Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Kinderkerkfeest


 
Wereldgebedsdag


Wereldgebedsdag 2024

 

Gaarne nodig nodigen wij  u uit voor de Wereldgebedsdag viering  2024.

Elke jaar wordt in een ander land de viering voorbereid.

Dit jaar door christen vrouwen uit Palestina.

Deze viering is voorbereid vòòr de inval van Hamas in Israël op 7 oktober 2023  

 

Als thema kozen zij “verdraag elkaar in liefde”.

In Johannes 15:12,17 sprak Jezus tot zijn geliefde leerlingen in de uren voor zijn kruiziging.

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals iik jullie heb liefgehad. Er is geen gerotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.…..

 

Thema:           Verdraag elkaar in liefde  (Efeziërs 4:1-7 )                                            

Datum:           vrijdag 1 maart 2024

Plaats:            De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht

Aanvang:        19.00 uur

muziek:          Huisorkest Vos

 

Na afloop is er koffie en thee.

Doet u ook mee? U bent van harte welkom

 

Namens het plaatselijk comité:

Carla den Boer, Trijnie Korver, Els van Nieuwmegen, Willie de Pater,  Jeanette Kool  en Anita Vos.
Product van de maand


Product van de maand maart 2024

 

In de maand februari  is het product voor de voedselbank : RIJST

U kunt dit inleveren op de bekende plaatsen en tijden: donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in De Rank tijdens de Open Kerk en in de Janskerk  in gebouw Irene.

 

Hartelijk dank!

Arieneke Burger- Meijwaard
Bommel en Bijbel


Bommel en Bijbel

Velen kennen de verhalen van Heer Bommel en Tom Poes, geschreven door Marten Toonder. 

Kenmerkend is dat sommige hiervan, hoewel ze reeds lang geleden verschenen, nog steeds actueel zijn. 

 

Marten Toonder bedient zich in die verhalen regelmatig van archaïsch taalgebruik, waarin soms de ”tale Kanaäns”, de taal van de Statenbijbel, herkenbaar is. Voorbeelden zijn uitdrukkingen als “hovaardij en winderigheid”, “bekommernis” en “ijdelheid”. 

Verschillende verhalen zijn geïnspireerd door de Bijbel.

 

Klaas Driebergen is een bommelkenner die de relatie van die verhalen met bijbel en geloof grondig heeft onderzocht. 

In zijn boek” Bommel en Bijbel” werkt hij dit op een boeiende en toegankelijke wijze uit.

Op woensdag 20 maart 2024 om 20:00 uur geeft hij in De Rank een lezing over dit onderwerp. 

Het is, ook al bent u geen Bommelkenner, een aanrader om deze boeiende avond bij te wonen!
9 mrt - Kopij Kerkvaart!


Uiterste inleverdatum kopij

voor de volgende Kerkvaart: 9 maart

(verschijningsdatum 21 maart)

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail)

graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum
Foto’s apart meesturen.

 

Maartinet Blom
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl


Tags: #kerkvaartBoekbespreking


Boekbespreking Ode aan de Verliezer van Alain Verheij onder leiding van ds. Erick Versloot

 

Data (zie ook agenda):
donderdag 15 februari om 11.15 uur
donderdag 7 maart om 14.30 uur
donderdag 21 maart om 14.30 uur
donderdag 11 april om 14.30 uur

 

Locatie: De Rank
Verdriet, verlies en veerkracht


We willen iets doen voor mensen uit onze Gemeente die een geliefde verloren hebben en verder moeten met een lege plek en een totaal ander leven.

 

Deze grote verandering - het rouwen, het verdriet, de emoties, de twijfel, hoe verder - kan heel intens zijn en vragen om ondersteuning, dan wel steun van lotgenoten die weten wat dit proces inhoudt.

 

De leden van een vorige groep hebben ervaren dat het contact met lotgenoten helend werkt en men ook na de groepsbijeenkomsten elkaar nog graag opzoekt. En dat men ook met elkaar plezier kan hebben ondanks alle verdriet.

 

Doel van de groepsbijeenkomsten is om het verlies als onderdeel van je leven te integreren in je verdere functioneren.

 

Dat doen we graag door met elkaar verdriet te delen, het verlies te bespreken, maar ook vooral om te ontdekken hoe je het leven weer op kunt pakken. En iedereen heeft daarin natuurlijk zijn eigen proces, maar we kunnen elkaar ook helpen om, op weg naar de toekomst, de juiste stappen te zetten. 

 

We denken in eerste instantie aan 4 bijeenkomsten, in een laagdrempelige setting en in een kleine groep zodat we bij iemand thuis bij elkaar kunnen komen. 

 

We willen eind januari, begin februari 2024 starten bij voldoende deelname.  

 

We willen graag nog wat toelichting geven als u dat helpt een beslissing te nemen. 

 

Met een hartelijke groet,

 

Janny Ekema, tel. 0297-241068 mail: jwiersema181@gmail.com

Wil Geusebroek, tel.0297-273753 mail: wil.geusebroek@ziggo.nl

 
Be Together


Be Together 

Tussen de 16 en 25 en op zoek naar....

Elke twee weken op zondagavond van 19:00 – 21:00 uur

 • Inloop
 • Inleiding en samen in gesprek
 • Afsluiting (kletsen, poolen, tafeltennis)

Kom en neem je vrienden mee. Het is een open groep.

 

Kijk in de aganda voor de data

 

Be Together 

Voor IEDEREEN - gelovig, twijfelend, niet gelovig, anders gelovig

Is GRATIS        
AANMELDEN - Insta: @betogetherchurch   Mail: Betogetherchurch@gmail.com

LOCATIE - De Weg Industrieweg 38F Mijdrecht (boven de Karwei)

 

Be Together 

Samenwerking van Leef!, CGK De Wegwijzer, Veenhartkerk, Protestantse gemeente Mijdrecht en Pinksterkerk de Weg

 
Bekijk het jaaroverzicht 2023 van onze gemeente

Geloven in Ontmoeting 2023-2024

Download boekje in PDF

 

Wekelijks gebedsmoment


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl
Samen bijbellezen


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

 

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl

 
Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2023 - 2024


Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten

door de gezamenlijke kerkgemeenschappen

in De Ronde Venen

aangeboden door het InterKerkelijk Overleg

 

Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2023 - 2024

 

Download hier de folder
Zin Zoeken - Info over activiteiten


Activiteiten voor wie zoekt naar verdieping en inspiratie

 

Zelf een programma aanbieden

Wil je zelf een programma op het gebied van zingeving aanbieden in ons gebouw? Neem dan contact op met ons: 

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl

 

 

Op de hoogte blijven

Als je graag op de hoogte gehouden wilt worden van ons programma-aanbod, kun je je hiervoor aanmelden via bovenstaand mailadres. Elke maand sturen we je dan de activiteiten toe. 

ZinZoeken

 

Ben je op zoek naar verdieping? Zou je graag ruimte willen maken voor jezelf? Zoek je naar anderen met wie je je vragen of ervaringen kunt delen? Heb je behoefte aan verstilling, verbinding en inspiratie?

ZinZoeken wil een plek bieden waar je tot jezelf en tot elkaar kunt komen. Een plek waar mensen worden gezien en gehoord, waar hun verhaal ertoe doet. Waar het mogelijk wordt gemaakt na te denken over de zin van je bestaan en deze vragen en gedachten te delen met anderen.

 

Betekenis geven

 

Geen enkele gebeurtenis in je leven heeft op voorhand zin. Dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve ervaringen. Zin geven is betekenis toebrengen aan de ervaringen die het leven je brengt. Dat proces is zowel actief -je gaat ernaar op zoek -als inactief- het voltrekt zich. Het zoeken naar zin is de primaire motivatiekracht van de mens. 

Betekenisgeving vraagt om het onderzoeken van gebeurtenissen. Hoe hebben ze je gevormd? Hoe zijn ze van invloed op de manier waarop je jezelf en de wereld om je heen ervaart en je ermee verbindt? Het is een proces van leren en ontwikkelen. 

 

Waar?

De activiteiten van ZinZoeken vinden plaats in Open Huis De Rank. Dit gebouw staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en ondersteuning. 

 • Ontmoeting:
  In de grote zaal worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting. 
 • Inspiratie:
  ZinZoeken organiseert activiteiten op het gebied van zingeving voor iedereen die daarin geïnteresseerd is: in De Ronde Venen en daarbuiten. 

Ondersteuning: 
In De Rank zijn diverse sociaal-maatschappelijke organisaties gevestigd die ondersteuning bieden aan de inwoners van De Ronde Venen.

Wie zijn wij?

ZinZoeken bestaat uit vier leden:

Jannet Heerma

Juul Rotshuizen
Madelon Verwer-Ramp

Mariëlle Kirkels

Wij bedenken programma’s op het gebied van zingeving en we faciliteren anderen die graag een programma in De Rank willen aanbieden. 

 

Ons aanbod

De volgende activiteiten bieden wij een aantal keer per jaar aan:

 

 • Huis van Licht:
  Openstelling van de grote zaal in De Rank om tot jezelf te komen en naar pianomuziek te luisteren. 
 • Je kunt een kaars aansteken.
  Op een vrijdag van 19.00 – 21.00 uur.

   

 • Het Huis uit

Wandelen met aandacht voor de natuur of meditatief wandelen aan de hand van een thema.
Op een zaterdag van 9.30 – 12.00 uur.


Elke maand worden er meerdere activiteiten aangeboden. We proberen hierbij veel variatie aan te brengen. Je vindt in ons programma mogelijkheden om te zingen, om met elkaar in gesprek te gaan, om in beweging te komen aan de hand van een verhaal en om uw creativiteit te ontdekken. Alle onderdelen zijn gericht op het zoeken naar zin!

 

Kijk voor meer informatie op de pagina  /wat-doen-we-inspiratie-en-ontmoeting

of op onze website:  www.openhuisderank.nl

 

Download folder
Instagram PGMijdrecht en ZinZoeken


PGMijdrecht is nu ook te vinden op Instagram

Volg op Insta de activiteiten van de kerk!

 

Instagram - PGMijdrecht

instagram - ZinZoeken
Open Kerk in de Rank


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

 

meer info over deze ontmoetingen >>
Voor de kinderen


Er staat elke werkdag een filmpje over Henkie de buikspreekpop online

over een Bijbelverhaal op www.creatiefkinderwerk.nl

 

Erg leuk voor kinderen om naar te kijken!

 
Liturgische kleuren


Er worden in het kerkelijk jaar zes kleuren gebruikt:

Wit, Rood, Paars, Roze, Groen en Zwart.

 

Wit is de kleur van reinheid, licht, feest.

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de heilige Geest.

Roze is de kleur op de derde advent en de 4e zondag in de 40 dagentijd.

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw.

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Zwart (mits aanwezig) kan gebruikt worden op Goede Vrijdag.

       Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt:

 • Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4e zondag vóór Kerst, dus de zondag die valt in de periode 27 november - 3 december).
 • De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de kleur in de Adventsperiode is paars.
 • Uitzondering in de Adventsperiode. Op de derde advent schijnt het witte licht van Kerst al door het Paars en is de kleur Roze.
 • Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen).
 • Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen.
 • Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd. De kleur is dan paars.
 • Uitzondering voor de zondagen in de 40-dagentijd. Op de 4e zondag van de 40 dagentijd kan Roze worden gebruikt. Het wit van het komende paasfeest schijnt al door het paars van de voorbereidingstijd.
 • Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit.
 • Een mogelijke tweede uitzondering is de kleur zwart op Goede Vrijdag .
 • In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.
 • Op Pinksteren is de kleur rood.
 • Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen.
 • Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 november) de kleur wit.

  Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar:
 • Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant wordt de kleur rood.
 • Bij een trouwviering is de kleur wit.
 • Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. In overleg met de nabestaanden en de voorganger kan ook gekozen worden voor paars.
 • De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen.
 • Als de zondag ná Pinksteren gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt.

 

Download hier een overzicht in PDF
50 jaar De Rank

Geef en Neem kast naast de Janskerk!


Geef en Neem kast (binnenkort) naast de Janskerk!

We leven in een roerige tijd. Door de stijgende prijzen van de levensmiddelen, energie en brandstof komen steeds meer huishoudens in de problemen. Door het hele land ontstaan initiatieven om mensen in deze zware financiële en daardoor stressvolle tijd te hulp te schieten. Ook onze diaconie wil hier graag een steentje aan bijdragen en is via de Voedselbank in contact gekomen met de stichting ‘Just be Home’ De Ronde Venen. Zij zijn het initiatief van de Geef en Neemkast gestart en wij kunnen voorzien in een geschikte plek voor deze kast! Deze is vrijdag 4 november geplaatst, links om de hoek van Irene. 

 

Wat is een Geef en Neem kast?

De naam zegt het al, in de kast kunnen alle houdbare producten geplaatst worden die je in een supermarkt kunt kopen; je kunt wat producten géven door deze in de kast te zetten en je kan als er behoefte is wat némen uit de kast. Zo helpen we elkaar op een laagdrempelige manier. Juist voor voedsel en levensmiddelen komen veel huishoudens geld tekort en niet iedereen kan of wil gebruik maken van de voedselbank. De Geef en Neemkast is dan een mooi alternatief. 

Niet alleen u als gemeentelid nodigen we uit om levensmiddelen die u kunt missen in de Geef en Neem kast te plaatsen en/of er iets uit te halen als u iets nodig heeft. Ook de burgerlijke gemeente zullen we hiertoe oproepen via de plaatselijke weekbladen. Ook al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, het is mooi dat zichtbaar wordt dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht de handen ineenslaat met een maatschappelijke organisatie om huishoudens in nood te helpen.

 

Hulp

Financiële problemen zijn niets om je voor te schamen. Toch kunnen we ons voorstellen dat je dit liever niet wilt laten merken. Maar hoe kunnen we dan hulp bieden? Aarzel niet om hulp te vragen als de nood hoog is, ook als het voor iemand in uw nabije omgeving is. Je kunt altijd contact opnemen met één van de predikanten of met de voorzitter van de diaconie. Zij kijken dan samen met u naar een passende oplossing. 

 

Tot slot, meld het ook als u goede ideeën heeft om hulp te bieden!

 

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

06-81647182/ voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl

 

 

 
Elkaar de winter doorhelpen, en daarna…


Veel mensen zijn de laatste tijd in zwaar weer terechtgekomen door de stijgende kosten voor dagelijkse boodschappen en energie.

De energiecrisis raakt óók onze kerk; de energiekosten zijn verviervoudigd, wat zorgt voor een verontrustend begrotingstekort.

In deze Kerkvaart kunt u lezen over het Energieproject wat de kerkenraad heeft opgestart om dit enorme tekort terug te dringen.

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om ideeën door te geven om energie te besparen en iets aan de kosten te doen, er zijn ruim 80 suggesties gedaan, van het dichtplakken van kieren tot het organiseren van een veiling, het toont hoe betrokken u als gemeentelid bent!

 

Ook het doneren van de 190 euro energiecompensatie van de overheid, als je die zelf niet nodig hebt, is als suggestie genoemd.

Ook bij de Diaconie hebben zich mensen gemeld die de energiecompensatie niet nodig hebben.

De Diaconie wil deze donaties bestemmen voor gemeenteleden die de compensatie wél heel hard kunnen gebruiken.

 

Daarom bij deze dan ook de oproep aan u: als u de energiecompensatie kunt missen, zou u deze dan aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht willen doneren?

Wij zullen de giften in principe 50/50 verdelen, enerzijds om deels de torenhoge energiekosten voor de kerk te compenseren en anderzijds om gemeenteleden bij te staan die aankloppen voor hulp.

Als u een specifieke voorkeur heeft voor de kerk dan wel de Diaconie, dan is het belangrijk dat u dit aangeeft bij uw donatie!

 

De verwarming gaat er niet harder van branden, maar we kunnen elkaar wel ‘verwarmen’ door op deze manier om te zien naar elkaar en hart voor onze gemeente te hebben.

Bij voorbaat enorm veel dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!

 

Namens de kerkenraad,

Piet Voorwinden, voorzitter Kerkrentmeesters

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

 

-> U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL47 RABO 0135 2998 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Mijdrecht o.v.v. Energiecompensatie
Historie Geref Kerk Mijdrecht


Ter info:

 

Op de website GereformeerdeKerken.info staat het eerste deel van een historisch overzicht

betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Mijdrecht.

Hierbij de link naar het verhaal:

Deel 1 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/17/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-1/

Deel 2 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/23/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-2/

Deel 3 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/25/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-3/

 

Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen
© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties