgave voor het instuderen van de liederen en de maaltijd is noodzakelijk. Dat kan door het sturen van een e-mail aan: taizederondevenen@gmail.com

Iedereen is hartelijk welkom in deze inspirerende viering!

Meer info over de Taizevieringen:

Wim Schipper  taizederondevenen@yahoo.com

 

Vespers >>

Vespers zijn korte avonddiensten met veel stilte en worden op de zondagavonden om 19:00 uur gehouden in de vier weken voor Kerst (advent) en de zes weken voor Pasen (veertigdagentijd).

Ze beginnen om 19 uur en worden gehouden in De Rank.

 

In de Adventsvespers wordt met stilte, zingen en bidden met elkaar toegeleefd naar Kerst, de viering van de geboorte van Jezus.

De veertigdagentijd is een tijd van nadenken, bezinnen en voor sommigen ook van vasten, matig zijn in wat je doet.

In de vespers staan we stil bij de weg van Jezus naar Pasen, bij ons eigen leven en ons geloof. 

 

De week voor Pasen wordt de Stille Week genoemd.

Op de maandag, dinsdag en woensdag zijn er vespers waarin muziek de hoofdrol speelt.

Deze beginnen om 19:30 uur.

Elk jaar krijgen deze vespers een eigen invulling.

 

Op Witte Donderdag wordt het Avondmaal gevierd en op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisdood van Jezus.

Deze diensten beginnen om 19:30 uur en worden ook gehouden in De Rank.

 

Op zaterdagavond wordt om 21:30 uur een Paaswake in De Rank gehouden.

Dit is een bijzondere dienst waarin we het Licht van Pasen vieren.

De nieuwe brandende Paaskaars wordt de kerk binnengedragen waarna iedereen zijn eigen kaarsje aansteekt. 

Oecumene >>
Oecumene

IKO De Ronde Venen

De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt deel aan het IKO.
Dit staat voor het Interkerkelijk Overlegorgaan in de Ronde Venen.
Aan dit overlegorgaan nemen verschillende Protestantse en Rooms-katholieke kerkgenootschappen uit De Ronde Venen deel.
Er worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals een kerstkaartsenactie voor alle inwoners van De Ronde Venen (Deze kaarten, waarop een kerstwens en een uitnodiging voor de verschillende kerstdiensten in de Ronde Venen worden vermeld, worden in de week voor Kerst huis aan huis bezorgd). 

Ook zijn er gezamenlijke vieringen op 'de zondag voor de Eenheid der Christenen', een bezinningsavond in het kader van de Vredesweek en een gezamenlijke kerkenraden-/parochieraden-ontmoeting.
Ook geeft het IKO vorm aan een catechese project voor verstandelijk gehandicapten.  

 

Interreligieus Platform De Ronde Venen
De Protestantse Gemeente te Mijdrecht neemt ook deel aan het Interreligieus Platform De Ronde Venen.   
Dit platform wil de diverse religieuze groeperingen in onze gemeente met elkaar in contact brengen, waardoor het ´vreemd-zijn-voor-elkaar´ wordt omgebogen tot een ‘kennen-van-elkaar', met respect als uitgangspunt.
Het platform organiseerde o.a. een ‘geloven-te-voet' tocht door Mijdrecht, waarbij zowel kerkgebouwen als islamitische centra werden bezocht.

 

Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 28 juli 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst
Ds. Kees Burger
Musicus: Martijn van de Weerd
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 16 augustus 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Wim Burger


 

Zondag 8 september 2024
19.00 uur - De Rank

Welkomstviering
Alain Verhey
Musicus: Couzijn van Leeuwen


Alle diensten

Agenda

maandag 5 augustus
19.30 uur - Mijdrecht

Gebed voor de Venen

De Weg - Industrieweg 38F

 


woensdag 7 augustus
10.00 uur - Irene

Tweede Zomerschool van deze zomer

meer info >>


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties