Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Praktische informatie


Wilt u meer weten over al deze informatie of aan een van de activiteiten meewerken,

neem dan contact op met scriba@pgmijdrecht.nl


Crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor kinderen tot vier jaar. Tijdens het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche opgehaald worden zodat ze ook de zegen krijgen.

Kinderkerk

Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is er tijdens de ochtenddienst Kinderkerk. De kinderen gaan eerst mee in de kerk. Voor de schriftlezing komen ze naar voren om hun eigen kaars op te halen. Onder het zingen van een eigen lied gaan ze naar hun eigen ‘kerk’. Na de preek (uitleg) komen ze weer terug.

In de kinderkerk gaat het meestal over hetzelfde onderwerp als in de dienst. Er wordt verteld, gezongen en over het verhaal wordt getekend, gekleurd, geknutseld of, bij de oudere kinderen, doorgepraat.

Tienerkerk

De tienerkerk is bedoeld voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze is tegelijkertijd met de kinderkerk. De jongeren gaan rechtstreeks naar hun eigen ruimte, waar ze discussiëren en bijvoorbeeld spelen doen rond het thema van de dienst.

Voorbedenboek Janskerk

In het voorportaal ligt het voorbedenboek waarin kerkgangers gebeurtenissen kunnen opschrijven.

Maaltijd van de Heer

Deze wordt minimaal zeven maal per jaar gevierd. De data worden gepubliceerd in Kerkvaart. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan de Maaltijd.

Een maaltijdgroep assisteert de diaconie. Voor langdurig zieken is er gelegenheid thuis aan de viering deel te nemen.

Beamstreamteam

Het beamstreamteam verzorgt de livestream via YouTube, het geluid in de kerk en de powerpointpresentaties die worden gebruikt  

Vragen, opmerkingen of tips ontvangen we graag via beamstreamteam@pgmijdrecht.nl

Lectoresgroep

De lezingen tijdens de ochtenddiensten worden verzorgd door gemeenteleden.

Ontmoeting na de dienst

Na elke morgendienst drinken we met elkaar koffie. 

Weekbrief

Elke zondag verschijnt een weekbrief in het kerkgebouw waar de dienst wordt gehouden.

Kopij hiervoor wordt uiterlijk donderdagavond 19.00 uur verwacht bij weekbrief@pgmijdrecht.nl

Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de kerk gebracht naar een lid van onze gemeente die bij een bijzondere gebeurtenis in blijde of moeilijke tijden dit teken van meeleven wellicht op prijs stelt.

Autodienst

Wanneer u slecht ter been bent kunt u naar en van de kerk gereden worden.

Inlichtingen bij Jan Verboom via 06 - 30 433 850 of Gerrit de Pater 0297 - 28 64 74.

Opname kerkdiensten

Alle diensten in de Janskerk en De Rank worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt die diensten live meeluisteren via www.kerkomroep.nl of via de speciale Kerkomroep-app. Opnames van erediensten blijven nog enkele weken beschikbaar; u kunt ze dan via www.kerkomroep.nl of via de app nog terugluisteren of downloaden. Opnames van uitvaartdiensten en trouwdiensten blijven ook enkele weken bewaard, maar deze zijn uit privacy-overwegingen niet meer voor iedereen terug te luisteren. Die opnames zijn er dan nog wel, maar u ziet ze niet in het overzicht staan.

Ook kunt u een download-kopie van de geluidsopname aanvragen van een kerkdienst.

Boekentafel

De boekentafel staat in de Janskerk op de eerste of tweede zondag van de maand, als er daar dienst is.

Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 4 december
10.00 uur - Janskerk

Eredienst 2e Advent
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Wim de Penning

Meer info over deze dienst

Alle diensten

Bijzondere diensten

zondag 4 december
19.00 uur - De Rank

SoP - Adventsliederen
Voorganger: Ds. Erick Versloot


zondag 11 december
19.00 uur - De Rank

Vesper
Musicus: Anita Vos


Alle diensten

Agenda

donderdag 1 december
10.00 uur - De Rank

Open Kerk in De Rank


zondag 4 december
na de dienst - Irene

Verkoop Collectemunten


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties