Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Dichtbij


Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?

Denkt u, ik zou graag eens met een dominee van gedachten wisselen?

Vraagt u zich af, wanneer komt iemand eens bij mij langs?

Heb je vragen of zijn er dingen waar je mee zit?

 

Laat het ons, de predikanten, weten. Daar zijn we voor.

Ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

U kunt dan altijd aankloppen bij een van onze >> predikanten, ook als u hen niet kent.
Pastorale zorg


De pastorale zorg  binnen onze kerk is wijkgericht georganiseerd.

De dominees hebben de wijken in onderling overleg verdeeld.

Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke/ organisatorische  invulling van de pastorale zorg ( in opdracht van en met verantwoordelijkheid naar de Kerkenraad).

Ze worden bijgestaan door een pastorale kerngroep , die op verzoek van de dominees  als hun verlengde arm kan  fungeren.

Daarnaast heeft elke wijk een pastoraal team, met een coördinator.

De coördinatoren hebben regelmatig overleg met het eerder genoemd kernteam en de dominees.

 

Het wijkpastoraat wordt gecoördineerd door de >> Taakgroep Pastoraat

 
Diaconale zorg


De diaconale zorg in onze gemeente  bestaat uit omzien naar elkaar.

Oog en oor hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  

We bieden (financiële) bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben en dragen zorg voor de schepping binnen de kerkelijke gemeente, de woonomgeving en de wereld.

 

Klik hier voor het Diaconaal jaaroverzicht 2021

 

Voor Diaconale zorg kunt u contact opnemen met:

Annelies van Wermeskerken (voorzitter diaconie) (+31 297) 241718  voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl

 

Voor alle overige activiteiten van de diaconie zie: Organisatie


Tags: #diaconie #diaconale zorgVer(der) weg


Jaarlijks wordt er door de diaconie en ZWO een diaconaal project en een zendingsproject uitgezocht.
Hier wordt dan extra aandacht aan besteed om de gemeenteleden hierbij te betrekken.

 

Diaconale project in 2022

Afsluiting eerste project Diaconaal project 2022 Vluchtend naar een veilig thuis.

Met ons diaconale project om vluchtelingen  ver weg en dichtbij extra aandacht te geven zijn 

we in januari gestart met aandacht voor de vluchtelingkampen op de grens van Myanmar en Thailand. De collecte daarvoor op 20 februari heeft het mooie bedrag opgebracht van ruim 936 euro. Waarvoor hartelijk dank. Julia Schipper, woont en werkt met haar gezin in Thailand.

Zij heeft ons in de dienst van 20 februari via een film uitleg gegeven over haar werk aldaar.

Zij heeft ons toen belooft, om ons te informeren wat ze met dit bedrag konden doen voor de kinderen in de vluchteling kampen aldaar.

Met dank aan Julia volgt hieronder haar reactie:

Hier een kort bericht uit Thailand. Wat is er gul gegeven! Dank jullie wel.

De directeur van KRCEE, Dorcus Moo, vroeg mij het volgende met jullie te delen:

“We zijn ervan overtuigd dat er altijd een sprankje hoop is, ondanks de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.  We zijn heel dankbaar en waarderen de inzet en donatie van de kerk in Mijdrecht enorm.  Het bedrag lijkt misschien niet veel voor anderen, maar voor ons zal dit een enorme hulp zijn voor de kinderen in de vluchtelingenkampen, vooral voor het Early Childhood Development Programma.  Deze donatie stelt ons in staat om meer werkboeken voor onze kinderen te drukken, zodat ze het kunnen gebruiken voor zelfontwikkeling in de klas en ook thuis voor zelfstudie als Corona in de kampen terugkeert.

Namens KRCEE en onze vluchtelingenkinderen hopen en bidden we dat God u rijkelijk zal zegenen en de kerk zal zegenen voor hun vriendelijke vrijgevigheid.”

 

Wilt u dit project nog verder ondersteunen, zie hieronder de donatie informatie.

Hartelijk dank namens de diaconie en de zwo  

Els de Geest.

 

Vluchtend naar een veilig thuis

Dit jaar besteden we extra aandacht aan het wel en wee van vluchtelingen ver weg en dichtbij.

Het lot van deze mensen, die hun huis en hun land hebben moeten achterlaten op zoek naar een veilig thuis maakt vele gevoelens los.

Hoe doe je dat? En vooral wat kunnen wij daaraan doen, kunnen wij hen helpen?

Door extra aandacht te geven aan diverse projecten en organisaties willen wij hen een stem geven. 

We zijn het jaar gestart met aandacht voor de vluchtelingen in Myanmar.

Hierbij stond het project “Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen” in Myanmar centraal.

Daarnaast hebben we ook aandacht gegeven aan de stichting Right to Play.

Het 2e aandachtsgebied is Griekenland. Hier leven nog steeds veel vluchtelingen in opvangkampen.

Daarom willen we het project “Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland” steunen. Verder gaat het hierbij ook over de organisatie Movement On The Ground.

Ook in Nederland zijn er veel vluchtelingen, die vanuit een oorlogssituatie hierheen zijn gekomen en waarvoor het leven nog steeds heel moeilijk is. Het project in deze 3e periode is “Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren” in Nederland. Ook de stichting Sheltersuit willen we in deze periode extra aandacht geven.

We sluiten het jaar af met informatie over ZOA en hun werkzaamheden. Deze organisatie werkt in crisisgebieden over de hele wereld. Zij helpen mensen die lijden onder oorlogsgeweld of natuurrampen bij het weer opbouwen van een bestaan.

 

 

Zendingsproject 2022
De opbrengst van de maaltijdcollectes en van de zendingsbussen bij de uitgang is bestemd voor het project Betrokken predikanten opleiden in Zambia.

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten.

Van hen wordt verwacht dat zij gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden.

Zeker op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn.

Predikanten gaan daar ook over de financiën van de kerk.

Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en schoon drinkwater.

De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.

Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving.

Kerk in Actie ziet het belang van de opleiding tot een betrokken predikant en draagt bij aan de beurzen van 25 theologie studenten

Lees hier verder!
Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

zondag 2 oktober
10.00 uur - Janskerk

Voorganger: ds. Erick Versloot

Muziek: Tjeerd Kiers

Meer info over deze dienst

Alle diensten

Bijzondere diensten

zondag 9 oktober
15.00 uur - De Rank

Kunst en Kerk dienst - Thema: (T)huis

Voorganger: ds. Erick Versloot

Muziek: Wim de Penning

meer info over deze dienst


vrijdag 21 oktober
15.00 uur - Gebouw Irene

Vrijdagmiddag viering

Voorganger: ds Erick Versloot

Muziek: Jan van Koeverden Brouwer

meer info over deze vieringen


Alle diensten

Agenda

donderdag 29 september
10.00 uur - De Rank

Open Kerk in De Rank  

10.00 - 11.00 uur


vrijdag 30 september
19.00 uur - De Rank

Huis van Licht

meer info


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties