Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Kinderkerk in adventstijd


In de kinderkerk werken we in de komende adventsperiode met het thema vanuit Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Van oudsher wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld. 

 

Tijdens dit project lezen we:

  • Eerste adventszondag: Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8)
  • Tweede adventszondag: Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1:26-38 en 1:46-55)
  • Derde adventszondag: Jozef wacht op de komst van Jezus (Matteüs 1:18-24)
  • Vierde adventszondag: Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40)
  • Kerst: Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2:1-12)

 

In de afgelopen periode zijn er aan de kinderen van de kinderkerk tasjes uitgedeeld met een adventsposter en een adventsboekje ‘Ik kan niet wachten!’ om ook thuis samen naar Kerst toe te leven. Heb(t) u/jij dit boekje niet ontvangen maar wi(t) u/jij dit wel graag? In de kerk liggen nog een aantal tasjes! Welkom bij de kinderkerk!

 


Lopers gezocht!! Actie Kerkbalans 2023


Deze actie is noodzakelijk en van levensbelang voor de instandhouding en het voortbestaan van onze Kerk.

Voor deze Actie zoeken wij lopers die ons willen helpen om een deel van de enveloppen te bezorgen en weer op te halen.

 

Mogen wij op u rekenen? Aanmelden kan bij mij via secretaris-cvk@pgmijdrecht.nl of 0297-531837.

Christiaan Roodhart

 

 

 

 

 
Boekentafel


Na de dienst staat de boekentafel weer klaar met allerlei uitgaven voor het komende Kerstfeest.

Er zijn boeken voor groot en klein,c.d.’s en kaarten.

En natuurlijk nog een kast vol andere boekjes en c.d.’s.

Komt u even kijken of er iets voor u bij is?

Hartelijk welkom.
Product van de maand december


Voor de maand december zijn de producten voor de voedselbank

 

koffiepads en koffiemelk (géén filterkoffie, daar is genoeg voorraad van)

De producten kunnen worden ingeleverd op donderdagochtend tussen 10 en 11 uur in de Rank tijdens de Open Kerk en op zondagochtend rond de kerkdienst in de Janskerk (in Irene).

 

Hartelijk dank !
24 dec Interkerkelijke kerstavondviering


Verschillende Mijdrechtse kerken trekken weer samen op, nu naar Kerst.

Na de gezamenlijke Passion, waar we met de Veenhartkerk, Leef!, Pinksterkerk De Weg, CGK De Wegwijzer en de oudkatholieke statie H. Elia naartoe geleefd hebben via het laten rouleren tussen de kerken van een groot kruis, de ontmoeting op het plein van hoop, de stille tocht en de bijzondere paaswake, zijn we opnieuw bij elkaar gekomen om verbinding te zoeken in een gezamenlijk project. Dit keer wordt het een gezamenlijke kerstavondviering, met als thema Kom Maar Bij Mij.

 

Thema Kom Maar Bij Mij

Het thema is geïnspireerd door Joh 1 vers 9: ‘het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’. God heeft zijn zoon naar ons mensen gezonden - hij komt bij ons - en Hij wil tegelijkertijd dat wij bij hem komen: “kom maar bij mij”. Gods grootheid geeft enerzijds het gevoel dat hij ver weg is, maar door Jezus zijn zoon als weerloos kind bij ons op aarde te brengen, is hij ook zó dichtbij. Ook in de relatie tussen mensen is het fantastisch als mensen tegen elkaar zeggen ‘kom maar bij mij’. Dat is zo uitnodigend, geeft zo’n gevoel van warmte en veiligheid. Als kerken zijnde willen we ook zo’n uitnodiging doen: kom maar bij ons.

 

Intentie

We hebben speciaal voor deze dienst een intentie geformuleerd: Met deze kerstviering willen we op een andere manier dan anders de geboorte van Jezus, Gods zoon vieren, met zoveel mogelijk gemeenteleden en niet-gemeenteleden bij elkaar. We willen dat iedereen zich uitgenodigd voelt, niet alleen om naar de dienst te komen maar juist ook om bij Jezus te komen (#kom maar bij mij). We willen God en de aanwezigen dichterbij elkaar brengen, zowel door contact met Hem als met elkaar te zoeken en door God te eren. We willen dat er tijdens de dienst aandacht is voor het kwetsbare, dat er ruimte is voor twijfels, dat we ons verbonden voelen in het verlangen naar een betere wereld en dat er dankbaarheid is voor de liefde van Jezus en Zijn vader voor ons en de liefde voor elkaar.

 

Uitnodiging

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en uit te nodigen, wat recht doet aan het missionaire aspect van deze interkerkelijke kerstviering, zal er elke adventszondag op een andere manier aandacht aan het thema “Kom Maar Bij Mij” worden besteed. Dit gebeurt indien mogelijk in alle kerken tegelijk op dezelfde manier, zo weten we ons vooraf al met elkaar verbonden. “Kom maar bij mij” is een uitnodiging, niet alleen van God aan ons en van ons als organisatoren aan u, maar ook is het een uitnodiging die u kunt doen aan anderen, heel specifiek door iemand uit te nodigen om ook naar deze kerstavondviering te komen. Daarvoor zullen uitnodigingskaarten bij de uitgang van de kerk klaarliggen, die u mee kunt nemen om aan iemand te geven of te sturen. Elke week met een andere afbeelding die te maken heeft met het thema. Wij hopen van harte dat u op de uitnodiging in zult gaan!

De kerstavondviering vindt plaats op zaterdag 24 december om 20.30 uur in de Rank.
Kerstengelproject


Kerstengelproject: omzien naar elkaar in het dorp 

 

De afgelopen twee  jaar hebben wij in onze gemeente meegedaan met het Kerstengelen project van Kerk in Actie. 

Met dit project willen we ook dit jaar, juist in de adventstijd waarin we leven in en vanuit de verwachting van de komst van Christus - omzien naar elkaar, omzien naar wie het in deze tijden moeilijk heeft

Maar daar kunnen we iets aan doen! We kunnen een Kerstengel worden!

 

In de vier weken van Advent breng je als kerstengel een kleine attentie/kaart bij iemand die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. De eerste keer doe je als kerstengel een brief met uitleg bij de attentie/kaart zodat de ontvanger weet waar dit vandaan komt. 

 

Als kerstengel  ga je vier keer naar het adres, alle weken van Advent een keer. 

En misschien ook wel op Kerstavond of met de Kerst.

 

Je bepaalt zelf voor wie je Kerstengel wilt zijn. Denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, iemand wie het leven zwaar valt, iemand voor wie de december een moeilijke maand is. Het mag een bekende zijn voor jou maar ook iemand waar je normaal geen contact mee hebt of een jongen of meisje uit je klas of de voetbalclub.

 

Het hele project is anoniem. Dit geeft je als kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo snel zou doen. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt is wat mensen vaak zo raakt. 

 

Wat je die vier weken brengt is afhankelijk van de kerstengel en van de ontvanger. De ene kerstengel gaat met al zijn/haar creatieve gaven aan de gang. Een andere stopt iedere week een mooi gedicht in de bus, al dan niet met een chocolaatje. Het is afhankelijk van wat past bij de ontvanger. 

 

Wordt jij ook een Kerstengel? Als je al weet wie jij als Kerstengel vier keer (anoniem) gaat verrassen met een kleine attentie, een gedicht of iets dat zelfgemaakt is, meld je dan aan op: diaconie@pgmijdrecht.nl samen met de naam van degene waar je kerstengel voor wordt in de adventstijd.

Wil je meedoen, maar weet je zelf niet voor wie je kerstengel kunt zijn, stuur dan ook een berichtje naar diaconie@pgmijdrecht.nl  met je naam en adres. Aan Ds. Erick of Ds. Elise vragen zij dan een adres van iemand in jou buurt voor wie je kerstengel kan zijn.

 

Laten we met elkaar de december maand wat minder donker maken en met elkaar uitzien naar de komst van het Licht.

 

Ds. Elise, Ds.Erick en Trijnie Korver
Geef en Neem kast naast de Janskerk!


Geef en Neem kast (binnenkort) naast de Janskerk!

We leven in een roerige tijd. Door de stijgende prijzen van de levensmiddelen, energie en brandstof komen steeds meer huishoudens in de problemen. Door het hele land ontstaan initiatieven om mensen in deze zware financiële en daardoor stressvolle tijd te hulp te schieten. Ook onze diaconie wil hier graag een steentje aan bijdragen en is via de Voedselbank in contact gekomen met de stichting ‘Just be Home’ De Ronde Venen. Zij zijn het initiatief van de Geef en Neemkast gestart en wij kunnen voorzien in een geschikte plek voor deze kast! Deze is vrijdag 4 november geplaatst, links om de hoek van Irene. 

 

Wat is een Geef en Neem kast?

De naam zegt het al, in de kast kunnen alle houdbare producten geplaatst worden die je in een supermarkt kunt kopen; je kunt wat producten géven door deze in de kast te zetten en je kan als er behoefte is wat némen uit de kast. Zo helpen we elkaar op een laagdrempelige manier. Juist voor voedsel en levensmiddelen komen veel huishoudens geld tekort en niet iedereen kan of wil gebruik maken van de voedselbank. De Geef en Neemkast is dan een mooi alternatief. 

Niet alleen u als gemeentelid nodigen we uit om levensmiddelen die u kunt missen in de Geef en Neem kast te plaatsen en/of er iets uit te halen als u iets nodig heeft. Ook de burgerlijke gemeente zullen we hiertoe oproepen via de plaatselijke weekbladen. Ook al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, het is mooi dat zichtbaar wordt dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht de handen ineenslaat met een maatschappelijke organisatie om huishoudens in nood te helpen.

 

Hulp

Financiële problemen zijn niets om je voor te schamen. Toch kunnen we ons voorstellen dat je dit liever niet wilt laten merken. Maar hoe kunnen we dan hulp bieden? Aarzel niet om hulp te vragen als de nood hoog is, ook als het voor iemand in uw nabije omgeving is. Je kunt altijd contact opnemen met één van de predikanten of met de voorzitter van de diaconie. Zij kijken dan samen met u naar een passende oplossing. 

 

Tot slot, meld het ook als u goede ideeën heeft om hulp te bieden!

 

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

06-81647182/ voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl

 

 

 
Elkaar de winter doorhelpen, en daarna…


Veel mensen zijn de laatste tijd in zwaar weer terechtgekomen door de stijgende kosten voor dagelijkse boodschappen en energie.

De energiecrisis raakt óók onze kerk; de energiekosten zijn verviervoudigd, wat zorgt voor een verontrustend begrotingstekort.

In deze Kerkvaart kunt u lezen over het Energieproject wat de kerkenraad heeft opgestart om dit enorme tekort terug te dringen.

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om ideeën door te geven om energie te besparen en iets aan de kosten te doen, er zijn ruim 80 suggesties gedaan, van het dichtplakken van kieren tot het organiseren van een veiling, het toont hoe betrokken u als gemeentelid bent!

 

Ook het doneren van de 190 euro energiecompensatie van de overheid, als je die zelf niet nodig hebt, is als suggestie genoemd.

Ook bij de Diaconie hebben zich mensen gemeld die de energiecompensatie niet nodig hebben.

De Diaconie wil deze donaties bestemmen voor gemeenteleden die de compensatie wél heel hard kunnen gebruiken.

 

Daarom bij deze dan ook de oproep aan u: als u de energiecompensatie kunt missen, zou u deze dan aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht willen doneren?

Wij zullen de giften in principe 50/50 verdelen, enerzijds om deels de torenhoge energiekosten voor de kerk te compenseren en anderzijds om gemeenteleden bij te staan die aankloppen voor hulp.

Als u een specifieke voorkeur heeft voor de kerk dan wel de Diaconie, dan is het belangrijk dat u dit aangeeft bij uw donatie!

 

De verwarming gaat er niet harder van branden, maar we kunnen elkaar wel ‘verwarmen’ door op deze manier om te zien naar elkaar en hart voor onze gemeente te hebben.

Bij voorbaat enorm veel dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!

 

Namens de kerkenraad,

Piet Voorwinden, voorzitter Kerkrentmeesters

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

 

-> U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Energiecompensatie
Tienerkerk: iets nieuws!


Met ingang van deze maand starten we naast de LANGE Tienerkerk op de 1e zondag van de maand met een KORTE Tienerkerk op elke 3e zondag van de maand! ‘Kort’ betekent, net als bij de Kinderkerk, tijdens de dienst er even tussenuit.

Aanstaande zondag 20 november zal de eerste keer zijn.

Alle tieners van harte welkom!
Kinderkoor!! Zing met ons mee!


Kinderkoor Ismaël uit Wilnis doet in december mee met een project in samenwerking met de Volkskerstzang in Vinkeveen.

Daarvoor zoeken we kinderen .. veel kinderen, die het leuk vinden om de komende weken Kerstliedjes te oefenen en in de kerk te zingen op 19 december.

 

Vanaf groep 2 kun je al meezingen, we oefenen elke donderdagmiddag in Wilnis.

 

Meer info: Kijk gerust alvast op Facebook!
https://www.facebook.com/kinderkoorIsmael
7 jan 2023 - kopij Kerkvaart!!


07-01-2023: Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 19 januari 2023​ zal verschijnen.

Maartinet Blom
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail); graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum.
Foto’s apart meesturen.


Tags: #kerkvaartHuis van Licht


De Rank – Huis van Licht 

Inwoners van De Ronde Venen kunnen een moment van overdenking zoeken in De Rank.

Men kan luisteren naar rustige muziek en een kaarsje branden.

Elke laatste vrijdag van de maand ben je van harte welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur even binnen te lopen en op adem te komen. 

 

 

Met hartelijke groet namens de werkgroep ZinZoeken,

Madelon Verwer-Ramp

 

     

 
Verkoop collectemunten


Nu het kerkbezoek weer toeneemt, stijgt ook de vraag naar collectemunten weer.

Om de aanschaf van munten te vergemakkelijken, heb ik in overleg met de Kerkrentmeesters,

besloten om met enige regelmaat, ongeveer 1 x in de 8 weken, een verkoopmogelijkheid te bieden in Irene, na de kerkdienst.

 

Kijk in de agenda voor de data

Arie Oostenbrink
Actie Quotum en Solidariteitskas 2022


Actie Quotum en Solidariteitskas 2022

 

Al enkele jaren houden wij in de maand oktober de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas. Dit is een geheel andere actie dan de Actie Kerkbalans: bij die actie wordt jaarlijks de basis gelegd voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente. De opbrengst van Actie Kerkbalans is volledig voor onze eigen gemeente en moet er voor zorgen dat de vaste kosten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht betaald kunnen worden. De opbrengst van de actie Kerkrentmeesterlijk Quotum en Solidariteitskas komt niet ten goede aan onze eigen gemeente maar wordt ingezet om twee afdrachten te financieren waarvoor wij jaarlijks als plaatselijke kerk door de landelijk kerk worden aangeslagen, namelijk de afdracht Kerkrentmeesterlijk Quotum en de afdracht Solidariteitskas.

 

Over onze inkomsten moeten wij jaarlijks een percentage (4,35%) aan het Landelijk Dienstencentrum van de Protestante Kerk afdragen. De kerkelijke ordinantie geeft aan dat elke plaatselijke gemeente een verplichte financiële bijdrage heeft aan het landelijke werk. Dit Kerkrentmeesterlijk Quotum wordt onder meer gebruikt voor gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene, provinciaal kerkenwerk en het dienstencentrum zelf. 

 

Daarnaast worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Solidariteitskas. Deze wordt bestemd voor gemeenten die ondersteuning op geestelijk of financieel gebied nodig hebben. De Solidariteitskas kan, als een gemeente al het mogelijke zelf gedaan heeft, een overbrugging zijn. Bovendien wordt de  Solidariteitskas gebruikt voor activiteiten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit kan bijvoorbeeld bovenplaatselijk pastoraat zijn, zoals de koopvaardij, studentenpastoraat, dovenpastoraat of bij de start van een nieuwe kerk in een nieuwbouwwijk. 

 

Uw bijdrage wordt gevraagd!

 

In oktober zult u een brief ontvangen waarin u per lid gevraagd wordt naar een minimale bijdrage van €17,50 voor bovenstaande twee landelijke afdrachten die niet onder de Actie Kerkbalans vallen.

 

Wilt u niet wachten op de brief dan mag u het bedrag uiteraard ook overmaken op het rekeningnummer van de kerk:

NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht onder vermelding van “Q en S 2022”.

 

Wilt u uw bijdrage laten incasseren door de ontvanger?

Vul dan het machtigingsformulier op de achterkant van de brief in en lever deze in bij één van de op het formulier aangegeven adressen.

Er is in tegenstelling tot vorig jaar dus geen los formulier meer.

 

Heeft u dit jaar al een bijdrage voor deze actie gegeven? We hebben getracht uw adres uit de verzendlijst te verwijderen om papier en drukkosten te besparen. Dank voor uw bijdrage!

 

Helpt u ook mee? Hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters

Christiaan Roodhart (secretaris)
20 nov Boekpresentatie ‘Niet vergeten te genieten’ van Marijke van Selm


Boekpresentatie ‘Niet vergeten te genieten’ van Marijke van Selm

 

Hoe een reformatorisch boerenmeisje uit Mijdrecht dominee werd in een villadorp aan zee. Daarover gaat het boek dat Marijke van Selm schreef, op verzoek van haar zoon die het als verjaardagscadeau vroeg. Het gaat over opgroeien op een boerderij aan de Kerkvaart, over schaatsen in de winter en logeren in de zomer. Het gaat over worstelen met een dreigende God en uiteindelijk geloof vinden in een genadige God. Het gaat over weggaan en thuiskomen. En in al die kleine stukjes wereld die voorbijkomen gaat het dan, zoals Pieter Oussoren in zijn voorwoord zo treffend opmerkt, feitelijk over de hele wereld. Op zijn aandringen werd het boek, in bewerkte vorm, voor een breed publiek beschikbaar gesteld. En daarmee hebben we, volgens Oussoren, nu een prachtig boek in handen.

 

Op zondagmiddag 20 november om 15:00 uur wordt het boek gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Rank waarbij Marijke vertelt over en voorleest uit haar boek, muzikaal afgewisseld door Anita en Mirjam Vos op respectievelijk piano en viool. 

Na afloop zijn er hapjes en drankjes waarbij het boek aangeschaft kan worden voor € 20, of later bij boekhandel Mondria. 

De toegang is gratis. 
Instagram


PGMijdrecht is nu ook te vinden op Instagram

Volg op Insta de activiteiten van de kerk!

 

Zoek op Istagram naar PGMijdrecht of klik hier
Historie Geref Kerk Mijdrecht


Ter info:

 

Op de website GereformeerdeKerken.info staat het eerste deel van een historisch overzicht

betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Mijdrecht.

Hierbij de link naar het verhaal:

Deel 1 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/17/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-1/

Deel 2 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/23/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-2/

Deel 3 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/25/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-3/

 

Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen
Bibliodrama


Vier keer per jaar komt er een groep bijeen om Bibliodrama te ervaren. U bent van harte welkom om aan te sluiten!

 

Bibliodrama is een werkvorm waarbij je je verdiept in een Bijbelverhaal. Je blijft hierbij niet op je stoel zitten, maar komt in beweging. Spelenderwijs leer je een personage uit een Bijbelverhaal beter kennen. Tegelijkertijd neem je daarin jezelf mee met je eigen context en je eigen levensverhaal. Zo kun je bijvoorbeeld in de rol van Elisa ontdekken hoe hij omgaat met het verlies van een dierbaar iemand. En hoe hij weer moed krijgt om verder te gaan. Tegelijkertijd ontdek je wat dit voor emoties en gedrag bij jouzelf oproept. Of je ontdekt wat Bartimeüs ervaart als anderen hem buitensluiten. En wat hem beweegt om van zich te laten horen en in beweging te komen. Door het spelen van het verhaal kun je tot nieuwe inzichten komen. 

 

We komen bij elkaar op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur in Irene.

De data worden nog bekend gemaakt. U kunt ze in juli vinden op mijn website en hier in de agenda

Daar vindt u ook de kosten. 

Doet u mee?

 

Graag tot ziens, Madelon Verwer-Ramp

www.therapie-pezzettino.nl

0297 – 27 24 44
Zin Zoeken


ZinZoeken

 

Graag laten wij u kennismaken met een nieuwe werkgroep: ZinZoeken. 

 

Deze werkgroep maakt onderdeel uit van Het Open Huis en zal activiteiten gaan organiseren die gericht zijn op het zoeken naar zin. De zin van het eigen leven of de zin van het bestaan. Deze activiteiten zijn er voor iedereen: voor ieder die zoekt naar bezinning, verdieping of inspiratie. Natuurlijk ook voor leden van onze gemeente. De activiteiten zullen uitgaan van drie elementen: het verhaal van de deelnemers, in beweging komen en het delen van ervaringen met elkaar. 

 

We hopen in het najaar te starten met een aanbod. Het eerste waarmee we willen beginnen is een uitbreiding van de Open Kerk, zoals we die kennen van de laatste week van december. Al jaren is De Rank dan een avond opengesteld. Ieder mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen, overdenken wat zich allemaal afspeelt in zijn/haar leven, luisteren naar rustige muziek en eventueel een kaarsje aansteken. Elke maand willen we het gebouw op deze manier een avond openstellen. U bent te zijner tijd van harte welkom!

 

U hoort vanzelf meer van ons.
De werkgroep bestaat uit:
Jannet Heerma, Annelies Meijer, Juul Rotshuizen en Madelon Verwer-Ramp.
Een hartelijke groet namens ons vieren.
Open Kerk in de Rank


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

 

meer info over deze ontmoetingen >>
Interkerkelijke gespreksgroep


Dit is de zestiende cursus die wordt gegeven onder leiding van Henk Oudshoorn.

De personen uit de gespreksgroep hebben verschillende kerkelijke achtergronden.
In het boek Genesis bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen.

Hij leest ze door een “groothoeklens”: hij legt verbanden met de Thora als geheel,

met filosofie en wereldgeschiede- nis, en met ons persoonlijk leven.

 

Doordat de echtgenote van Henk, Bep Oudshoorn,

is overleden gingen twee cursusochtenden niet door.
Daardoor is er een verandering in het schema opgetreden.

 

Data:
14-09 Geschiedenis van de mensheid – wording van het volk Israël
05-10 Beresjiet – Het boek van de onderwijzing – in het begin
12-10 Geweld in de naam van God – Kaïn en Abel
19-10 Noach als religieuze persoonlijkheid
26-10 Vaders en zonen – belofte en vervulling – God en vreemdelingen

02-11 Drie vreemdelingen – Sara, en de ‘binding van Isaak’

09-11 Het wonder van een kind
16-11 Gebed en gesprek. De toekomst van het verleden

 

Henk Oudshoorn, tel. 28 13 16, Nel Pauw tel. 28 42 10

 

Meer info over de Interkerkelijke gespreksgroep
Wekelijks gebedsmoment


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl
Samen bijbellezen


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

 

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl

 
Voor de kinderen


Er staat elke werkdag een filmpje over Henkie de buikspreekpop online

over een Bijbelverhaal op www.creatiefkinderwerk.nl

 

Erg leuk voor kinderen om naar te kijken!

 
Werken aan een Open Huis


Groeien in dienstbaarheid aan de samenleving krijgt sinds 2 jaar vorm

in het nadenken over een Open Huis in De Rank:

Vanuit ons geloof is er ruimte voor iedereen, om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en te inspireren

 

Een Open Huis, waar sociaal-maatschappelijke, culturele organisaties

en onze gemeente elkaar ontmoeten.

Waar mensen met allerlei vragen en interesses terecht kunnen, waar ontmoetingen plaatsvinden.

De Rank ligt centraal in Mijdrecht, dat is alvast een pluspunt. Er is een grote kerkzaal met een ontmoetingsruimte erachter;

er zijn 4 ruime zalen, dat biedt veel mogelijkheden om organisaties te huisvesten, culturele activiteiten te organiseren

en om voor een breed publiek zingevingsactiviteiten aan te bieden.

Inmiddels maakt de werkgroep Beter gebruik vorderingen om dit allemaal te realiseren:

 

In 2025 is Het Open Huis een aantrekkelijke plek van ontmoeting en omzien naar elkaar, 

waar “Ik ben er voor jou” betekenis krijgt door:

een luisterend oor te bieden aan wie dat nodig heeft, 

onderdak te bieden aan en samen te werken met maatschappelijk en culturele organisaties,

een ruim en inspirerend aanbod van activiteiten te bieden op het gebied van cultuur en zingeving..


Tags: #open huisSynode denkt over de toekomst van een Kerkgebouw .


Op 17 september presenteerde een projectgroep van de synode, het leidinggevend orgaan van onze protestantse kerk, een brochure: Speelruimte gezocht, protestantse visie op kerkgebouwen. Een onderwerp waar het in onze gemeente ook over gaat, dus juist op dit moment belangrijk voor ons.

 

De prettig leesbare brochure belicht allerlei kanten van de vragen rond kerkgebouwen.
In de inleiding staat te lezen:
“Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid dat bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op kerkgebouwen de focus niet zozeer moet liggen op het afstoten van kerkgebouwen maar veeleer op zinvol gebruik en hergebruik.

 

Lees HIER verder!
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties