Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Veiling in De Rank een groot succes!


Afgelopen zaterdag werd in De Rank de veiling “Houd de kerk in het dorp” gehouden met als doel de verbinding tussen kerk en dorp te versterken. Deze verbinding werd die avond duidelijk gevoeld want onder de aanwezigen waren er velen zonder een directe binding met de plaatselijke Protestantse gemeente.

 

Onder de enthousiaste en bezielende leiding van veilingmeester Forsthövel kwamen zo’n 175 kavels onder de hamer. Er was een grote verscheidenheid aan kunstwerken, gebak, maaltijden, huur van vakantiewoningen in Duitsland, Spanje en Noorwegen, dagtochten, zeiltochten, bloemen, hulp bij het klussen, en nog veel meer, waarop geboden kon worden. Verder kon men zich inschrijven voor het wassen van de auto en een Paasontbijt, verzorgd door jongeren. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige en enthousiaste avond.

 

’s Middags was er in gebouw Irene een gezellig energiefeest voor de kinderen.

Zondagmorgen werd in de kerkdienst in de Janskerk het eindresultaat van de veiling gemeld.

 

Kerkrentmeester Piet Voorwinden deelde mee dat de veiling € 35.000 heeft opgebracht!

Een geweldig resultaat dat met applaus door de kerkgangers werd ontvangen.

De Protestantse gemeente Mijdrecht kijkt met veel plezier en dankbaarheid terug op deze geslaagde avond

en dankt iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen.

 
Even niets te doen op zondagmiddag?


Zondagmiddag staat de deur van  De Rank weer open voor als u Even niets te doen hebt.

U bent daar welkom tussen 14.30  en 16.00 uur  voor een gezellig praatje  bij een kopje thee of koffie.

Erna ter Wee en Sonja van de Ham hopen u te zien.

 

meer info over deze ontmoetingen >>
Kinderkerk Paasproject


Wie is Jezus?

 

Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt Zijn voeten wast. In de verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is hij toch?

 

Tijdens de kinderkerk gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én Zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen; Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we van Jezus?

 

De kinderen krijgen tijdens de veertigdagentijd een boekje mee naar huis met een veertigdagen poster. In het boekje zijn verhalen, gespreksvragen en een liedsuggestie voor elke zondag van de veertigdagentijd. Aan de hand van dit boekje en de poster ontdekken jullie thuis ook meer wie Jezus is. 

 

We hopen dat u er met uw kinderen veel gebruik van zult maken.

 

Als laatste willen wij u/jou vragen om de Palmpasen stok, mochten jullie die nog thuis hebben liggen, weer mee terug te nemen naar de kinderkerk. Alvast bedankt!

 

Groeten van de kinderkerkleiding
16 apr - Welkomstviering


DE RANK MIJDRECHT
16 APRIL 2023 19.00 uur

M.m.v. zr. Monica Raassen crss en koor Progression uit Mijdrecht

Gesloten harten gaan weer open

Zr. Monica (pastoraal werkster bij parochie St. Jan de Doper – Vecht en venen) en het koor Progression van de Johannes de Doper in Mijdrecht nemen u mee in een viering die uw hart opent voor God en voor elkaar.
Met zang, tekst en gebed willen we ervaren wat de woorden van Jezus: ‘Vrede zij met u’ voor ons kunnen betekenen in een samenleving waarin veel onvrede heerst. Een hele uitdaging waarbij we wel wat steun kunnen gebruiken, dat kunnen we samen doen met geloofskracht.
Wees daarom welkom om u te laten verrassen en inspireren!

 
De Passion Mijdrecht komt terug!


De Passion Mijdrecht komt terug!

 

Evenals vorig jaar willen we met “The Passion Mijdrecht” in de 40-dagen tijd toeleven naar Pasen. De Passion Mijdrecht is een gezamenlijk initiatief van meerdere geloofsgemeenschappen. We starten weer met het rouleren van het kruis in de diverse kerken; as. zondag 26 februari staat deze bij ons in de Janskerk! 

 

Dit jaar hebben we als thema gekozen “Hoe ver ga jij” – welke weg wil jij gaan met Jezus, hoe geef je invulling aan je geloof, wat ben je bereid daarvoor te doen (of te laten)? We mogen onze zorgen, vragen en wensen bij het kruis brengen; we nodigen je uit om letterlijk hierover iets op het kruis te schrijven of te tekenen. 

 

Als teken dat we samen op weg zijn zullen we elke zondag tijdens de dienst ook een vlog zien van één van de kerken, waarmee we steeds een ander perspectief op de betekenis van Pasen krijgen. Uiteindelijk hopen we elkaar te ontmoeten op stille zaterdag, 8 april voor ontmoeting, een stille tocht en de Paaswake. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
2 april - Verkoop collectemunten


2 april is er weer de mogelijkheid tot kopen van collecte munten!

Verkoop collectemunten zondag 2 april na de dienst in Irene.

Noviteit: beperkt beschikbaar biljetjes van € 10,00.

 

Kijk in de agenda voor de data

Arie Oostenbrink
Vanaf 4 april - Jeugd Alpha cursus


Jeugd Alpha Mijdrecht

IS ER MEER?

Iedere dinsdagavond 19.00 uur vanaf 4 april:

 • samen eten
 • ijsbreker/spel
 • Alphafilm + discussievragen
 • beetje chillen (poolen, tafeltennis, kletsen)

Doe mee met de Alpha in groepjes van 13 t/m 17 jaar en 18 t/m 28 jaar!

 

Aanmelden? (Alpha = Gratis)

Whatsapp naar 0657290149

 

Locatie: De Weg, Industrieweg 38F Mijdrecht (boven Karwei)

 

Alle data?

 • Dinsdag 4 april (19.00 uur)
 • Dinsdag 11 april (19.00 uur)
 • Dinsdag 18 april (19.00 uur)
 • Dinsdag 25 april (19.00 uur)
 • Dinsdag 2 mei (19.00 uur)
 • Dinsdag 9 mei (19.00 uur)

 

Alpha weekend:

 • Vrijdag 12 mei (19.00 uur)
 • Zaterdag 13 mei (start 11.00 uur inc lunch)

 

 • Dinsdag 23 mei (19.00 uur)
 • Dinsdag 30 mei (19.00 uur)
 • Dinsdag 6 juni (19.00 uur)
 • Dinsdag 13 juni (19.00 uur)

 

Neem gezellig vrienden mee! Je bent altijd welkom!

 

Download poster

 

 
Energiefeest


Ook de kinderen in Mijdrecht hebben hard meegewerkt om de kerk in het dorp te houden

 

 

 
18 mrt 2023 - kopij Kerkvaart!!


18-03-2023: Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 30 maart 2023​ zal verschijnen.

Maartinet Blom
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail); graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum.
Foto’s apart meesturen.


Tags: #kerkvaartProduct van de maand maart


Voor de maand maart is het product voor de voedselbank tandpasta.

De producten kunnen worden ingeleverd op donderdagochtend tussen 10 en 11 uur in de Rank tijdens de Open Kerk en op zondagochtend  rond de kerkdienst in de Janskerk (in Irene).

Hartelijk dank !
7 mei Kunst en Kerk Eenzaamheid


 Op zondagochtend 7 mei zal er een Kunst & Kerkdienst zijn in de Janskerk. Het thema is:  EENZAAMHEID.

 

Het thema is aangedragen vanuit de gemeente. 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Of er is sprake van een verlies. Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Deze gevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Ook jij kunt een bijdrage leveren aan deze dienst in de vorm van een beeld, schilderij, foto, gedicht, etc.

 

Op 20 februari is er een inspiratiebijeenkomst om met elkaar na te denken over dit thema en te onderzoeken of er ook Bijbelse verhalen zijn waarin eenzaamheid aan de orde komt. 

U hoort van ons!

 

Met hartelijke groet,
de commissie Kunst & Kerk: Peter en Anneke Andriessen, Ineke Bams, Jan Korver, Wim de Penning, Anita Vos en Madelon Verwer-Ramp.
Elkaar de winter doorhelpen, en daarna…


Veel mensen zijn de laatste tijd in zwaar weer terechtgekomen door de stijgende kosten voor dagelijkse boodschappen en energie.

De energiecrisis raakt óók onze kerk; de energiekosten zijn verviervoudigd, wat zorgt voor een verontrustend begrotingstekort.

In deze Kerkvaart kunt u lezen over het Energieproject wat de kerkenraad heeft opgestart om dit enorme tekort terug te dringen.

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om ideeën door te geven om energie te besparen en iets aan de kosten te doen, er zijn ruim 80 suggesties gedaan, van het dichtplakken van kieren tot het organiseren van een veiling, het toont hoe betrokken u als gemeentelid bent!

 

Ook het doneren van de 190 euro energiecompensatie van de overheid, als je die zelf niet nodig hebt, is als suggestie genoemd.

Ook bij de Diaconie hebben zich mensen gemeld die de energiecompensatie niet nodig hebben.

De Diaconie wil deze donaties bestemmen voor gemeenteleden die de compensatie wél heel hard kunnen gebruiken.

 

Daarom bij deze dan ook de oproep aan u: als u de energiecompensatie kunt missen, zou u deze dan aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht willen doneren?

Wij zullen de giften in principe 50/50 verdelen, enerzijds om deels de torenhoge energiekosten voor de kerk te compenseren en anderzijds om gemeenteleden bij te staan die aankloppen voor hulp.

Als u een specifieke voorkeur heeft voor de kerk dan wel de Diaconie, dan is het belangrijk dat u dit aangeeft bij uw donatie!

 

De verwarming gaat er niet harder van branden, maar we kunnen elkaar wel ‘verwarmen’ door op deze manier om te zien naar elkaar en hart voor onze gemeente te hebben.

Bij voorbaat enorm veel dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!

 

Namens de kerkenraad,

Piet Voorwinden, voorzitter Kerkrentmeesters

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

 

-> U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Energiecompensatie
Geef en Neem kast naast de Janskerk!


Geef en Neem kast (binnenkort) naast de Janskerk!

We leven in een roerige tijd. Door de stijgende prijzen van de levensmiddelen, energie en brandstof komen steeds meer huishoudens in de problemen. Door het hele land ontstaan initiatieven om mensen in deze zware financiële en daardoor stressvolle tijd te hulp te schieten. Ook onze diaconie wil hier graag een steentje aan bijdragen en is via de Voedselbank in contact gekomen met de stichting ‘Just be Home’ De Ronde Venen. Zij zijn het initiatief van de Geef en Neemkast gestart en wij kunnen voorzien in een geschikte plek voor deze kast! Deze is vrijdag 4 november geplaatst, links om de hoek van Irene. 

 

Wat is een Geef en Neem kast?

De naam zegt het al, in de kast kunnen alle houdbare producten geplaatst worden die je in een supermarkt kunt kopen; je kunt wat producten géven door deze in de kast te zetten en je kan als er behoefte is wat némen uit de kast. Zo helpen we elkaar op een laagdrempelige manier. Juist voor voedsel en levensmiddelen komen veel huishoudens geld tekort en niet iedereen kan of wil gebruik maken van de voedselbank. De Geef en Neemkast is dan een mooi alternatief. 

Niet alleen u als gemeentelid nodigen we uit om levensmiddelen die u kunt missen in de Geef en Neem kast te plaatsen en/of er iets uit te halen als u iets nodig heeft. Ook de burgerlijke gemeente zullen we hiertoe oproepen via de plaatselijke weekbladen. Ook al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, het is mooi dat zichtbaar wordt dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht de handen ineenslaat met een maatschappelijke organisatie om huishoudens in nood te helpen.

 

Hulp

Financiële problemen zijn niets om je voor te schamen. Toch kunnen we ons voorstellen dat je dit liever niet wilt laten merken. Maar hoe kunnen we dan hulp bieden? Aarzel niet om hulp te vragen als de nood hoog is, ook als het voor iemand in uw nabije omgeving is. Je kunt altijd contact opnemen met één van de predikanten of met de voorzitter van de diaconie. Zij kijken dan samen met u naar een passende oplossing. 

 

Tot slot, meld het ook als u goede ideeën heeft om hulp te bieden!

 

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

06-81647182/ voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl

 

 

 
Vakanties met aandacht


Het vakantiebureau organiseert ‘Vakanties met Aandacht’ voor senioren en mensen met een zorgvraag.

De vakantieweken vinden verspreid door het jaar plaats in hotels in Nederland of op het aangepaste schip de Prins Willem-Alexander. 

Vrijwilligers ondersteunen waar nodig! Ook als u een zorgvraag heeft staan de vrijwilligers voor u klaar.
De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland en hebben een open christelijke identiteit. Iedereen is van harte welkom!

 

Wilt u meer informatie of een vakantie aanvragen? 

Kijk dan op www.hetvakantiebureau.nl of vraag een brochure aan.

Ook kunt u hier terecht voor vrijwilligersinformatie.

 

Graag tot ziens in onze vakantieweken!
Liturgische kleuren


Er worden in het kerkelijk jaar zes kleuren gebruikt:

Wit, Rood, Paars, Roze, Groen en Zwart.

 

Wit is de kleur van reinheid, licht, feest.

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de heilige Geest.

Roze is de kleur op de derde advent en de 4e zondag in de 40 dagentijd.

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw.

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Zwart (mits aanwezig) kan gebruikt worden op Goede Vrijdag.

       Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt:

 • Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4e zondag vóór Kerst, dus de zondag die valt in de periode 27 november - 3 december).
 • De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de kleur in de Adventsperiode is paars.
 • Uitzondering in de Adventsperiode. Op de derde advent schijnt het witte licht van Kerst al door het Paars en is de kleur Roze.
 • Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen).
 • Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen.
 • Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd. De kleur is dan paars.
 • Uitzondering voor de zondagen in de 40-dagentijd. Op de 4e zondag van de 40 dagentijd kan Roze worden gebruikt. Het wit van het komende paasfeest schijnt al door het paars van de voorbereidingstijd.
 • Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit.
 • Een mogelijke tweede uitzondering is de kleur zwart op Goede Vrijdag .
 • In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.
 • Op Pinksteren is de kleur rood.
 • Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen.
 • Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 november) de kleur wit.

  Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar:
 • Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant wordt de kleur rood.
 • Bij een trouwviering is de kleur wit.
 • Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. In overleg met de nabestaanden en de voorganger kan ook gekozen worden voor paars.
 • De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen.
 • Als de zondag ná Pinksteren gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt.

 

Download hier een overzicht in PDF
Huis van Licht


De Rank – Huis van Licht 

Inwoners van De Ronde Venen kunnen een moment van overdenking zoeken in De Rank.

Men kan luisteren naar rustige muziek en een kaarsje branden.

Elke laatste vrijdag van de maand ben je van harte welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur even binnen te lopen en op adem te komen. 

 

 

Met hartelijke groet namens de werkgroep ZinZoeken,

Madelon Verwer-Ramp

 

     

 
Instagram


PGMijdrecht is nu ook te vinden op Instagram

Volg op Insta de activiteiten van de kerk!

 

Zoek op Istagram naar PGMijdrecht of klik hier
Historie Geref Kerk Mijdrecht


Ter info:

 

Op de website GereformeerdeKerken.info staat het eerste deel van een historisch overzicht

betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Mijdrecht.

Hierbij de link naar het verhaal:

Deel 1 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/17/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-1/

Deel 2 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/23/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-2/

Deel 3 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/25/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-3/

 

Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen
Zin Zoeken


ZinZoeken

 

Graag laten wij u kennismaken met een nieuwe werkgroep: ZinZoeken. 

 

Deze werkgroep maakt onderdeel uit van Het Open Huis en zal activiteiten gaan organiseren die gericht zijn op het zoeken naar zin. De zin van het eigen leven of de zin van het bestaan. Deze activiteiten zijn er voor iedereen: voor ieder die zoekt naar bezinning, verdieping of inspiratie. Natuurlijk ook voor leden van onze gemeente. De activiteiten zullen uitgaan van drie elementen: het verhaal van de deelnemers, in beweging komen en het delen van ervaringen met elkaar. 

 

We hopen in het najaar te starten met een aanbod. Het eerste waarmee we willen beginnen is een uitbreiding van de Open Kerk, zoals we die kennen van de laatste week van december. Al jaren is De Rank dan een avond opengesteld. Ieder mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen, overdenken wat zich allemaal afspeelt in zijn/haar leven, luisteren naar rustige muziek en eventueel een kaarsje aansteken. Elke maand willen we het gebouw op deze manier een avond openstellen. U bent te zijner tijd van harte welkom!

 

U hoort vanzelf meer van ons.
De werkgroep bestaat uit:
Jannet Heerma, Annelies Meijer, Juul Rotshuizen en Madelon Verwer-Ramp.
Een hartelijke groet namens ons vieren.
Open Kerk in de Rank


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

 

meer info over deze ontmoetingen >>
Wekelijks gebedsmoment


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl
Samen bijbellezen


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

 

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl

 
Voor de kinderen


Er staat elke werkdag een filmpje over Henkie de buikspreekpop online

over een Bijbelverhaal op www.creatiefkinderwerk.nl

 

Erg leuk voor kinderen om naar te kijken!

 
29 apr 2023 - kopij Kerkvaart!!


29-04-2023: Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 11 mei 2023​ zal verschijnen.

Maartinet Blom
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail); graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum.
Foto’s apart meesturen.


Tags: #kerkvaart© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties