Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

28 aug - Feest op het plein


Op zondag 28 augustus is er na de dienst Feest op het plein!

Na de zomervakantie hét moment om elkaar weer te ontmoeten.

Noteert u de datum?!

 

Alvast een mooi zomer gewenst door de kerkenraad.
Actie Vakantietas


Inmiddels worden er al een paar weken producten naar De Rank gebracht voor in de vakantietasjes.

Daar zijn we hartstikke blij mee, mooi om te zien hoeveel verschillende dingen er langs komen.

Aankomende week kunnen er nog steeds spullen gebracht worden, op donderdagochtend in De Rank

en op maandag tussen 15.15 - 16.15 uur en op donderdag tussen 14.00 - 15.30 uur in De Schakel, Wilnis.

Daarna gaan we de tassen vullen.

 

Hoewel er al veel mooie producten gebracht zijn, kunnen we nog best wat gebruiken.

Uiteindelijk zullen er zo'n 85 tassen gevuld gaan worden.

De groep met de middelbare school-leeftijd en de groep 25-50 jaar zijn het grootst met resp. zo'n 45 en 120 personen.

Hier kunnen we nog wel wat extra producten voor gebruiken

(denk aan tijdschriften, puzzelboekjes, hobbyartikelen, kaarsjes, dvd's, badlakens, lekkere dingetjes...).

 

We houden u op de hoogte!

Alvast heel hartelijk dank,

Astrid Butijn
6 juli - Zomerschool


Dit jaar is er weer een ‘gewone’ Zomerschool.

Deze keer hebben we ervoor gekozen om de herdenking van het Rampjaar (1672) als aanknopingspunt voor drie interessante dagen te gebruiken.

 

De eerste Zomerschool is op woensdag 6 juli en gaat naar kasteel Nijenrode.

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in De Rank.

Uiterlijk om 11 uur vertrekken we per auto naar Nijenrode.

Daar geeft Helm Horsten, communicatieadviseur en verbonden aan Nyenrode,

een presentatie over de geschiedenis van het kasteel en wat er in deze regio gebeurde in het Rampjaar.

Er wordt ook een filmpje getoond over Nyenrode 75 jaar. Henriëtte den Boer zal vertellen over haar werk op Nyenrode.

(I.v.m. restauratiewerkzaamheden kunnen we het kasteel zelf niet bezoeken.)

Vervolgens lunchen (graag zelf brood meenemen; voor drinken wordt gezorgd).

Aansluitend kan wie wil o.l.v. Ineke Bams een rondwandeling maken over het landgoed en door het rosarium.

Om ongeveer twee uur vertrekken we weer naar Mijdrecht. U kunt dan nog napraten in De Rank, met wat te drinken erbij.

Kosten bedragen € 10,= p.p. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Opgeven bij Carla den Boer: tel. 0297-283432 (na 17.00 uur) of per mail (boer.laffree@casema.nl).

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Meer over het thema en de andere data

 

Het Rampjaar: wat was dat ook alweer?

Het jaar 1672 is bekend als een Rampjaar voor de Nederlandse Republiek. In dat jaar was ‘het volk redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos’. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd van verschillende kanten aangevallen, namelijk door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Verschillende incidenten en kwesties lagen hieraan ten grondslag. Nederland was bovendien omringd door landen die militair gezien sterker waren (in elk geval op het land), maar minder rijk. En die rijkdom (door de VOC-handel en Oostzeehandel) werkte een vijandige houding in de hand.

Op 12 juni 1672 trokken de Fransen de grens van de Republiek over bij Lobith. Al snel versloegen ze het zwakke leger van de Republiek. Plunderend en moordend trokken de Franse troepen, na onder meer Utrecht bezet te hebben, op richting Amsterdam. De Hollandse Waterlinie leek uitkomst te bieden, maar op 27 en 28 december 1672 slaagde het Franse leger erin om met troepen gedeeltelijk het ijs over te steken. Daarna werden Bodegraven en Zwammerdam in brand gestoken en uitgemoord.

Ook de troepen van Münster en Keulen trokken de Republiek binnen. Tegen de Engelsen vonden er verschillende zeeslagen plaats.

In september 1673 keerde het tij voor de Republiek. Toen veroverde prins Willem de vestingstad Naarden terug. Geleidelijk verloor Frankrijk zijn bondgenoten, zoals Engeland dat in het voorjaar van 1674 de oorlog met de Republiek beëindigde.

 

De gevolgen van het Rampjaar waren groot, zowel politiek, financieel als maatschappelijk. De geïnundeerde gronden lagen nog jarenlang braak wat gevolgen had voor de bevolking en de voedselvoorziening. Dit gold ook voor de bewoners van De Ronde Venen dat grotendeels in het inundatiegebied lag. Daarom dat er in 2022 in De Ronde Venen van alles georganiseerd wordt om dit te herdenken. Het leek ons mooi om daarbij aan te sluiten met de Zomerschool.

 

Wat staat er op het programma?

Op woensdag 6 juli brengen we een bezoek aan Kasteel Nijenrode. In 1672 werd Nijenrode het hoofdkwartier van de Fransen. Toen zij zich in 1673 terugtrokken, zetten zij het kasteel in brand. Het huidige kasteel dateert uit begin 20e eeuw en is nu van Nyenrode Business Universiteit. Om het kasteel bevindt zich een bosrijk landgoed. Kasteel en landgoed zijn niet vrij toegankelijk. Samen met Henriëtte den Boer die hier werkt, gaan we voor deze dag een mooi programma samenstellen.

Op woensdag 3 augustus bezoeken we de tentoonstelling RampZalig in de kerk van Vinkeveen. Daarna is er een excursie (per auto) langs allerlei plekken in De Ronde Venen die ons nog herinneren aan het Rampjaar. Deze dag wordt samen met de Historische Vereniging De Proosdijlanden georganiseerd.

Op woensdag 31 augustus vertellen Elza Vis en Ineke Bams verschillende verhalen, geïnspireerd op de gebeurtenissen in m.n. Waverveen. Op 5 november 1672 speelde zich daar namelijk een drama af... Verder brengen we deze dag een bezoek aan het Poldermuseum in Waverveen, een museum dat o.a. in het teken staat van het leven van mensen uit onze streek in de Tweede Wereldoorlog.

 

Het programma moet nog verder uitgewerkt worden, dus houd de weekbrief, website en de volgende Kerkvaart in de gaten voor verdere informatie.

 

Praktische zaken

De Zomerschool is bedoeld voor ouderen maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Voor de excursies is het wel belangrijk dat deelnemers kunnen lopen. Startplek is De Rank waar we om 10:00 u beginnen met een kopje koffie.

We vragen per keer € 10 om de onkosten te dekken. Wat overblijft, gaat naar het project van ZWO: ‘Vluchtend naar een veilig thuis’. Een passend project omdat in 1672 in onze streken vele mensen op de vlucht waren geslagen voor geweld en water, op zoek naar een veilig heenkomen. Op 3 augustus zal iemand kort iets vertellen over dit project.

 

Wilt u zich alvast opgeven? Dat kan via Carla den Boer: tel. 0297-283432 (na 17.00 uur) of per mail (boer.laffree@casema.nl). Op 3 en 31 augustus kunt u zich ook voor alleen het ochtend- of het middagdeel van het programma opgeven.

 

We hopen op een mooie en interessante zomer! 

 

Carla den Boer en Ineke Bams
Product van de maand


Het product van de maand juli zijn:

Grote potten bietjes en sperziebonen

 

De producten kunnen tijdens de Open Kerk op donderdagochtend tussen 10: 00 en 11:00 uur gebracht worden naar De Rank.

Als u op zondagochtend de dienst in de Janskerk bijwoont kunnen ook daar de producten worden afgegeven.

Alvast hartelijk dank!
6 juli - Brei en koffie ochtend


A.s. woensdag 6 juli is er weer de maandelijkse breiochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in de Rank.

Natuurlijk bent u ook welkom zonder breiwerk!!

 

Vriendelijke groet,

Diny Schipper
Deel 3 - Historie Geref Kerk Mijdrecht


Ter info:

 

Op de website GereformeerdeKerken.info staat het eerste deel van een historisch overzicht

betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Mijdrecht.

Hierbij de link naar het verhaal:

Deel 1 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/17/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-1/

Deel 2 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/23/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-2/

Deel 3 https://gereformeerdekerken.info/2022/06/25/de-gereformeerde-kerk-te-mijdrecht-3/

 

Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen
20 aug - kopij Kerkvaart!!


20-08-2022: Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart

Uiterste inleverdatum kopij voor Kerkvaart die op 1 september 2022​ zal verschijnen.

Maartinet Blom
e-mail kerkvaart@pgmijdrecht.nl

 

Kopij inleveren (bij voorkeur als Word-bestand per e-mail); graag enkele dagen voor de uiterste inleverdatum.
Foto’s apart meesturen.


Tags: #kerkvaartBibliodrama


Vier keer per jaar komt er een groep bijeen om Bibliodrama te ervaren. U bent van harte welkom om aan te sluiten!

 

Bibliodrama is een werkvorm waarbij je je verdiept in een Bijbelverhaal. Je blijft hierbij niet op je stoel zitten, maar komt in beweging. Spelenderwijs leer je een personage uit een Bijbelverhaal beter kennen. Tegelijkertijd neem je daarin jezelf mee met je eigen context en je eigen levensverhaal. Zo kun je bijvoorbeeld in de rol van Elisa ontdekken hoe hij omgaat met het verlies van een dierbaar iemand. En hoe hij weer moed krijgt om verder te gaan. Tegelijkertijd ontdek je wat dit voor emoties en gedrag bij jouzelf oproept. Of je ontdekt wat Bartimeüs ervaart als anderen hem buitensluiten. En wat hem beweegt om van zich te laten horen en in beweging te komen. Door het spelen van het verhaal kun je tot nieuwe inzichten komen. 

 

We komen bij elkaar op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur in Irene.

De data worden nog bekend gemaakt. U kunt ze in juli vinden op mijn website en hier in de agenda

Daar vindt u ook de kosten. 

Doet u mee?

 

Graag tot ziens, Madelon Verwer-Ramp

www.therapie-pezzettino.nl

0297 – 27 24 44
Vacatures kerkenraad


Vacatures Kerkenraad september 2022

De oproep begin april om namen in te dienen heeft geresulteerd in een mooie lijst van 25 verschillende personen, hartelijk dank voor uw meedenken en doorgeven! Maar .. er zijn nog open plekken. De Kerkenraad vraagt of u voor onderstaande vacatures nog eens mee wil kijken en namen wilt voordragen. 

 

Ouderling – voorzitter

Ouderling die voorzitter wordt van de Kerkenraad. Je neemt deel in het Moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Je werkt veel samen met de scriba en predikanten en met elkaar houd je de grote lijnen en visie in het oog.

En je geeft leiding aan de Kleine en Grote Kerkenraadsvergaderingen. Het gaat om totaal 12 vergaderingen per jaar en een aantal keren Moderamen overleg, dit is afwisselend per mail of een uurtje om de vergadering voor te bereiden.

 

Beheerder Janskerkhof 

Dit is een administratieve functie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de begraafplaats

 

Download hier het invulformulier

 

Meer informatie bij de scriba   scriba@pgmijdrecht.nl 

 

Veel dank voor het meedenken! 

U kunt dit formulier in de brievenbus doen bij de Janskerk of de Rank. 

Of de namen mailen naar scriba@pgmijdrecht.nl 

 
Jeugdkamp 16 t/m 18 september 2022


Heb je zin in een leuk weekend? 
En zit je na de zomervakantie in groep 4 t/m groep 8 van de basisschool?
Geef je dan nu op voor het Jeugdkamp!
Aanmelden of informatie opvragen kan door een e-mail te sturen naar: jeugdkamp.pgmijdrecht@gmail.com
Groet namens de kampleiding,
Sandra Blankestijn
 
Zin in Zoeken - Nieuwe werkgroep


ZinZoeken

 

Graag laten wij u kennismaken met een nieuwe werkgroep: ZinZoeken. 

 

Deze werkgroep maakt onderdeel uit van Het Open Huis en zal activiteiten gaan organiseren die gericht zijn op het zoeken naar zin. De zin van het eigen leven of de zin van het bestaan. Deze activiteiten zijn er voor iedereen: voor ieder die zoekt naar bezinning, verdieping of inspiratie. Natuurlijk ook voor leden van onze gemeente. De activiteiten zullen uitgaan van drie elementen: het verhaal van de deelnemers, in beweging komen en het delen van ervaringen met elkaar. 

 

We hopen in het najaar te starten met een aanbod. Het eerste waarmee we willen beginnen is een uitbreiding van de Open Kerk, zoals we die kennen van de laatste week van december. Al jaren is De Rank dan een avond opengesteld. Ieder mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen, overdenken wat zich allemaal afspeelt in zijn/haar leven, luisteren naar rustige muziek en eventueel een kaarsje aansteken. Elke maand willen we het gebouw op deze manier een avond openstellen. U bent te zijner tijd van harte welkom!

 

U hoort vanzelf meer van ons.
De werkgroep bestaat uit:
Jannet Heerma, Annelies Meijer, Juul Rotshuizen en Madelon Verwer-Ramp.
Een hartelijke groet namens ons vieren.
Open Kerk in de Rank


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

 

meer info over deze ontmoetingen >>
Wekelijks gebedsmoment


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl
Samen bijbellezen


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

 

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl

 
Voor de kinderen


Er staat elke werkdag een filmpje over Henkie de buikspreekpop online

over een Bijbelverhaal op www.creatiefkinderwerk.nl

 

Erg leuk voor kinderen om naar te kijken!

 
Synode denkt over de toekomst van een Kerkgebouw .


Op 17 september presenteerde een projectgroep van de synode, het leidinggevend orgaan van onze protestantse kerk, een brochure: Speelruimte gezocht, protestantse visie op kerkgebouwen. Een onderwerp waar het in onze gemeente ook over gaat, dus juist op dit moment belangrijk voor ons.

 

De prettig leesbare brochure belicht allerlei kanten van de vragen rond kerkgebouwen.
In de inleiding staat te lezen:
“Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid dat bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op kerkgebouwen de focus niet zozeer moet liggen op het afstoten van kerkgebouwen maar veeleer op zinvol gebruik en hergebruik.

 

Lees HIER verder!
Werken aan een Open Huis


Groeien in dienstbaarheid aan de samenleving krijgt sinds 2 jaar vorm

in het nadenken over een Open Huis in De Rank:

Vanuit ons geloof is er ruimte voor iedereen, om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en te inspireren

 

Een Open Huis, waar sociaal-maatschappelijke, culturele organisaties

en onze gemeente elkaar ontmoeten.

Waar mensen met allerlei vragen en interesses terecht kunnen, waar ontmoetingen plaatsvinden.

De Rank ligt centraal in Mijdrecht, dat is alvast een pluspunt. Er is een grote kerkzaal met een ontmoetingsruimte erachter;

er zijn 4 ruime zalen, dat biedt veel mogelijkheden om organisaties te huisvesten, culturele activiteiten te organiseren

en om voor een breed publiek zingevingsactiviteiten aan te bieden.

Inmiddels maakt de werkgroep Beter gebruik vorderingen om dit allemaal te realiseren:

 

In 2025 is Het Open Huis een aantrekkelijke plek van ontmoeting en omzien naar elkaar, 

waar “Ik ben er voor jou” betekenis krijgt door:

een luisterend oor te bieden aan wie dat nodig heeft, 

onderdak te bieden aan en samen te werken met maatschappelijk en culturele organisaties,

een ruim en inspirerend aanbod van activiteiten te bieden op het gebied van cultuur en zingeving..


Tags: #open huis© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties