Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Dichtbij


Heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor?

Denkt u, ik zou graag eens met een dominee van gedachten wisselen?

Vraagt u zich af, wanneer komt iemand eens bij mij langs?

Heb je vragen of zijn er dingen waar je mee zit?

 

Laat het ons, de predikanten, weten. Daar zijn we voor.

Ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

U kunt dan altijd aankloppen bij een van onze >> predikanten, ook als u hen niet kent.
Pastorale zorg


De pastorale zorg  binnen onze kerk is wijkgericht georganiseerd.

De dominees hebben de wijken in onderling overleg verdeeld.

Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke/ organisatorische  invulling van de pastorale zorg ( in opdracht van en met verantwoordelijkheid naar de Kerkenraad).

Ze worden bijgestaan door een pastorale kerngroep , die op verzoek van de dominees  als hun verlengde arm kan  fungeren.

Daarnaast heeft elke wijk een pastoraal team, met een coördinator.

De coördinatoren hebben regelmatig overleg met het eerder genoemd kernteam en de dominees.

 

Het wijkpastoraat wordt gecoördineerd door de >> Taakgroep Pastoraat

 
Diaconale zorg


De diaconale zorg in onze gemeente  bestaat uit omzien naar elkaar.

Oog en oor hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  

We bieden (financiële) bijstand, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben en dragen zorg voor de schepping binnen de kerkelijke gemeente, de woonomgeving en de wereld.

 

  

Klik hier voor het Diaconaal jaaroverzicht 2020         Klik hier voor het Diaconaal jaaroverzicht 2021 

 

Gemeentediaconaat  diaconie@pgmijdrecht.nl

 

Voor Diaconale zorg kunt u contact opnemen met:

Voorzitter diaconie  voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl

 

Voor alle overige activiteiten van de diaconie zie: Organisatie


Tags: #diaconie #diaconale zorgHulp bij financiële problemen


Financiële problemen zijn niets om je voor te schamen. Toch kunnen we ons voorstellen dat je dit liever niet wilt laten merken. Maar hoe kunnen we dan hulp bieden? Aarzel niet om hulp te vragen als de nood hoog is, ook als het voor iemand in uw nabije omgeving is. Je kunt altijd contact opnemen met één van de predikanten of met de voorzitter van de diaconie. Zij kijken dan samen met u naar een passende oplossing. 

 

Tot slot, meld het ook als u goede ideeën heeft om hulp te bieden!

 

Annelies van Wermeskerken, voorzitter Diaconie

06-81647182/ voorzitter-diaconie@pgmijdrecht.nl
Geef en Neem kast naast de Janskerk!


Geef en Neem kast (binnenkort) naast de Janskerk!

We leven in een roerige tijd. Door de stijgende prijzen van de levensmiddelen, energie en brandstof komen steeds meer huishoudens in de problemen. Door het hele land ontstaan initiatieven om mensen in deze zware financiële en daardoor stressvolle tijd te hulp te schieten. Ook onze diaconie wil hier graag een steentje aan bijdragen en is via de Voedselbank in contact gekomen met de stichting ‘Just be Home’ De Ronde Venen. Zij zijn het initiatief van de Geef en Neemkast gestart en wij kunnen voorzien in een geschikte plek voor deze kast! Deze is vrijdag 4 november geplaatst, links om de hoek van Irene. 

 

Wat is een Geef en Neem kast?

De naam zegt het al, in de kast kunnen alle houdbare producten geplaatst worden die je in een supermarkt kunt kopen; je kunt wat producten géven door deze in de kast te zetten en je kan als er behoefte is wat némen uit de kast. Zo helpen we elkaar op een laagdrempelige manier. Juist voor voedsel en levensmiddelen komen veel huishoudens geld tekort en niet iedereen kan of wil gebruik maken van de voedselbank. De Geef en Neemkast is dan een mooi alternatief. 

Niet alleen u als gemeentelid nodigen we uit om levensmiddelen die u kunt missen in de Geef en Neem kast te plaatsen en/of er iets uit te halen als u iets nodig heeft. Ook de burgerlijke gemeente zullen we hiertoe oproepen via de plaatselijke weekbladen. Ook al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, het is mooi dat zichtbaar wordt dat de Protestantse Gemeente Mijdrecht de handen ineenslaat met een maatschappelijke organisatie om huishoudens in nood te helpen.
Ver(der) weg


Jaarlijks wordt er door de diaconie en ZWO een diaconaal project en een zendingsproject uitgezocht.
Hier wordt dan extra aandacht aan besteed om de gemeenteleden hierbij te betrekken.

 

ZWO diaken diaconie@pgmijdrecht.nl

 

Diaconale project in 2022

Afsluiting eerste project Diaconaal project 2022 Vluchtend naar een veilig thuis.

Met ons diaconale project om vluchtelingen  ver weg en dichtbij extra aandacht te geven zijn 

we in januari gestart met aandacht voor de vluchtelingkampen op de grens van Myanmar en Thailand. De collecte daarvoor op 20 februari heeft het mooie bedrag opgebracht van ruim 936 euro. Waarvoor hartelijk dank. Julia Schipper, woont en werkt met haar gezin in Thailand.

Zij heeft ons in de dienst van 20 februari via een film uitleg gegeven over haar werk aldaar.

Zij heeft ons toen belooft, om ons te informeren wat ze met dit bedrag konden doen voor de kinderen in de vluchteling kampen aldaar.

Met dank aan Julia volgt hieronder haar reactie:

Hier een kort bericht uit Thailand. Wat is er gul gegeven! Dank jullie wel.

De directeur van KRCEE, Dorcus Moo, vroeg mij het volgende met jullie te delen:

“We zijn ervan overtuigd dat er altijd een sprankje hoop is, ondanks de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.  We zijn heel dankbaar en waarderen de inzet en donatie van de kerk in Mijdrecht enorm.  Het bedrag lijkt misschien niet veel voor anderen, maar voor ons zal dit een enorme hulp zijn voor de kinderen in de vluchtelingenkampen, vooral voor het Early Childhood Development Programma.  Deze donatie stelt ons in staat om meer werkboeken voor onze kinderen te drukken, zodat ze het kunnen gebruiken voor zelfontwikkeling in de klas en ook thuis voor zelfstudie als Corona in de kampen terugkeert.

Namens KRCEE en onze vluchtelingenkinderen hopen en bidden we dat God u rijkelijk zal zegenen en de kerk zal zegenen voor hun vriendelijke vrijgevigheid.”

 

Wilt u dit project nog verder ondersteunen, zie hieronder de donatie informatie.

 

Vluchtend naar een veilig thuis

Dit jaar besteden we extra aandacht aan het wel en wee van vluchtelingen ver weg en dichtbij.

Het lot van deze mensen, die hun huis en hun land hebben moeten achterlaten op zoek naar een veilig thuis maakt vele gevoelens los.

Hoe doe je dat? En vooral wat kunnen wij daaraan doen, kunnen wij hen helpen?

Door extra aandacht te geven aan diverse projecten en organisaties willen wij hen een stem geven. 

We zijn het jaar gestart met aandacht voor de vluchtelingen in Myanmar.

Hierbij stond het project “Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen” in Myanmar centraal.

Daarnaast hebben we ook aandacht gegeven aan de stichting Right to Play.

Het 2e aandachtsgebied is Griekenland. Hier leven nog steeds veel vluchtelingen in opvangkampen.

Daarom willen we het project “Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland” steunen. Verder gaat het hierbij ook over de organisatie Movement On The Ground.

Ook in Nederland zijn er veel vluchtelingen, die vanuit een oorlogssituatie hierheen zijn gekomen en waarvoor het leven nog steeds heel moeilijk is. Het project in deze 3e periode is “Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren” in Nederland. Ook de stichting Sheltersuit willen we in deze periode extra aandacht geven.

We sluiten het jaar af met informatie over ZOA en hun werkzaamheden. Deze organisatie werkt in crisisgebieden over de hele wereld. Zij helpen mensen die lijden onder oorlogsgeweld of natuurrampen bij het weer opbouwen van een bestaan.

 

Bij de zendingsbussen 2023

Bijbel brengt arme boeren in actie, Zuid Afrika

We starten dit jaar met een nieuw project. Mooi om te zien hoe het samen lezen van Bijbelverhalen wordt omgezet in het samenwerken aan een betere toekomst.

Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen. Zij leven al generaties lang in armoede. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen.

 

Zendingsproject 2022
De opbrengst van de maaltijdcollectes en van de zendingsbussen bij de uitgang is bestemd voor het project Betrokken predikanten opleiden in Zambia.

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten.

Van hen wordt verwacht dat zij gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden.

Zeker op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn.

Predikanten gaan daar ook over de financiën van de kerk.

Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en schoon drinkwater.

De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.

Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving.

Kerk in Actie ziet het belang van de opleiding tot een betrokken predikant en draagt bij aan de beurzen van 25 theologie studenten

Lees hier verder!
Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 23 juni 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Overstapdienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
-
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 21 juni 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Jan Montsma


 

Zondag 30 juni 2024
19.00 uur - De Rank

Welkomstviering Koor: Perki Indonesische gemeenschap Uithoorn
Ds. Burrito Olde


Alle diensten

Agenda

zondag 23 juni
14.30 uur - De Rank

Even iets anders op zondagmiddag


dinsdag 25 juni
18.00 uur - De Weg

Slotavond JeugdAlpha


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties