Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Minimaal 3 tekens invoeren


Zoek resultaten voor #ontmoeting:

12 artikelen gevonden
Interkerkelijke Gespreksgroep

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 26-09-2023 17:52


De Bijbel

Interkerkelijke Cursus najaar 2023 o.l.v. Diederik Vogelpoel

Henk Oudshoorn heeft medegedeeld dat zijn gezondheid het niet meer toelaat dat hij de cursus nog kan leiden.

 

Tijdens deze cursus gaan wij met elkaar bekijken hoe de hedendaagse Bijbel tot stand is gekomen.

Het betreft voornamelijk de samenstelling van het Oude Testament.

Hoe kwamen de boekrollen van de profeten tot stand.

Belangwekkend is de visie van de Joodse gelovigen; de interpretatie van de Joodse geleerden verschilt nogal van de interpretatie van de christelijke leer.

Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten?  

Hoe kijken beide disciplines naar die Ene God, naar bevrijding en verzoening?

 

Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende kerkgenootschappen

Waar? Gebouw Irene naast de Janskerk

Wanneer? Woensdagochtenden van 09:45 tot 12:00 uur

oktober: 04; 11; 18; 25.    

november: 01; 08; 15; 22.

Informatie:   Henk Oudshoorn tel 281316. of  Nel Pauw tel 284210

 

2023 19e Interkerkelijke Cursus De Bijbel

04 oktober - Hoofdstuk 1

Het Boek – De verhalen – de geschiedenis

11 oktober - Hoofdstuk 2

Het thema van de Bijbel – Joodse interpretaties van de Bijbel

18 oktober - Hoofdstuk 3

Verzoening van Joodse en Christelijke interpretaties?

25 oktober - Hoofdstuk 4

De Middeleeuwen – de reformatie en haar lezingen van de Bijbel

01 november - Hoofdstuk 5

Joods commentaar, theologische betekenissen en praktische toepassingen

08 november - Hoofdstuk 6

De Bijbel en het geloof – twee testamenten?

15 november - Hoofdstuk 7

Exodus, boek van bevrijding, de geboorte van een natie, leven met de tijd:de parasja

22 november - Hoofdstuk 8

Het huis dat wij bouwen voor God, een halsstarrig volk, de sabbat: de eerste dag of de laatste


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepOpen Kerk in de Rank

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

Van 11.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en te luisteren naar de mooie muziek op de vleugel van Anita Vos.


Ga naar artikel

#ontmoetingSamen bijbellezen

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl


Ga naar artikel

#ontmoetingGebedsmoment

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl


Ga naar artikel

#ontmoetingO.K.M. - Open Kontakt Morgen voor Senioren

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


De O.K.M. commissie organiseert in de maanden september t/m mei iedere eerste woensdag

open ochtenden van 10.00 - 12.00 u. in gebouw Irene naast de Janskerk.
Vanaf 09.45 u. staat de koffie en thee klaar.

De OKM biedt een afwisselend programma, zoals bijv een lezing over veiligheid, de natuur in onze omgeving.

Ook komen gemeenteleden vertellen over mooie vakantiereizen of is er een muzikale uitleg over liederen of quiz.

U bent van harte welkom!

>> Kijk voor actuele data in de agenda <<


Ga naar artikel

#ontmoetingEven niets te doen op zondagmiddag?

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Heeft u op een zondagmiddag soms even niets te doen?

Breng dan eens een bezoekje aan De Rank. Daar staat iedere maand, op de vierde zondag middag, de deur open.

U bent daar welkom tussen 14.30 uur en 16.00 uur om elkaar te ontmoeten en voor een gezellig praatje.

Gastvrouwen zorgen voor een kopje koffie of thee.

 

De laatste informatie over Even niets te doen leest u ook iedere maand op de weekbrief. 

Wij hopen u te ontmoeten. 

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen.

Janny Ekema, tel. 0297 - 24 10 68 of Trijnie Korver, tel. 0297 - 28 16 24.

 

Kijk in de agenda voor de actuele data >>


Ga naar artikel

#ontmoetingAlleengaandengroep

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Zo eenmaal per 6 weken komt deze groep na de kerkdienst bij elkaar. Daar worden dan vaak afspraken gemaakt om samen iets te ondernemen, fietsen, museumbezoek, voor elk wat wils.


Ga naar artikel

#ontmoetingGespreksgroep Meet and Read

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


"Dat vind ik fijn aan onze gespreksgroep, dat geloven concreet wordt en praktisch voor je eigen leven. Wat heb je in je dagelijks leven aan je geloof?

Je leert elkaar steeds beter kennen, en daardoor worden de gesprekken ook dieper. Toch is het niet zwaar, het is juist gezellig, ook omdat we steeds bij iemand thuis bij elkaar komen" aldus een van de deelnemers.

Deze groep komt met ds. Erick Versloot eens per maand bij elkaar. Neem bij interesse contact op met ds Erick Versloot (e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl  tel. 06 - 46 723 725).


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepJonge-ouders-netwerk

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Dit seizoen zijn er enkele avonden gepland waarop ouders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over thema’s die te maken hebben met gezin en geloof.

Voor data, locatie en (indien bekend) onderwerp kunt U in de agenda van deze website kijken.

Ineke Bams en Juul Rotshuizen zijn ook bij deze avond betrokken. Meer informatie bij Aline Bakker. Meld je aan via aliendg@planet.nl


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepMet het oog op zondag

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


OP VERHAAL KOMEN! Periodiek >> zie Agenda >> komen we een uur bij elkaar om de bijbeltekst voor de zondag erop al te verkennen. Met elkaar lezen we de tekst die komende zondag centraal staat en delen we wat het bij ons oproept.

Dan kijken we wat er nu werkelijk staat en gaan in gesprek over waar het nú om gaat. Meedoen is geheel vrijblijvend maar altijd verdiepend, ook voor mijzelf. Mijn ervaring is dat ik veel heb aan de inbreng van de deelnemers en tegelijk dat je als kerkganger er meer uithaalt. 

Welkom dus! Opgave is niet nodig. Ds. Erick Versloot


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepDe Herberg in De Rank

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 12-09-2023 14:43


Iedere tweede vrijdag van de maanden oktober tot en met april ben u welkom in De Herberg om elkaar te ontmoeten en om u te laten verwennen.
U bent welkom van 15.00 tot 17.00 en u krijgt bij de thee of koffie zoete lekkernijen en bij het drankje hartige hapjes. 
Lekker smullen is prettig, maar aandacht voor elkaar is belangrijk.
Dat hebben we zolang gemist en is nu gelukkig weer mogelijk.
De kosten bedragen € 5.- per persoon.

U kunt zich t/m de zondag ervoor opgeven bij Elly de Groot, telefoonnummer 273409 of per mail naar deherberg@pgmijdrecht.nl
Graag zien wij u komen, jong en oud.
Namens de commissie die bestaat uit Wim en Marian Bos, Wim en Marian de Winter, Elly de Groot, Hennie Dijkstra, Brenda Kuylenburg, Adri Brouwer en Edith Bruin.


Ga naar artikel

#ontmoetingSteun voor je geloof in ontmoeting en gesprek

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 23-11-2015 14:58


Wilt u meer weten over een van deze groepen of hieraan mee gaan doen,

neem dan contact op met een van de predikanten >> of met scriba@pgmijdrecht.nl

Kijk voor de actuele data in de agenda >>


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroep


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 1 oktober 2023
10.00 uur - Janskerk

Eredienst Israelzondag / Project Ruth
Voorganger: Ds. Elise Jansen
Musicus: Couzijn van Leeuwen
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Zaterdag 7 oktober 2023
14.15 uur - De Rank

Bijz. dienst Korte viering ter gelegenheid De Rank 50 jaar


 

Zondag 15 oktober 2023
19.00 uur - Janskerk

Songs of Praise Erick Versloot


Alle diensten

Agenda

maandag 2 oktober
10.00 uur -

Week van de Ontmoeting

Medewerkers van Zideris vertellen over hun werk met en voor mensen met een beperking.


maandag 2 oktober
19.30 uur - Abcoude

Gebed voor de Venen

Dorpskerk - Abcoude


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties