Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

3 aug - Zomerschool


Wat betekende het Rampjaar (1672) voor De Ronde Venen? Daarover gaat het op woensdag 3 augustus.

Vanaf 10 uur staat in De Rank de koffie klaar. Om half 11 wordt het programma toegelicht en daarna gaan we op pad.

Per auto maken we een rondrit (30 km) langs een aantal plekken waar iets te vertellen is rond het Rampjaar.

Het wordt een mooie tocht door het noordoosten van De Ronde Venen (en net daarbuiten).

Langs riviertjes, over landelijke weggetjes en langs (voormalige) kastelen.

Elke auto krijgt een routebeschrijving mee. U bent ongeveer 1,5 uur onderweg.

We eindigen bij de R.K.-kerk in Vinkeveen. Hier gaan we lunchen (er wordt voor een broodje gezorgd).

Aansluitend leiden mensen van de Historische Vereniging ons langs de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ in de kerk in Vinkeveen.

We verwachten om ongeveer 15 uur weer bij De Rank terug te zijn waar we nog wat drinken met elkaar.

 

Kosten bedragen € 10,= p.p. Opgeven kan bij Carla den Boer: tel. 0297-283432 (na 17.00 uur) of per mail (boer.laffree@casema.nl).

Wilt u rijden? Of wilt u als bijrijder de route aangeven en de informatie voorlezen?

Geef dat dan even aan.

 
28 aug - Feest op het plein!


Op zondag 28 augustus na de dienst is er ontmoeting en muziek op het Janskerkplein, we maken een feestelijke start voor het nieuwe seizoen!

Na de zomervakantie bijpraten onder het genot van koffie, thee en huisgemaakt gebak.
Of u nu naar de dienst gaat of niet, jong of ouder, iedereen is welkom van 11.15-13.00 uur.

 

We hebben uw hulp hierbij nodig!!
Bakkers: wil je voor dit feest iets lekkers maken of kopen? We denken aan koek, cake, appelflap, donuts, zoete hapjes enz. Alles wat uit de hand, met een servetje te nuttigen is.
Muzikanten: de piano wordt op het ‘bordes’ bij de ingang Irene gezet. Als je wat wilt spelen met ieder instrument; solo, duo, trio, kwartet, combo ben je hiermee uitgenodigd voor een optreden!

Aanpakkers: 10.00 uur, handjes voor tafels en stoelen naar buiten, vlaggetjes ophangen. Koffieschenkers en hulp bij de hapjestafel.
Na afloop helpen met het plein opruimen.

U kunt uw bijdrage vóór 21 augustus doorgeven aan Trijnie Korver w.korver01@ziggo.nl

Zie je op het plein!!


Hartelijke groet van de startdagcommissie.

Download hier de uitleg in PDF
Vakantietas


Na een ruime maand van inzamelen, sorteren en vullen zijn de vakantietasjes inmiddels bij de Voedselbank afgeleverd en zullen daar de komende tijd uitgedeeld worden.

 

De afgelopen weken werd er enthousiast verzameld! De Rank en De Schakel werden goed gevuld met boeken, speelgoed, lekker eten, spelletjes, verzorgingsartikelen en ga zo maar door. We hebben ontzettend veel leuke, verschillende producten langs zien komen. Begin deze maand zijn de spullen uit de Rank en de Janskerk richting de Ontmoetingskerk in Wilnis gegaan en daar hebben vrijwilligers vanuit deze kerk en vanuit de kerk aldaar hard samengewerkt om de boel op leeftijd te sorteren en mooie, op maat gemaakte tassen te vullen. Met een aanhangwagen en 4 volle auto's zijn alle tasjes afgelopen week bij de Voedselbank afgeleverd.

 

Het was werderom een geslaagde actie!  De samenwerking met de Ontmoetingskerk ging perfect en was erg gezellig.

 
 

Mede namens de Voedselbank willen wij iedereen ontzettend bedanken die middels mooie bruikbare producten en/of de collecte heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat! Speciale dank ook aan sponsors Boekhandel Mondria, De Huifkar, Van Walraven, IJssalon Mijdrecht, Hervormde Gemeente Wilnis, De Griek Wilnis en een onbekende sponsor van wie we erg leuke navulbare waterflessen hebben gekregen. 

 

De diaconie,

Astrid Butijn
20 aug - kopij Kerkvaart!!


20-08-2022: Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 1 september 2022​ zal verschijnen.

Maartinet Blom
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail); graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum.
Foto’s apart meesturen.


Tags: #kerkvaartJeugdkamp 16 t/m 18 september 2022


Heb je zin in een leuk weekend? 
En zit je na de zomervakantie in groep 4 t/m groep 8 van de basisschool?
Geef je dan nu op voor het Jeugdkamp!
Aanmelden of informatie opvragen kan door een e-mail te sturen naar: jeugdkamp.pgmijdrecht@gmail.com
Groet namens de kampleiding,
Sandra Blankestijn
 
Bibliodrama


Vier keer per jaar komt er een groep bijeen om Bibliodrama te ervaren. U bent van harte welkom om aan te sluiten!

 

Bibliodrama is een werkvorm waarbij je je verdiept in een Bijbelverhaal. Je blijft hierbij niet op je stoel zitten, maar komt in beweging. Spelenderwijs leer je een personage uit een Bijbelverhaal beter kennen. Tegelijkertijd neem je daarin jezelf mee met je eigen context en je eigen levensverhaal. Zo kun je bijvoorbeeld in de rol van Elisa ontdekken hoe hij omgaat met het verlies van een dierbaar iemand. En hoe hij weer moed krijgt om verder te gaan. Tegelijkertijd ontdek je wat dit voor emoties en gedrag bij jouzelf oproept. Of je ontdekt wat Bartimeüs ervaart als anderen hem buitensluiten. En wat hem beweegt om van zich te laten horen en in beweging te komen. Door het spelen van het verhaal kun je tot nieuwe inzichten komen. 

 

We komen bij elkaar op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur in Irene.

De data worden nog bekend gemaakt. U kunt ze in juli vinden op mijn website en hier in de agenda

Daar vindt u ook de kosten. 

Doet u mee?

 

Graag tot ziens, Madelon Verwer-Ramp

www.therapie-pezzettino.nl

0297 – 27 24 44
Historie Geref Kerk Mijdrecht


Ter info:

 

Op de website GereformeerdeKerken.info staat het eerste deel van een historisch overzicht

betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Mijdrecht.

Hierbij de link naar het verhaal:

Deel 1 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/17/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-1/

Deel 2 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/23/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-2/

Deel 3 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/25/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-3/

 

Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen
Zin Zoeken - Nieuwe werkgroep


ZinZoeken

 

Graag laten wij u kennismaken met een nieuwe werkgroep: ZinZoeken. 

 

Deze werkgroep maakt onderdeel uit van Het Open Huis en zal activiteiten gaan organiseren die gericht zijn op het zoeken naar zin. De zin van het eigen leven of de zin van het bestaan. Deze activiteiten zijn er voor iedereen: voor ieder die zoekt naar bezinning, verdieping of inspiratie. Natuurlijk ook voor leden van onze gemeente. De activiteiten zullen uitgaan van drie elementen: het verhaal van de deelnemers, in beweging komen en het delen van ervaringen met elkaar. 

 

We hopen in het najaar te starten met een aanbod. Het eerste waarmee we willen beginnen is een uitbreiding van de Open Kerk, zoals we die kennen van de laatste week van december. Al jaren is De Rank dan een avond opengesteld. Ieder mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen, overdenken wat zich allemaal afspeelt in zijn/haar leven, luisteren naar rustige muziek en eventueel een kaarsje aansteken. Elke maand willen we het gebouw op deze manier een avond openstellen. U bent te zijner tijd van harte welkom!

 

U hoort vanzelf meer van ons.
De werkgroep bestaat uit:
Jannet Heerma, Annelies Meijer, Juul Rotshuizen en Madelon Verwer-Ramp.
Een hartelijke groet namens ons vieren.
Open Kerk in de Rank


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

 

meer info over deze ontmoetingen >>
Wekelijks gebedsmoment


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl
Samen bijbellezen


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

 

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl

 
Voor de kinderen


Er staat elke werkdag een filmpje over Henkie de buikspreekpop online

over een Bijbelverhaal op www.creatiefkinderwerk.nl

 

Erg leuk voor kinderen om naar te kijken!

 
Werken aan een Open Huis


Groeien in dienstbaarheid aan de samenleving krijgt sinds 2 jaar vorm

in het nadenken over een Open Huis in De Rank:

Vanuit ons geloof is er ruimte voor iedereen, om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en te inspireren

 

Een Open Huis, waar sociaal-maatschappelijke, culturele organisaties

en onze gemeente elkaar ontmoeten.

Waar mensen met allerlei vragen en interesses terecht kunnen, waar ontmoetingen plaatsvinden.

De Rank ligt centraal in Mijdrecht, dat is alvast een pluspunt. Er is een grote kerkzaal met een ontmoetingsruimte erachter;

er zijn 4 ruime zalen, dat biedt veel mogelijkheden om organisaties te huisvesten, culturele activiteiten te organiseren

en om voor een breed publiek zingevingsactiviteiten aan te bieden.

Inmiddels maakt de werkgroep Beter gebruik vorderingen om dit allemaal te realiseren:

 

In 2025 is Het Open Huis een aantrekkelijke plek van ontmoeting en omzien naar elkaar, 

waar “Ik ben er voor jou” betekenis krijgt door:

een luisterend oor te bieden aan wie dat nodig heeft, 

onderdak te bieden aan en samen te werken met maatschappelijk en culturele organisaties,

een ruim en inspirerend aanbod van activiteiten te bieden op het gebied van cultuur en zingeving..


Tags: #open huisSynode denkt over de toekomst van een Kerkgebouw .


Op 17 september presenteerde een projectgroep van de synode, het leidinggevend orgaan van onze protestantse kerk, een brochure: Speelruimte gezocht, protestantse visie op kerkgebouwen. Een onderwerp waar het in onze gemeente ook over gaat, dus juist op dit moment belangrijk voor ons.

 

De prettig leesbare brochure belicht allerlei kanten van de vragen rond kerkgebouwen.
In de inleiding staat te lezen:
“Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid dat bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op kerkgebouwen de focus niet zozeer moet liggen op het afstoten van kerkgebouwen maar veeleer op zinvol gebruik en hergebruik.

 

Lees HIER verder!
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties