Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Veelgestelde vragenContactgegevens Predikanten >>

Voor de contactgegevens van de predikanten: [Klik hier]

Tarieven voor zaalhuur >>

Voor voorwaarden en tarieven zaalverhuur: [Klik hier]

 

Voor de tarieven van De Rank voor maatschappelijke en culturele organisaties, neem contact op met de (tijdelijk) coördinator van De Rank.

Wanneer en waar is er dienst? >>

Voor alle informatie over de komende diensten: [Klik hier]

Welke voorganger is er? >>

Voor alle informatie over de komende diensten: [Klik hier]

Wat zijn de liturgische kleuren? >>

Er worden in het kerkelijk jaar zes kleuren gebruikt:

Wit, Rood, Paars, Roze, Groen en Zwart.

 

Wit is de kleur van reinheid, licht, feest.

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de heilige Geest.

Roze is de kleur op de derde advent en de 4e zondag in de 40 dagentijd.

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw.

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Zwart (mits aanwezig) kan gebruikt worden op Goede Vrijdag.

       Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt:

 • Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4e zondag vóór Kerst, dus de zondag die valt in de periode 27 november - 3 december).
 • De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de kleur in de Adventsperiode is paars.
 • Uitzondering in de Adventsperiode. Op de derde advent schijnt het witte licht van Kerst al door het Paars en is de kleur Roze.
 • Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen).
 • Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen.
 • Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd. De kleur is dan paars.
 • Uitzondering voor de zondagen in de 40-dagentijd. Op de 4e zondag van de 40 dagentijd kan Roze worden gebruikt. Het wit van het komende paasfeest schijnt al door het paars van de voorbereidingstijd.
 • Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit.
 • Een mogelijke tweede uitzondering is de kleur zwart op Goede Vrijdag .
 • In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.
 • Op Pinksteren is de kleur rood.
 • Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen.
 • Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 november) de kleur wit.

  Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar:
 • Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant wordt de kleur rood.
 • Bij een trouwviering is de kleur wit.
 • Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. In overleg met de nabestaanden en de voorganger kan ook gekozen worden voor paars.
 • De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen.
 • Als de zondag ná Pinksteren gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt.

 

Download hier een overzicht in PDF

Thuis de dienst meekijken >>

De Protestantse Gemeente Mijdrecht zendt haar diensten uit via dit YouTube-kanaal

Thuis de dienst mee luisteren >>

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Mijdrecht worden in audio uitgezonden via Kerkomroep.

Ik wil graag bezoek van iemand van de kerk. >>

U kunt hiervoor contact opnemen met één van de predikanten

U mag er vanuit gaan dat dit gesprek vertrouwelijk is, zij hebben ambtsgeheim.
Indien gewenst kunnen zij u ook in contact brengen met een van de wijkbezoekers van onze kerk.

Wij willen een huwelijksdienst/doopdienst/ uitvaart in de kerk, hoe organiseren we dat? >>

Wij verzoeken u om tijdig contact op te nemen met één van onze predikanten,

liefst zo vroeg mogelijk vòòrdat er andere afspraken vastliggen. Zie ook deze info over trouwen
Zo kan in samenspraak één en ander goed op elkaar worden afgestemd

Is het mogelijk om ons huwelijk te laten zegenen als wij beiden van hetzelfde geslacht zijn? >>

Onze gemeente heeft zich positief uitgesproken over een zegening van levensverbintenissen anders dan een huwelijk tussen man en vrouw.

Dit geldt voor paren van gelijk geslacht maar bijvoorbeeld ook voor samenwonenden die een zegen over hun relatie zouden willen vragen in een viering.

Geen lid ben PKN Mijdrecht toch graag Kerkvaart wil ontvangen, hoe regel ik dat? >>

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze kerkbladredactie (kerkvaart@pgmijdrecht.nl)

Wat moet ik doen als ik mij wil laten inschrijven bij de kerk van Mijdrecht? >>

Hiervoor kunt U hier informatie vinden [aan- en afmelden]

Ik ben lid van de Protestantse Kerk en kortgeleden verhuisd naar Mijdrecht. Wat moet ik doen? >>

U zult - als het goed is - vanzelf van ons horen , want wij krijgen van de landelijke administratie uw verhuisgegevens door.

Mocht u zelf contact op willen nemen, dan kan dat natuurlijk ook, via één van onze predikanten.

Als ik op deze website incorrecte informatie tegenkom, hoe kan ik dat kenbaar maken? >>

Mocht U fouten/vergissingen zien dan verzoeken wij U dit per mail kenbaar te maken aan de [webmaster].

Wijken Centrum-Noord en Centrum-Zuid; hoe zit dat? >>

Wat is noord en wat is zuid?

Centrum-Noord is de Dorpsstraat (vanaf de Kerkvaart richting Hofland), de Kerkvaart (de straat, niet het water) en alles ten noorden hiervan en hoort dus bij ds. Elise Jansen.

Dan hebben we het over: Kerkvaart, Kerkstraat, Mw. van Wieringenplein, Helmstraat, Pr. Irenelaan, Hofland, Rietveld, Wijde Blick en Uitspanning.
Centrum-Zuid is: Dorpsstraat (vanaf de Kerkvaart richting Wilnis), Raadhuisplein, Raadhuislaan, Rechthuislaan, Stadhouderlaan en Zr. den Hertoglaan, en hoort bij ds. Erick Versloot.

Dopen in de kerk >>
Dopen in de kerk

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de Protestantse Kerk bestaat de mogelijkheid om je kind te laten dopen.

 

Dopen: teken van Gods liefde

Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw - nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.

 

Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

 

Jouw kind laten dopen?

De doop gebeurt in de Protestantse Kerk altijd tijdens een kerkdienst op zondag. De dopeling treedt namelijk toe tot de gemeenschap van christenen. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan meestal enkele ontmoetingen met de dominee vooraf.

Je kunt contact opnemen met de predikant.

 

U kunt ook Gods zegen over uw kind vragen in plaats van het te laten dopen.

 

Ook als volwassene kunt u gedoopt worden. In een kerkdienst - die u met de predikant hebt voorbereid - krijgt u gelegenheid te vertellen waarom u gedoopt wilt worden, volgeling van Jezus wilt zijn en lid van de kerk wilt worden. Dan ontvangt u de zegen en de doop. Het is gebruikelijk in de doopviering tegelijkertijd geloofsbelijdenis te doen.

Belijdenis doen >>

Belijdenis doen?

...waarom eigenlijk niet?!


Wil je meer werk van je geloof maken? Heb je zoveel vragen rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn?

Zou je met anderen willen praten over wat nu echt belangrijk is?
Elk jaar weer zijn er mensen die openbare geloofsbelijdenis afleggen.
Waarom eigenlijk?

Je kunt toch ook geloven zonder dat?


Inderdaad, maar laat ons enkele redenen op een rijtje zetten:

 • Het helpt je in je eigen ontwikkeling om dat wat je vindt en voelt woorden en vormen te geven.
 • Je leert veel van anderen, van God en ook over jezelf.
 • De periode van voorbereiding zelf is een tijd van verdieping van je geloof en ontmoeting met anderen.
 • Je leert elkaar echt kennen, voert interessante gesprekken en maakt leuke excursies bijvoorbeeld naar een klooster.

 

Geef je op! Heb je vragen of opmerkingen: jong en oud, schroom niet: bel, app, sms, mail of spreek ons aan.

 

Van harte uitgenodigd!

ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

 

Trouwen in de kerk >>

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. Er zijn goede redenen om op je trouwdag naar de kerk te gaan.

 

Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast vanzelfsprekend doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben om niet alleen in het gemeentehuis maar ook in de kerk te trouwen.

 

In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid. 

 

Onze kerk staat open voor huwelijken tussen protestanten en niet-protestanten en/of mensen van hetzelfde geslacht. Ook is het mogelijk om over een ander vorm van verbintenis (samenwonen) de zegen te vragen.

 

Praktisch

Neem op tijd contact op met de predikant over de datum om teleurstellingen te voorkomen. In de week voor Pasen (Stille Week) worden geen trouwdiensten gehouden.

 

Telefoonnummers zaalverhuur

Uitvaart vanuit de kerk >>

De kerk is er ook in dagen van rouw en wil ook dan graag een steun voor u zijn, in gesprekken en aanwezigheid.

In de kerk kan een samenkomst gehouden worden, waarbij het leven van de overledene wordt herdacht. Als u dat wilt, zal de uitvaartondernemer contact  opnemen met de predikant om de datum en tijd van de uitvaartdienst te regelen.

Samen met de predikant kunt u dan met lezingen, liederen en eigen inbreng de uitvaartdienst vorm geven.

 

Hoop en troost

Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

 

Zowel in gebouw Irene, naast de Janskerk, als in de achterzaal van De Rank, is het mogelijk om een condoleance bijeenkomst te houden.

 

Naast de Janskerk bevindt zich het Janskerkhof met ook een columbarium

 

Telefoonnummers zaalverhuur

Aan - en afmelden als lid >>

Voor het inschrijven en uitschrijven als lid van onze kerkelijke gemeente zijn formulieren beschikbaar die ingevuld bij het Kerkelijk bureau ingediend dienen te worden.

 

Om U in te schrijven als lid kunt U dit formulier gebruiken: PKN-Inschrijfformulier.

 

Om U uit te schrijven als lid kunt U contact opnemen met het Kerkelijk bureau.

 

Kerkelijk bureau

J. de Jong-Schuitema

Kruiwiel 20

3642 BW Mijdrecht.

tel. 0297 - 28 63 20

E-mail ledenadministratie@pgmijdrecht.nl


Tags: #aanmelden #afmelden #lid #gemeentelid #gemeenteadministratie
Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 23 juni 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Overstapdienst
Voorganger: Ds. Elise Jansen
-
Musicus: Wim de Penning
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Vrijdag 21 juni 2024
15.00 uur - Janskerk

Vrijdagmiddagviering
Voorganger: Ds. Erick Versloot
-
Musicus: Jan Montsma


 

Zondag 30 juni 2024
19.00 uur - De Rank

Welkomstviering Koor: Perki Indonesische gemeenschap Uithoorn
Ds. Burrito Olde


Alle diensten

Agenda

zondag 23 juni
14.30 uur - De Rank

Even iets anders op zondagmiddag


dinsdag 25 juni
18.00 uur - De Weg

Slotavond JeugdAlpha


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties