Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Zondag 10 december 2023


Ochtenddienst vanuit de Janskerk = 10 uur = 2e Advent

Ook mee te kijken via YouTube (klik hiernaast op de rode knop "Erediensten met beeld")


Bij de dienst

Als je leven anders loopt…

Op deze tweede zondag van Advent staan we stil bij de annunciatie: de aankondiging door Gabriël aan Maria van Jezus geboorte. Maria, jong was ze, verloofd, met eigen dromen en toekomstverwachtingen. En dan dit bericht! Hoe anders kan het leven lopen dan je verwacht…Maria staat dichtbij ons...

 

Vanavond 19.00 uur Vesper in De Rank

Midden in de Adventstijd lezen we uit de Bijbel, we zingen, we zijn stil en luisteren naar muziek, we bidden en kunnen een kaarsje aansteken.
Een rustpunt in onze drukke wereld. Kom tot jezelf, keer je in tot God.
Deze avond is voorbereid door de taakgroep eredienst en wordt uitgevoerd door een diaken, een ouderling, een lector.

Het geheel wordt muzikaal omlijst door Anita Vos en Flore Dominicus.

Van harte welkom!

Liturgisch schikking 1e advent

De bloemen en de positie die zij innemen zijn ook

een oproep aan ons om tot inkeer te komen en ons

leven te richten op het Licht.

Medewerkenden
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Ouderling: Jan de Groot
Diaken: Annelies van Wermeskerken
Musicus: Martijn van de Weerd
Lector: Pieter Boersma
Kind van de zondag: Jesse Zaal
Beamer: Bas Blankestijn
Livestream: Anna Blankestijn
Koster: Cock Hoogerdijk
Vanuit de kinderkerk

De geboorte van Jezus aangekondigd 

Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 centraal: Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden. Voor de jongste kinderen richten we ons op wat de engel Gabriël tegen Maria zegt: God heeft haar uitgekozen voor iets moois. Voor de oudere kinderen richten we ons op Maria die zegt dat ze God wil dienen. Daarmee speelt Maria een belangrijke rol bij het nieuwe begin dat God maakt. Misschien heeft je kind een werkblad met een hart bij zich? Of het huisje van Maria op een kerstbal om aan de muur, voor het raam of in de kerstboom te hangen? Laat je kind vertellen wat er te zien is op de meegebrachte knutsel. Als je kind een spel heeft gedaan, kan het daar misschien over vertellen: hoe ze de woorden van de engel bij het huisje van Maria moesten brengen. De oudste kinderen hebben nagedacht over Maria die zegt dat ze God wil dienen. Deel met je kind hoe jij God probeert te dienen en hoe dat goed gaat, en ook weleens mis. Heeft je kind een puzzelblad bij zich over Maria? Laat je kind vertellen wat het te weten is gekomen over Maria, wat het ervoor nog niet wist.

Orde van Dienst

2e Advent    ALS HET LEVEN ANDERS LOOPT

intochtslied 441: 1,5,7

aansteken 2e adventskaars

woord van welkom 

staande samenzang: Psalm 131,NB 2021

Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER;

ik kijk niet op een ander neer.

Ik grijp geen grootse dingen aan

die mijn begrip te boven gaan.

 

Ik kies de stilte, doelbewust

en breng mezelf tot diepe rust.

Ik voel me veilig als een kind

dat bij zijn moeder vrede vindt.

 

Ik laat mij dragen vol geduld,

terwijl vertrouwen mij vervult.

Wacht, Israël, zo op de HEER;

verwacht Hem nu en altijd weer.

 

stilte – bemoediging - groet

blik op de week

Kyriegebed: lied 442

de schatkist en het projectlied

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,
een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht. 

Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin. 

 

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,
de zoon van Maria, die Israël redt.
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind 

dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

 

lezing Lucas 1: 26-38, NBV 2021

lied 473

toespreek

halverwege lied 443  1,2 solo 3,4 allen

na overdenking: ‘Maria had je door’, Sela

de kinderen komen terug, mededelingen

gebeden, acclamatie Psalm 16B

stilte, gezamenlijk onze Vader

slotlied 439: 1,3,4

heenzending en zegen

Collectes

Diaconie:

Kerk:

Zendingsbussen:   

Werelddiaconaat, kwetsbare kinderen in Myanmar

Onderhoud gebouwen

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Diaconiecollecte (Normaal de 1e collecte in de dienst)

NL16 RABO 0108 2377 02 o.v.v. Het doel van de collecte (let op niet meer ING)

Kerkcollecte (Normaal de 2e collecte in de dienst)

NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Collecte voor de kerk.

Hartelijk dank!

Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 10 december 2023
10.00 uur - Janskerk

Eredienst 2e Advent
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Musicus: Martijn van de Weerd
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Zondag 10 december 2023
19.00 uur - De Rank

Vesper
Musicus: Anita Vos


 

Vrijdag 15 december 2023
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering Kerstviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Ds. Elise Jansen
Musicus: Jan Montsma


Alle diensten

Agenda

zaterdag 9 december
10.00 uur - Wilnis

Kerstmarkt in Wilnis


zondag 10 december
11.00 uur - Janskerk

Kerstgroetenactie Nieuwersluis


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties