Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Zondag 11 juni 2023


Ochtenddienst vanuit de Janskerk = 10 uur = 

Ook mee te kijken via YouTube (klik hiernaast op de rode knop "Erediensten met beeld")


Bij de dienst

We ontmoeten een bijzondere, niet-Joodse man in het evangelie van deze zondag.

Wat kunnen wij leren van zijn houding, van zijn geloof en hoe reageert Jezus op hem?

Medewerkenden
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Ouderling: Henriette den Boer
Diaken: Trijnie Korver
Musicus: Wim de Penning
Lector: Juul Rotshuizen
Kind van de zondag: Fenna Treur
Beamer: Bas Blankestijn
Livestream: Ruben Blankestijn
Koster: Cock Hoogerdijk
Vanuit de kinderkerk

Het geloof van een romeinse officier

Deze zondag horen de kinderen het verhaal van iemand met een groot geloof. 

Een oude vriend en slaaf is ziek. Claudius, een belangrijk Romeins officier, heeft Joodse mannen naar Jezus gestuurd. Zij moeten Jezus halen om zijn oude vriend en slaaf weer beter te maken. Maar…nadat Claudius heeft nagedacht laat hij via zijn vrienden overbrengen dat Jezus alleen maar hoeft te zeggen dat zijn slaaf beter moet worden. Jezus hoeft niet eens langs te komen. Claudius gelooft dat Jezus dat kan. Kom je ook luisteren hoe dit verhaal verder gaat? Marlieke en Wilma zijn er om het jullie te vertellen. Tot dan!

Orde van Dienst

thema: Laat je je nog verrassen?

 

muziek voor de dienst

lied     ‘Hoger dan de blauwe luchten’

en 283: 1 en 5

Hoger dan de blauwe luchten

en de sterretjes van goud,

woont de Vader in de hemel.

Die van alle kind’ren houdt.

283: 1 

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij.

Kent hun tranen en hun pijn.

Ja, voor groten en voor kleinen

wil de Heer een Helper zijn.

283: 5 

welkom

openingslied     Psalm 118: 1 en 5

bemoediging en groet

blik op de week

gebed

kinderlied ‘Hij is machtig’

de schatkist

de kinderen gaan naar de Kinderkerk

Bijbellezing    1 Koningen 8: 22 en 23, 30, 41-43

lied 146c: 3 en 6

Bijbellezing     Lucas 7: 1-10

lied 840: 1,2 en 3

verkondiging

muziek

lied 939: 1 en 3

de kinderen komen terug

mededelingen door de diaconie

gebeden

slotlied 978: 1 en 4

zegen

Collectes

Diaconie:

Kerk:

Zendingsbussen:   

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Realisatie erediensten

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Diaconiecollecte (Normaal de 1e collecte in de dienst)

NL61 INGB 0000 1401 54 o.v.v. Het doel van de collecte.

Kerkcollecte (Normaal de 2e collecte in de dienst)

NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Collecte voor de kerk.

Hartelijk dank!

Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 11 juni 2023
10.00 uur - Janskerk

Eredienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 16 juni 2023
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Musicus: Jan van Koeverden Brouwer


 

Zondag 18 juni 2023
19.00 uur - Janskerk

Songs of Praise Presentatie Moniek van Dam
Musicus: Wim de Penning


Alle diensten

Agenda

zaterdag 10 juni
20.00 uur - Janskerk

Theatervoorstelling Nieuwe profeten


maandag 12 juni
20.00 uur - Mirjam

Vergadering Kinderkerk


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties