Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Praktische informatie


Wilt u meer weten over al deze informatie of aan een van de activiteiten meewerken,

neem dan contact op met scriba@pgmijdrecht.nl


Crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor kinderen tot vier jaar. Tijdens het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche opgehaald worden zodat ze ook de zegen krijgen.

Kinderkerk

Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is er tijdens de ochtenddienst Kinderkerk. De kinderen gaan eerst mee in de kerk. Voor de schriftlezing komen ze naar voren om hun eigen kaars op te halen. Onder het zingen van een eigen lied gaan ze naar hun eigen ‘kerk’. Na de preek (uitleg) komen ze weer terug.

In de kinderkerk gaat het meestal over hetzelfde onderwerp als in de dienst. Er wordt verteld, gezongen en over het verhaal wordt getekend, gekleurd, geknutseld of, bij de oudere kinderen, doorgepraat.

Tienerkerk

De tienerkerk is bedoeld voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze is tegelijkertijd met de kinderkerk. De jongeren gaan rechtstreeks naar hun eigen ruimte, waar ze discussiëren en bijvoorbeeld spelen doen rond het thema van de dienst.

Voorbedenboek Janskerk

In het voorportaal ligt het voorbedenboek waarin kerkgangers gebeurtenissen kunnen opschrijven.

Maaltijd van de Heer

Deze wordt minimaal zeven maal per jaar gevierd. De data worden gepubliceerd in Kerkvaart. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan de Maaltijd.

Een maaltijdgroep assisteert de diaconie. Voor langdurig zieken is er gelegenheid thuis aan de viering deel te nemen.

Beamstreamteam

Het beamstreamteam verzorgt de livestream via YouTube, het geluid in de kerk en de powerpointpresentaties die worden gebruikt  

Vragen, opmerkingen of tips ontvangen we graag via beamstreamteam@pgmijdrecht.nl

Lectoresgroep

De lezingen tijdens de ochtenddiensten worden verzorgd door gemeenteleden.

Ontmoeting na de dienst

Na elke morgendienst drinken we met elkaar koffie. 

Weekbrief

Elke zondag verschijnt een weekbrief in het kerkgebouw waar de dienst wordt gehouden.

Kopij hiervoor wordt uiterlijk donderdagavond 19.00 uur verwacht bij weekbrief@pgmijdrecht.nl

Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de kerk gebracht naar een lid van onze gemeente die bij een bijzondere gebeurtenis in blijde of moeilijke tijden dit teken van meeleven wellicht op prijs stelt.

Autodienst

Wanneer u slecht ter been bent kunt u naar en van de kerk gereden worden.

Inlichtingen bij Jan Verboom via 06 - 30 433 850 of Gerrit de Pater 0297 - 28 64 74.

Opname kerkdiensten

Alle diensten in de Janskerk en De Rank worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt die diensten live meeluisteren via www.kerkomroep.nl of via de speciale Kerkomroep-app. Opnames van erediensten blijven nog enkele weken beschikbaar; u kunt ze dan via www.kerkomroep.nl of via de app nog terugluisteren of downloaden. Opnames van uitvaartdiensten en trouwdiensten blijven ook enkele weken bewaard, maar deze zijn uit privacy-overwegingen niet meer voor iedereen terug te luisteren. Die opnames zijn er dan nog wel, maar u ziet ze niet in het overzicht staan.

Ook kunt u een download-kopie van de geluidsopname aanvragen van een kerkdienst.

Boekentafel

De boekentafel staat in de Janskerk op de eerste of tweede zondag van de maand, als er daar dienst is.

Liturgische kleuren

Er worden in het kerkelijk jaar zes kleuren gebruikt:

Wit, Rood, Paars, Roze, Groen en Zwart.

 

Wit is de kleur van reinheid, licht, feest.

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de heilige Geest.

Roze is de kleur op de derde advent en de 4e zondag in de 40 dagentijd.

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw.

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Zwart (mits aanwezig) kan gebruikt worden op Goede Vrijdag.

       Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt:

 • Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4e zondag vóór Kerst, dus de zondag die valt in de periode 27 november - 3 december).
 • De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de kleur in de Adventsperiode is paars.
 • Uitzondering in de Adventsperiode. Op de derde advent schijnt het witte licht van Kerst al door het Paars en is de kleur Roze.
 • Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen).
 • Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen.
 • Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd. De kleur is dan paars.
 • Uitzondering voor de zondagen in de 40-dagentijd. Op de 4e zondag van de 40 dagentijd kan Roze worden gebruikt. Het wit van het komende paasfeest schijnt al door het paars van de voorbereidingstijd.
 • Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit.
 • Een mogelijke tweede uitzondering is de kleur zwart op Goede Vrijdag .
 • In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.
 • Op Pinksteren is de kleur rood.
 • Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen.
 • Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 november) de kleur wit.

  Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar:
 • Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant wordt de kleur rood.
 • Bij een trouwviering is de kleur wit.
 • Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. In overleg met de nabestaanden en de voorganger kan ook gekozen worden voor paars.
 • De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen.
 • Als de zondag ná Pinksteren gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt.

 

Download hier een overzicht in PDF

Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 23 juni 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Overstapdienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
-
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 21 juni 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Jan Montsma


 

Zondag 30 juni 2024
19.00 uur - De Rank

Welkomstviering Koor: Perki Indonesische gemeenschap Uithoorn
Ds. Burrito Olde


Alle diensten

Agenda

zondag 23 juni
14.30 uur - De Rank

Even iets anders op zondagmiddag


dinsdag 25 juni
18.00 uur - De Weg

Slotavond JeugdAlpha


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties