Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Minimaal 3 tekens invoeren


Zoek resultaten voor #ontmoeting:

13 artikelen gevonden
Interkerkelijke Gespreksgroep

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 18-01-2024 12:24


Cursus o.l.v. Diederik Vogelpoel

Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende kerkgenootschappen

 

Waar? Gebouw Irene naast de Janskerk

Wanneer? Woensdagochtenden van 09:45 tot 12:00 uur

Data? >> kijk in de agenda voor de data

Informatie:   Diederik Vogelpoel tel 0623417516  of  Nel Pauw tel 284210


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepOpen Kerk in de Rank

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Donderdag 10.00-11.00 uur is er open kerk in de Rank met koffie en ontmoeting.

Van 11.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en te luisteren naar de mooie muziek op de vleugel van Anita Vos.


Ga naar artikel

#ontmoetingSamen bijbellezen

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Je kunt in je eentje uit de Bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven. Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel.

We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

 

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om erover te vertellen. De kring start om half twee en duurt tot drie uur. Van harte welkom!

Locatie: De Rank Data: (zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur >> actuele data >>

Informatie en opgave bij mij. ds. Elise Jansends.elise@pgmijdrecht.nl


Ga naar artikel

#ontmoetingGebedsmoment

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof. Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00uur bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

 

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed. 

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zevenpersonen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom! ds Elise Jansen ds.elise@pgmijdrecht.nl


Ga naar artikel

#ontmoetingAlleengaandengroep

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Zo eenmaal per 6 weken komt deze groep na de kerkdienst bij elkaar. Daar worden dan vaak afspraken gemaakt om samen iets te ondernemen, fietsen, museumbezoek, voor elk wat wils.


Ga naar artikel

#ontmoetingGespreksgroep Meet and Read

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


"Dat vind ik fijn aan onze gespreksgroep, dat geloven concreet wordt en praktisch voor je eigen leven. Wat heb je in je dagelijks leven aan je geloof?

Je leert elkaar steeds beter kennen, en daardoor worden de gesprekken ook dieper. Toch is het niet zwaar, het is juist gezellig, ook omdat we steeds bij iemand thuis bij elkaar komen" aldus een van de deelnemers.

Deze groep komt met ds. Erick Versloot eens per maand bij elkaar. Neem bij interesse contact op met ds Erick Versloot (e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl  tel. 06 - 46 723 725).


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepJonge-ouders-netwerk

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Dit seizoen zijn er enkele avonden gepland waarop ouders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over thema’s die te maken hebben met gezin en geloof.

Voor data, locatie en (indien bekend) onderwerp kunt U in de agenda van deze website kijken.

Ineke Bams en Juul Rotshuizen zijn ook bij deze avond betrokken. Meer informatie bij Aline Bakker. Meld je aan via aliendg@planet.nl


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepMet het oog op zondag

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


OP VERHAAL KOMEN! Periodiek >> zie Agenda >> komen we een uur bij elkaar om de bijbeltekst voor de zondag erop al te verkennen. Met elkaar lezen we de tekst die komende zondag centraal staat en delen we wat het bij ons oproept.

Dan kijken we wat er nu werkelijk staat en gaan in gesprek over waar het nú om gaat. Meedoen is geheel vrijblijvend maar altijd verdiepend, ook voor mijzelf. Mijn ervaring is dat ik veel heb aan de inbreng van de deelnemers en tegelijk dat je als kerkganger er meer uithaalt. 

Welkom dus! Opgave is niet nodig. Ds. Erick Versloot


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroepDe Herberg in De Rank

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Iedere tweede vrijdag van de maanden oktober tot en met april ben u welkom in De Herberg om elkaar te ontmoeten en om u te laten verwennen.
U bent welkom van 15.00 tot 17.00 en u krijgt bij de thee of koffie zoete lekkernijen en bij het drankje hartige hapjes. 
Lekker smullen is prettig, maar aandacht voor elkaar is belangrijk.
Dat hebben we zolang gemist en is nu gelukkig weer mogelijk.
De kosten bedragen € 5.- per persoon.

U kunt zich t/m de zondag ervoor opgeven bij Elly de Groot, telefoonnummer 273409 of per mail naar deherberg@pgmijdrecht.nl
Graag zien wij u komen, jong en oud.
Namens de commissie die bestaat uit Wim en Marian Bos, Wim en Marian de Winter, Elly de Groot, Hennie Dijkstra, Brenda Kuylenburg, Adri Brouwer en Edith Bruin.


Ga naar artikel

#ontmoetingZin Zoeken

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 13-12-2023 10:30


Activiteiten voor wie zoekt naar verdieping en inspiratie

 

Zelf een programma aanbieden

Wil je zelf een programma op het gebied van zingeving aanbieden in ons gebouw? Neem dan contact op met ons: 

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl

 

 

Op de hoogte blijven

Als je graag op de hoogte gehouden wilt worden van ons programma-aanbod, kun je je hiervoor aanmelden via bovenstaand mailadres. Elke maand sturen we je dan de activiteiten toe. 

 

ZinZoeken

Ben je op zoek naar verdieping? Zou je graag ruimte willen maken voor jezelf? Zoek je naar anderen met wie je je vragen of ervaringen kunt delen? Heb je behoefte aan verstilling, verbinding en inspiratie?

ZinZoeken wil een plek bieden waar je tot jezelf en tot elkaar kunt komen. Een plek waar mensen worden gezien en gehoord, waar hun verhaal ertoe doet. Waar het mogelijk wordt gemaakt na te denken over de zin van je bestaan en deze vragen en gedachten te delen met anderen.

 

Betekenis geven

Geen enkele gebeurtenis in je leven heeft op voorhand zin. Dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve ervaringen. Zin geven is betekenis toebrengen aan de ervaringen die het leven je brengt. Dat proces is zowel actief -je gaat ernaar op zoek -als inactief- het voltrekt zich. Het zoeken naar zin is de primaire motivatiekracht van de mens. 

Betekenisgeving vraagt om het onderzoeken van gebeurtenissen. Hoe hebben ze je gevormd? Hoe zijn ze van invloed op de manier waarop je jezelf en de wereld om je heen ervaart en je ermee verbindt? Het is een proces van leren en ontwikkelen. 

 

Waar?

De activiteiten van ZinZoeken vinden plaats in Open Huis De Rank. Dit gebouw staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en ondersteuning. 

 • Ontmoeting:
  In de grote zaal worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting. 
 • Inspiratie:
  ZinZoeken organiseert activiteiten op het gebied van zingeving voor iedereen die daarin geïnteresseerd is: in De Ronde Venen en daarbuiten. 
 • Ondersteuning: 

      In De Rank zijn diverse sociaal-maatschappelijke organisaties gevestigd die ondersteuning bieden aan de inwoners van De Ronde Venen.

Wie zijn wij?

ZinZoeken bestaat uit vier leden:

Jannet Heerma

Juul Rotshuizen
Madelon Verwer-Ramp

Mariëlle Kirkels

Wij bedenken programma’s op het gebied van zingeving en we faciliteren anderen die graag een programma in De Rank willen aanbieden. 

 

Ons aanbod

De volgende activiteiten bieden wij een aantal keer per jaar aan:

 

 • Huis van Licht:
  Openstelling van de grote zaal in De Rank om tot jezelf te komen en naar pianomuziek te luisteren. 
 • Je kunt een kaars aansteken.
  Op een vrijdag van 19.00 – 21.00 uur.

   

 • Het Huis uit

Wandelen met aandacht voor de natuur of meditatief wandelen aan de hand van een thema.
Op een zaterdag van 9.30 – 12.00 uur.


Elke maand worden er meerdere activiteiten aangeboden. We proberen hierbij veel variatie aan te brengen. Je vindt in ons programma mogelijkheden om te zingen, om met elkaar in gesprek te gaan, om in beweging te komen aan de hand van een verhaal en om uw creativiteit te ontdekken. Alle onderdelen zijn gericht op het zoeken naar zin!

 

Kijk voor meer informatie en data in de agenda

of op onze website:  www.openhuisderank.nl

 

Download folder


Ga naar artikel

##ontmoetingO.K.M. - Open Kontakt Morgen voor Senioren

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 17-11-2023 14:41


De O.K.M. commissie organiseert in de maanden september t/m mei iedere eerste woensdag

open ochtenden van 10.00 - 12.00 u. in gebouw Irene naast de Janskerk.
Vanaf 09.45 u. staat de koffie en thee klaar.

De OKM biedt een afwisselend programma, zoals bijv een lezing over veiligheid, de natuur in onze omgeving.

Ook komen gemeenteleden vertellen over mooie vakantiereizen of is er een muzikale uitleg over liederen of quiz.

U bent van harte welkom!

>> Kijk voor actuele data in de agenda <<


Ga naar artikel

#ontmoetingEven niets te doen op zondagmiddag? Even iets anders.....

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 17-11-2023 14:41


Heeft u op een zondagmiddag soms even niets te doen?

Breng dan eens een bezoekje aan De Rank. Daar staat iedere maand, op de vierde zondag middag, de deur open.

U bent daar welkom tussen 14.30 uur en 16.00 uur om elkaar te ontmoeten en voor een gezellig praatje.

Gastvrouwen zorgen voor een kopje koffie of thee.

 

De laatste informatie over Even niets te doen leest u ook iedere maand op de weekbrief. 

Wij hopen u te ontmoeten. 

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen.

Janny Ekema, tel. 0297 - 24 10 68 of Trijnie Korver, tel. 0297 - 28 16 24.

 

Kijk in de agenda voor de actuele data >>


Ga naar artikel

#ontmoetingSteun voor je geloof in ontmoeting en gesprek

Gevonden in: Inspiratie en ontmoeting - Update: 23-11-2015 14:58


Wilt u meer weten over een van deze groepen of hieraan mee gaan doen,

neem dan contact op met een van de predikanten >> of met scriba@pgmijdrecht.nl

Kijk voor de actuele data in de agenda >>


Ga naar artikel

#ontmoeting #gespreksgroep


Kijk en luister

Filmpje 50 jaar De Rank


Kijk en luister

Erediensten met beeld

Livestream op YouTube


Online beluisteren

  Erediensten

Kerkomroep - alleen geluid


Erediensten

Zondag 3 maart 2024
10.00 uur - Janskerk

Eredienst 3e zondag veertigdagentijd/ Doopdienst
Voorganger: Ds. Erick Versloot
Musicus: Koos van 't Hul
Meer info over deze dienst


Alle diensten

Bijzondere diensten

Zondag 3 maart 2024
16.00 uur - De Rank

Kinderkerkfeest o.l.v. Aline Bakker en Mirjam van der Strate
Musicus: Anita Vos


 

Zondag 3 maart 2024
19.00 uur - De Rank

Vesper Lector: Roel Rademaker
Musicus: Anita Vos


Alle diensten

Agenda

vrijdag 1 maart
19.00 uur - De Rank

Wereldgebedsdag 2024


maandag 4 maart
19.30 uur - Mijdrecht

Gebed voor de Venen

't Kruispunt - Kon Julianalaan 22

 


Alle Activiteiten

© Protestantse Gemeente Mijdrecht | Ontwerp en realisatie: WIPEsoft Mediaproducties